Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Vårdförlaget

Sök »
Din sökning gav 22 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Existentiella frågor hos äldre : en introduktion

  Existentiella frågor hos äldre : en introduktion
  av Peter Strang

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789187345210

  Existentiella frågor hos äldre vänder sig till vårdnära personal som arbetar inom kommunens vård- ochomsorgsboenden, hemtjänsten eller inom sjukvården, i verksamheter där man ofta träffar på äldre personer.Läsaren får en beskrivning av hur…

 • Palliativ vård inom äldreomsorgen

  Palliativ vård inom äldreomsorgen
  av Peter Strang

  Flexband - 2020 - Svenska - ISBN: 9789187345203

  Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende.De fyra palliativa "hörnstenarna" beskrivs i boken: symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd.Varje kapitel innehåller fallbeskrivningar, fa…

 • Smärta hos äldre - Bakgrund och praktiska råd

  Smärta hos äldre - Bakgrund och praktiska råd
  av Peter Strang

  Board book - 2019 - Svenska - ISBN: 9789187345197

  Boken beskriver varför smärtupplevelsen hos äldre kan skilja sig från den hos yngre. Vidare ges förslag på konkreta smärtlindrande omvårdnadsåtgärder, tips på aktiviteter som avleder smärta hos äldre, och boken beskriver teamets roll i smärtbehandli…

 • Bemötandelexikon 6:upplagan: Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka

  Bemötandelexikon 6:upplagan: Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka
  av Ola Polmé, Marie Hultén

  Flexband - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187345142

  En oumbärlig bok för alla som arbetar med demenssjuka personer. Slå snabbt upp en knepig situation och läs ett eller flera förslag på hur man kan lösa situationen.I boken ges exempel på beteenden i alfabetisk ordning samt förslag på lösningar som gy…

 • Körkort för vardagen - För dig med adhd

  Körkort för vardagen - För dig med adhd
  av Karl Berg, Caroline Jensen

  Board book - 2019 - Svenska - ISBN: 9789187345173

  Körkort för vardagen är en bok om adhd som är lätt att både läsa och förstå. Syftet med boken att du ska ta kommando över din adhd, istället för att den har kontrollen över dig. Boken är skriven till dig som vuxen och lever med adhd, samt dina anhör…

 • Anhörig i nöd och lust

  Anhörig i nöd och lust
  av Lennarth Johansson

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187345104

  Denna bok tar sikte på likheter och upplevelser som förenar anhöriga. Det som de flesta anhöriga upplever är känslor av sorg, oro och dåligt samvete. Något som också förenar anhöriga, oberoenda av allt annat, är det budskapet i denna bok; för att ku…

 • Värdegrund i äldreomsorg

  Värdegrund i äldreomsorg
  av Öie Umb Carlsson, Barbro Wadensten

  Board book - 2014 - Svenska - ISBN: 9789187345067

  Med den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen har personal i äldreomsorgen ett tydligt uppdrag att stödja varje person att leva som han eller hon vill. För att värdegrunden inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att all personal är insatta…

 • Handtag, famntag, klapp eller kyss - Bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård och omsorg

  Handtag, famntag, klapp eller kyss - Bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård och omsorg
  av Gunilla Matheny

  Board book - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187345111

  Bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård och omsorg. Boken ger både kunskap och praktiska redskap i ett ämne som många yrkesutövare idag saknar. På ett konkret sätt ger boken exempel på hur innehållet kan användas på arbetsplatser fö…

 • Busiga vårdtagare Provläs

  Busiga vårdtagare
  av Ola Polmé

  Board book - 2012 - Svenska - ISBN: 9789197846677

  Hur ska man komma tillrätta med udda beteenden inom vård och omsorg? Fem grundstrategier har Ola Polmé arbetat fram genom många års erfarenhet inom äldreomsorgen. Boken beskriver och ger förståelse för vårdtagarens olika beteenden i allmänhet och in…

 • Skapa trygga möten i demensvården

  Skapa trygga möten i demensvården
  av Katarina Almén, Anders Angur, Barbro Axelsson

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187345159

  Boken beskriver hur du som personal kan bidra till och ta ansvar för att mötet blir tryggt och bevarar den demenssjukes integritet och självbestämmande. Du får en teoretisk grund, handgripliga råd och användbara verktyg för att du skall uppleva käns…

 • Vanvård eller vård av gammal vana

  Vanvård eller vård av gammal vana
  av Ola Polmé, Marie Hultén
  (1 recension)

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789197651134

  Utsätts de boende för kränkande behandling av din personal? Det kan vara svårt att veta om man inte särskilt är uppmärksam på problemet. Den här debattboken återger verkliga händelser och diskuterar varför övergrepp fortfarande äger rum. Boken kan a…

 • Hjärna Parkinson

  Hjärna Parkinson
  av Staffan Råberg

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789197846639

  Kända och mindre kända symptom och deras konsekvenser för Parkinsonsjuka och deras omgivning. Författaren är sjuksköterska som insjuknade i Parkinson för ca 15 år sedan.Med förord av professor Lars Olson, KI.

 • Kommunen : möjligheternas arbetsplats

  Kommunen : möjligheternas arbetsplats
  av Bengt Nilsson, Mats Malmstedt

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789197846608

  Ingen annan arbetsgivare kan erbjuda så många olikaslags jobb som Sveriges kommuner. Här finns elektriker,parkarbetare, lärare, läkare, ekonomer, jurister, kockar, socialarbetare, sjuksköterskor, dataingeniörer ? ja, listan kan nästan bli hur lång s…

 • Relationsnycklar

  Relationsnycklar
  av Johan Appel

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187345098

  Denna bok visar hur låsta relationer och situationer kan öppnas och förvandlas till något positivt. Med begreppet relationsnycklar vill författaren synliggöra att alla individer, precis som alla nycklar och lås, är unika. Att arbeta med och för andr…

 • Balansera med mera

  Balansera med mera
  av Lindy Clemson, Megan Swann-Williams

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789187345180

  En handbok om hur du undviker fallolyckor.Varje år faller tiotusentals personer så illa att de måste uppsöka sjukvård, av dessa dör cirka 1000 som en följd av fallolycka. De flesta som ramlar är 65 år eller äldre.Balansera med mera ger inspiration,…

 • Vi som blev kvar efter omorganisation och uppsägningar

  Vi som blev kvar efter omorganisation och uppsägningar
  av Johan Henschen, Per-Arne Spiik

  Inbunden - 2009 - Svenska - ISBN: 9789197651141

  Omorganisationer med neddragningar och uppsägningar är alltid svåra och känsloladdade. Mycket möda läggs ner på att hantera uppsägningar och att ge stöd till dem som förlorar sina arbeten. Men hur blir det för dem som blir kvar efter omorganisatione…

 • Det naturliga åldrandet : om vägen mot gerotransendens

  Det naturliga åldrandet : om vägen mot gerotransendens
  av Barbro Wadensten

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789197651165

  Boken innehåller praktiska riktlinjer som personalen i äldreomsorgen kan arbeta efter.Barbro Wadensten är sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hon forskar om det friska åldrandet, gerotranscendens och omvårdnad av äldre.

 • Delaktighet imom äldreomsorgen : om att låta de äldre få behålla makten över sina liv

  Delaktighet imom äldreomsorgen : om att låta de äldre få behålla makten över sina liv
  av Charlotte Roos

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789197651127

  Hur ofta sätter äldreboendets rutiner och felaktiga hänsyn krokben för de äldre? Lagen ger äldreomsorgen skyldighet att låta de äldre vara delaktiga i planering och beslut. Men så är det långt ifrån alltid. Boken visar hur man kan komma till rätta m…

 • När en anhörig eller vän blir svårt sjuk : en handbok om hur man närmar sig en svårt sjuk och hanterar frågor om sjukdom, död, begravning och sorg Provläs

  När en anhörig eller vän blir svårt sjuk : en handbok om hur man närmar sig en svårt sjuk och hanterar frågor om sjukdom, död, begravning och sorg
  av Marie Henschen

  Pocket - 2010 - Svenska - ISBN: 9789197651158

  När någon är svårt sjuk vill man göra allt för att hjälpa. Men vad vågar man prata med den sjuka om? Hur tröstar man? Hur kan man lindra smärtor? Varför äter den sjuka så lite? Och vad får man egentligen göra på sjukhus? Kan man sköta patienten hemm…

 • Äldreassistent : om människosyn, värdegrund och bemötande

  Äldreassistent : om människosyn, värdegrund och bemötande
  av Charlotte Roos

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789197651196

  Den här boken vänder sig till dig som ska arbeta som äldreassistent. Ordet äldreassistent gillas inte av alla. Därför kommer det kanske att kallas något annat i framtiden.Men det arbete du ska utföra innebär att du kommer att vara i den äldres tjäns…

 • Den skickliga leanledaren

  Den skickliga leanledaren
  av Mikkel Simonsen, Jens Stochholm Normand, Chr. Balmer Hansen

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789197651189

  I Den skickliga leanledaren presenteras fem handfasta grundregler för att utveckla en framgångsrik organisation som levererar värde för sina kunder och medarbetare. Erfarenheter från fjorton höga chefer verksamma inom både den offentliga och den pri…

 • Läkemedelsbehandling av äldre Provläs

  Läkemedelsbehandling av äldre
  av Anne Hallbäck

  Flexband - 2014 - Svenska - ISBN: 9789187345050

  Det finns ett akut behov av samlad kunskap om den geriatriska patienten då var tredje inläggning på sjukhus är relaterat till biverkningar av läkemedel. Det är människor som har fått sätta livet till på grund av ofullständig kontroll vid läkemedelsb…