Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Svenska klassiker utgivna av S

Sök »
Din sökning gav 23 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Odysséen

  Odysséen
  av Homeros

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789173535496

  Erland Lagerlöf (1854 1913) översatte i början av förra seklet Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans Homerosöversättning blivit en klassiker en del av vårt litterär…

 • Den gamla psalmboken - ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker

  Den gamla psalmboken - ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789174865592

  Den svenska psalmdiktningen utgör en unik andlig och litterär tradition med våra tre äldsta psalmböcker som särskilda höjdpunkter. Spännvidden i 1695 års psalmbok är imponerande: från Ericus Olais liknelsepsalm från 1500-talets början till det utgåe…

 • Skrifter

  Skrifter
  av Hedvig Charlotta Nordenflycht

  Inbunden - 1996 - Svenska - ISBN: 9789174863437

  Med sina lyriska självbekännelser införde Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763) en ny ton i svensk dikt. Men hennes litterära ambitioner sträckte sig vida längre, och hon framträdde också med reflexionspoesi på hög intellektuell nivå och med epi…

 • Hans Alienus

  Hans Alienus
  av Verner von Heidenstam

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789174862881

  Romanen Hans Alienus, som utkom 1892, är en sant originell skapelse. Den är en blandning av nutida verklighet och antik fantasivärld, av uppsluppet karnevalsgyckel och djup filosofi och med omfattande verspartier mellan berättelsens huvudavdelningar…

 • Dikter

  Dikter
  av Viktor Rydberg

  Inbunden - 1996 - Svenska - ISBN: 9789174862812

  Viktor Rydberg (1828-1895) var journalist, vetenskapsman och författare. Som lyriker är han en av våra klassiker från 1800-talet och många av hans dikter är välkända i breda lager av svenska folket ännu idag. Kantat, författad till jubelfestpromotio…

 • Skrifter II - En privatmans vedermödor. Rondo

  Skrifter II - En privatmans vedermödor. Rondo
  av Gösta Oswald

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789174868920

  Gösta Oswald (192650) hör till de unga döda i litteraturen. Han drunknade utanför Gotland, bara tjugofyra år gammal. I fyrtiotalslitteraturen hade han då redan ett namn genom diktsamlingen den andaktsfulle visslaren och den intensiva lyriska romanen…

 • Uppenbarelser

  Uppenbarelser
  av Birgitta

  Inbunden - 2003 - Svenska - ISBN: 9789174867831

  Birgitta Birgersdotter (1302/31373) är internationellt den genom tiderna mest kända svenskan. Här hemma har hon tidvis varit hett omstridd, men hennes personlighets starka vilja, hennes djupa insikter i många vitt skilda kunskapsområden och hennes s…

 • Livet i gamla världen - Palestina

  Livet i gamla världen - Palestina
  av Fredrika Bremer

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789174862560

  Fredrika Bremer var sin tids mest framgångsrika svenska författare. Med romaner som Familjen H***, Grannarna och Hemmet blev hon storsäljare både i Sverige och utomlands. Hon gjorde en bestående insats i litteraturen som reseskildrare. 185661 reste…

 • Dikter

  Dikter
  av Erik Gustaf Geijer

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789174868029

  Erik Gustaf Geijer (17841847) hör till våra mest bekanta men samtidigt mest bortglömda författare. Bakom några säkra antologinummer döljer sig ett varierat poetiskt författarskap. I ungdomen blev Geijer känd som götisk poet med dikter som Vikingen,…

 • Skrifter I - Den andaktsfulle visslaren. Christinalegender

  Skrifter I - Den andaktsfulle visslaren. Christinalegender
  av Gösta Oswald

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789174868913

  Gösta Oswald (192650) hör till de unga döda i litteraturen. Han drunknade utanför Gotland, bara tjugofyra år gammal. I fyrtiotalslitteraturen hade han då redan ett namn genom diktsamlingen den andaktsfulle visslaren och den intensiva lyriska romanen…

 • Lyrik och essäer

  Lyrik och essäer
  av Ola Hansson

  Inbunden - 1997 - Svenska - ISBN: 9789174864939

  Ola Hansson (18601925) var genom sin självständighet och sin trohet mot en social ursprungsmiljö unik inom den generation författare som dominerade 1800-talets två sista litterära decennier. Han nämndes länge i Tyskland, tillsammans med Strindberg o…

 • Skrifter - Poesi och prosa

  Skrifter - Poesi och prosa
  av Johan Henric Kellgren

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789174862096

  Johan Henric Kellgren var den gustavianska tidens mest framgångsrike författare. Han framträdde i många skepnader, som erotisk diktare och som upplysningsman men också som journalist, litteraturkritiker, teaterrecensent och författare av operalibret…

 • En döds memoarer

  En döds memoarer
  av Hjalmar Bergman

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789174862867

  Hjalmar Bergman tillhör våra främsta 1900-talsklassiker. Med sin djuplodande psykologi, sin virtuosa berättarteknik och intrikata symbolik förmår Bergman gestalta den moderna människans vilsenhet, främlingskap och desperata behov av skyddande livslö…

 • Spader dame och novellen Samvetets fantasi

  Spader dame och novellen Samvetets fantasi
  av Clas Livijn

  Inbunden - 1997 - Svenska - ISBN: 9789174865288

  De litterära verk som Clas Livijn (1781-1844) lät trycka under sin livstid är lätt räknade. Strängt taget handlar det bara om ett par ofullbordade romaner, ett par noveller samt den korta romanen Spader Dame. Spader Dame blev Livijns lyckokast. Med…

 • Herr Clerk Vår mästare

  Herr Clerk Vår mästare
  av Eyvind Johnson

  Inbunden - 1998 - Svenska - ISBN: 9789174865905

  Eyvind Johnson (19001976) var den moderna romankonstens främste banbrytare i Sverige. Några av hans viktigaste verk är Romanen om Olof, Krilon, Strändernas svall och Hans nådes tid. Utmärkande för hans berättarkonst är en flerskiktad komposition, dä…

 • Dikter

  Dikter
  av Johan Ludvig Runeberg

  Inbunden - 1998 - Svenska - ISBN: 9789174865981

  Johan Ludvig Runeberg (18041877) har varit en uppburen diktare både i Finland och i Sverige. Hans berömmelse vilar främst på Fänrik Ståls sägner och de episka dikterna Älgskyttarna, Hanna, Julkvällen och Kung Fjalar, men det var de tre samlingarna D…

 • Att följa ögonblicken - texter i urval

  Att följa ögonblicken - texter i urval
  av Thomas Thorild

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789174865127

  Thomas Thorild (17591808) är en av de mest omstridda gestalterna i den svenska litteraturhistorien. Hans bana skär som en glödande komet genom den gustavianska kulturens stjärnbild. Utan rang, förmögenhet eller mäktiga beskyddare försökte denne bond…

 • Minnen från Tyskland och Italien 2

  Minnen från Tyskland och Italien 2
  av Per Daniel Amadeus Atterbom

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789174866520

  Per Daniel Amadeus Atterbom (17901855) blev med sina dikter och teoretiska skrifter en ledare för de unga romantikerna i Uppsala. De stred för en förnyelse av den svenska diktningen, och tonen i tidens litterära fejder var ofta hätsk. Atterboms stor…

 • Judas

  Judas
  av Tor Hedberg

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789174866537

  Tor Hedberg (18621931) var mångsidigt verksam. Han började sin författarbana som prosaberättare, men från 1890-talet tog lyriken och framför allt dramatiken överhanden. Präglad av 80-talets liberala frisinne, förnuftstro och bildningssträvanden var…

 • En skälmroman - Döda fallet

  En skälmroman - Döda fallet
  av Per Hallström

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789174865608

  Per Hallström (1866-1960) debuterade 1891, det stora genombrottsåret för nittiotalsgenerationen, och blev sedan den uthålligaste och mångsidigaste i kretsen: novellist, lyriker, dramatiker, kritiker, essäist, översättare. Sitt mäs¬terskap nådde han…

 • Skrifter - Dramatik

  Skrifter - Dramatik
  av Johan Henrik Kellgren

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789174862119

  Johan Henric Kellgren var den gustavianska tidens mest framgångsrike författare. Han framträdde i många skepnader, som erotisk diktare och som upplysningsman men också som journalist, litteraturkritiker, teaterrecensent och författare av operalibret…

 • Sälla jaktmarker och andra noveller - samt utdrag ur Fugatorium - opublicer

  Sälla jaktmarker och andra noveller - samt utdrag ur Fugatorium - opublicer
  av Lars Göransson

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789174860153

  Lars Göransson (19191994) var en av våra märkligaste novellister och en av de minst kända. Under tio års tid gav han ut tre volymer, tystnade och försvann bokstavligen ur sikte. Göranssons miljö är Djurgården, Stockholms skärgård, Gotland. Han är en…

 • Stensborg

  Stensborg
  av Sven Lidman

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789174862614

  Stensborg, som utkom 1910, är den första av de fem romaner som Sven Lidman skrev om släkten Silfverstååhl. Det är en brottshistoria och på samma gång en beslöjad personlig bekännelse. Författaren, som var son till en fattig tullvaktaränka, hade gjor…