Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Lund Studies in Educational Sciences

Sök »
Din sökning gav 15 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Samhällskunskap för alienerad elit

  Samhällskunskap för alienerad elit
  av Janna Lundberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899774

  Elevernas skamkänslor känns i rummet medan läraren talar om referenstekniker. Jag ser elevernas kutade ryggar när de sjunker ihop och blir mindre än de brukar vara. De är totalt knäpptysta och verkar knappt andas. Alla elever har ansiktet riktat mot…

 • Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

  Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser
  av Johan Lind

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899286

  Vi lever i en värld där vi är omgivna av olika tekniska lösningar. Därför är det viktigt att vi utvecklar en förståelse för teknik i samhället, dels hur tekniken påverkar oss men också hur vi påverkar tekniken. Det innebär att alla medborgare bör ha…

 • Elever i matematiksvårigheter

  Elever i matematiksvårigheter
  av Ingemar Karlsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899477

  Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunk…

 • Det handlar om vår framtid

  Det handlar om vår framtid

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189213852

  En individ i dagens samhälle kommer ständigt i kontakt med olika frågor som är kopplade till naturvetenskap. Val ska göras, beslut ska fattas. Ska jag vaccinera mig? Ska jag köpa den där vattentäta jackan? Vilket elbolag ska jag välja? Vilken fisk s…

 • Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

  Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik
  av Karin Ollinen

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899651

  Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur undervisning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper b…

 • Att se undervisningen genom elevernas ögon

  Att se undervisningen genom elevernas ögon
  av Eva Pennegård

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899262

  ”Elever är en källa att ösa ur om man vill utvecklas professionellt.”Lärare i fysik, årskurs 7Synligt lärande har sedan Hatties välkända bok från 2008 ”Visible Learning”, blivit ett flitigt använt begrepp i skolutvecklingssam…

 • Ögonblick

  Ögonblick
  av Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström, Max Persson, Magnus Persson, Åsa Lindberg-Sand, Torgny Roxå, Ulla Karin Nordänger, Per Lindqvist, Ola Holmström, Emil Bernmalm, Jonatan Nästesjö

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189213456

  Vi människor möts alltid i ett sammanhang. Och för att förstå dem vi möter måste vi samtidigt förstå sammanhanget. Och bli överens om det. Den här boken handlar om sådana situationer, ögonblick, där människor möts. Det kan vara för att lära sig cykl…

 • Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

  Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv
  av Cristian Abrahamsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899309

  Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elevengagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna?I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals…

 • Increasing Ethical Awareness

  Increasing Ethical Awareness
  av Hans Teke

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9789188899613

  Is there a formula for ethics teaching more effective than others, if the purpose is to make a difference as to how students relate and respond to ethical problems in their own lives? And, if so, what would that formula look like? Would it be anythi…

 • Synen på skrivande

  Synen på skrivande
  av Martin Malmström

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188473387

  Våra studenter kan inte svenska! Så löd titeln på en uppmärksammad tidningsartikel för några år sedan. Bakom den drastiska formuleringen låg ett veritabelt nödrop där nio historiker förklarade att deras studenter hade påtagliga problem att uttrycka…

 • Tryckt bild eller avbildat tryck?

  Tryckt bild eller avbildat tryck?
  av Charlotte Lagerholm

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188899972

  Läroböckers innehåll presenteras med både text och bild, det vill säga visuella representationer. Men vad säger egentligen de visuella representationerna? Hjälper de elever att förstå naturvetenskap och i så fall på vilket sätt? Hur dessa visuella r…

 • Den moderna skolans framväxt

  Den moderna skolans framväxt
  av Magnus Grahn

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789178957736

  1960-talet utgör utan tvekan ett av de mest omvälvande decennierna i den svenska skolans historia. Utöver att grundskolan slutligen ersatte folkskolan och realskolan kom även gymnasieutbildningarna att reformeras, vilket ledde till att läroverkens g…

 • Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

  Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen
  av Mimmi Malm

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188899934

  Naturvetenskap är ett viktigt kunskapsområde i samhället och ingår i målen för förskolan. Ett tidigt möte med naturvetenskap kan bidra till att intresset bibehålls när barnen blir äldre.Denna studie intresserar sig för hur förskolebarn resonerar kri…

 • Vart tog behaviorismen vägen?

  Vart tog behaviorismen vägen?
  av Ingrid Bosseldal

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899194

  Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att uppfostra och träna hundar, men som förlegade, hårda, negativa och hierarki…

 • The Emotional Community of Social Science Teaching

  The Emotional Community of Social Science Teaching
  av Katarina Blennow

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9789188899637

  This is a dissertation about emotions in Social Science teaching. As such it offers a perspective on Social Science didactics that until now has been largely neglected. Some of the most pressing concerns of our time, not least crises related to migr…