Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Världsbild Förlag AB

Sök »
Din sökning gav 64 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Kosmiska lektioner

  Kosmiska lektioner
  av Martinus

  Pocket - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132768

  Martinus förklaring av livsgåtan talar till människor som söker logiska svar på de existentiella frågorna och som anar att logiken har beröring med etiken, med humaniteten och kärleken. Martinus visar att i djupet av kristendomen avslöjas en kosmisk…

 • Kosmiska lektioner 2

  Kosmiska lektioner 2
  av Martinus

  Pocket - 2011 - Svenska - ISBN: 9789185132881

  Martinus förklarar att världsalltet i sin helhet är ett levande väsen. Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem, och reinkarnationsprincipen är en realitet i det stora såväl som i det lilla. Den kosmiska klarsynen avslöjar att…

 • Livets Bog. Del 1

  Livets Bog. Del 1
  av Martinus

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789187703140

  Livets bok* är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kun…

 • Universum : vem är du?

  Universum : vem är du?
  av Rune Östensson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789187703164

  I Universum vem är du, möter naturvetenskapen och livsvetenskapen varandra och öppnar upp för ett helt nytt perspektiv på världsalltet. Naturvetenskapen har den fysiska materien som det primära forskningsobjektet medan Martinus livsvetenskap har med…

 • Kosmiska lektioner 3

  Kosmiska lektioner 3
  av Martinus

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789185132935

  Ju mer humaniteten eller förmågan att kännamedlidande utvecklas, desto större blir förmågan att inte vilja göra andralevande väsen illa. Martinus förklarar att när denna förmåga blivit fullkomlig växeren ny förmåga fram, intuitionsförmågan. När intu…

 • Kosmiska lektioner 4

  Kosmiska lektioner 4
  av Martinus

  Pocket - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187703096

  Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos.…

 • Så har jag hört

  Så har jag hört
  av Axel Fredenholm

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789185132720

  "Du vill veta vägen. Den finns inom dig själv. Där ligger alla världsalltets hemligheter förborgade." Det stod snart klart för mig att Acharya var en ovanlig människa. Hans klädnad förrådde ingenting, men hans kunskap på nästan alla områden förvånad…

 • Livet - en fråga om kärlek : om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv

  Livet - en fråga om kärlek : om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv
  av Sören Grind

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187703119

  Kärlekens frigörande och helande kraftDet finns ingen drivkraft som är så grundläggande som längtan efter kärlek. Samtidigt finns det nog inget som är så missförstått. För det mesta blandar vi ihop den mänskliga frigivande kärleken med förälskelsens…

 • Storkursen : den eviga världsbilden

  Storkursen : den eviga världsbilden
  av Martinus

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789187703133

  Enligt Martinus har människan nu kommit till det stadium i utvecklingen då hon själv ska bli medveten om varför hon finns till eller få svar på frågan ”Varifrån och varthän?”. Martinus presenterar en världsbild som spänner över alla live…

 • Julevangeliet

  Julevangeliet
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132638

  Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbol över jordmänniskans kosmiska öde. Jesusbarnets födelse i stallet symboliserar det gryende mänskliga medvetandet som utvecklar sig ur djurriket. Inom v…

 • Livets Bog. Del 2

  Livets Bog. Del 2
  av Martinus

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789187703188

  Livets bok* är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kun…

 • Kosmisk resenär

  Kosmisk resenär
  av Olav Johansson

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789187703171

  Vem var Martinus (1890-1981) och vari består hans författarskap? Kan hans världsbild ha betydelse för dagens och framtidens människor, trots att den hittills varit nästan okänd för världen? Kan hans beskrivning av tillvaron hjälpa oss att förstå oss…

 • Kosmiskt medvetande

  Kosmiskt medvetande
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132409

  Vägen till det kosmiska medvetandet går genom utvecklingen av förmågan att förstå och förlåta medvarelserna. "Mental suveränitet" behandlar: Från principen ”envar är sig själv närmast” till principen ”att älska sin nästa som sig sj…

 • Mänskligheten och världsbilden

  Mänskligheten och världsbilden
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132263

  Naturvetenskapen kan endast registrera naturens yttre, mekaniska sida, dess energiprocesser och materierörelser, som uttrycks i mått- och vikt. Livet är däremot något inre, det är upplevelse och medvetande och förutsätter existensen av ”ett up…

 • Vägen till paradiset

  Vägen till paradiset
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132454

  Efter ”döden” fortsätter livet i en värld uppbyggd i en strålformig materia som direkt kan påverkas av tanken. Tillvaron i denna ”andliga” värld mellan de fysiska liven kan liknas vid en semester, ett individuellt paradis, an…

 • Livets Bog. Del 5

  Livets Bog. Del 5
  av Martinus

  Inbunden - 1980 - Svenska - ISBN: 9789185132331

  Livets bok* är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny ku…

 • Bönens mysterium

  Bönens mysterium
  av Martinus

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132836

  Vilken betydelse har bönen för den moderna människan? Martinus menar att bönen är en ovärderlig hjälp och källa till inspiration i livets alla situationer. Ja, bönen kan bli så fulländad att den utestänger all sorg från individen.Bön och bönhörelse…

 • En introduktion till Tredje testamentet

  En introduktion till Tredje testamentet
  av Rolf Elving

  Häftad - 1999 - Svenska - ISBN: 9789163085017

  En enastående händelse har inträffat i vår tid. Bibelns två testamenten, det Gamla och det Nya, har utvidgats med ännu ett – Tredje Testamentet. Kristendomens kärleksbudskap har med detta verk fått den logiska underbyggnad som hittills saknats…

 • Kring min missions födelse

  Kring min missions födelse
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132089

  Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter och händelser, de djupgående upplevelser, som en gång totalt förändrade hans liv och som satte honom i stånd att beskriva den kosmiska världsbilden.

 • Kosmisk livssyn : Martinus och hans världsbild

  Kosmisk livssyn : Martinus och hans världsbild
  av Nils Kalén

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789185132799

  Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden.

 • Livet din spegel : om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv

  Livet din spegel : om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv
  av Sören Grind
  (3 recensioner)

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789185132782

  Vår mänskliga utveckling i ett sammanhang som ger mening. En stor del av dagens psykologi utgår från föreställningen att vi bara lever en gång. Medvetandet ses enbart som en biprodukt av evolutionen. Denna materialistiska livssyn kan inte påvisa någ…

 • Artiklar 1945-1972

  Artiklar 1945-1972
  av Martinus

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789187703157

  Denna artikelsamling innehåller 26 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1945-1972, i svensk översättning. Samlingen är den andra av två volymer. Numreringen av artiklarna fortsätter från den första volymen, Artiklar 1930–1945. Martinus I…

 • Vägen till invigning

  Vägen till invigning
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132508

  Ödmjukhet är detsamma som självkännedom, insikt i den egna fullkomligheten och ofullkomligheten, och är vägen till all visdom. "Kring mina kosmiska analyser" visar vad som krävs för att förstå de kosmiska analyserna. "Gåvokultur": En verklig gåva är…

 • Livets Bog. Del 3

  Livets Bog. Del 3
  av Martinus

  Inbunden - 1997 - Svenska - ISBN: 9789185132683

  Livets bok* är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny ku…

 • Påsk

  Påsk
  av Martinus

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132737

  Världsåterlösaren och mänskligheten För ungefär tvåtusen år sedan mottog vår kultur en human impuls genom Jesus från Nasaret. Han kom att visa det gudomliga, kosmiska medvetandet i dess mest långtgående praktiska uttrycksform. I Påsk beskriver Marti…

 • Så här är det

  Så här är det
  av Nils Kalén

  Häftad - 1990 - Svenska - ISBN: 9789185132591

  Till ungdomen riktar sig i första hand denna lilla bok om Martinus kosmologi. Den är skriven i dialogform: Gammal diskuterar med ung. På ett lättfattligt språk presenteras grunderna för denna den nya tidens livssyn. Naturligtvis kan boken läsas med…

 • Artiklar 1930-1945

  Artiklar 1930-1945
  av Martinus

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187703126

  Artiklar 1930-1945Denna artikelsamling innehåller 19 artiklar av Martinus som skrevs under åren 1930–1945, i svensk översättning. Samlingen är den första av två volymer. Martinus Institut började 1933 ge ut tidskriften Kosmos, där artiklarna u…

 • Mänsklighetens öde

  Mänsklighetens öde
  av Martinus

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789185132959

  Mänsklighetens öde är en orientering om grunddragen i den kosmiska världsstrukturen. En ny världskultur håller på att födas. Vetenskapen kommer att utvecklas till "kärleksvetenskap". En framtida demokratisk världsregering blir nödvändig som garant f…

 • Livets Bog. Del 6

  Livets Bog. Del 6
  av Martinus

  Inbunden - 1981 - Svenska - ISBN: 9789185132416

  Livets bok* är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny ku…

 • Världslärare eller falsk profet? : en kärleksfull granskning av Martinus kosmologi

  Världslärare eller falsk profet? : en kärleksfull granskning av Martinus kosmologi
  av Pia Hellertz

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789185132751

  Är Martinus livsverk "Tredje Testamentet" det budskap världen väntat på ett par tusen år? Jesus Kristus lovade oss enligt Johannes evangelium att "Hjälparen den Helige Ande" skulle komma och förklara för oss allt vad Kristus inte kunde förmedla, eft…

 • Livets Bog. Del 7

  Livets Bog. Del 7
  av Martinus

  Inbunden - 1982 - Svenska - ISBN: 9789185132447

  Livets bok* är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny ku…

 • Fri horisont

  Fri horisont
  av Axel Fredenholm

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789185132652

  Axel Fredenholm är sanningssökaren som forskade efter det som finns bakom varat, det som kan svara mot den innersta längtan hos människan. I Fri Horisont besvarar Fredenholm livets stora frågor och ger oss en glimt av den evighetens värld som döljer…

 • Kristendomens hedendom

  Kristendomens hedendom
  av Nils Kalén

  Häftad - 1983 - Svenska - ISBN: 9789185132478

  En upptäcktsfärd bland religionens dogmer, traditioner, ceremonier, sakrament etc. Om deras ursprung och tillblivelse samt teologernas spekulationer. Förbluffande mycket av kyrkans läror och riter visar sig vara arv elelr lån från äldre religioner,…

 • Tio Guds bud och Tredje testamentet

  Tio Guds bud och Tredje testamentet
  av Nils Kalén

  Häftad - 1987 - Svenska - ISBN: 9789185132560

  Om de tio budordens uppkomst och världshistoriska betydelse. Med Martinus kosmologi som bakgrund anläggs nya aspekter på budens innebörd, som fördjupas och vidgas, varigenom buden får förnyad aktualitet i vår tid. Boken blir samtidigt en enkel intro…

 • Den eviga världsbilden, del 5

  Den eviga världsbilden, del 5
  av Martinus

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789185132904

  Den eviga världsbilden del 5 innehåller 33 av Martinus symboler (nr 45-77) med symbolförklaringar. En stor del av dessa symboler avhandlar på något sätt psykisk sjukdom. De illustrerar bland annat principerna för vår fysiska och andliga struktur, vå…

 • Den eviga världsbilden, del 1

  Den eviga världsbilden, del 1
  av Martinus

  Inbunden - 1986 - Svenska - ISBN: 9789185132522

  För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg. Den eviga världsbilden innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Del 1 Innehå…

 • Den intellektualiserade kristendomen

  Den intellektualiserade kristendomen
  av Martinus

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187703102

  Den intellektualiserade kristendomen är en samling efterlämnade, oavslutade manuskript av Martinus från en period på 1970-talet och till hans bortgång 1981. Martinus förberedde då den första offentliga publiceringen av sina verk med den gemensamma ö…

 • Kulturens skapelse

  Kulturens skapelse
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132423

  Om de faktorer som ligger bakom den mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld. För att skapa fred på jorden räcker det inte med materialistisk vetenskap, det behövs också en vetenskap i livsinställning.

 • Meditation

  Meditation
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132584

  Att meditera är att tänka över livet. Vissa former av meditation kan ge upplevelser av kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. En meditation utan mentala risker är bönen ”Fader vår”. "På kärlekens altare" behandlar bl.a. vår tids…

 • Martinus och den nya världsmoralen

  Martinus och den nya världsmoralen
  av Ole Therkelsen

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789185132942

  I Martinus och den nya världsmoralen ger Ole Therkelsen en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus. Boken är både lä…

 • Logik

  Logik
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132621

  I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog. Syftet med boken Logik är, att vi med utgångspunkt i våra egna erfarenheter ska lära oss tänka logiskt, det vill säga i samklang med nat…

 • Livets bog. Del 2

  Livets bog. Del 2
  av Ole Therkelsen, Martinus

  MP3 på CD - 2014 - Danska - ISBN: 9788757502992

  Ljudböcker är ett nytt och annorlunda sätt att tillägna sig Martinus analyser. De kan användas som ett nyttigt komplement till de tryckta böckerna oberoende om de används i studiecirklar, seminarier, föredrag eller hemma, i bilen eller på semestern.…

 • Den eviga världsbilden. D 6

  Den eviga världsbilden. D 6
  av Martinus

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187703089

  I maj 2015 publiceras Den eviga världsbilden, del 6, med 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100 symbolbilder att finnas utgivna i bokform. Del 6 behandlar fem stora teman: jordklotets sp…

 • Martinus, Darwin och intelligent design : en ny evolutionsteori

  Martinus, Darwin och intelligent design : en ny evolutionsteori
  av Ole Therkelsen

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789185132829

  Darwin utgår från en gradvis utveckling, som sker i kraft av naturlig selektion. Intelligent design försöker att rent vetenskapligt visa på att det finns en större intelligens bakom all skapelse. Föredragshållaren Ole Therkelsen, lektor i kemi och b…

 • Vad är sanning?

  Vad är sanning?
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132355

  Människans förmåga att tro på religiösa auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen baseras i stället alltmer på fakta, vetande och egen erfarenhet. Om innebörden i begreppet ”Kristi återkomst”.

 • Deus ex machina

  Deus ex machina
  av Karl Gustafson

  Kartonnage - 2006 - Svenska - ISBN: 9789163175633

  Mänskligheten står idag inför gigantiska problem som kan synas vara näst intill olösliga. Å ena sidan finns det oerhört rika människor, och å andra sidan bottenlöst fattiga människor som lever i träldom. De rika lever på de fattigas arbete, och jord…

 • Kosmiska glimtar

  Kosmiska glimtar
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132386

  Det förekommer tillfällen då människor upplever livet i en kulminerande ljusupp-levelse, ett slags extastillstånd, då allt förnims som strålande lycka och glädje. "Högintellektualitet" och "Lågintellektualitet" redogör för medvetandets utveckling i…

 • Den eviga världsbilden, del 2

  Den eviga världsbilden, del 2
  av Martinus

  Inbunden - 1996 - Svenska - ISBN: 9789185132669

  För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg. Den eviga världsbilden innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Del 2 Innehå…

 • Martinus som vi minns honom

  Martinus som vi minns honom

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789185132911

  Trettio personer som lärde känna Martinus personligen eller kom i nära kontakt med hans arbete berättar här om sina upplevelser. De ger en ögonvittnesskildring alltifrån den blygsamma början av Martinus arbete och fram genom åren. Genom dem kommer v…

 • Två slags kärlek

  Två slags kärlek
  av Martinus

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789185132645

  Ordet ”kärlek” förknippar vi normalt med förälskelse och parförhållanden. Men det är bara begränsade uttryck för denna centrala livsfunktion: inom varje människa utvecklas också förmågan till en osjälvisk kärlek, som riktar sig mot allt…