Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Mediehistoriskt arkiv

Sök »
Din sökning gav 45 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Kulturarvets mediehistoria

  Kulturarvets mediehistoria
  av Pelle Snickars

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198580167

  Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar – men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Denna bok handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enst…

 • I bildarkivet : om fotografi och digitaliseringens effekter

  I bildarkivet : om fotografi och digitaliseringens effekter
  av Anna Dahlgren, Pelle Snickars

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468154

  Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion.Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Inte…

 • En trovärdig illusion av musik : den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång

  En trovärdig illusion av musik : den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång
  av Alf Björnberg

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789198580129

  Sedan början av 1900-talet har lyssnande till musik i allt större utsträckning skett genom användning av ljudreproduktionsmedier, medier som förmår återge inspelade ljud på annan tid och plats än de ursprungliga. När ett ljud kan reproduceras kan de…

 • Mediernas historia

  Mediernas historia
  av Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198580105

  Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi…

 • Mediernas kulturhistoria

  Mediernas kulturhistoria
  av Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars

  Danskt band - 2008 - Svenska - ISBN: 9789188468031

  Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Mediehistoriens mening tycks här bero på vad den pekar fram emot. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt…

 • Berättande i olika medier

  Berättande i olika medier
  av Leif Dahlberg, Pelle Snickars

  Danskt band - 2008 - Svenska - ISBN: 9789188468024

  I en tid när medierna konvergerar konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstruerar en historia? Att medier är betydelsefulla i berättarsammanhang är det få som…

 • Colonizing Fever

  Colonizing Fever
  av Åsa Bharathi Larsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198196160

  In the late nineteenth century, Swedish media cultures showed a remarkably high amount of representations of the colonial world. Wild West acts promised authentic American Indian performances and a great narrative of the West. The ethnological exhib…

 • Informations- och avfallshantering

  Informations- och avfallshantering
  av Johan Jarlbrink

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198504507

  Hur tog papperstidningar en gång form i läsarnas händer, som färskvaror, personliga minnen, omslagspapper och skräp? Tidningen har fungerat både som informationsbärare och toalettpapper. Det var denna mångsidighet som gjorde den till en viktig del a…

 • Svensk television

  Svensk television
  av Anna Edin

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468055

  Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån, Filmkrönikan, tevetablåernas historia och webbteve.Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit…

 • "Filmreformens förste avantgardist"

  "Filmreformens förste avantgardist"
  av Lars Diurlin

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198380941

  Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar.…

 • Välfärdsbilder : svensk film utanför biografen

  Välfärdsbilder : svensk film utanför biografen
  av Erik Hedling, Mats Jönsson

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468093

  Amatörfilm, beställningsfilm och undervisningsfilm speglar 1900-talets välfärdssamhälle.I antologin medverkar ett tjugotal svenska forskare från sju olika ämnen. De har studerat allt från studentikosa Lundafilmer, upptagningar från Hjalmar Brantings…

 • 1897 : mediehistorier kring Stockholmsutställningen

  1897 : mediehistorier kring Stockholmsutställningen
  av Anders Ekström, Solveig Jülich, Pelle Snickars

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468079

  När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier; press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver f…

 • Mediehistoriska vändningar

  Mediehistoriska vändningar
  av Marie Cronqvist

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468321

  Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- oc…

 • Film i stadens tjänst

  Film i stadens tjänst

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198580181

  Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år…

 • Det våras för journalisten : symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal

  Det våras för journalisten : symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal
  av Johan Jarlbrink

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468123

  Journalister har ofta varit hjältar i deckare och filmer. Vem bygger egentligen myten om journalisten?Journalistrollens plats i kulturhistorien är ämnet för denna doktorsavhandling. Hur journalistrollen förhandlades och debatterades, och hur journal…

 • Citizen Schein

  Citizen Schein
  av Lars Ilshammar, Pelle Snickars, Per Vesterlund
  (3 recensioner)

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468185

  Vinnare av Svenska Designpriset 2010. Harry Schein är en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans initiativ till filmreformen 1963 och inrättande av Svenska Filminstitutet (SFI) är väldokumenterat och omskrivet - int…

 • Medier & politik : om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet

  Medier & politik : om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet
  av Mats Jönsson, Pelle Snickars

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789188468086

  Kring 1900 är den svenska arbetarrörelsen fientligt inställd mot modernitetens massmedier trots att merparten av rörelsens företrädare är mediearbetare. Alla av förgrundsgestalterna är tidningsredaktörer; August Palm och Axel Danielsson, Hjalmar Bra…

 • Pappersarbete : formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Pappersarbete : formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium
  av Charlie Järpvall

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198196191

  Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa iho…

 • Regional Aesthetics : Locating Swedish Media

  Regional Aesthetics : Locating Swedish Media
  av Erik Hedling, Olof Hedling, Mats Jönsson

  Danskt band - 2014 - Engelska - ISBN: 9789188468147

  The book maps more than two hundred years of Swedish media. It ranges from written travelogues in the eighteenth and nineteenth centuries via feature films, documentaries, TV programmes, literature and press to contemporary video activism on the Int…

 • A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art

  A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art
  av Lars Gustaf Andersson

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780861966998

  "A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art" covers major films and filmmakers as well as institutions and organizations that have been of significant importance for Swedish experimental film culture.Besides es…

 • TV-pionjärer och fria filmare : en bok om Lennart Ehrenborg

  TV-pionjärer och fria filmare : en bok om Lennart Ehrenborg
  av Tobias Janson, Malin Wahlberg

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468109

  Om tevefilm i Sverige under de första åren. Två dvd:er ingår med över fem timmar film.Televisionen halverade svensk biopublik i skarven mellan femtio- och sextiotal. Tv innebar en helt ny plattform för produktion, distribution och visning av rörlig…

 • Massmedieproblem

  Massmedieproblem
  av Mats Hyvönen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198196146

  Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, populärkulturens uppsving, och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massme…

 • Universitetet som medium

  Universitetet som medium
  av Matts Lindström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198196108

  Vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer? Som en följd av samhällets digitalisering tycks universitetets traditionstyngda institutioner vara på väg att förändras. Sedan en tid t…

 • Information som problem

  Information som problem
  av Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198196115

  Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara f…

 • Efter The Pirate Bay

  Efter The Pirate Bay

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468253

  The Pirate Bay, företaget som startade 2001 och som är den tjugonde mest besökta webbplatsen i Sverige och bland de 100 mest besökta i världen. Sedan starten har TPB varit involverad i ett antal tvistemål. År 2009 förlorade de ett uppmärksammat mål…

 • Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

  Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani
  av Torbjörn Forslid

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198196177

  ”Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer.” På 1840-talet anklagades medieföretag och entreprenörer för att ligga bakom hysterin kring den svenska sångerskan. Och publiken uppmanades att sansa sig. Präglar kändis…

 • Drömmar om det minsta

  Drömmar om det minsta
  av Matts Lindström

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198380927

 • Konsten att tämja en bild

  Konsten att tämja en bild
  av Magnus Brenner

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198196139

  Det sägs att vi lever i distraktionens tidsålder. Att de nya mediernas informationsöverflöd översköljer oss, medan vi gör vårt bästa för att hålla uppmärksamheten i styr. Det är inte första gången som ett nytt medium påstås utmana vår uppmärksamhet.…

 • Storstadens dagbok

  Storstadens dagbok
  av Erik Edoff

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198196184

  Storstadens dagbok är en fascinerande resa genom Stockholms nöjesliv under det sena 1800-talet. Det är en historia om boulevardpressen och dess självupptagna skribenter som rörde sig genom en huvudstad i förändring. Det handlar om hur små tidningar…

 • Efterkrigstidens samhällskontakter

  Efterkrigstidens samhällskontakter
  av Fredrik Norén, Emil Stjernholm

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198504576

  Propaganda, upplysning, pr och information. Detta är några exempel på efterkrigstidens mångfacetterade kommunikationsbegrepp. Under perioden från andra världskrigets slut till 1980-talet var Sverige en framväxande välfärdsstat, och mediernas möjligh…

 • Efterkrigstidens samhällskontakter

  Efterkrigstidens samhällskontakter
  av Fredrik Norén, Emil Stjernholm

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198504569

  Propaganda, upplysning, pr och information. Detta är några exempel på efterkrigstidens mångfacetterade kommunikationsbegrepp. Under perioden från andra världskrigets slut till 1980-talet var Sverige en framväxande välfärdsstat, och mediernas möjligh…

 • Gränslösa anspråk

  Gränslösa anspråk
  av Jakob Kihlberg

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198380989

  Vid 1800-talets mitt arrangerades i Europa de första ickestatliga kongresserna med inbjudna från olika länder. Sammankomsterna har ofta beskrivits som ett verkligt framsteg i kommunikationernas utveckling: de snabbade upp informationsförmedlingen me…

 • The YouTube Reader

  The YouTube Reader
  av Pelle Snickars

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9789188468116

  YouTube has come to epitomize the possibilities of digital culture. With more than seventy million unique users a month and approximately eighty million videos online, this brand-name video distribution platform holds the richest repository of popul…

 • Återkopplingar

  Återkopplingar
  av Marie Cronqvist

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198196122

  Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den här boken är att genom ett breddat mediebe…

 • Digitala modeller

  Digitala modeller
  av Jenny Attemark-Gillgren

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789198504521

  Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de…

 • Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

  Gösta Werner och filmen som konst och propaganda
  av Emil Stjernholm

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198380965

  I rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde Gösta Werner starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Vägen in i filmbranschen var för svenska förhållanden ovanlig och gick genom det av nazisterna kontrollerade tyska fi…

 • The Story of Storage 1. Kompendium

  The Story of Storage 1. Kompendium

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789188468246

  Genom historien har lagringens materialitet ständigt förändrats. Även dagens digitala teknik förändrar på ett radikalt sätt lagringens förutsättningar; det direkta sambandet mellan lagring och visning ersätts i den digitala domänen av ett komplicera…

 • Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

  Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige
  av Ulrik Volgsten

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198504583

  Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar forskningsa…

 • Bussen är budskapet : perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet

  Bussen är budskapet : perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet
  av Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich, Ulrika Torell, Boel Berner, Kyrre Kverndokk, Lars Kaijser, Amanda Lagerkvist

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468284

  Bussarnas speciella form av mediematerialitet - deras "budskap" för att tala med McLuhan - blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa ti…

 • Media, Popular Culture, and the American Century

  Media, Popular Culture, and the American Century
  av Kingsley Bolton

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9780861966981

  In 1941, media mogul Henry R. Luce exulted, American jazz, Hollywood movies, American slang, American machines and patented products are in fact the only things that every community in the world, from Zanzibar to Hamburg, recognizes in common. It is…

 • 1800-talets mediesystem

  1800-talets mediesystem
  av Jonas Harvard, Patrik Lundell

  Danskt band - 2010 - Svenska - ISBN: 9789188468222

  Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans.Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rad…

 • Skosmörja eller arkivdokument? : om filmarkivet.se och den digitala filmhis

  Skosmörja eller arkivdokument? : om filmarkivet.se och den digitala filmhis

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468277

  Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Française menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallbur…

 • Samtida konst på bästa sändningstid

  Samtida konst på bästa sändningstid
  av David Rynell Åhlén

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198196153

  I mitten på 1950-talet introducerades den svenska allmänheten för ett nytt massmedium: televisionen. Många såg i det nya mediet ett viktigt verktyg för upplysning och folkbildning, inte minst när det kom till konst. I Samtida konst på bästa sändning…

 • Attentatet mot Hiertas minne

  Attentatet mot Hiertas minne
  av Patrik Lundell

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468291

  Liksom andra makter har den svenska pressen lagt kraft och pengar på att göra propaganda för sig själv. I den här boken fokuseras de formerande åren från sekelskiftet 1900 till andra världskriget, då institutionen på allvar erövrade sin status och s…

 • Från pressarkivet 1800-1899 : en källsamling

  Från pressarkivet 1800-1899 : en källsamling

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789188468260

  "Från pressarkivet 1800-1899" består av ett brokigt källmaterial som på olika sätt belyser tidningspressen.Här finns tidningstext, men också etiketten till en Publicist-punsch, tidningssidan använd som tapet, romanen med en kort passage om tidningsl…

 • Ur Harry Scheins arkiv

  Ur Harry Scheins arkiv
  av Per Vesterlund

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198504545

  Harry Schein är en person som har fascinerat den svenska offentligheten i decennier. Han var inte bara en omsusad celebritet utan också en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans insats i inrättandet av Svenska Film…