Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning

Sök »
Din sökning gav 12 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Rättegång. H. 2

  Rättegång. H. 2
  av Henrik Edelstam, Mikael Pauli

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139206057

  RÄTTEGÅNG II behandlar frågor om - rättegångshinder,- domstolars behörighet,- part- och processbehörighet,- talerätt,- processuella representanter (bl.a. ombud och försvarare),- talan (väckande av talan, olika slag av talan, ändring och återkallande…

 • Rättegång. Fjärde häftet

  Rättegång. Fjärde häftet
  av Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789139204817

  I RÄTTEGÅNG IV behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är huvudsakligen avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurist…

 • Rättegång. Femte häftet

  Rättegång. Femte häftet
  av Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Mikael Pauli

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789139205371

  I RÄTTEGÅNG V behandlas det ordinära förfarandet i tvistemål, bl.a. förberedelse, huvudförhandling och dom. I fråga om brottmål behandlas bl.a. förundersökning, förutsättningar för åtal och huvudförhandling. I den nya åttonde upplagan av boken har v…

 • Efterarv : komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap

  Efterarv : komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap
  av Anders Eriksson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020226

  Den kvarlåtenskap som någon lämnar efter sig vid sin död ska enligt arvsrätten fördelas på dennes arvingar och/eller testamentstagare. Ibland förekommer det att en arvtagare eller testamentstagare först ska få kvarlåtenskapen men att den därefter, v…

 • Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål

  Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål
  av Peter Westberg

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789139014911

  Det är viktigt att ta fakta på allvar. I annat fall kan det demokratiska rättighetsskyddet inte anses som tillförlitligt. En part i ett tvistemål måste därför få tillgång till all tvisterelevant information, även den som motparten vill dölja och hål…

 • Utsökningsrätt

  Utsökningsrätt
  av Torkel Gregow

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789139016045

  Utsökningsbalken och andra författningar på utsökningsrättens område har ändrats i åtskilliga hänseenden sedan förra upplagan av detta arbete utkom år 1996. De tidigare lokala och senare regionala kronofogdemyndigheterna har vidare ersatts av en end…

 • Copyright in a borderless online environment

  Copyright in a borderless online environment

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789139016663

  Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning genomförde i oktober 2011 ett symposium på Thoresta benämnt Copyright in a borderless online environment. Boken, som är skriven på engelska, är en sammanställning av materialet från symposiet. Deltagare och…

 • Ogiltighet och rättsföljd

  Ogiltighet och rättsföljd
  av Torbjörn Ingvarsson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789139012450

  Denna framställning behandlar rättsföljderna av att ett avtal förklarats ogiltigt och därmed inte får verkan efter sitt innehåll. Med ogiltigheten förknippas rättsföljderna overksamhet för framtiden, återgång och ersättning. Vid avvecklingen av ett…

 • Svensk internationell privat- och processrätt

  Svensk internationell privat- och processrätt
  av Michael Bogdan

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789139206606

  Under de senaste åren har den svenska internationella privat- och processrätten genomgått flera viktiga reformer. Detta beror huvudsakligen på EU-samarbetet, vilket har skapat behov av en ny och aktualiserad upplaga av denna bok. Internationell priv…

 • Försök till brott

  Försök till brott
  av Suzanne Wennberg

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789139014805

  Frågan om och i vad mån försök till brott ska bestraffas kan inte besvaras utan att man först reder ut den moralfilosofiska frågan vad som utgör försöksstraffets rättsgrund samt den kriminalpolitiska frågan vad som utgör försöksstraffets ändamål ell…

 • Europarättens genomslag

  Europarättens genomslag
  av Ulf Bernitz

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789139112242

  Det grundläggande temat för denna bok är europarättens genomslag i den svenska rättsordningen. Detta är en förändring av historiska dimensioner. Europarätten står i många hänseenden för en annorlunda rättskultur och rättskällelära, som fäster större…

 • Swedish Legal System

  Swedish Legal System

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9789139014898

  The present book is an updated version of the very favourably received book Swedish Law in the New Millennium, published in 2000. It contains a summary presentation of the Swedish legal system, written by leading Swedish experts in their respective…