Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - SAMFUNDSLITTERATUR

Sök »
Din sökning gav 919 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • América Latina

  América Latina
  av Fernando Camacho, Joaquín Masoliver, Carlos Vidales

  Häftad - 2009 - Spanska - ISBN: 9788759312728

  OBS! This book is in spanish!

 • Köttkontroll

  Köttkontroll
  av Henrik E. Jensen

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9788791319426

 • Visuel kommunikation på digitale medier

  Visuel kommunikation på digitale medier
  av Lisbeth Thorlacius

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759326725

  Visuel kommunikation på digitale medier præsenterer en model til analyse af visuel kommunikation på digitale medier eksemplificeret på hjemmesider, Facebook og Instagram.Bogen præsenterer æstetikbegreber, designprincipper og semiotiske begreber…

 • Svenska för danskar

  Svenska för danskar
  av Ulf Teleman

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9788778673688

  Svenska för danskar henvender sig til danskere som gerne vil blive bedre til svensk - og til at blive forstået af svenskere. Bogen er en pædagogisk formidlet og overskuelig introduktion til det svenske sprog.

 • Medieproduktion

  Medieproduktion
  av Jørgen Riber Christensen, Ole Ertløv Hansen og Thomas Mosebo Simonsen

  Pocket - 2017 - Danska - ISBN: 9788759329696

  Medieproduktion: Kommunikation med levende billeder er en grundbog til produktionen af audiovisuelle medier. Bogen fokuserer på de korte forma­ter, der hyppigt ligger til grund for undervisningen og samtidigt er de mest udbredte for kommunikat…

 • Dramaturgi med Mogens Rukov

  Dramaturgi med Mogens Rukov
  av Elsebeth Nielsen og Mogens Rukov

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788759333686

  Titlen Dramaturgi med Mogens Rukov. Noter fra manuskriptlinjen på Den Danske Filmskole skal forstås meget konkret. Bogen er nemlig blevet til på grundlag af forfatterens noter fra Mogens Rukovs undervisning på Den Danske Filmskoles manuskr…

 • Orientalisme

  Orientalisme
  av Edward W. Said

  Häftad - 2002 - Danska - ISBN: 9788778671349

  Med udgangspunkt i en kronologisk og tematisk gennemgang af den vestlige akademiske og litterære fremstilling af Orienten og den islamiske kultur kortlægger forfatteren forbindelsen mellem viden og magt fra Napoleons egyptiske felttog i 1798 ogtil U…

 • Semiotik

  Semiotik
  av Søren Kjørup, Søren Kjørup

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788778671882

  Semiotik redegør for forskellige typer af tegn som ord og billeder, spor og ting, med vægt på hvordan deres karakter er bestemmende for, hvad de kan bruges til, alene og i samspil. Udgangspunktet er den strukturalistiske tradition med baggrund i Sau…

 • Research Methodology

  Research Methodology
  av John Kuada

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9788759315545

  Problem and project-based learning (PBL) is a key pedagogical approach to teaching since it helps students become effective real-life problem solvers in organisations. Problem-based learning emphasises co-operative learning. Students actively partic…

 • Metoder i samfundsvidenskaberne

  Metoder i samfundsvidenskaberne
  av Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.)

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788759330982

  Forfatterne behandler de grundlæggende metodiske byggesten inden for samfundsvidenskaberne.Hovedvægten ligger på, hvordan man i første omgang indhenter data og hvordan de efterfølgende skal analyseres, men uomgængelige spørgsmål omkring formulering…

 • Simpel tabelanalyse

  Simpel tabelanalyse
  av Peter Gundelach

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788759316009

  Bogen henvender sig til alle, der vil arbejde med enkle analyser af kvantitative data og er især relevant for humanistiske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studerende på introducerende metodekurser. Bogen kræver ikke statistiske for…

 • Strategizing Communication

  Strategizing Communication
  av Ib Tunby Gulbrandsen og Sine Nørholm Just

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9788759334775

  Strategizing Communication offers a unique perspective on the theory and practice of strategic communication. The core argument lies in the title: strategizing - the process of acting and speaking strategically. In the process of strategizing,…

 • Cases on Management, Leadership & Organisations

  Cases on Management, Leadership & Organisations
  av Knud Sinding

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9788759316986

  The realities of organisational life seem a far departure from what is taught in the classroom, particularly if one has never before worked for an organisation. The examples presented in this book bring to life the challenges of managing and leading…

 • Retorik og metode

  Retorik og metode
  av Mette Bengtsson, Kristine Marie Berg og Stefan Iversen (red.)

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788759335208

  Retorik og metode handler om de måder, hvorpå man undersøger retorisk kommunikation. Vores fælles samtaler forandrer sig hastigt i disse år, og den stigende kompleksitet kalder på nye, tidssvarende tilgange. Bogen består af 12 kapitler, der hver præ…

 • At analysere med Gilles Deleuze

  At analysere med Gilles Deleuze
  av John Benedicto Krejsler

  Pocket - 2019 - Danska - ISBN: 9788776831691

  Hvilken relevans har den franske filosof og samfundstænker Gilles Deleuze for samfundsvidenskaberne, og hvordan kan man omsætte hans tænkning i empiriske analyser? Det forsøger denne bog at give svar på.At analysere med Gilles Deleuze: En rejse i no…

 • The Essential Image

  The Essential Image
  av Søren Pagter

  Häftad - 2018 - English, Middle (110 - ISBN: 9788793453326

  Every year, upwards of 400 billion photos are taken worldwide. Most are taken by private individuals - the work af professionals is just a drop in the vast sea og photos, with photojournalism making up an even smaller share. The need of photojournal…

 • Kønsforskning

  Kønsforskning
  av Nina Lykke

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788759313305

  I Kønsforskning præsenterer Nina Lykke de centrale debatter i international feministisk teori og diskuterer, hvordan videnskabsteoretiske og metodologiske spørgsmål håndteres inden for forskellige grene af kønsforskningen. Hun ser også på, hvor…

 • Danmarks fugle gennem to århundreder

  Danmarks fugle gennem to århundreder
  av Hans Meltofte, Lars Dinesen, David Boertmann og Poul Hald-Mortensen

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788791319969

  De danske landskaber så meget anderledes ud omkring år 1800, end de gør i dag. I begyndelsen af århundredet var skovene reducerede til at dække blot nogle få procent af landet, og de øvrige landskaber var domineret af heder, enge, overdrev og udpint…

 • Husserls Fænomenologi

  Husserls Fænomenologi
  av Dan Zahavi

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788759315743

  Edmund Husserl (1859-1938) er kendt som fænomenologiens grundlægger og er en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige filosoffer. Husserls fænomenologi er en indføring i en række hovedtemaer og kernebegreber i hans tænkning. Bogen er opdelt i tr…

 • Medieæstetik

  Medieæstetik
  av Jacob Lund og Ulrik Schmidt

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788759332344

  Medieæstetik drejer sig om de måder, hvorpå medier er med til at forme vores sansning og opfattelse af verden, hinanden og os selv. Det medieæstetiske perspektiv bidrager således til kritiske analyser af og teorier om samtiden, dens kulturelle og po…

 • Intern kommunikation under forandring

  Intern kommunikation under forandring
  av Helle Kryger Aggerholm, Birte Asmuss, Marianne Grove Ditlevsen, Finn Frandsen, Winni Johansen, Peter Kastberg, Anne Ellerup Nielsen og Christa Thomsen

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788759316719

  Intern kommunikation under forandring giver en teoretisk og praktisk indføring i de tekster, genrer og kommunikationsformer, som den interne kommunikation i private og offentlige virksomheder eller organisationer typisk omfatter. Dertil kommer…

 • Good Paper

  Good Paper
  av Lotte Rienecker, Peter Stray Jorgensen

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9788759329948

  THE GOOD PAPER is a handbook for students in higher education programmes who are writing BA dissertations, master s theses, project reports, research papers or other essays. If you would like to learn more about the fundamentals of paper-writin…

 • Om at opdage

  Om at opdage
  av Kira Vrist Rønn og Camilla Hald (red.)

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788759317075

  Opdagelse er fællesnævneren for en stor del af politiets arbejde, og evnen til at opdage udgør kernen af politiets undersøgelsespraksis i særdeleshed af politiets efterforsknings- og efterretningsarbejde.Om at opdage belyser politiets undersøge…

 • Skabt af en kunstig intelligens?

  Skabt af en kunstig intelligens?
  av Andreas Refsgaard og Mads Korsgaard

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788759337257

  Computerens utrættelige regnekraft og fremskridtene inden for kunstig intelligens har gjort algoritmer allestedsnærværende i vores liv og arbejde. Men kan algoritmer også hjælpe os i kreative arbejdsprocesser? Bogens forsidebilleder er skabt af en k…

 • En grøn fremtid

  En grøn fremtid

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788759339442

  Denne rapport søger at belyse de løsninger, der har størst potentiale til at reducere udledningen af CO2 samt de områder af dansk erhvervsliv, der har størst kapacitet til at indvirke på en bæredygtig omstilling. Rapporten er udarbejdet af Green Inn…

 • Lederen som aktionsforsker

  Lederen som aktionsforsker
  av Søren Frimann og Lone Hersted

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788759333181

  Organisationer bliver mere velfungerende og bæredygtige, når de ansatte inddrages aktivt som kompetente bidragydere i forandringsprocessen. Ledelse handler i dag ikke blot om at bedrive driftsledelse, men i høj grad om at facilitere vellykkede foran…

 • Forskningskommunikation

  Forskningskommunikation
  av Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788759331460

  Hvordan kommunikerer du effektivt om din ekspertviden og forskning til offentligheden og udvalgte målgrupper? Hvordan samarbejder du mest hensigtsmæssigt med journalister? Og hvordan bruger du sociale medier på den mest optimale måde? Disse vigtige…

 • Tværprofessionelle studiegrupper

  Tværprofessionelle studiegrupper
  av Ditte Jacobsen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788759335185

  At skulle samarbejde og lære sammen på tværs af professioner er noget, der ofte rummer helt nye udfordringer for de fleste professionsstuderende. Ikke alene er litteraturen, undervisningens tilrettelæggelse og omgangsformen anderledes, end hvad de f…

 • Den undersøgende journalistiks metoder

  Den undersøgende journalistiks metoder
  av Lene Rimestad og Jannie Møller Hartley (red.)

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788793453715

  Aktindsigt. Anonyme tips. Omfattende research. Sortering af arkivmateriale. Analyse af store datamængder. Samarbejde med internationale kolleger. Interview med en erfaringskilde. Webdok. Infografik. Undersøgende journalister anvender en lang ræ…

 • Delta 2.0; Fagdidaktik, 1. - 10. klasse

  Delta 2.0; Fagdidaktik, 1. - 10. klasse
  av Jeppe Skott, Charlotte Krog Skott, Kristine Jess og Hans Christian Hansen

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759331552

  DELTA 2.0 er en ny og helt opdateret udgave af Delta, der i ti år har været brugt i matematiklærernes grund-, efter- og videreuddannelse. DELTA 2.0 er del af serien MATEMATIK FOR LÆRERSTUDERENDE.Ud over DELTA 2.0 består serien af fem bøger med fok…

 • Museerne i den danske oplevelsesøkonomi

  Museerne i den danske oplevelsesøkonomi
  av Dorte Skot-Hansen

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788770710053

  Rapporten belyser de offentlige museers rolle i oplevelsesøkonomien og diskuterer, hvor "grænserne" til andre typer af oplevelsesattraktioner går.Hvad er museernes specielle egenart, og hvordan legitimeres de i et flydende museumsfelt, hvor musemsbe…

 • Multiteoretisk praksis i socialt arbejde

  Multiteoretisk praksis i socialt arbejde
  av Leif Kongsgaard

  Pocket - 2017 - Danska - ISBN: 9788759329832

  Professionelle praktikere i socialt arbejde møder ofte problemer, der ikke kan løses med én metode eller en simpel manual. De har brug for at kunne foretage perspektivskift i forståelsen af borgerens situation og afstemme teori og metoder i forhold…

 • Udtalt

  Udtalt
  av Jan Heegård Petersen, Holger Juul, Nicolai Pharao og Marie Maegaard

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788759336274

  Denne bog vil åbne dine ører for en verden af lydlig variation, som du i virkeligheden allerede kender. Bogen vil give dig et grundlag for at høre de lydlige nuancer i dansk som det tales i dag, og give dig redskaber til at beskrive lydene: Hvordan…

 • Kompendium i Energiomsætning

  Kompendium i Energiomsætning
  av Morten Dahl

  Pocket - 2017 - Danska - ISBN: 9788792678508

  Dette kompendium giver et overblik over kroppens energiomsætning og temperaturregulation. Kompendiet gennemgår de fysiologiske, metaboliske og biokemiske områder af menneskets omsætning af næringsstoffer, herunder begreber som hvilestofskifte, nytte…

 • Musik og menneske

  Musik og menneske
  av Lars Ole Bonde

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788759314005

  Musik bevæger os. Rytmen sætter gang i kroppen. Klange, melodier og harmonier fremkalder følelser. Musik vækker minder og trøster eller opmuntrer os, når vi er alene, og den knytter os sammen med andre, når vi synger, spiller eller lytter i fællessk…

 • Strukturalisme

  Strukturalisme
  av Niels Brügger, Orla Vigsø, Niels Brügger, Orla Vigsø

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788778671806

  Strukturalisme tager afsæt i den strukturelle sprogvidenskab, som udspringer af Ferdinand de Saussures tænkning. Saussure skelner afgørende imellem de enkelte sproglige ytringer, den konkrete sprogbrug, og et bagvedliggende sprogsystem. Ifølge Sauss…

 • Philosophy of Science

  Philosophy of Science
  av Andreas Beck Holm

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9788759332283

  The student's future as a knowledge worker is the starting point of this book on the philosophy of science. With this in mind, the book combines a review of philosophical positions and problems with practical examples and perspectives gained from ev…

 • Philosophy of Science

  Philosophy of Science
  av Andreas Beck Holm

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9788759317259

  The student's future as a knowledge worker is the starting point of this book on the philosophy of science. With this in mind, the book combines a review of philosophical positions and problems with practical examples and perspectives gained from ev…

 • Spekulativ realisme

  Spekulativ realisme
  av Jonas Andreasen Lysgaard, Martin Hauberg-Lund og Kristoffer Lolk Fjeldsted

  Pocket - 2017 - Danska - ISBN: 9788776831356

  Global opvarmning, klimakriser, teknologiens indtog i vores hverdag og lignende presserende forhold konfronterer os med det faktum, at der findes noget, der ligger uden for vores menneskelige begrebsverden, noget ikke-menneskeligt. Men hvordan kan v…

 • Humorsocialisering

  Humorsocialisering
  av Lita Lundquist

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788759332795

  Alle ved noget om humor. Alle har oplevelser med og holdninger til humor. Især til andres. Det skorter heller ikke på forklaringer, modeller og teorier hos humorforskere før og nu. Denne bog lægger et klart snit ved at præsentere og underbygge en hy…

 • Guide to problem formulation - for research projects within the social sciences

  Guide to problem formulation - for research projects within the social sciences
  av Ib Andersen

  Häftad - 2005 - Engelska - ISBN: 9788759311318

  This booklet helps you handle the work with your problem formulation when you are to complete a research project. Questions such as how to formulate a problem, how to prepare and carry out the creative formulation project and what are the deman…

 • #FV19

  #FV19
  av Sine Nørholm Just og Ib Tunby Gulbrandsen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788759336250

  Folketingsvalget 2019 efterlod ingen tvivl: Den politiske kommunikation er for alvor blevet digital - og den digitale kommunikation er blevet politisk. #FV19: Politisk kommunikation på digitale medier viser, hvordan den digitale valgkamp u…

 • Deltagelse som kunst- og kulturformidling

  Deltagelse som kunst- og kulturformidling
  av Hjørdis Brandrup Kortbek, Anne Scott Sørensen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788759332689

  Kunst- og kulturinstitutioner er i disse år optagede af at inddrage brugere på nye måder og eksperimentere med forskellige former for deltagende formidling. Det øgede fokus på deltagelse handler om demokratisering og medborgerskab og er både et poli…

 • Kompendium i mave- og tarmfysiologi

  Kompendium i mave- og tarmfysiologi
  av Nelsan Pourhadi

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788792678621

  Bogen guider læseren igennem mave/tarmkanalens utrolige univers, fra mund til bund. Det er forfatterens mål, at læseren skal forstå sammenhængen. Denne bog har således til formål at skabe forståelse inden for mave/tarmsystemets fysiologi. Hvordan op…

 • Problem-oriented Project Work

  Problem-oriented Project Work
  av Poul Bitsch Olsen, Kaare Pedersen

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9788759334317

  Roup formation, problem formulation, method, analysis, writing process and cooperation are just some of the elements of problem-oriented project work. This book supports the students in acquiring the craft of project work from the initial proje…

 • How to Write A Good Research Paper

  How to Write A Good Research Paper
  av Peter Haisler

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9788759315552

  This book offers: a quick overview of how to write an academic research paper; ways to organise the process of writing an academic research paper; an overview of the most common problems encountered when writing academic research papers; practical g…

 • The Group Project

  The Group Project
  av Eva Bendix Petersen og Kasper Anthon Sørensen

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788759335413

  Personal chemistry is often highlighted as the marker of the good project group, and students therefore often believe that it is essential to work in groups with the right people, who share their ambitions and work ethic. In The Project Group&n…

 • Method and Project Writing: An Introduction

  Method and Project Writing: An Introduction
  av Thomas Harboe

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9788759332450

  Method and Project Writing giver en bred introduktion til de metoder, som bruges i de samfundsvidenskabelige fag og discipliner. Thomas Harboe præsenterer og forklarer de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, der er vigtige…

 • Bundne opgaver

  Bundne opgaver
  av Signe Skov

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788759314029

  For mange studerende er det første møde med den bundne opgave ofte en stor udfordring.Bundne opgaver - hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser giver de studerende retningslinjer for, hvad der kendetegner den gode bundne opgave,…

 • Poststrukturalismer

  Poststrukturalismer
  av Christel Stormhøj

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788759311981

  Poststrukturalisme betegner beslægtede strømninger i samfundsvidenskab og humaniora, især filosofi og sprogvidenskab. Fælles for dem er en antifundamentalistisk og antimetafysisk tænkemåde. Bogens første del introducerer til den filosofihistoriske b…

 • Materialitet

  Materialitet
  av Mikkel Bille og Tim Flohr Sørensen

  Pocket - 2018 - Danska - ISBN: 9788759333242

  Materialitet er en indføring i studiet af kultur, identitet og teknologiset gennem de fysiske genstande og fænomener, som omgærder menneskerssociale virkelighed. Denne bog tager afsæt i de seneste årtiers flerfaglige perspektiver på studie…