Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

Sök »
Din sökning gav 115 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Fältskärns berättelser

  Fältskärns berättelser
  av Zacharias Topelius

  Övrigt - 2018 - Svenska - ISBN: 9789515834355

  Topelius magnum opus Fältskärns berättelser var i hundra år den mest spridda och lästa historiska romanen i både Finland och Sverige. Den har format generationers uppfattning om Sveriges och Finlands händelserika gemensamma historia under 1600- och…

 • Hushållsbok för Stensböle gård.

  Hushållsbok för Stensböle gård.

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789515835086

  Hushållsbok för Stensböle gård illustrerar de mångskiftande sysslorna i en tid då självhushållning, arbetsfördelning och praktisk erfarenhet var avgörande. För adelskvinnan som ledde hushållet och även ansvarade för tjänstefolkets och kreaturens väl…

 • Ur majoritetens perspektiv

  Ur majoritetens perspektiv

  Flexband - 2020 - Svenska - ISBN: 9789515835062

  Svenskans ställning i Finland hänger på en välvillig inställning hos den stora finskspråkiga majoriteten. Hur långt sträcker sig denna välvillighet och vad förklarar att vissa ställer sig negativare till Finlands tvåspråkighet än andra? I denna anto…

 • Idyll och hjältemod

  Idyll och hjältemod
  av Rainer Knapas

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789515830951

 • De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet

  De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789515833389

  I närmare 500 år har romerna varit en del av det finländska samhället. Fram till senare tiders invandring är Finland det land som haft den största romska befolkningen i Norden. Ändå har romerna länge varit så gott som osynliga i historieforskningen.…

 • Gruppspråk, samspråk, två språk

  Gruppspråk, samspråk, två språk

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789515833372

  I boken skriver tolv experter utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal, dels om svenskan som ett modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk. Tillsammans ger de en lättillgänglig och ny…

 • Bröderna von Wrights växter

  Bröderna von Wrights växter

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789515833716

  I början av 1990-talet gjorde botanikern och professorn Bertil Nordenstam en oväntad upptäckt på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. I det nordiska herbariet fann han 57 originalakvareller av konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von W…

 • Journal hållen på resan till Canton i China

  Journal hållen på resan till Canton i China
  av Israel Reinius

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789515831613

  Bröderna Israel och Herman Reinius, prästsöner från Österbotten, avseglade den 13 februari 1746 från Göteborg som kadetter ombord på Svenska ostindiska kompaniets skepp "Adolph Friedrich". Kanton i Kina nådde de först i juni följande år, efter bl.a.…

 • Sophie Creutz och hennes tid

  Sophie Creutz och hennes tid
  av Kirsi Vainio-Korhonen

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789515832238

  En fascinerande berättelse om adelsfamiljernas levnadssätt och tankevärld i sydöstra Finland under 1700-talet. Huvudperson är grevinnan Sophie Creutz, som boken följer från vaggan till graven. Hennes och näromgivningens liv färgades påtagligt av de…

 • Min pennans saga

  Min pennans saga
  av Fredrika Runeberg

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789515831491

  "Nå väl, må min pennas saga hafva varit en dröm, en och annan stund af bitterhet har den gett mig, mångfallt mera dock af tröst och verklig glädje." Fredrika Runebergs litterära självbiografi handlar om en flickas läshunger, hennes väg från "versmak…

 • Konsten att härska

  Konsten att härska
  av Henrika Tandefelt

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789515831590

  När Gustaf III besteg tronen 1771 hade Sverige upplevt en tid av ständervälde och försvagad kungamakt. För att stärka sin maktposition utnyttjade Gustaf III en hel uppsättning symboler för att iscensätta sig själv som härskare. Ordnar, titlar och me…

 • Demokratins drivkrafter

  Demokratins drivkrafter

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789515834225

  Finlands och Sveriges demokratier är internationellt sett stabila politiska system, men denna stabilitet är inte självklar. Det behövs kontinuerligt fördjupad kunskap och samhällsdebatt om hur demokratierna har vuxit fram och hur de har förnyat sig.…

 • Öppet fall

  Öppet fall
  av Nils Erik Villstrand, Petri Karonen

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789515833709

  Finlands historia skrivs ofta utgående från det nyckel- eller titthål som den 6 december 1917 erbjuder. Historien formar sig då till en berättelse om en nationell självständighet som omöjlig att stoppa söker sin väg genom seklerna. Allt som verkar p…

 • Militär och målare

  Militär och målare
  av Viktor Tuderus

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789515831705

  Victor Tuderus (1852-1925) föddes i Zamosc i Polen där familjen råkade befinna sig när hans far tjänstgjorde som ingenjörsofficer inom den ryska armén. Också Victor valde den militära banan och inledde sina studier vid Nikolajevska kavalleriskolan i…

 • Åttio år Edith Södergran

  Åttio år Edith Södergran

  Häftad - 1996 - Svenska - ISBN: 9789515830357

 • Dialekter och småstadsspråk

  Dialekter och småstadsspråk
  av Ann-Marie Ivars

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789515833365

  Boken handlar om talspråkets variation i det svenska språksamhället i Finland. Ann-Marie Ivars beskriver den geografiska variationen och visar samtidigt hur de finlandssvenska dialekterna ingår i ett större, nordiskt och historiskt sammanhang. Här b…

 • I fält för Gustaf III

  I fält för Gustaf III
  av Petra Hakala, Pertti Hakala

  Övrigt - 2004 - Svenska - ISBN: 9789515830975

 • Historiska och litteraturhistoriska studier 83

  Historiska och litteraturhistoriska studier 83

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789515831644

  Flera av artiklarna i volym 83 av HLS anknyter till Finlands förvaltnings- och militärhistoria. Årsboken inleds av Henrik Meinanders årsfestföredrag "Nationen Finland, en lyckosam biprodukt?" Thomas von Christierson skildrar en militär befattningsha…

 • Albert Edelfelt och Ryssland

  Albert Edelfelt och Ryssland
  av Rainer Knapas, Maria Vainio

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789515831118

 • Från värdshus till Grand Hotel

  Från värdshus till Grand Hotel
  av Sven Hirn

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789515831453

  I Sven Hirns nya bok presenteras hotell och restauranger i Helsingfors under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han beskriver både legendariska och i dag bortglömda etablissemang i den växande huvudstaden. Etablerade och än i dag frekven…

 • Magnus von Wright dagbok 1850-1862 (+register)

  Magnus von Wright dagbok 1850-1862 (+register)
  av Magnus von Wright

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789515830609

 • Forska i namn

  Forska i namn
  av Kurt Zilliacus

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789515830760

 • Ögonblick och evighet

  Ögonblick och evighet

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789515832016

  I Ögonblick och evighet presenteras ett urval av det omfattande arkivmaterial och de kulturhistoriskt värdefulla boksamlingar som finns på Svenska litteratursällskapet i Finland. Läsaren bjuds på en resa i en fascinerande värld av handskrifter, foto…

 • Vackert, vittert, lärt

  Vackert, vittert, lärt
  av Anna Perälä

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789515832146

  Jarl Pousar (1941-2004) hade en livslång fascination för vackra böcker och skapade en unik boksamling, som han donerade till Svenska litteratursällskapet 1998. Här ingår böcker från olika länder och olika tider: skönlitteratur, humaniora, reseskildr…

 • Borgå 1809

  Borgå 1809
  av Henrika Tandefelt

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789515831750

  Borgå den 27 mars 1809. Klockors klang, kanonsalut och paraderande soldater fyller staden vid middagstid. Kejsaren anländer till häst och tas emot vid den äreport som uppförts i all hast. Han är här för att öppna lantdagen under pågående krig och fö…

 • Fredrik Pacius, kompositör i Finland

  Fredrik Pacius, kompositör i Finland
  av Tomi Mäkelä

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789515831927

  Fredrik Pacius, violinist, tonsättare och dirigent av nordtysk härkomst, bidrog starkare än någon annan till att utveckla Finlands musikliv under 1800-talet. I sin studie av Pacius liv och verk kastar Tomi Mäkelä nytt ljus över kompositörens uppväxt…

 • Alg, pytare och skridstång

  Alg, pytare och skridstång
  av Lars Nyström
  (1 recension)

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789515830562

 • Noveller

  Noveller
  av Zacharias Topelius

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789515832535

  Zacharias Topelius var 23 år när han blev redaktör för Helsingfors Tidningar och började förverkliga ambitiösa planer på tidningens litterära innehåll: bort med översättningslitteraturen och fram för en prosa förankrad i miljöer som läsarna kände ti…

 • Bo på Bergö

  Bo på Bergö
  av Anne Bergman, Katia Båsk, Carola ym. Ekrem

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789515830739

 • Italia la Bella

  Italia la Bella
  av Kim Björklund

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789515831002

 • Augustin Ehrensvärd 1710-1772

  Augustin Ehrensvärd 1710-1772
  av Oscar Nikula

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789515832092

  Greven, fältmarskalken och fortifikatören Augustin Ehrensvärds inflytande på Finlands försvarshistoria var betydande. Han planerade sjöfästningen Sveaborg utanför Helsingfors och var också den som namngav fästningen 1750. Sjöfästningen Svartholm uta…

 • Ruotsin Itämaa

  Ruotsin Itämaa
  av Kari Tarkiainen

  Inbunden - 2010 - Finska - ISBN: 9789515832122

  Ruotsin Itämaa käsittelee Suomen esihistoriaa, keskiaikaa ja 1500-lukua. Ruotsalaiset ja kehittyvä Ruotsin valtakunta vakiinnuttivat asemansa Pohjanlahden itäpuolella, ja alueista, joita ensin kutsuttiin "Itämaaksi", tuli vähitellen olennainen osa p…

 • Vänskap och makt

  Vänskap och makt
  av Charlotta Wolff

  Inbunden - 2005 - Svenska - ISBN: 9789515831194

 • Författaren, förläggarna och forskarna

  Författaren, förläggarna och forskarna
  av Pia Forssell

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789515831835

  Traditionellt har Runeberg i litteraturhistorien framställts lika oegennyttig som sina diktade gestalter. I själva verket såg han författarskapet som en inkomstkälla och var en hårdför förhandlare som fick högre honorar än sina samtida författare i…

 • Magnus von Wright dagbok 1824-1834 (+ register)

  Magnus von Wright dagbok 1824-1834 (+ register)
  av Magnus von Wright

  Inbunden - 1996 - Svenska - ISBN: 9789515830265

 • Nya blad och Ljung

  Nya blad och Ljung
  av Zacharias Topelius

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789515834720

  Topelius engagerade sig med åren i många olika sammanhang och verksamhetsfält. I samtliga roller var diktandet ett sätt att föra fram angelägna budskap, men också ett sätt att roa och förnöja. Dikterna samlade han i Nya blad (1870) och Ljung (1889).…

 • Minnen af en resa från Åbo till Tavastland

  Minnen af en resa från Åbo till Tavastland
  av Eric Gustaf Ehrström

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789515831323

  E.G. Ehrström (1791-1835) var skriftställare och blev slutligen kyrkoherde i S:t Katarina svenska församling i S:t Petersburg. Han var en av de tidigaste förespråkarna för finskan som nationalspråk men var också intresserad av ryska språket och litt…

 • Terrängnamn i Svenskfinland

  Terrängnamn i Svenskfinland
  av Ritva Valtavuo-Pfeifer

  Inbunden - 1998 - Svenska - ISBN: 9789515830456

 • Magnus von Wright dagbok 1841-1849 (+ register)

  Magnus von Wright dagbok 1841-1849 (+ register)
  av Magnus von Wright

  Inbunden - 1999 - Svenska - ISBN: 9789515830470

 • Moral, evolution och samhälle

  Moral, evolution och samhälle

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789515835260

  Sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862-1939) hade stort inflytande över samhällsvetenskaperna framför allt i Finland men också internationellt fram till andra världskriget. På senare år har den Westermarckska evolutioni…

 • Frågor i praktiken

  Frågor i praktiken
  av Camilla Lindholm

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789515830920

 • Krapula

  Krapula
  av Per Stam

  Häftad - 1998 - Svenska - ISBN: 9789515830425

 • Historiska och litteraturhistoriska studier 86

  Historiska och litteraturhistoriska studier 86

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789515832290

  "Internationalism på hemmaplan" är temat för denna volym av Historiska och litteraturhistoriska studier. I sju artiklar diskuteras betydelsen av internationella strategier i små länders kulturella fält, med exempel ur finländskt och nordiskt 1800- o…

 • Vägen till lander som icke är

  Vägen till lander som icke är
  av Jan Häll

  Inbunden - 2006 - Svenska - ISBN: 9789515831309

 • Fem par

  Fem par
  av Roger Holmström

  Häftad - 1995 - Svenska - ISBN: 9789515830166

 • Furstar och folk i Åbo 1812

  Furstar och folk i Åbo 1812
  av Nils Erik Villstrand

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789515832511

  I augusti 1812 möttes Alexander I och Karl Johan i Åbo och kom här överens om hur de tillsammans skulle bekämpa Napoleons stora armé. Mötet hade betydelse för hela Europas framtid och blev en hörnsten i "1812 års politik". Samtidigt blev det också e…

 • Brobyggaren

  Brobyggaren
  av Cecilia af Forselles-Riska

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789515830623

 • Historiska och litteraturhistoriska studier 80

  Historiska och litteraturhistoriska studier 80

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789515831248

 • Räcker det med svenskan?

  Räcker det med svenskan?

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789515831286

 • En resa kring jorden 1839-1843

  En resa kring jorden 1839-1843
  av Reinhold Ferdinand Sahlberg

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789515831545

  Naturforskaren R.F. Sahlbergs dagböcker från sjöresan från Helsingfors runt Sydamerika, med korta besök i Brasilien och Chile, till Sitka i Alaska och från återfärden genom Sibirien. Alaska tillhörde vid denna tid Ryssland och administrerades av det…