Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Praktika

Sök »
Din sökning gav 27 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Onnistunut sukupolvenvaihdos

  Onnistunut sukupolvenvaihdos
  av Raimo Immonen, Juha Lindgren

  Inbunden - 2017 - Finska - ISBN: 9789521430831

  Yrityksen sukupolvenvaihdos on yksilöllinen järjestely. Vetovastuun siirtäminen ja liiketoiminnan jatkuvuus edellyttää muun muassa verotuksen, rahoituksen ja yhtiölainsäädännön samanaikaista hallitsemista. Teoksessa selvitetään kattavasti sukupolven…

 • Sananvapauslaki

  Sananvapauslaki
  av Valtteri Niiranen, Petteri Sotamaa, Päivi Tiilikka

  Inbunden - 2013 - Finska - ISBN: 9789526317434

  Sananvapauslaissa annetaan tarkempia määräyksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä. Lain säännökset koskevat kaikkia joukkoviestimiä, joten sen tunteminen on tärkeää jokaiselle viestinnän ammattilaiselle. Sananvapauslaki Tulkinta ja…

 • Määräajat ja saatavat työsuhteessa

  Määräajat ja saatavat työsuhteessa
  av Jaana Paanetoja, Mika Kärkkäinen, Markus Lohi

  Inbunden - 2019 - Finska - ISBN: 9789521433009

  Käytännön käsikirja, jossa tarkastellaan keskeisissä työlaeissa säädettyjä määräaikoja, kuten koe- ja irtisanomisajan sekä yhteistoimintalaissa tarkoitetun neuvotteluajan laskemista sekä erilaisten velvoitteiden täyttämisen ajankohtaa. Lisäksi teoks…

 • Sijoittamisen ohjaaminen

  Sijoittamisen ohjaaminen
  av Marika Salo

  Inbunden - 2016 - Finska - ISBN: 9789521427947

  Sijoitusneuvonnan ja sijoitussuositusten sääntelyllä pyritään suojaamaan sijoituspäätöksiä tekevää asiakasta. Sijoitustuotteiden tarjoamiseen liittyy kuitenkin merkittäviä tulkintaongelmia, jotka ovat ratkaisukäytännön lisäksi saaneet viime aikoina…

 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

  Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
  av Mika Mänttäri, Mikko Nyyssölä

  Inbunden - 2016 - Finska - ISBN: 9789521427695

  Työtapaturmia ja ammattitauteja koskeva lainsäädäntö uudistuu kokonaisuudessaan vuoden 2016 alusta. Kirja keskittyy työsuhteeseen ja yrittäjiin liittyviin työtapaturmiin ja ammattitauteihin. Teoksessa käydään läpi työnantajien ja työntekijöiden oike…

 • JIT 2015 -ehdot

  JIT 2015 -ehdot
  av Janne Järvenoja, Olavi Köngäs, Karolina Lehto

  e-bok - 2018 - Finska - ISBN: 9789521425646

  Teos on kattava esitys julkisen hallinnon uudistetuista IT-sopimusehdoista. Kirjassa käsitellään ehtojen sisältöä sekä taustoitetaan uudistuksen perusteita erityisesti rakenteen, määritelmien sekä muutettujen tai täysin uusien sopimusehtojen osalta.…

 • Sijoituspalvelut ja asiakas

  Sijoituspalvelut ja asiakas
  av Matti Turtiainen

  Inbunden - 2018 - Finska - ISBN: 9789521435393

  Kirja käsittelee piensijoittajan kannalta keskeisiä sijoituspalveluita eli toimeksiantojen välittämistä ja toteuttamista sekä sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. Pääpaino on menettelytavoissa suhteessa asiakkaaseen, ja kirja kertoo selkeästi, mit…

 • Säätiö

  Säätiö
  av Antti Hannula, Ka Kilpinen, Torsti Lakari

  Inbunden - 2015 - Finska - ISBN: 9789521426636

  Kirja on uudistuvan säätiöoikeuden perusteos, käytännöllinen käsikirja kaikille säätiöiden parissa työskenteleville. Kirjassa käsitellään mm. säätiöiden perustamiseen ja hallinnointiin sekä hyvään hallintotapaan liittyviä kysymyksiä, hallituksen teh…

 • Osakeyhtiöoikeus käytännössä

  Osakeyhtiöoikeus käytännössä
  av Jukka Mähönen, Seppo Villa

  Inbunden - 2013 - Finska - ISBN: 9789526304397

  Osakeyhtiöoikeus käytännössä -teos sisältää kattavan esityksen osakeyhtiöiden sääntelystä aina yhtiön perustamisesta sen purkamiseen. Teoksessa on huomioitu kaikki osakeyhtiölain muutokset ja uusin yhtiöoikeudellinen oikeuskäytäntö. Teoksen painopis…

 • Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset

  Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset
  av Tom Vapaavuori

  Inbunden - 2019 - Finska - ISBN: 9789521433481

  Teoksessa selvitetään yksityiskohtaisesti, mitä käsitteet yrityssalaisuus, liikesalaisuus sekä liike- ja ammattisalaisuus tarkoittavat ja mikä on niiden lakisääteinen suoja. Teoksessa käsitellään perusteellisesti myös huomattavasti yleistynyttä sala…

 • Henkilöyhtiöt ja verotus

  Henkilöyhtiöt ja verotus
  av Seppo Villa, Jaakko Ossa

  Inbunden - 2017 - Finska - ISBN: 9789521430336

  Miten henkilöyhtiö perustetaan? Miten henkilöyhtiötä hallinnoidaan? Millainen on omistajan asema eri henkilöyhtiöissä, millainen on vastuunalaisten ja äänettömien yhtiömiesten rooli? Teos antaa perusteellisen kuvan muun muassa avoimen yhtiön ja komm…

 • Asunto-osakeyhtiölaki käytännössä

  Asunto-osakeyhtiölaki käytännössä
  av Matti J. Sillanpää, Veikko Vahtera

  Inbunden - 2011 - Finska - ISBN: 9789510381687

  Asunto-osakeyhtiölaki käytännössä käsittelee asunto-osakeyhtiölakia, joka koskettaa kaikkia asunto-osakeyhtiöitä ja niiden hallinnossa mukana olevia henkilöitä. Kirja kuvaa kattavasti uuden asunto-osakeyhtiölain keskeisimmät säännökset. Siinä painot…

 • Lomauttaminen

  Lomauttaminen
  av Mauri Saarinen

  Inbunden - 2016 - Finska - ISBN: 9789521422584

  Lomautus ja sen toimeenpano edellyttää suunnittelua. Lomautusta suunniteltaessa on otettava huomioon mm. lomautusten laajuus ja kesto, työntekijöiden työsuhteen muoto sekä yhteistoimintaneuvotteluvelvollisuus. Lomautuksen vaikutukset sosiaaliturvaan…

 • Julkiset hankinnat

  Julkiset hankinnat
  av Saila Eskola, Eeva Kiviniemi, Tarja Krakau

  Inbunden - 2017 - Finska - ISBN: 9789521427190

  Tässä ajankohtaisessa ja käytännönläheisessä käsikirjassa käsitellään hankintamenettelyt ja hankinnan tekeminen vaihe vaiheelta suunnittelusta hankintapäätöksen perustelemiseen. Pääpaino kirjassa on hankintalain läpikäymisessä, mutta kirjassa esitel…

 • Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu

  Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu
  av Antti Hannula, Matti Kari, Tia Mäki

  Inbunden - 2015 - Finska - ISBN: 9789521423031

  Teos käsittelee osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja johdon vastuuta. Siinä käydään läpi tilanteet, joissa vastuu syntyy, huolellisuuden arviointi vastuutilanteissa ja korvausvastuun rajoitukset. Huomiota kiinnitetään erityisesti vastuutilanteiden syn…

 • Ulkomaankomennus

  Ulkomaankomennus
  av Mauri Saarinen

  Inbunden - 2018 - Finska - ISBN: 9789521432446

  Ulkomaankomennuksia ja ulkomaankomennussopimuksia tarkastellaan teoksessa erityisesti työ-, sosiaali- ja vero-oikeuden näkökulmasta. Teoksessa selvitetään mm. kansainvälisiin työskentelytilanteisiin soveltuvaa lakia ja työehtosopimusta, ulkomaantyön…

 • Työsopimus ja johtajasopimus

  Työsopimus ja johtajasopimus
  av Harri Hietala, Keijo Kaivanto

  Inbunden - 2017 - Finska - ISBN: 9789521432637

  Teoksessa käsitellään työsopimuksen tekeminen ja siihen liittyvät perus- ja erityislausekkeet. Lisäksi kirjassa käsitellään useita malleja erilaisiin tilanteisiin, kuten määräaikaisten ja osa-aikaisten työsopimuksien solmimiseen. Käsiteltävänä ovat…

 • Työsopimuslaki käytännössä

  Työsopimuslaki käytännössä
  av Harri Hietala, Tapani Kahri, Martti Kairinen

  Inbunden - 2016 - Finska - ISBN: 9789521428913

  Työsopimuslaki käytännössä on havainnollinen ja selkeä esitys työsopimuslaista. Tuttuun tapaan teos antaa käytännön soveltajalle keskeiset perustiedot työsopimuslaista. Työsopimuslaki avataan teoksessa pykälä pykälältä ja kerrotaan, miten lakia sove…

 • Yhteistoimintalaki

  Yhteistoimintalaki
  av Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen

  Inbunden - 2015 - Finska - ISBN: 9789521423062

  Yhteistoimintalaki käsittelee kattavasti noudatettavan yhteistoimintamenettelyn ja käytännön soveltamisen mm. ulkopuolisen työvoiman käyttöön siirryttäessä, tiettyjä henkilöstöä koskevia suunnitelmia ja henkilöstöpolitiikan periaatteita laadittaessa…

 • Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

  Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
  av Marita Tapola

  Inbunden - 2012 - Finska - ISBN: 9789526305110

  Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus antaa lukijalle kokonaiskuvan siitä, mitä tarjouspyynnön vaatimusten mukaisen tarjouksen jättäminen julkisessa hankintaprosessissa edellyttää. Teos tarjoaa sekä hankintayksiköille että yrityksille ratkaisuja mm. s…

 • Vuosilomalaki

  Vuosilomalaki
  av Mikko Nyyssölä

  Inbunden - 2013 - Finska - ISBN: 9789526306650

  Kirja on kattava esitys vuosilomalaista. Se opastaa selkeästi ja käytännönläheisesti vuosilomalain soveltamisessa ja antaa käytännön vinkkejä ongelmatilanteisiin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. vuosilomalain soveltamisala, vuosiloman pituuden määräyt…

 • Ennakkoperintälaki käytännössä

  Ennakkoperintälaki käytännössä
  av Tomi Peltomäki

  Inbunden - 2020 - Finska - ISBN: 9789521440519

  Ennakkoperintälaki käytännössä -kirjassa selvitetään ennakkoperintälain sisältö ja käydään käytännönläheisesti läpi menettelyyn liittyvät velvollisuudet. Selvitettäviä asioita ovat ennakkoperinnän eri muodot, ennakonpidätyksen alaiset suoritukset, e…

 • Yhteistoimintalaki käytännössä

  Yhteistoimintalaki käytännössä
  av Harri Hietala, Keijo Kaivanto

  Inbunden - 2018 - Finska - ISBN: 9789521432668

  Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan, kun yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Teos avaa lain kiemurat ja selvittää vaatimukset, joita laki työnantajille asettaa. Velvoitteet ovat eri tilanteissa erilaisia.…

 • Yhdenvertaisuus työelämässä

  Yhdenvertaisuus työelämässä
  av Katja Leppänen

  Inbunden - 2015 - Finska - ISBN: 9789521424380

  Selkeä ja käytännönläheinen teos esittelee uudistetun yhdenvertaisuuslain sisällön, merkitykset ja tulkinnat työelämän näkökulmasta. Uusi laki asettaa työnantajalle velvollisuuden edistää yhdenvertaisuutta ja välttää erilaista kohtelua työpaikoilla.…

 • Yhteistoimintalaki - kommentaari

  Yhteistoimintalaki - kommentaari
  av Helena Lamponen

  Inbunden - 2016 - Finska - ISBN: 9789521429378

  Kirjassa tarkastellaan yrityksiä koskevan yhteistoimintalain keskeinen sisältö, käsitteet ja menettelyt sekä käsitellään erityisesti käytännössä toistuvasti soveltamisongelmia aiheuttavia kysymyksiä. Aihepiiriä valotetaan oikeuskäytännöllä. Lisäksi…

 • Valtiontuet

  Valtiontuet
  av Mikko Alkio, Olli Hyvärinen

  Inbunden - 2016 - Finska - ISBN: 9789521425905

  Pitkittyvä talouskriisi on lisännyt valtiontukien myöntämistä ja valtiontuista tehtäviä kanteluita. Valtiontukien merkitys onkin kasvanut kiihtyvästi viime vuosien aikana. Uudistettu kirja on alan kattava perusteos, jossa käsitellään vuonna 2014 hyv…

 • Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö

  Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö
  av Seppo Villa

  Inbunden - 2018 - Finska - ISBN: 9789521432606

  Miten henkilöyhtiö ja osakeyhtiö perustetaan? Miten erilaisia yhtiöitä hallinnoidaan? Millainen on omistajan asema yhtiömuodosta riippuen? Miten varoja käytetään ja jaetaan sallitulla tavalla? Mikä on johdon vastuu? Teoksessa käsitellään yrityksen o…