Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Erhvervspsykologiserien

Sök »
Din sökning gav 36 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Systemisk coaching

  Systemisk coaching
  av Hanne V. Moltke (red.), Asbjørn Molly (red.)

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788771586954

  Systemisk coaching er en grundbog for coaches og andre samtalepartnere, der ønsker at dygtiggøre sig i arbejdet med samtaler og coaching. Den giver læseren mulighed for at opbygge eller videreudvikle et teoretisk fundament for at arbejde med samtale…

 • Lederen mellem tvivl og handlekraft

  Lederen mellem tvivl og handlekraft
  av Lotte S. Lüscher

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788771585018

  LEDEREN MELLEM TVIVL OG HANDLEKRAFT handler om de menneskelige modsætningsforhold og paradokser, der er på spil i rollen som leder:  Hvordan lever man op til tidens krav om konstant omstillingsparathed, samtidig med at man holder fast i sine e…

 • LØFT for ledere

  LØFT for ledere
  av Gro Johnsrud Langslet

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788777064012

  LØFT - Løsningsfokuseret tilgang - er en alternativ måde at forholde sig til problemløsning og organisationsudvikling på, hvor det handler om at fokusere på, hvad parterne allerede praktiserer af kloge greb, frem for at rette søgelyset mod den adfær…

 • Innovativ evaluering

  Innovativ evaluering
  av Malene Skov Dinesen, Camilla Kølsen de Wit

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788777065965

  Hvordan kan man som offentlig virksomhed håndtere de rammer, der sættes for ens arbejde fra myndighedernes side gennem krav til evaluering, monitorering, kvalitetsudvikling og dokumentation? Hvordan udvikler man evalueringskapaciteten i organis…

 • Mindfulness i organisationer

  Mindfulness i organisationer
  av Pernille Hippe Brun, Clarissa Corneliussen

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788777068423

  Mindfulness i organisationer giver en indføring i hvad mindfulness er, hvorfor mindfulness mon blomstrer op i erhvervslivet og en gennemgang af den forskning, der viser, at tilgangen med fordel kan benyttes af ledere såvel som medarbejdere og introd…

 • Kreativ procesledelse

  Kreativ procesledelse
  av Mille Obel Høier, Lone Hersted, Louise Laustsen

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788777066337

  Denne bog giver inspiration og indsigt til at kunne lede kreative og fremadrettede processer i organisatorisk sammenhæng, hvor der skabes rum for dialog på tværs af hierarkier og faggrænser. Bogen tager afsæt i systemisk og socialkonstruktionis…

 • Action Learning Consulting

  Action Learning Consulting
  av Thorkil Molly-Søholm (red.), Søren Willert (red.), Henrik Schelde Andersen, Jan Rosenmeier

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788777066658

  Titlen henviser til en ny tilgang i konsulentpraksis, som på en og samme tid samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter. Forfatterne mener, der er behov for at forny den organisationskonsultative praksis, o…

 • Æstetisk lederskab

  Æstetisk lederskab
  av Poula Helth

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788771583045

  Hvis forandringer i organisationer skal have effekt og være bæredygtige, kræver det, at ledere har mod til at lære af det, de gør i praksis. Abstrakte teorier om ledelse forandrer ikke i sig selv. Æstetisk lederskab viser et alternativ, hvor lederen…

 • Anerkendende HR og organisationsudvikling

  Anerkendende HR og organisationsudvikling
  av Maja Loua Haslebo, Danielle Bjerre Lyndgaard

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788777065262

  Dette er en lettilgængelig, praksisorienteret brugsbog om, hvordan man udvikler organisationen på anerkendende og udforskende måder sammen med kolleger, leder og kunder. Teorien kobles til praksiseksempler, og der gives forslag til, hvordan forskell…

 • Den interne konsulent

  Den interne konsulent
  av Michala Schnoor, Morten Jack

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788771586374

  Værdiskabende internt konsulentarbejde.De interne udviklingsfunktioner forandrer sig radikalt i disse år. Organisationer skal udvikles og optimeres, så de er gearet til nuværende og fremtidige udfordringer. Kravene er høje og presset er stort. Løben…

 • Perspektiver på supervision

  Perspektiver på supervision
  av Jakob Hassing Pedersen (red.)

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788777065125

  Antologien samler nogle teoretiske, metodiske og praktiske perspektiver på supervision. Bogen beskriver de systemiske, narrative og eksistentielle tilgange og udfolder en række perspektiver på organisatorisk kompleksitet, kompetenceudvikling, relati…

 • Ledelse af det relationelle selv

  Ledelse af det relationelle selv
  av Danielle Bjerre Lyndgaard

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788777067631

  Ledelse af det relationelle selv er en kort og let tilgængelig refleksionsbog, som bygger på en grundlæggende antagelse om, at vi ikke har et fasttømret og evigtgyldigt kerneselv, og at vi selv, hver især, er ledere af vores flersidige sel…

 • Ledelse gennem paradokset

  Ledelse gennem paradokset
  av Lotte S. Lüscher

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788777068546

  I Ledelse gennem paradokset præsenteres paradoksledelse som et ledelsesbegreb, der bygger bro mellem to tilsyneladende modstridende ledelsesparadigmer: moderne ledelse (lederen som direktiv, retningsvisende, autoritativ, kontrollerende, målsættende)…

 • MUS-samtalen

  MUS-samtalen
  av Trille Frodelund Lykke, Hanne V. Moltke, Asbjørn Molly, Ida Gamborg Nielsen, Stine Reintoft

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788771587258

  Den mest udbredte samtale i danske organisationer er MUS-samtalen. MUS-samtalen placerer sig i et spændingsfelt af potentielt modstridende organisatoriske interesser: fra individuel trivsel og kompetenceudvikling over fagligt samarbejde til den stor…

 • Legitim ledelse

  Legitim ledelse
  av Maja Loua Haslebo

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788771582529

  Kerneopgaven er organisationens eksistensberettigelse. Den bør være grunden til, at vi går på arbejde. Efter Anerkendende følgeskab, som handlede om medarbejdernes bidrag, rettigheder og forpligtelser, og Organisatorisk medlemskab, hvor emnet var o…

 • Værdsat

  Værdsat

  Häftad - 2002 - Danska - ISBN: 9788777063411

  En samling case-stories af internationalt anerkendte danske og udenlandske praktikere, som skildrer, hvilke erfaringer de har gjort sig i arbejdet med værdsættende samtale (Appreciative Inquiry, AI).

 • Action learning

  Action learning
  av Krystyna Weinstein

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788777061684

  Ved at dele egne refleksioner med andre bliver den enkelte deltager i gruppen styrket i at håndtere aktuelle og virkelige arbejdsmæssige udfordringer, krav og forventninger. Action Learning bliver på den måde organisatorisk udvikling, teamudvikling…

 • Systemisk ledelse - Den refleksive praktiker, 2. udgave

  Systemisk ledelse - Den refleksive praktiker, 2. udgave
  av Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Jørgen Gjengedal Madsen, Thomas Johansen, Thomas Specht

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788777069888

  Systemisk ledelse handler om at få øje på muligheder, at se problemer som uindfriede drømme og have fokus på, hvordan det sprog, vi bruger, hele tiden er med til at skabe de resultater, vi opnår. Bogen giver indsigt i teorierne bag den systemiske og…

 • Anerkendende følgeskab

  Anerkendende følgeskab
  av Maja Loua Haslebo, Magnus Harald Haslebo

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788777065637

  Anerkendende følgeskab er en lettilgængelig brugsbog med fokus på, hvordan man som medarbejder kan bidrage til arbejdsglæde, godt samarbejde, fælles resultatskabelse og et velfungerende arbejdsfælleskab. Følgeskab går hånd i hånd med ledelse: L…

 • Ledelse i usikkerhed

  Ledelse i usikkerhed
  av Chris Mowles

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788771584912

  Hverdagens arbejdsliv er i realiteten fuldt af usikkerhed, uoverensstemmelser og paradokser. Ikke desto mindre forventes ledere at handle, som om de kan spå om fremtiden og gøre det umulige: transformere sig selv og kollegerne, skabe forskellige kul…

 • Supervision i et organisatorisk perspektiv

  Supervision i et organisatorisk perspektiv
  av Jakob Hassing Pedersen (red.)

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788771583328

  Med et supervisionsfagligt og erhvervspsykologisk perspektiv kobler antologien teorier og viden om læring, professioner, grupper og organisationer sammen med praksis. Fokus er på teorier og metoder til arbejdet med supervision i organisationer. Supe…

 • Styrkebaseret ledelse, 2. udgave

  Styrkebaseret ledelse, 2. udgave
  av Pernille Hippe Brun, David Cooperrider, Mikkel Ejsing

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788771585988

  Den styrkebaserede ledelsestilgang har vist sig at være en stærk metode til at skabe resultater, innovation og trivsel i alle typer organisationer. Formår ledere at bringe deres egne og medarbejdernes styrker og ressourcer optimalt i spil, opnås suc…

 • Selvledelse

  Selvledelse
  av Flemming Andersen

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788777068324

  Selvledelse er en introduktion til og refleksion over, hvordan den postmoderne ledelsespraksis kan beriges af nyere psykologisk teori såsom socialkonstruktionisme samt anerkendende metoder, konfliktløsning og opmærksomhedstræning. Bogen gennemgår le…

 • Ledelse af ledere

  Ledelse af ledere

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788771587913

  Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan. LEDELSE AF LEDERE handler om overgangen fra at lede en gruppe medarbejdere til at lede andre ledere. For mange er det en udfordre…

 • Social kapital i aktion

  Social kapital i aktion
  av Hanne V. Moltke, Heidi Graff

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788771582789

  Social kapital er et velfungerende samarbejde om kerneopgaven med fokus på tre elementer:- Tillid- Retfærdighed- Samarbejdsevne.Samarbejdskvaliteten er afgørende for kvaliteten i kerneopgaven og effekterne heraf:- Produktivitet og effektivitet i ker…

 • Anerkendende ledelse

  Anerkendende ledelse
  av Maja Loua Haslebo Danielle Bjerre Lyndgaard

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788777062636

  Bogen har som formål at videregive inspiration og indsigt i anerkendende ledelse på en lettilgængelig måde og med fokus på, hvordan læseren kan bringe den nye viden i anvendelse. Bogen er altså en brugsbog skrevet til ledere, som er optaget af at se…

 • Eksistentiel vejledning

  Eksistentiel vejledning
  av Inger-Lise Lund Petersen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788771588682

  At skabe meningsfuld forandring i menneskers liv. Vejledere stiller typisk spørgsmål som „hvad kunne du godt tænke dig?“, „hvad har du lyst til?“ og „hvad drømmer du om?“. Men vejledning handler om meget mere end…

 • Teamwork - Metoder til effektivt samarbejde, 4. udgave

  Teamwork - Metoder til effektivt samarbejde, 4. udgave
  av Michael A. West

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788771580051

  Velfungerende teamarbejde er helt afgørende for organisationers udvikling, konkurrenceevne og tilpasningsdygtighed. Det udgør samtidiget veletableret forsknings- og praksisfelt, og Michael A. West samler i denne nyklassiker mange års viden og p…

 • Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

  Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling
  av Thomas Johansen, Thomas Specht, Henry Kleive

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788771587487

  Nye tider kalder på nye spørgsmål, nye koblinger og nye handlinger Hvordan bidrager vi til en mere bæredygtig verden – gennem bedre ledelse? Og hvordan gør vi bæredygtighedsbegrebet håndterbart i arbejdet med organisations- og forretningsudvi…

 • Forandringsledelse uden forandringslede

  Forandringsledelse uden forandringslede
  av Hanne Jessen Krarup

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788771583823

  Forandringsledelse uden forandringslede er en håndbog til ledere og rådgivere af organisatoriske forandringsprocesser, herunder virksomhedsoverdragelser og fusioner. Den fortæller ikke kun, hvordan og hvorfor tidligere forandring…

 • Effektive ledergrupper

  Effektive ledergrupper
  av Henning Bang, Thomas Nesset Midelfart, Thorkil Molly-Søholm, Claus Elmholdt

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788777069543

  Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser. Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere o…

 • Social kapital i organisationer

  Social kapital i organisationer
  av Hanne V. Moltke, Heidi Graff

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788777069000

  Social kapital handler om at sætte samarbejdet om kerneopgaven i fokus – og arbejde på måder, der fremmer oplevelsen af tillid og retfærdighed. Både forskning og erfaring viser, at medarbejdernes trivsel øges, samtidig med at effektiviteten hø…

 • Innovationspsykologi

  Innovationspsykologi
  av Mads Bendixen (red.), Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (red.), Lotte Darsø, Charlotte Wegener, Lene Tanggaard, Steen Høyrup, Karen Ingerslev, Claus Elmholdt, Henrik Kongsbak, Anders Trillingsgaard, Morten Novrup Henriksen, Thea Mikkelsen, Arne Vestergaard, Vibe Strøier

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788777067433

  Innovation udgør i dag et vigtigt samfundsmæssigt anliggende for både politikere, virksomhedsledere, medarbejdere og andre, og der diskuteres fra mange forskellige faglige vinkler og interesser. Med denne antologi sættes der fokus på, hvordan erhver…

 • Anerkendende procesøvelser

  Anerkendende procesøvelser
  av Pia Halkier Bjerring Annika Lindén

  Spiralbunden - 2008 - Danska - ISBN: 9788777065460

  Bogen beskriver trin-for-trin mere end 40 øvelser i dialogiske processer til brug i undervisning og udviklings- og forandringsprocesser. Indeholder øvelsesforslag til alle faser - fra forventningsafstemning, idégenerering og videndeling til forhandl…

 • Ledelse i sociale processer

  Ledelse i sociale processer

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788771588521

  Øget globalisering, digitalisering og acceleration. Klimaforandringer og grøn omstilling. Stigende forventninger om medarbejderinddragelse, kreativitet og innovation kombineret med høje krav til effektivitet, dokumentation og målinger…

 • Ekstrem teaming

  Ekstrem teaming
  av Amy C. Edmondson, Jean-François Harvey

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788771588484

  Komplekse udfordringer kalder på ekstrem teaming. Organisationer møder i stigende grad komplekse udfordringer, som kun kan løses i samarbejde med andre aktører i flydende og midlertidige teams. Det stiller nye krav til teamledelse og evnen til at sa…