Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Stockholm stads monografiserie

Sök »
Din sökning gav 83 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Judiskt liv i Stockholm och Norden - Ekonomi, identitet och assimilering

  Judiskt liv i Stockholm och Norden - Ekonomi, identitet och assimilering
  av Rita Bredefeldt

  Danskt band - 2008 - Svenska - ISBN: 9789170311963

  Dagens judiska minoritet är en väletablerad och integrerad del av det svenska samhället. Trots vissa olikheter har de små judiska enklaver som finns i de nordiska länderna en likartad historia av emancipation, integration och assimilering. Det handl…

 • Brottsplats Stockholm: Urban kriminallitteratur 1851-2011

  Brottsplats Stockholm: Urban kriminallitteratur 1851-2011
  av Alexandra Borg

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789170312502

  Urban kriminallitteratur 18512011De stora Stockholmsskildringarnas tid är inte förbi. I Brottsplats Stockholm riktas ljuset mot den urbana miljöns funktion och betydelse i deckarnas värld har spelplatsen en överordnad betydelse. Betoningen av miljön…

 • Trafikslag på undantag : cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980

  Trafikslag på undantag : cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980
  av Martin Emanuel

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789170312410

  De flesta blev tagna på sängen av cykeltrafikens kraftiga uppsving i Stockholm under 1930-talet. Cykeln hade varit närmast borträknad, men för de arbetare som flyttade från innerstaden till de nya förorterna utgjorde cykeln ett billigt och attraktiv…

 • Ett halvsekel i Stockholmstrafiken : politik, planering och utbyggnader

  Ett halvsekel i Stockholmstrafiken : politik, planering och utbyggnader
  av Stig Holmstedt

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789170312533

  Sedan 1950-talet har Stockholm genomgått en hissnande utveckling med kraftig befolkningstillväxt i en region som sträcker sina tentakler allt längre ut från moderstaden. Utan de stora trafikprojekten med tunnelbanan, motorvägarna och pendeltågstrafi…

 • En kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920

  En kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920
  av Sif Bokholm

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789170311093

  Agda Montelius engagerade sig i välgörenhet, socialpolitik och kvinnokamp. Hennes livsgärning sammanfaller med välfärdsstatens uppbyggnad kring förra sekelskiftet. Porträttet av denna kraftfulla föregångskvinna är samtidigt en skildring av borgerlig…

 • City - drömmen om ett nytt hjärta

  City - drömmen om ett nytt hjärta
  av Anders Gullberg

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789170311116

  Den våldsamma omdaningen av Stockholms city under 1950-, 1960- och 1970-talet har upprört många och debatterats häftigt. En fullkomlig tornado svepte bort det gamla Klara för ett storskaligt modernt city. Författaren skildrar det politiska spelet oc…

 • Stockholmsäktenskap

  Stockholmsäktenskap
  av M R Matovic

  Inbunden - 1984 - Svenska - ISBN: 9789138075128

  Under 1800-talet fick Stockholm ge namn åt en olegaliserad samlevnadsform som kallades stockholmsäktenskap eller gifta på stockholmska. Tidens statistik visar att i Stockholm under 1860-talets första hälft nästan 41 procent av alla barn föddes av og…

 • Livet som leves där måste smaka vildmark

  Livet som leves där måste smaka vildmark
  av Ann Katrin Pihl Atmer

  Inbunden - 1998 - Svenska - ISBN: 9789170310720

  Under 1930-talet fick sportstugan sitt genombrott som stadsbornas hem i naturen. Genom att placera sportstugerörelsen i en idéhistorisk ram sätts den här i samband med de stora samhällsförändringarna under 1900-talets första hälft. Vi får även en pr…

 • Brennekyrkia sochn : socknen vid staden

  Brennekyrkia sochn : socknen vid staden
  av Jonas Ferenius

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789170310614

  Söder om söder låg den gamla Brännkyrka socken, länge Stockholms största församling, omfattande en mängd förstäder av skiftande karaktär. I monografiserien ingår en rad monografier över olika stadsdelar eller verksamheter inom forna Brännkyrka socke…

 • Kista : den tudelade staden

  Kista : den tudelade staden
  av Ulrika Sax

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789170312595

  Från ABC-stad till Science CityHur är det att bo och leva, arbeta eller studera här, i de tre stadsdelarna Akalla, Husby och Kista på Norra Järvafältet i Stockholm? Blev visionerna man hade när Kista byggdes i slutet av 1970-talet, en ABC-stad där m…

 • Fosterbarnens ö : prins Carls uppfostringsinrättning och verksamheten på Gålö 1830-1939

  Fosterbarnens ö : prins Carls uppfostringsinrättning och verksamheten på Gålö 1830-1939
  av Johanna Sköld

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789170312434

  Här skildras historien om ett barnhem vars ledning tog det radikala beslutet att köpa en ö i Stockholms skärgård och tvinga torparna som arrenderade jord på ön att hysa inrättningens barn. Gålö blev ett barnrikt samhälle, under de år som systemet va…

 • Stiftarinnegenerationen : Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström

  Stiftarinnegenerationen : Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström
  av Annika Ullman

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789170311338

  De står som representanter för en hel generation av kvinnliga skolgrundare. Deras livsverk har gett bestående avtryck i dagens Stockholm - på Nybrogatan, Karlavägen och Kommendörsgatan står fortfarande de skolhus de lät bygga, men de privata flick-…

 • Hässelby Slott - från herresäte till nordiskt kulturcentrum

  Hässelby Slott - från herresäte till nordiskt kulturcentrum
  av Birger Olsson

  Inbunden - 1988 - Svenska - ISBN: 9789170310010

  År 1988 firade Stiftelsen Hässelby, de nordiska huvudstädernas centrum för kulturutbyte, sitt 25-årsjubileum. Stiftelsen är en unik lösning för nyttiggörandet av ett 335 år gammalt slott; att få slottet att fungera i en samnordisk kulturell satsning…

 • Mellan Torneå och Amsterdam

  Mellan Torneå och Amsterdam
  av Åke Sandström

  Inbunden - 1990 - Svenska - ISBN: 9789170310263

  Under 1600-talets första hälft mångdubblades Stockholms befolkning och stora försörjningskrav kom att ställas på stadens omland på Mälardalen, Norrland och Finland. Genom olika handelspolitiska utspel genomgick dessa regioner stora förändringar unde…

 • I förändringens tid - Folkrörelser i söderort omkring sekelskiftet 1900

  I förändringens tid - Folkrörelser i söderort omkring sekelskiftet 1900
  av Gunnar Hjerne

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789170310416

  I det gamla Brännkyrka, numera ofta kallat Söderort, var omvälvningen stor vid sekelskiftet 1900. Industrialiseringen skedde med våldsam kraft och snabbhet. Den glest befolkade bondsocknen hade år 1800 ca 5000 innevånare. Inom samma område bor nu nä…

 • att genom wälgärningar aftorka nödens och behofwens tårar

  att genom wälgärningar aftorka nödens och behofwens tårar
  av Lennart Rosander

  Inbunden - 1996 - Svenska - ISBN: 9789170310584

 • Stockholms framtida utveckling

  Stockholms framtida utveckling
  av W William-Olsson

  Inbunden - 1984 - Svenska - ISBN: 9789138082881

  Den första volymen i monografiserien utkom i ny upplaga 1984. W. William-Olssons arbete är en detaljerad kartering av en storstads ekonomiska funktioner, en studie av den stora stadens inre differentiering. Under 1930-talet genomfördes en stor under…

 • Stockholmsgryning - en fotografisk vandring på Karl XV:s tid

  Stockholmsgryning - en fotografisk vandring på Karl XV:s tid
  av Rolf Söderberg

  Inbunden - 1986 - Svenska - ISBN: 9789138907269

  Karl XV:s regeringstid är den första epok som finns någorlunda dokumenterad i fotografisk form. Ett hundratal fotografier har gett oss en unik möjlighet till inlevelse i en svunnen miljö, 1860-talets Stockholm. Vi möter i dessa bilder en stad som be…

 • Komediantteatern i 1600-talets Stockholm

  Komediantteatern i 1600-talets Stockholm
  av Gunilla Dahlberg

  Inbunden - 1992 - Svenska - ISBN: 9789170310386

  Boken berättar om täta besök av skådespelare från England, Holland, Tyskland och Italien. Gunilla Dahlberg gör upp med föreställningen att vandrarkomedianterna var rotlösa klåpare som presenterade sekunda varor. De förmedlade det mesta och det bästa…

 • Om igen, herr Molander! : Kungl. Dramatiska teaterns elevskola 1787-1964

  Om igen, herr Molander! : Kungl. Dramatiska teaterns elevskola 1787-1964
  av Ingrid Luterkort

  Inbunden - 1998 - Svenska - ISBN: 9789170310850

  Dramatens elevskola utbildade under nästan 200 år årgång efter årgång av våra stora scenpersonligheter som Greta Garbo, Ingrid Bergman, Mimi Pollak, Georg Rydeberg och Anders Ek. Vi får följa livet och arbetet inom skolans väggar från den tid då ele…

 • Årsta : Bilder från en Stockholmsförort

  Årsta : Bilder från en Stockholmsförort
  av Per Skoglund

  Inbunden - 1993 - Svenska - ISBN: 9789170310430

  Årsta är en fotografisk samtidsdokumentation, helt i färg, där intervjuer med boende och verksamma i stadsdelen kompletterar det rika bildmaterialet. Årsta har med sina grannskapsenheter och sitt stadsdelscentrum sedan 1940-talet stått modell för fö…

 • Utanför staden : parker i Stockholms förorter

  Utanför staden : parker i Stockholms förorter
  av Thorbjörn Andersson

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789170310980

  Parkerna och landskapets utformning betyder mycket för trivseln och attraktionen i förortsboendet. De offentliga rummen gatan, torget, parken är viktiga delar av boendemiljön. Thorbjörn Andersson skriver om de idéer som präglat parkernas utformning,…

 • När tiden var ung: Arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866,

  När tiden var ung: Arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866,
  av Ulf Sörenson

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789170310645

  1800-talet är de stora utställningarnas tid i Europa. I Sverige är det framför allt 1897 års utställning som gett eko, men författaren visar också på de mindre kända föregångarna. Det är den unga svenska industrialismens arkitektur som tar form och…

 • Feriebarnets århundrade : stockholmsbarn i ett landskap av ideal, rekreation och ekonomi 1900-2000

  Feriebarnets århundrade : stockholmsbarn i ett landskap av ideal, rekreation och ekonomi 1900-2000
  av Barbro Ljungdahl Zackrisson

  Flexband - 2012 - Svenska - ISBN: 9789170312625

  Stockholmsbarn i ett landskap av ideal, rekreation och ekonomi 1900-2000Närmare 300 000 Stockholmsbarn har under 1900-talet tillbringat somrar i en främmande familj på landet. Feriebarnsverksamheten startade som välgörenhet vid 1800-talets slut; en…

 • Bildhuggarna : bröderna Aron och Gustaf Sandberg

  Bildhuggarna : bröderna Aron och Gustaf Sandberg
  av Eva Tivell

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789170311031

  Boken lyfter fram två betydande konstnärer ur glömskan. För många av dagens stockholmare är bröderna Aron och Gustaf Sandberg okända, till stor del beroende på att de sällan signerade sina verk. Under sin egen tid, första halvan av 1900-talet, var d…

 • Stockholm i svensk ekonomi 1850-1914

  Stockholm i svensk ekonomi 1850-1914
  av Ingrid Hammarström

  Inbunden - 1970 - Svenska - ISBN: 9789138721827

  Boken skildrar Stockholms ekonomiska utveckling sett mot bakgrunden av det svenska samhällets utveckling. Stockholm som handelsstad, sjöfartsstad och industristad, är de tre huvudrubrikerna, men även byggnadsverksamhet, hantverk, detaljhandel och an…

 • Ungkarlshotell

  Ungkarlshotell
  av Inger Ström-Billing

  Inbunden - 1991 - Svenska - ISBN: 9789170310256

  Hur klarade sig uteliggaren och den bostadslöse mannen i Stockholm vid sekelskiftet och var finns hans övernattningsställen idag? Vi får här svar genom en presentation av vad ledande kretsar i huvudstaden gjort för att ställa nattplatser till förfog…

 • Drottningholms Slottsteater på Lovisa Ulrikas och Gustav III:s tid

  Drottningholms Slottsteater på Lovisa Ulrikas och Gustav III:s tid
  av A Beijer

  Inbunden - 1981 - Svenska - ISBN: 9789138723517

  Drottningholms slottsteater är välkänd världen över. Detta rikt illustrerade verk beskriver själva teaterbyggnaden, scenen och dess fantasieggande funktioner och repertoaren utifrån ett internationellt och historiskt perspektiv. Ett teaterhistoriskt…

 • I lokaltrafikens gryning : hästomnibusarna i Stockholm

  I lokaltrafikens gryning : hästomnibusarna i Stockholm
  av Stefan Back

  Inbunden - 2005 - Svenska - ISBN: 9789170311536

  År 1835 rullade den första bussen, "omnibussen", på Stockholms gator. Här ges intressanta inblickar i busstrafikens utveckling både som transportmedel och som en del av stadsbornas sommarnöje med linjer till omtyckta utflyktsmål som Djurgården och H…

 • Norsborgs vattenverk 100 år

  Norsborgs vattenverk 100 år
  av Bengt Norling

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789170311352

  De första åren drevs vattenverket i Norsborg parallellt med Årstaviksverken som dock snart lades ned. Vattenverkets etableringsfas 1898-1904 och den första tidens successiva utvidgning under 1910- och 1920-talet skildras ingående. Även 1930-talets o…

 • Täflan är lifvet

  Täflan är lifvet
  av Leif Yttergren

  Inbunden - 1996 - Svenska - ISBN: 9789170310539

  Leif Yttergrens doktorsavhandling är ett pionjärarbete inom idrottsforskningen och behandlar idrottsrörelsens framväxt från motionsverksamhet, via rekreation och underhållning, fram till genombrottet för den tävlings- och rekordinriktade idrotten.

 • Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800, del II

  Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800, del II
  av Gösta Thimon

  Inbunden - 1996 - Svenska - ISBN: 9789170310348

  Vi får här en omfattande förteckning över studenterna tillhörande Stockholms nation vid Uppsala universitet. Till respektive student har tillfogats biografiska och genealogiska uppgifter. Del II

 • Stockholms 1800-talsteatrar

  Stockholms 1800-talsteatrar
  av B Stribolt

  Inbunden - 1982 - Svenska - ISBN: 9789138725115

  Här skildras de mycket skiftande lokaler som uppfördes för att stilla dåtidens hunger efter både finkultur och enklare underhålling, liksom den allmänhet som befolkade dessa mer eller mindre praktfulla teatrar.

 • Stockholm Exhibition 1930 : Modernism's Breaktrough In Swedish Architecture

  Stockholm Exhibition 1930 : Modernism's Breaktrough In Swedish Architecture
  av Eva Rudberg

  Inbunden - 1999 - Engelska - ISBN: 9789170310911

 • Tempelman : Arkitekten Olof Tempelman 1745-1816

  Tempelman : Arkitekten Olof Tempelman 1745-1816
  av Lena Berg Villner

  Inbunden - 1997 - Svenska - ISBN: 9789170310690

  Olof Tempelman var arkitekt och en förgrundsgestalt i Gustav III:s Sverige. Hans liv och verk skildras i denna monografi med bl.a. unikt bildmaterial från Eremitaget i S:t Petersburg. Han har bl.a. skapat Hagapaviljongen, Kanslihusportiken och Härnö…

 • Förtoningar : de långväga lejonens hamn

  Förtoningar : de långväga lejonens hamn
  av Torbjörn Dalnäs

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789170311369

  En förtoning är en bild av land såsom det ter sig när det siktas utifrån havet. Handel och sjöfart har format och präglat Stockholms karaktär och utveckling ända sedan staden grundades på medeltiden. De stora oceangående fartygen utgick från det som…

 • Georg A. Nilsson : Arkitekt

  Georg A. Nilsson : Arkitekt
  av Martin Rörby

  Inbunden - 1989 - Svenska - ISBN: 9789170310157

  Arkitekten Georg A. Nilsson var verksam under en av de mest omvälvande perioderna i svensk arkitekturhistoria. Hans byggnader är de tidigaste exemplen på ett nytt arkitektoniskt uttryckssätt, frigjort från historiska förebilder. Hans verk förebådar…

 • Stadens minne : Stockholms stadsarkiv till år 2000

  Stadens minne : Stockholms stadsarkiv till år 2000
  av Britt Hedberg

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789170311208

  Ett antal mer eller mindre glömda skatter ur det drygt sex mil långa arkivets gömmor lyfts fram. Med bakgrund i ett gediget forskningsarbete beskrivs stadsarkivet och dess föregångare från medeltiden fram till dagens moderna arkivsituation. Den givn…

 • Norra Spånga - Bebyggelse och samhälle under järnåldern

  Norra Spånga - Bebyggelse och samhälle under järnåldern
  av Anita Biuw

  Inbunden - 1992 - Svenska - ISBN: 9789170310034

  Mellan 1964 och 1976 undersökte Stockholms stadsmuseum ca 1 000 gravar och 10 boplatser på Järvafältet. Anita Biuw har vid sidan av sitt arbete som chefsarkeolog på Stadsmuseet bearbetat detta mycket stora arkeologiska material och använt det som un…

 • Rosenbad : the building as a mirror

  Rosenbad : the building as a mirror
  av Ulf Sörenson

  Inbunden - 2001 - Engelska - ISBN: 9789170311161

 • Alternativa staden - Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen

  Alternativa staden - Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen
  av Ulf Stahre

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789170310935

  Under 1950- och 1960-talet skedde en radikal och brutal omvandling av Stockholms stadsmiljö. Som en reaktion uppstod den s.k. byalagsrörelsen som förespråkade en alternativ stad, fri från biltrafik och med gemenskap och samarbete mellan människor. I…

 • Bondeska palatset

  Bondeska palatset
  av Claes Ellehag

  Inbunden - 1990 - Svenska - ISBN: 9789170310188

  I juni 1662 slogs den första pålen till riksskattemästaren Gustav Bondes palats vid Norrström. De ursprungliga ritningarna hade utförts av Nicodemus Tessin d.ä. och projekteringen fullföljdes av Jean de la Vallée. Bondeska palatsets byggnadshistoria…

 • Bubblan som sprack : byggboomen i Stockholm 1896-1908

  Bubblan som sprack : byggboomen i Stockholm 1896-1908
  av Anders Perlinge

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789170312465

  Byggboomen i Stockholm 18961908"Vår levnadsstandard är en bostadsfråga och bostadsfrågan är ett kreditproblem."Det började med en skakning långt bort i Kalifornien 1906. En ekonomisk kris spreds till Sverige och Stockholm och drabbade den konjunktur…

 • Rosenbad : huset som spegel

  Rosenbad : huset som spegel
  av Ulf Sörenson

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789170311130

  Denna vackra bok ger en ingående och levande beskrivning av kvarteret Rosenbads framväxt vid föregående sekelskifte. Vi får följa Ferdinand Boberg, Gustaf Wickman och Aron Johansson de tre arkitekter som skapade kvarterets byggnader och som hörde ti…

 • Konstförvanter och bokbindare i Stockholm 1850-1914

  Konstförvanter och bokbindare i Stockholm 1850-1914
  av R Grip

  Inbunden - 1981 - Svenska - ISBN: 9789138724781

  Undersökningen ger en bred personhistorisk skildring av de manliga arbetare som under den senare delen av 1800-talet arbetade inom de grafiska yrkena i Stockholm. En kollektivbiografi av en viktig yrkesgrupp genom flera generationer.

 • Kungsholmen intill 1700-talets början

  Kungsholmen intill 1700-talets början
  av Lars Wikström

  Inbunden - 1975 - Svenska - ISBN: 9789138721940

  Kungsholmen, den yngsta och folkfattigaste innerstadsdelen, utvecklades från 1300-talets början fram till slutet av stormaktstiden. Författaren redogör för geografiska och topografiska förhållanden, om kloster- och kyrkogods, kungliga ladugården och…

 • Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm

  Främlingar i vardagen : liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm
  av Mats Hayen

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789170311345

  Till barnhuset kom barn vars föräldrar inte längre förmådde försörja dem, antingen för att de var utfattiga eller för att den ene eller båda föräldrarna avlidit. Det var alltså de minst privilegierade, undersåtarnas undersåtar, som togs in i huset.…

 • Barn till alkoholiserade fäder

  Barn till alkoholiserade fäder
  av P-A Rydelius

  Inbunden - 1981 - Svenska - ISBN: 9789138724774

  Resultat från en undersökning 1960 av alkoholistbarns situation i Stockholm presenterade hur barnen i jämförelse oftare var försummade och visade tecken på psykisk ohälsa. Barnens sociala anpassning och hälsa har därefter följts i en 20-årig framåtb…

 • Bördor och bärkraft : Borgare och kronotjänare i Stockholm 1644-1672

  Bördor och bärkraft : Borgare och kronotjänare i Stockholm 1644-1672
  av Arne Jansson

  Inbunden - 1991 - Svenska - ISBN: 9789170310270

  Vad kostade det att leva för folk i äldre tider? Mantalspengar, bakugnspengar, stadstull, accis, kvarntull, stadsskatt o.s.v.: De skatter som kronan lade på stockholmarna var många. Arne Jansson undersöker levnadsvillkoren för fyra stockholmare 1647…

 • Ett eget rum : Sällskapet De gamlas vänner 1895-1995

  Ett eget rum : Sällskapet De gamlas vänner 1895-1995
  av Inger Ström-Billing

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789170311260

  Sällskapet De Gamlas Vänner skapade något unikt för sin tid - en boendeform med enkelrum, något som många hjälporganisationer i framtiden skulle försöka efterlikna. En rik källa att ösa ur för den som vill läsa om hur den sociala situationen förändr…