Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Stiftelsen Tibetanens Bokfond

Sök »
Din sökning gav 23 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Telepati och eterkroppen (2u)

  Telepati och eterkroppen (2u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789186338039

  I denna bok sätts begreppet telepati in i ett vitt kosmologiskt perspektiv. Tillvaron betraktas som en helhet där varje del är förbunden med varje annan del och helheten genom ett informationsbärande medium som beskrivs som universums eterkropp som…

 • En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u)

  En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1994 - Svenska - ISBN: 9789186338152

  Denna bok om vit magi ställer den andligt grundade kreativiteten i centrum, och därmed människans möjligheter att genom sitt skapande arbete verka för det goda. Med utgångspunkt från den uråldriga visdomens utvecklingspsykologiska perspektiv och des…

 • Ockult meditation (2u)

  Ockult meditation (2u)
  av Alice Bailey

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789186338060

  Denna bok innehåller bland annat en systematisk genomgång av meditationens syfte och funktion, men också av dess risker. Ty att meditera är att bokstavligen "leka med elden" och det måste göras med insikt och varsamhet. Författaren särskiljer mystis…

 • Esoterisk astrologi

  Esoterisk astrologi
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789186338138

  I denna bok inordnas astrologin i den uråldriga visdomens världsbild och människosyn. Kända astrologiska begrepp som planeter och stjärnbilder relateras till de sju strålarna, till människans psykologiska uppbyggnad som monad, själ och personlighet…

 • Esoterisk psykologi. 1 (2u)

  Esoterisk psykologi. 1 (2u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789186338206

  Med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människan som monad, själ och personlighet ger denna första del av verket Esoterisk psykologi en introduktion till en psykologi baserad på en kosmologisk analys av de sju strålarna. Dessa sju strå…

 • Från intellekt till intuition

  Från intellekt till intuition
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789186338183

  I vår tid är utbudet av olika meditationsformer stort, men samtidigt kan det vara svårt att bedöma de olika metodernas värde. Denna grundläggande bok om meditationens teori och praktik kan vara till stor hjälp därvidlag. Särskilt klargörande är den…

 • Esoterisk psykologi. 2

  Esoterisk psykologi. 2
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1991 - Svenska - ISBN: 9789186338114

  Denna andra del av verket Esoterisk psykologi presenterar en andlig utvecklingspsykologi med unik spännvidd och insiktsfullhet. Den tar sin utgångspunkt i kosmos sju grundläggande energier, de sju strålarna, och skildrar de olika faserna i människan…

 • Jesu invigningar

  Jesu invigningar
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1994 - Svenska - ISBN: 9789186338145

  Denna bok ger en klar bild av Jesu centrala roll i den mänskliga andliga utvecklingshistorien. Detta är mycket angeläget eftersom långa tider av kyrklig standardförkunnelse har skapat en mur av teologiska konstruktioner mellan moderna andliga sökand…

 • Strålarna och invigningarna

  Strålarna och invigningarna
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789186338220

  Den första delen av denna bok ger ett nytt och omvälvande perspektiv på invigningens väg. Begreppet invigning associeras oftast med storslagna ceremonier som bekräftar att den enskilda människans andliga strävan nått en nivå som fått Mästarens uppmä…

 • Mänsklighetens problem

  Mänsklighetens problem
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1992 - Svenska - ISBN: 9789186338121

  Mänskligheten genomlever för närvarande en mycket svår kris som ur esoteriskt perspektiv är förknippad med övergången från Fiskarnas till Vattumannens tidsålder. Krisens yttringar är många, som till exempel miljöförstöring, resursförödelse, kulturel…

 • Utbildning i den nya tidsåldern

  Utbildning i den nya tidsåldern
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1989 - Svenska - ISBN: 9789186338091

  I denna bok skisseras en djärv vision för framtidens utbildningssystem.Författaren menar nämligen att en ny utbildning behöver utvecklas, vars mål och metoder står i samklang med den uråldriga visdomens kosmologi och människosyn. Grunden för denna n…

 • Esoterisk läkekonst (2u)

  Esoterisk läkekonst (2u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1998 - Svenska - ISBN: 9789186338077

  Denna bok innehåller en systematisk genomgång av sjukdomarnas grundläggande orsaker med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människans natur. Detta synsätt sammanfattas i den första av de 10 lagar för helande som författaren ingående be…

 • Den gyllene tråden : den esoteriska kunskapstraditionens kontinuitet (3u)

  Den gyllene tråden : den esoteriska kunskapstraditionens kontinuitet (3u)
  av Natalie N Banks

  Häftad - 1995 - Svenska - ISBN: 9789186338015

  Den esoteriska kunskapstraditionen är ytterst ett en och odelad, även om den vid olika tider tar skilda former beroende på mänsklighetens kulturella och medvetenhetsmässiga utveckling. I denna bok skildrar författaren hur denna kunskapstradition löp…

 • Kristi återkomst

  Kristi återkomst
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1984 - Svenska - ISBN: 9789186338046

  Kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat återkomma och att Han nu bara avvaktar det rätta tillfället! Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som skall komma. Författaren beskriver nämligen Kristus inte bara so…

 • Glamour : ett världsproblem

  Glamour : ett världsproblem
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789186338213

  Glamour är den samlande beteckningen på de vanföreställningar och villfarelser som finns på alla de plan där personlighetens liv utspelas.Författaren särskiljer olika aspekter av glamour – maya på eterplanet, sekundär glamour (eller bara glamo…

 • Lärjungaskap i den nya tidsåldern - I

  Lärjungaskap i den nya tidsåldern - I
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186338244

  Lärjungaskap i den nya tidsåldern - I handlar om en grupp på drygt 40 personer och den undervisning som gruppmedlemmarna får av Mästaren D.K./Tibetanen. Den är en av flera grupper ”som arbetar under inspiration och intryck från Mästarna för at…

 • Atomens medvetande

  Atomens medvetande
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1996 - Svenska - ISBN: 9789186338176

  Den moderna människan använder oftast ett materialistiskt och vetenskapligt perspektiv för att försöka förstå världsalltet och sin position i det. Det materialistiska perspektivets begränsningar blir emellertid påtagliga när frågorna om livets uppko…

 • Invigning (2u)

  Invigning (2u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789186338053

  Denna bok behandlar människans andliga utvecklingsväg. Vi får följa hennes från de första stegen på prövostigen då hon på olika sätt försöker utveckla sin personlighet. Hon fortsätter så på lärjungaskapets väg där hon stärker sin kontakt med det hög…

 • En avhandling om kosmisk eld

  En avhandling om kosmisk eld
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789186338190

  Människan har alltid sökt svaret på livets gåta. Hon vill ha en världsförklaring som också låter henne känna att hon är inordnad i enmeningsfull helhet som inte bara ger en högre mening med det enskildalivet utan även vägledning för hur detta liv sk…

 • En självbiografi

  En självbiografi
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1990 - Svenska - ISBN: 9789186338107

  Allt fler känner till och accepterar att vi lever i övergången mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder. I varje sådant tidsåldersskifte brukar den uråldriga visdomen formuleras om för den nya tidsåldern. Så även denna gång. Mästaren D.K. Har pla…

 • Nationernas öde

  Nationernas öde
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1995 - Svenska - ISBN: 9789186338169

  Denna bok visar hur man med utgångspunkt från den uråldriga visdomens insikter om de sju strålarna och deras inkarnationscykler, och den esoteriska astrologins principer för strålenergiernas förmedling via olika planeter, kan tolka mänsklighetens he…

 • Trettio års arbete

  Trettio års arbete
  av Alice A Bailey

  Tidskrift - 1982 - Svenska - ISBN: 9789186338008

  Alice A. Baileys 30-åriga (1919–1949) mentalt telepatiska samarbete med Tibetanen – Mästaren Djwhal Khul – resulterade i 19 böcker, som nedtecknades genom ett slags diktamen. Under denna tid skrev hon också 5 egna böcker. Samtliga…

 • Döden : det stora äventyret

  Döden : det stora äventyret
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789186338237

  Något håller på att hända när det gäller synen på döden. På ytan förefaller en vetenskapligt motiverad materialism få ett allt större inflytande, och ur detta filosofiska perspektiv antas döden innebära att medvetandet utslocknar och därmed också up…