Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Universitetsforlaget

Sök »
Din sökning gav 1963 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Global kristendom

  Global kristendom
  av Vebjørn Horsfjord, Sven Thore Kloster, Gina Lende, Ole Jakob Løland, Vebjørn Horsfjord, Sven Thore Kloster, Gina Lende, Ole Jakob Løland

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215030128

  Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør. I Vest-Europa blir kirker nedlagt eller solgt. Samtidig fylles megakirker i kr…

 • English grammar

  English grammar
  av Hilde Hasselgård, Per Lysvåg, Stig Johansson

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9788215018942

  Denne grammatikken er skrevet for bachelorstudenter på universitets- og høyskolenivå. Den gir en konsis, men likevel omfattende beskrivelse av de sentrale områdene i engelsk grammatikk. Grammatikk er ikke bare et verktøy for å lære et språk, men ogs…

 • English grammar

  English grammar
  av Hilde Hasselgård, Per Lysvåg

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9788215018973

  The key is an indispensable tool for any serious student of English preparing for a language examination in a bachelor college or university program. The present volume provides a key to all exercise material in the main text: English Grammar: Theor…

 • Hvem har bevisbyrden?

  Hvem har bevisbyrden?
  av Anne Robberstad, Anne Robberstad

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215042947

  De fleste saker avgjøres «på faktum». Men hvilken parts påstandsgrunnlag er det som må bevises? Hva er egentlig bevisbyrde, og hvordan skal vi finne ut hvilken side som har den? Boken vil gi god forståelse av et tema som har vært vanskelig å holde s…

 • Å skrive i alle fag

  Å skrive i alle fag

  Häftad - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215011929

  Skriving er en av de grunnleggende ferdighetene Kunnskapsløftet krever at det arbeides med i alle fag. Dette gir nye utfordringer til mange lærere: Det som tidligere har vært norsklærernes primæransvar, deles nå av alle faglærere. Også i barnehagen…

 • Å skrive i alle fag

  Å skrive i alle fag

  Häftad - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215011929

  Skriving er en av de grunnleggende ferdighetene Kunnskapsløftet krever at det arbeides med i alle fag. Dette gir nye utfordringer til mange lærere: Det som tidligere har vært norsklærernes primæransvar, deles nå av alle faglærere. Også i barnehagen…

 • Musikk og identitet

  Musikk og identitet
  av Even Ruud, Even Ruud

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215022376

  Musikk berører oss på mange måter, som uttrykk både for følelser og tilhørighet. Vi omtaler gjerne musikken vi hører på som «vår musikk», enten den består av digitale spillelister, en vinylsamling eller en bunke med CD-er. Musikken gir ofte uttrykk…

 • Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen

  Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215047423

  Denne boka gir en faglig bakgrunn for å forstå, vurdere og delta i demokratiske systemer og til å undervise i temaer knyttet til demokrati og medborgerskap i skolen. De ulike perspektivene i boka bygger på forskningsbasert kunnskap og er forankret i…

 • Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen

  Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215047423

  Denne boka gir en faglig bakgrunn for å forstå, vurdere og delta i demokratiske systemer og til å undervise i temaer knyttet til demokrati og medborgerskap i skolen. De ulike perspektivene i boka bygger på forskningsbasert kunnskap og er forankret i…

 • Moderne sosiologer om samfunn og religion

  Moderne sosiologer om samfunn og religion
  av Inger Furseth, Pål Steinar Repstad, Inger Furseth, Pål Steinar Repstad

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215012926

  Hva kan vår tids fremste sosiologer fortelle oss om samfunnet vi lever i? Hva har de sagt om religion? Hvordan kan deres begreper og perspektiver brukes til å fortolke samfunn og religion i konkret forskning? Moderne sosiologer er opptatt av forhold…

 • Verdensfilosofier

  Verdensfilosofier
  av Knut Axel Jacobsen, Roald E. Kristiansen, Håkan Rydving, Knut Axel Jacobsen, Roald E. Kristiansen, Håkan Rydving

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215046402

  I India, Kina og Midtøsten blomstret den førmoderne filosofien innenfor de religiøse tradisjonene. Forfatterne av Verdensfilosofier viser at filosofi har en lang historie i flere ikke-europeiske kulturområder. Forfatterne gir en generell innføring i…

 • Historiedidaktikk

  Historiedidaktikk
  av Erik Lund, Erik Lund

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215035055

  Historiedidaktikk er klassikeren for alle som er eller skal bli historielærere. Boken består av tre deler: Del 1 gir innsyn i historiedidaktisk forskning om hvordan elever forstår og opplever fortiden, og hvordan historie som skolefag har utviklet s…

 • Jeg er noe helt spesielt

  Jeg er noe helt spesielt

  Häftad - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215012810

  Boken, med tilhørende arbeidsark, gir en innsikt i hva det vil si å ha en funksjonshemning generelt, og en autismespekterforstyrrelse spesielt. Målet er å gi mennesker med en diagnose innen autismespekteret best mulig kontroll over eget liv. Vermeul…

 • Jeg er noe helt spesielt

  Jeg er noe helt spesielt

  Häftad - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215012810

  Boken, med tilhørende arbeidsark, gir en innsikt i hva det vil si å ha en funksjonshemning generelt, og en autismespekterforstyrrelse spesielt. Målet er å gi mennesker med en diagnose innen autismespekteret best mulig kontroll over eget liv. Vermeul…

 • Forebygging av kriminalitet

  Forebygging av kriminalitet
  av Tore Bjørgo, Tore Bjørgo

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215019956

  Forfatteren har utviklet en ny helhetlig modell for forebygging av kriminalitet, basert på ni mekanismer. Han viser hvordan modellen kan anvendes på fem helt forskjellige former for kriminalitet: Innbrudd i bolig, kriminelle ungdomsgjenger, bilkjøri…

 • Samfunnssikkerhet

  Samfunnssikkerhet
  av Terje Aven, Marit Boyesen, Ove Njå, Kjell Harald Olsen, Kjell Sandve, Terje Aven, Marit Boyesen, Ove Njå, Kjell Harald Olsen, Kjell Sandve

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215001890

  Samfunnssikkerhet presenterer og diskuterer en systematisk tilnærming til planlegging og beslutningstaking. Naturkatastrofer og større ulykkeshendelser preger samfunnet med jevne mellomrom. Fokus i boken er hvordan planlegging, risikoanalyser og sty…

 • Hard mot de harde, myk mot de myke

  Hard mot de harde, myk mot de myke
  av Yngve Hammerlin, Yngve Hammerlin

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215017877

  Hvilke fangebehandlingsprinsipper, fangesyn og menneskesyn kommer til uttrykk i norsk kriminalomsorg fra 1950-tallet og fram til i dag? Hvordan har utviklingen vært? Hvilken retning har norsk kriminalomsorg i anstalt inn i framtida? Hvilke motsetnin…

 • Jussens helter

  Jussens helter
  av Hans Petter Graver, Hans Petter Graver

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215035765

  Jurister som forsvarer rettssikkerheten under press, er juridiske helter. Lov og rettferd er ikke alltid samme ting. Iblant tar loven feil og juristen har rett. I slike situasjoner koster det ekstra mye å holde fast ved sin overbevisning. Dette er h…

 • Lærerutdanning i nordiske land

  Lærerutdanning i nordiske land

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215035147

  I denne boka drøfter forfatterne lærerutdanningenes utvikling i de siste årene og den nåtidige situasjonen. Den finske femårige lærerutdanningen har høstet internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. Lærerutdanningene i de andre nordiske landene h…

 • Lærerutdanning i nordiske land

  Lærerutdanning i nordiske land

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215035147

  I denne boka drøfter forfatterne lærerutdanningenes utvikling i de siste årene og den nåtidige situasjonen. Den finske femårige lærerutdanningen har høstet internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. Lærerutdanningene i de andre nordiske landene h…

 • Perlet furunål

  Perlet furunål
  av Birgitte Fjørtoft, Birgitte Fjørtoft

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215040677

  En perlet furunål. En sulten krokodille på vei til å bite. En enhjørning som flyr gjennom lufta. En hemmelig butikk under et teppe. En vulkan som spruter rognebærlava. Barns lek er svært forunderlig. Den inneholder på et vis alt og ingenting. Alt, f…

 • Nye grep om skriveopplæringa

  Nye grep om skriveopplæringa
  av Synnøve Matre, Randi Solheim, Synnøve Matre, Randi Solheim

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215028705

  Korleis kan ei felles forståing av skriving og tydelege forventningar om skrivekompetanse gi betre skriveopplæring? Og korleis kan ein utnytte læringspotensialet som ligg i skriving i ulike fag og samanhengar? I fleire år har forskarar følgt ei stor…

 • Nysgjerrighet

  Nysgjerrighet
  av Markus Lindholm, Markus Lindholm

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215036724

  Nysgjerrighet og kunnskapsglede er en forutsetning for livslang læring og innovasjon. Likevel vet vi lite om hva som fremmer eller hemmer nysgjerrighet gjennom oppvekst og utdanning. Og hva skjer med nysgjerrigheten når all kunnskap bare er et taste…

 • Miljøterapi med barn og unge

  Miljøterapi med barn og unge
  av Erik Larsen, Erik Larsen

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215030500

  Miljøterapi er å organisere og legge til rette for forandring og utvikling. Gjennom teori, forskning og eksempler på praktisk erfaring viser forfatteren hvordan organisering kan føre til endring. Larsen forklarer hvordan samspillsforståelse setter o…

 • Musikkvitenskap

  Musikkvitenskap
  av Even Ruud, Even Ruud

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215027609

  «Musikkvitenskap» er en innføring i de mange deldisiplinene som i dag utgjør studiet av musikk: musikkpsykologi, musikkterapi, musikkens sosiologi og antropologi, musikkestetikk, musikkhistorie og historiografi, musikkanalyse og musikkpedagogikk. Hv…

 • Inn i sakens prosa

  Inn i sakens prosa
  av Marte Blikstad-Balas, Johan L. Tønnesson, Marte Blikstad-Balas, Johan L. Tønnesson

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215036885

  Ikke mange minuttene rekker å gå fra et barn blir født til det får sin første sakprosatekst festet på den lille armen, med dato, klokkeslett og mors navn. Så kommer gratulasjonskortene, helseskjemaet, foreldrehåndboka om søvn, den lille faktaboka om…

 • Forsikringsrett

  Forsikringsrett
  av Hans Jacob Bull, Hans Jacob Bull

  Inbunden - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215007533

  Forsikringsrett gir en innføring i hovedprinsippene i forsikringsretten, og da først og fremst forsikringsavtaleretten. Boken legger hovedvekten på de rettsreglene som gjelder for forsikringsavtaler mellom et forsikringsselskap og en forsikringstage…

 • Den profesjonelle samtalen

  Den profesjonelle samtalen
  av Asbjørn Rachlew, Geir-Egil Løken, Svein Tore Bergestuen, Asbjørn Rachlew, Geir-Egil Løken, Svein Tore Bergestuen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215031781

  Legen samtaler med pasientene sine, journalisten snakker med kilder, barnevernet stiller spørsmål til barn og voksne, og HR-ansatte intervjuer jobbsøkere. Listen er lang over alle som stiller spørsmål i jobben sin. Denne boken er for alle som ønsker…

 • Entrepriserett

  Entrepriserett
  av Viggo Hagstrøm, Herman Bruserud, Viggo Hagstrøm, Herman Bruserud

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215019192

  Entrepriseretten omhandler det kontraktsrettslige forholdet mellom en som vil ha et bygge- eller anleggsarbeid utført - byggherren - og den som skal utføre disse arbeidene - entreprenøren. Boken omhandler de mest sentrale spørsmålene som jevnlig duk…

 • Reindriftsloven

  Reindriftsloven
  av Kirsti Strøm Bull, Kirsti Strøm Bull

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215030906

  For det samiske reinbeiteområdet skal reindriftsloven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. Den…

 • Pedagogikkens mange ansikter

  Pedagogikkens mange ansikter

  Inbunden - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215003443

  Pedagogikkens mange ansikter presenterer enkeltpersoner og temaer i den pedagogiske idéhistorien. Dette storstilte verket presenterer tenkere og teorier som har preget den pedagogiske tenkningens historie. Boka gir poengterte introduksjoner til de t…

 • Pedagogikkens mange ansikter

  Pedagogikkens mange ansikter

  Inbunden - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215003443

  Pedagogikkens mange ansikter presenterer enkeltpersoner og temaer i den pedagogiske idéhistorien. Dette storstilte verket presenterer tenkere og teorier som har preget den pedagogiske tenkningens historie. Boka gir poengterte introduksjoner til de t…

 • Filmmusikk

  Filmmusikk
  av Peter Larsen, Peter Larsen

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215021232

  Denne boken har høstet internasjonal anerkjennelse og første utgave er blant annet oversatt til engelsk og kinesisk. Peter Larsen beskriver filmmusikkens utvikling fra de første stumfilmene frem til den moderne lydfilmen. I denne andre utgaven er de…

 • Religion i medienes grep

  Religion i medienes grep
  av Knut Lundby, Knut Lundby

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215047607

  Religion er omstridt. Færre tror på Gud, og oppslutningen om organisert religion går tilbake. Samtidig er religion godt synlig i mediebildet. Hva er sammenhengen mellom vår oppfatning av religion og medienes grep? Det nordmenn flest vet om religion…

 • MR for radiografer og radiologer

  MR for radiografer og radiologer
  av Andreas Abildgaard, Andreas Abildgaard

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215024547

  Magnetisk Resonanstomografi (MR) er en avbildningsteknikk med stadig økende medisinsk betydning. Andreas Abildgaard forklarer opptaksmekanismer og bildedannelse med MR og gir en innføring i MR-sekvenser og spesialteknikker. Forfatteren presenterer o…

 • Innføring i vernepleie

  Innføring i vernepleie
  av Inger Nordlund, Anne Thronsen, Sølvi Linde, Inger Nordlund, Anne Thronsen, Sølvi Linde

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215022727

  En innføring i kunnskapsbasert praksis i vernepleie. Vernepleiere er autorisert helsepersonell med sosialfaglig profil. Vernepleie utøves på mange arenaer og nivåer i velferdstjenester, oppvekstetater og NAV i samarbeid med forskjellige tjenestemott…

 • Økonomisk og sosial ulikhet i Norge

  Økonomisk og sosial ulikhet i Norge
  av Knut Halvorsen, Steinar Stjernø, Knut Halvorsen, Steinar Stjernø

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215041537

  Inntektsforskjellene i Norge er mindre enn i de aller fleste land. Men også her har de økonomiske ulikhetene økt ? særlig ulikhetene i formue. Andelen fattige har økt, og flere barn lever i fattige familier. De fattige i Norge er ikke så fattige som…

 • Dybdelæring

  Dybdelæring

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215029726

  Hva er dybdelæring? Hva er det dybde tilfører læring? Denne boka presenterer et grunnleggende annet syn på læring og dybdelæring enn en ensidig kognitiv forståelse. Forfatterne viser at læring skjer gjennom samskaping mellom ulike aktører, og de tra…

 • Dybdelæring

  Dybdelæring

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215029726

  Hva er dybdelæring? Hva er det dybde tilfører læring? Denne boka presenterer et grunnleggende annet syn på læring og dybdelæring enn en ensidig kognitiv forståelse. Forfatterne viser at læring skjer gjennom samskaping mellom ulike aktører, og de tra…

 • Tyske hemmelige tjenester i Norden

  Tyske hemmelige tjenester i Norden
  av Tore Pryser, Tore Pryser

  Inbunden - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215020594

  Hva kjennetegnet tyske hemmelige tjenester i de nordiske landene før, under og etter 2. verdenskrig? Hva slags mennesker var det som ble spioner for Tyskland under 2.verdenskrig? Hva var deres motiver og mentalitet? Denne boka handler om tyske hemme…

 • Hva foregår i norsktimene?

  Hva foregår i norsktimene?
  av Marte Blikstad-Balas, Astrid Roe, Marte Blikstad-Balas, Astrid Roe

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215033068

  Forskere har fulgt norskundervisningen i 50 ulike klasserom. Denne boka gir et unikt innblikk i hva som faktisk foregår i norskfaget på ungdomstrinnet. Det er utgitt mange bøker om prinsipper for god norskundervisning, men vi vet lite om hva som fak…

 • Samfunnssikkerhet

  Samfunnssikkerhet
  av Ove Njå, Morten Sommer, Eivind L. Rake, Geir Sverre Braut, Kjell Sandve, Ove Njå, Morten Sommer, Eivind L. Rake, Geir Sverre Braut, Kjell Sandve

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215021294

  Naturkatastrofer, store ulykker, pandemier, terroraksjoner og andre ødeleggelser bringer samfunnet i ubalanse. I dagliglivet ser vi av og til svikt i viktige samfunnsfunksjoner, som helse, skole, transport og vannforsyning. Denne boka presenterer et…

 • Ungdom, vold og overgrep

  Ungdom, vold og overgrep
  av Carolina Øverlien, Carolina Øverlien

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215023199

  Hva er vold og seksuelle overgrep? Hvordan kan du vite om en ungdom er utsatt for vold og overgrep, og hvem kan bidra med råd, veiledning, beskyttelse og behandling? Ungdom som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, finnes i ethvert klasserom. De…

 • Kroppslig læring

  Kroppslig læring

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215043708

  Kroppslig læring kom inn som et nytt begrep i læreplanen gjennom fagfornyelsen, Kunnskapsløftet 2020. Forfatterne av denne vitenskapelige antologien utforsker begrepet kroppslig læring gjennom ulike teoritradisjoner, fag- og profesjonspraksiser. Med…

 • Kroppslig læring

  Kroppslig læring

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215043708

  Kroppslig læring kom inn som et nytt begrep i læreplanen gjennom fagfornyelsen, Kunnskapsløftet 2020. Forfatterne av denne vitenskapelige antologien utforsker begrepet kroppslig læring gjennom ulike teoritradisjoner, fag- og profesjonspraksiser. Med…

 • Knivsmeden

  Knivsmeden
  av Håvard Bergland, Håvard Bergland

  Inbunden - Norska (bokmål) - ISBN: 9788200404408

  Knivmakerarbeid og smiing I tillegg til å være en bok om knivmakerarbeid, er dette en bok der forfatteren har hatt som mål å nedtegne og bevare mest mulig om faget smiing.

 • Randa

  Randa
  av Zakariya Tamir, Zakariya Tamir

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215022703

  Randa er en fortelling om en ung jentes fantastiske livsverden. Fortellingen er satt sammen av 39 korte historier som hver står på egne ben med sine poenger. De korte tekstene kan nytes i seg selv, men etter hvert flettes historiene sammen og blir t…

 • Anatomisk atlas

  Anatomisk atlas
  av Michael Budowick, Jan G. Bjålie, Bent Rolstad, Kari Constance Toverud, Michael Budowick, Jan G. Bjålie, Bent Rolstad, Kari Constance Toverud

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788200037705

  Anatomisk atlas er først og fremst lagt til rette for studenter i helsefagutdanninger. I tillegg til anatomiske beskrivelser og ordforklaringer, har boka blokker med kliniske eksempler som utdyper og letter forståelsen av stoffet. Atlaset er en av t…

 • Politiarbeid i praksis

  Politiarbeid i praksis
  av Linda Hoel, Linda Hoel

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215032481

  I «Politiarbeid i praksis» beskriver politibetjenter sine møter med ulike situasjoner og sårbare mennesker og gir oss innsyn i det praktiske politiarbeidets utfordringer og muligheter. Hva er viktig for at politibetjenter skal oppleve sitt arbeid so…

 • Rus og avhengighet

  Rus og avhengighet
  av Jørg Mørland, Helge Waal, Jørg Mørland, Helge Waal

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215021683

  Dette er en ny og viktig medisinsk lærebok om rus og avhengighet. Forfatterne forklarer hva rusavhengighet er, hvordan det arter seg og hvordan man kan behandle det. Nevrobiologisk forskning har gitt økt biologisk og farmakologisk innsikt som forfat…

 • Kjøpsrett

  Kjøpsrett
  av Viggo Hagstrøm, Viggo Hagstrøm, Viggo Hagstrøm, Viggo Hagstrøm

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215022475

  Spennvidden i rettsfeltet er enorm - fra kjøp av en kaffe til kontrakter om bygging av tankskip. Kjøp er den mest betydningsfulle kontraktstypen og de fleste av oss er i berøring med den daglig. Boken omhandler de mest sentrale spørsmålene som jevnl…

 • Religionsdidaktikk

  Religionsdidaktikk
  av Bengt-Ove Andreassen, Bengt-Ove Andreassen

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215027784

  Å undervise om religionshistorie og religiøs praksis er behandlet ut fra et bredt religionsvitenskapelig perspektiv. Ny forskning og nye digitale muligheter er med i denne nye utgaven. «Religionsdidaktikk. En innføring» er en didaktikkbok for lærers…

 • Forsvarets bistand til politiet

  Forsvarets bistand til politiet
  av Kai Spurkland, Kai Spurkland

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215049922

  Temaet i denne boken er de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvaret til politiet. Når en krise truer, som terrorisme eller epidemi, kan Forsvaret være en aktuell bistandsressurs. Når er det rettslig adgang til å la Forsvaret bistå politi…

 • Hva skal vi med historie?

  Hva skal vi med historie?
  av Lise Kvande, Nils Naastad, Lise Kvande, Nils Naastad

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215031149

  Hva skal vi egentlig med historie? Spørsmålet er sentralt for alle som studerer og formidler historie. I denne boka forklares det hvorfor historiefaget er viktig, med utgangspunkt i flere av dets funksjoner. For historielæreren er historie både kunn…

 • Sexologi i praksis

  Sexologi i praksis
  av Elsa Almås, Esben Esther Pirelli Benestad, Elsa Almås, Esben Esther Pirelli Benestad

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215029719

  Dette referanseverket foreligger nå i en gjennomrevidert og til dels nyskrevet utgave, oppdatert med ny forskning og nyere forståelser av kjønn. Sexologi i praksis gir en grunnleggende og omfattende innføring i faget sexologi. Forfatterne beskriver…

 • Norsk politikk

  Norsk politikk
  av Jan Erik Grindheim, Knut Heidar, Kaare W. Strøm, Jan Erik Grindheim, Knut Heidar, Kaare W. Strøm

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215034942

  «Norsk politikk» gir leseren grunnleggende innsikt i hvordan det norske politiske systemet er bygget opp og fungerer. I boken settes dagens norske demokrati i et historisk perspektiv, samtidig som forfatterne systematisk sammenligner med hvordan dem…

 • Oppsigelse i arbeidsforhold

  Oppsigelse i arbeidsforhold
  av Arne Fanebust, Arne Fanebust

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215025001

  Boken handler om det lovfestede vernet mot oppsigelse, med spesiell vekt på kravet om saklig grunn for oppsigelse. I tillegg behandles reglene om forhandlinger, søksmål og sanksjonssystemet. Boken er basert på en populær doktoravhandling med samme t…

 • Å lære å skrive

  Å lære å skrive
  av Harald Morten Iversen, Hildegunn Otnes, Harald Morten Iversen, Hildegunn Otnes

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215021867

  Faglig oppdatert grunnbok som tar for seg alle sentrale aspekter ved skriveprosessen og gir læreren klok veiledning for skriveundervisninga. «Å lære å skrive» forklarer hva skrivekompetanse er, hva som er skrivingas ulike formål og viktige trekk ved…