Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - SKL Kommentus

Sök »
Din sökning gav 15 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Måste jag diarieföra det här? : en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering

  Måste jag diarieföra det här? : en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering
  av Ewa Larsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789173453066

  År 2016 kom en ny lag om offentlig upphandling som bland annat pekar på elektroniska hjälpmedel för att genomföra upphandlingar. Under våren 2018 ersattes personuppgiftslagen med EU-förordningen GDPR, dataskyddsförordningen, som fått stor uppmärksam…

 • Kommunal nämndadministration

  Kommunal nämndadministration
  av Axel Danielsson

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173452847

  Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare.Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad s…

 • Vilse i arkivet? : handbok i kommunal dokumenthantering

  Vilse i arkivet? : handbok i kommunal dokumenthantering
  av Annika Holmberg

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789173452496

  Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor som en kommun ställs inför när det gäller arkivvård.Ska du spara eller slänga?Om du ska spara, hur ska du göra det?I denna ovärderliga handbok besvaras de flesta av de frågor…

 • Metodhandboken Upphandlarens guide för strategier, kravställning och utvärdering

  Metodhandboken Upphandlarens guide för strategier, kravställning och utvärdering
  av Mats Lindbäck

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789173453004

  Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling?Att behärska såväl lagstiftning som praktik är nyckeln till framgång.Metodhandboken bygger på aktuell lagstiftning och fokuserar på självahantverket, med råd och förslag på tillvägagångssätt för hur…

 • Kommunallagen - lagtexthäftet

  Kommunallagen - lagtexthäftet
  av Helena Linde

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789173453134

  Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; re…

 • Ny som chef inom vård och omsorg

  Ny som chef inom vård och omsorg
  av Stefan Arbratt

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789173452731

  En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekonomi till ledarskap och målarbete.Hur gör du dina medarbetare till delaktiga medska…

 • Grattis du är förtroendevald

  Grattis du är förtroendevald
  av Lena Hörngren

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173453059

  Förtroendevald – känn på det ordet en stund och njut. Att vara vald för att man har människors förtroende är något att vara stolt över. Det är en position som ger möjligheter och som förpliktar. Även om du aldrig får glömma bort vem du är och…

 • Lagen om offentlig upphandling

  Lagen om offentlig upphandling

  Spiral - 2019 - Svenska - ISBN: 9789173453080

  I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och landsting. Den inne…

 • Arbetsrätten i kommuner och regioner : en översikt av lagar och avtal som reglerar arbetsförhållanden i kommuner och regioner

  Arbetsrätten i kommuner och regioner : en översikt av lagar och avtal som reglerar arbetsförhållanden i kommuner och regioner

  Pocket - 2019 - Svenska - ISBN: 9789173453110

  Arbetsrätten i kommuner och regioner är översiktlig och ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas dels av kommunerna och regionerna, dels av de kommunalförbund och företag som ä…

 • Lagen om upphandling inom försörjningssektorn

  Lagen om upphandling inom försörjningssektorn

  Spiral - 2020 - Svenska - ISBN: 9789173453097

  LUF reglerar upphandling inom försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter eller posttjänster). Lagen består av 22 kapitel som bland annat omfattar lagens tillämpningsområde, tröskelvärden och kontraktsvärdesberäkning, upphandlingsförfaranden…

 • Lagtextsamling i arbetsrätt - för kommuner och regioner

  Lagtextsamling i arbetsrätt - för kommuner och regioner

  Storpocket - 2020 - Svenska - ISBN: 9789173453127

  Lagtextsamlingen innehåller ett urval av lagar och förordningar som behövs i rollen som arbetsgivare för kommuner, regioner och företag inom offentliga sektorn. I innehållet finns grundläggande arbetsrättsliga lagar men även utdrag ur bland annat sk…

 • Klarspråk i skriftliga omdömen

  Klarspråk i skriftliga omdömen
  av Maria Sundin

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789173452298

  Välskrivna omdömen förbättrar elevernas möjligheter att nå upp till målen och stärker deras självbild. I boken får du handfasta tips om hur du skriver omdömena och planerar arbetet så att du får tid över till annat. Lärare och skolledare i grundskol…

 • Lagtextsamling i arbetsrätt : för kommuner och regioner

  Lagtextsamling i arbetsrätt : för kommuner och regioner

  Pocket - 2019 - Svenska - ISBN: 9789173453073

  Lagtextsamlingen innehåller ett urval av lagar och förordningar som behövs i rollen som arbetsgivare för kommuner, regioner och företag inom offentliga sektorn. I innehållet finns grundläggande arbetsrättsliga lagar men även utdrag ur bland annat sk…

 • Mina förmåner

  Mina förmåner

  Pocket - 2019 - Svenska - ISBN: 9789173453042

  Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd samt redogör kortfattat för bland annat:förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarelön och olika slags ersättningar, till exempel vid övertidsarbetel…

 • Yttrandefrihet och lojalitet

  Yttrandefrihet och lojalitet
  av Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne

  Storpocket - 2013 - Svenska - ISBN: 9789173452830

  Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner, landsting och regioner? Hur får arbetsgivaren göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten? Den här boken försöker beskriva de juridiska riktli…