Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Statskundskabens klassikere

Sök »
Din sökning gav 28 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Elinor Ostrom

  Elinor Ostrom
  av Karin Hilmer Pedersen & Gert Tinggaard Svendsen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757431964

  THERE IS A FIVE LETTER WORD THAT I WOULD LIKE TO REPEAT, AND REPEAT, AND REPEAT: T R U S T– Elinor Ostrom, The Nobel prize Lecture, December 8, 2009 Elinor Ostrom (1933-2012) modtog i 2009 nobelprisen i økonomi for sine analyser af, hvordan lo…

 • Mancur Olson

  Mancur Olson
  av Gert Tinggaard Svendsen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757427462

  Olsons teori om det kollektive handlingsproblem er blevet kaldt det centrale emne i Statskundskaben' Elinor Ostrom, Nobelprisvinder i økonomi 2009. Siden Mancur Olson (1932-1998) er 'rationel choice' blevet en grundsten i statskundskab og sociologi.…

 • Max Weber

  Max Weber
  av Hans Henrik Bruun

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757428353

  Få en omfattende indføring i Max Webers tanker om politik med denne titel i ”Statskundskabens klassikere”. Bogen tager udgangspunkt i hans krav om videnskabens værdifrihed og hans tanker om en principiel værdikonflikt. På denne basis ana…

 • Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas
  av Christian F. Rostbøll

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757423884

  Jürgen Habermas hører til blandt vores samtids allervigtigste og mest indflydelsesrige tænkere. Han har siden begyndelsen af 1960'erne og frem til i dag sat dybt præg på debatten ikke blot blandt filosoffer, sociologer og politologer, men også i den…

 • Karl Marx

  Karl Marx
  av Jørn Loftager

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757423792

  "Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men det, som det kommer an på, er at forandre den." -Karl Marx Der hersker ingen tvivl om den vidtrækkende betydning, som Karl Marx har haft for politik i praksis. De seneste par hundrede års poli…

 • Robert A. Dahl

  Robert A. Dahl
  av Palle Svensson

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757424034

  Robert A. Dahl betragtes som demokratiteoretiker, og som vore tids største, omend han aldrig selv har sigtet at ende som dette. Robert a. Dahl opfatter derimod sin akademiske produktion som problemorienteret. Han har således taget fat på en lang ræk…

 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant
  av Christian F. Rostbøll

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757427899

  Immanuel Kant (1724-1804) hører ubestridt til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi. Kants bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Men f…

 • Thomas Hobbes

  Thomas Hobbes
  av Carsten Bagge Laustsen & Mikkel Thorup

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757426557

  Thomas Hobbes (1588-1679) er en af den politiske idéhistories mest kontroversielle og indflydelsesrige tænkere. Han beskrev mennesket som en ulv blandt ulve, konstant engageret i en overlevelseskamp og menneskelivet som ”ensomt, fattigt, modby…

 • Aristoteles

  Aristoteles
  av Mogens Herman Hansen

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757427929

  Aristoteles (384-322 F.KR.) er den græske oldtidsuniversalfilosof, og blandt hans hovedværker er Politikken. Det handler specifikt om den oldgræske bystat (polis), men Aristoteles' generelle analyse af menneskets sociale og politiske adfærd har gjor…

 • Hannah Arendt

  Hannah Arendt
  av Christian F. Rostbøll

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788757421767

  Hannah Arendt (1906-1975) er en af de få store politiske teoretikere, som forsvarer politikkens værdighed. Hvor andre filosoffer har forsøgt at skrive sig væk fra det politiske og reducerer politik til moral, økonomi eller velfærd, så skriver A…

 • Platon

  Platon
  av Mogens Herman Hansen

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757427936

  Platon (ca. 427-347 f.Kr.) er berømt for sin påstand om, at stater aldrig vil blive ordentligt styret, medmindre man giver magten til dem, der mindst ønsker den: filosofferne. Han foretrak meritokrati for demokrati. Han opfattede den individuelle fr…

 • Pierre Bourdieu

  Pierre Bourdieu
  av Gitte Sommer Harrits & Peter Nedergaard

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757434866

  Pierre Bourdieu (1930 – 2002) står som en af de mest indflydelsesrige europæiske sociologer i det 20. århundrede, og hans arbejde har haft stor betydning for så forskellige forskningsområder som klasse, kunst, uddannelse, videnskab, journalist…

 • N.F.S. Grundtvig

  N.F.S. Grundtvig
  av Ove Korsgaard

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757427455

  Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) betragtes med rette som den enkeltperson, der har haft størst betydning for dannelsen af den danske nation, det som på engelsk kaldes 'nationbuilding'. Forståelsen og opbygningen af Danmark som nation f…

 • Kenneth Waltz

  Kenneth Waltz
  av Birthe Hansen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757424027

  "A lot of people don't like realists (...) Realists face the world as it is. Most people want the world to be nicer and for people to be better." -Kenneth Waltz Kenneth Waltz har om nogen forstået international politik og dets væsen. Hans hovedværk…

 • John Locke

  John Locke
  av Morten Brænder & Per Mouritsen

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757431971

  John Locke kan betragtes som den liberale politiske filosofis grundlægger. Han formulerede en række principper, som står helt centralt i den liberale tradition. Adskillelsen mellem stat og samfund – og mellem det offentlige og det private…

 • John Rawls

  John Rawls
  av Søren Flinch Midtgaard

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788757421743

  John Rawls (1921-2002) er en af 1900-tallets vigtigste politiske filosoffer. Han fastholder, at man rationelt kan tale om, hvordan et retfærdigt samfund kan indrettes. På dette punkt gå han op imod en stærk tradition, som benægter dette. John Rawls…

 • Erik Rasmussen

  Erik Rasmussen
  av Kasper Lippert-Rasmussen

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757431995

  Erik Rasmussen (1917-1995) anses af mange for at være dansk statskundskabs ophavsmand. Som en af landets to første professorer i faget var han i årene 1959-1984 med til at opbygge Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Hans lærebog, Komp…

 • Axel Honneth

  Axel Honneth
  av Simon Laumann Jørgensen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757441796

  Axel Honneth (f. 1949) er en hovedskikkelse i nyere kritisk samfundsteori. Hvis politik handler om fastsættelse og fordeling af værdier med gyldighed for et samfund, så er et afgørende spørgsmål, hvilke værdier og goder vi bør fordele. Axel Honneths…

 • Jean-Jacques Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau
  av Mikkel Thorup

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757432886

  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) er en af den moderne politiske tænknings helt store filosoffer. Han formulerede indflydelsesrige tanker om demokrati, lighed, nation, folk og andre af den vestlige verdens kernebegreber. Han var en stridbar og kontr…

 • Nicos Poulantzas

  Nicos Poulantzas
  av Morten Ougaard

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757423785

  Nicos Poulantzas (1936-1979) var blandt 1960ernes og 1970ernes mest fremtrædende vestlige nymarxistiske samfundsforskere. I et stadigt opgør med den dogmatiske Sovjet-marxisme udviklede han en omfattende historisk-materialistisk teoridannelse om sta…

 • Aaron Wildavsky

  Aaron Wildavsky
  av Peter Bjerre Mortensen & Søren Serritzlew

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757427523

  Aaron Wildavsky (1930-1993) var en af de mest betydningsfulde og produktive politologer i sin generation. Over en periode på knap 40 år var han (med)forfatter til mere end 30 bøger og 200 artikler, essays og bogkapitler. Mest kendt er formodentlig W…

 • Antonio Gramsci

  Antonio Gramsci
  av Gert Sørensen & Carsten Jensen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757435061

  Hegemoni, konsensus og civilsamfund er nogle af de begreber, som Antonio Gramsci (1891-1937) huskes for. I de første årtier efter krigen var Gramsci kun kendt i Italien, men siden 1970’erne er hans arbejde blevet oversat til hov…

 • Niccolò Machiavelli

  Niccolò Machiavelli
  av Gert Sørensen

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757431988

  Niccolò Machiavelli (1469-1527) har altid haft et blakket ry for sin fremstilling af politik som et kynisk magtspil, hvori vold, list og gunstne overlæg tæller. Derfor har Machiavelli altid været sortlistet af tidens skiftende moralister med Kirken…

 • David Easton

  David Easton
  av Henrik Bang

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757421781

  David Easton (1917 - ) er amerikansk-canadisk politolog. Takket være Erik Rasmussens 'Komparativ Politik I+II har David Easton fået status som dansk politologis gudfar. Den politiske systemmodel har siden 1960erne fået karakter af børnelæredom og m…

 • Carl Schmitt

  Carl Schmitt
  av Søren Hviid Pedersen

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757421750

  Carl Schmitts (1888-1985) bidrag til statskundskaben består dels i hans afdækning af, at politik per definition indeholder en ven/fjende distinktion. Dels har han udfoldet en radikal kritik af liberalismen, som han ser som modsætning til demokratiet…

 • Montesquieu

  Montesquieu
  av Adam Diderichsen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757442885

  Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) er en af de helt centrale skikkelser i oplysningstidens politiske tænkning. Han har haft helt afgørende betydning for de moderne idealer om retsstat og liberalt demokrati.Sær…

 • Chantal Mouffe

  Chantal Mouffe
  av Carsten Jensen

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757430714

  Chantal Mouffe (1943-) baserer sin tænkning på udsagnet om, at vores livsbetingelser er forskellige, mens vores grundlæggende politiske ideer lover frihed og lighed for alle. Under moderne forhold er skismaet uundgåeligt, og det skaber både dynamik…

 • Michel Foucault

  Michel Foucault
  av Henrik Bang & Torben Bech Dyrberg

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757421774

  Michel Foucault (1926-1984) analyserer enheden af suverænitet, disciplin og normalisering for at styre 'input-politikken' samt enheden af statsræson, 'governmentality' og praktisering af frihed i 'output-politikken'. Michel Foucault diskuteres i reg…