Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Södertörns högskola

Sök »
Din sökning gav 327 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Klassiska texter om praktisk kunskap

  Klassiska texter om praktisk kunskap

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187843228

  Klassiska texter om praktisk kunskap är det allra första försöket att i bokform sammanställa texter som är centrala för den praktiska kunskapens teoribildning. Antologin består av 13 översättningar av olika tänkare från främst filosofi och vetenskap…

 • Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden

  Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden

  Klotband - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188663733

  Under de senaste decennierna har välfärdssystemet i Sverige genomgått radikala förändringar. Det rör sig om ett system som alltmer styrs enligt en marknads- och bolagslogik, dels genom att delar av välfärden hamnat i privat ägo, och dels genom att o…

 • Konst och lärande : essäer om estetiska lärprocesser

  Konst och lärande : essäer om estetiska lärprocesser

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789186069919

  Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika s…

 • Moderna pedagogiska utopier

  Moderna pedagogiska utopier

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189109803

  Visioner om ett annat slags samhälle har ofta gått hand i hand med drömmar om en ny människa. Därför är det inte förvånande att föreställningar om utbildning, bildning, lärande och fostran varit viktiga inslag i den utopiska traditionen. Med utgångs…

 • Benjamin Höijer : Metafysik, estetik, historia

  Benjamin Höijer : Metafysik, estetik, historia

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189109469

  I nära dialog med Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte och Friedrich Schelling utvecklade Benjamin Höijer kring sekelskiftet 1800 ett filosofiskt system som i samtiden väckte stor uppmärksamhet i inte bara Sverige utan också Tyskland. Hans huvudver…

 • Tidvatten : Festskrift till Hans Ruin

  Tidvatten : Festskrift till Hans Ruin

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189109544

  Födelsedagar firas på många sätt. Till de vanliga hör att blåsa ut levande ljus. I akademiska sammanhang finns sedan 1600-talet en tradition att sammanställa en bok som visar hur en kollega har blåst liv i sitt ämne, i ett kunskapsfält, i en institu…

 • I spänningsfältet mellan högskolepedagogik och juridik: Om att arbeta med kvalitet och rättssäkerhet i examination

  I spänningsfältet mellan högskolepedagogik och juridik: Om att arbeta med kvalitet och rättssäkerhet i examination

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189109759

  Högskoleläraren befinner sig i ett spänningsfält som rymmer många perspektiv. För läraren står oftast pedagogiken i centrum. Samtidigt är läraren examinator och därmed en myndighetsutövare med skyldighet att examinera på ett rättssäkert sätt. Hur sk…

 • Material : Filosofi, Estetik, Arkitektur - Festskrift till Sven-Olov Wallenstein

  Material : Filosofi, Estetik, Arkitektur - Festskrift till Sven-Olov Wallenstein

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188663993

  Sedan tidigt åttiotal, när Sven-Olov Wallenstein slog ner i Stockholms intellektuella liv, har han vuxit till en kraftfull och mångförgrenad institution i sig, under sitt kärnfulla emblem: Walle. Med avstamp i filosofin och idéhistorien har han grip…

 • Gränsland : Svensk ungdomsvård mellan vård och straff

  Gränsland : Svensk ungdomsvård mellan vård och straff
  av Kim Silow Kallenberg

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187843426

  Ungefär tusen ungdomar placeras på särskilda ungdomshem i Sverige varje år. Detta är en tvångsåtgärd för den som bedöms riskera sin hälsa och utveckling och som av olika skäl inte kan vårdas på frivillig väg. Vistelsen är till skillnad från straffrä…

 • Reduktion och reflektion : En inledning till Husserls fenomenologi

  Reduktion och reflektion : En inledning till Husserls fenomenologi
  av Hans Ruin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789189109193

  Edmund Husserl (1859–1938) är grundaren av fenomenologin, en filosofisk metod och tankeriktning som haft ett genomgripande inflytande på den fortsatta filosofiska utvecklingen. Genom efterföljare som Martin Heidegger, Emanuel Levinas och Jacqu…

 • Kommentar till Heideggers Varat och tiden

  Kommentar till Heideggers Varat och tiden
  av Hans Ruin

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789189315501

  Heideggers huvudverk Varat och tiden (Sein und Zeit) från 1927 är en av nittonhundratalsfilosofins centrala filosofiska texter. Genom sin radikala ansats att på nytt ställa den antika frågan om varats mening utifrån en samtida och aktuell horisont h…

 • Professionella möten och mötesplatser : fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm

  Professionella möten och mötesplatser : fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789189315600

  Vad är ett professionellt möte, vem arrangerar, vem är kunden, vilken plats används? Hur kan infrastruktur och planering skapa bättre möten? Hur inverkar image- och relationsmarknadsföring på att sälja in platsen? Detta är några av de frågor som Gör…

 • Att växa som människa : om bildningens traditioner och praktiker

  Att växa som människa : om bildningens traditioner och praktiker

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789186069926

  När utbildning numera diskuteras görs det vanligtvis i termer av nytta, effektivitet och mätbara resultat. Det innebär en utmaning för de gamla bildningsidealen som handlar om att växa som människa, om att utvecklas som medborgare, om akademisk frih…

 • Inifrån och utifrån : Om praktisk kunskap i förskolan

  Inifrån och utifrån : Om praktisk kunskap i förskolan

  Klotband - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187843563

  Här tecknar studenter på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen, och forskare som undervisar på samma utbildning, en bild av förskolepedagogens praktiska kunskap. Texterna rör sig mellan ett förtroget inifrånperspektiv och ett teoretiskt u…

 • Aspiranten och erfarenheten : Polisers praktiska kunskap

  Aspiranten och erfarenheten : Polisers praktiska kunskap

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189109650

  Den här boken handlar om nybörjarpolisens första trevande steg ut i yrkeslivet, nämligen tjänstgöringen som polisaspirant. Genom elva aspiranters egna berättelser om och reflektioner över händelser ur aspiranttjänstgöringen framträder en rik bild av…

 • Den interkulturella blicken i pedagogik : Inte bara goda föresatser

  Den interkulturella blicken i pedagogik : Inte bara goda föresatser

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186069513

  Med ”interkulturell blick” avses i denna antologi ett speciellt förhållningssätt. Perspektivet är gränsöverskridande och kosmopolitiskt. Det handlar om en ”inkluderande globalism”, en strävan att frigöra sig från etnocentrisk…

 • Vad är journalistik? : en antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola

  Vad är journalistik? : en antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188663986

  Vad är journalistik?När medielandskapet dominerades av tidningar, nationell tv och radio var de flesta överens om svaret på den frågan. Idag finns inte längre något självklart svar. I denna antologi försöker vi ringa in vad journalistik är i dagens…

 • Tyngd, sväng och empatisk timing : förskollärares praktiska kunskap

  Tyngd, sväng och empatisk timing : förskollärares praktiska kunskap
  av Maria Pröckl

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188663948

  Hur är kunskap kroppslig och vilken betydelse har kroppslig kunskap för mellanmänskliga yrkespraktiker?I föreliggande doktorsavhandling undersöks förskollärares praktiska och kroppsliga kunskaper som exempel på en yrkesgrupp där relationell och krop…

 • Att tänka smärtan

  Att tänka smärtan

  Danskt band - 2009 - Svenska - ISBN: 9789186069063

  Smärta är ett fenomen som alla är bekanta med. Smärtan har många ansikten. Kulturen arbetar ständigt med att uppfinna tekniker för att undvika och lindra smärtan, men den förblir en livets ofrånkomliga följeslagare. Inom medicinen finns en omfattand…

 • Resandets gränser: Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet

  Resandets gränser: Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet
  av Maria Nyman

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186069643

  I Resandets gränser står frågan om hur svenska resenärer skildrat det ryska riket och dess många folkgrupper i fokus. Genom en analys av svenskars rysslandsskildringar från det stora nordiska krigets dagar, fram till separationen från Finland och Na…

 • Polisiärt beslutsfattande i kritiska situationer

  Polisiärt beslutsfattande i kritiska situationer
  av Adrian Wigsten

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188663887

  ”En smal korridor låg framför mig. Lysrören i taket kastade sitt ljus över gula väggar med klädkrokar på båda sidorna. Höga smällar hördes från en dörröppning till höger lite längre fram i korridoren. Pågående dödligt våld. Ett par snabba steg…

 • Stalins ubåtar : en arkeologisk undersökning av vraken efter S7 och SC-305

  Stalins ubåtar : en arkeologisk undersökning av vraken efter S7 och SC-305
  av Mirja Arnshav, Anna McWilliams

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187843303

  Hösten 1942 attackerades och sänktes två sovjetiska ubåtar av finska ubåtar i Ålands hav. Ett drygt halvsekel senare hittades vraken, som visade sig vara de saknade ubåtarna S7 och SC-305.I Stalins ubåtar visas att arkeologin kan bidra till en djupa…

 • Searching for authentic living through native faith : The Maausk movement in Estonia

  Searching for authentic living through native faith : The Maausk movement in Estonia
  av Jenni Rinne

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9789187843495

  A number of native faith groups, with a special relationship to nature and practices inspired by traditional folk beliefs, have grown in popularity in Central and Eastern Europe since the collapse of the socialist regimes. This study looks at the fo…

 • Att utforska praktisk kunskap : undersökande, prövande och avtäckande metoder

  Att utforska praktisk kunskap : undersökande, prövande och avtäckande metoder

  Klotband - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188663832

  Praktisk kunskap är en oundgänglig, men ganska svårfångad, form av kunskap. För en forskare som vill utforska sin egen eller någon annans praktiska kunskap kan den upplevas SOM undflyende och svårartikulerad. Traditionella vetenskapliga metoder, ska…

 • Staten och granskningssamhället

  Staten och granskningssamhället

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789189615267

  Granskningar har blivit både vanligare och alltmer omdiskuterade. Många har börjat tala om förekomsten av ett granskningssamhälle. Granskningar – vare sig de kallas revision, tillsyn, kontroll, kvalitetssäkring, inspektion, utvärdering eller c…

 • Omtankar : Praktisk kunskap i äldreomsorg

  Omtankar : Praktisk kunskap i äldreomsorg

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186069346

  Boken inleds med sju reflekterande berättelser skrivna av omsorgspersonal om dilemman de möter i sitt arbete. Dilemman i den mening som ges i texterna är svårbedömda situationer där det inte finns några enkla lösningar och där författaren själv är i…

 • Kritiska text- och diskursstudier

  Kritiska text- och diskursstudier

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188663344

  Hur kan kritik förstås i ett språkvetenskapligt sammanhang? Vad innebär det att inta en kritisk forskarposition som språkvetare? Vad kan man som text- och diskursanalytiker rikta sin kritik mot?Denna antologi tar ett samlat och bredare grepp om konc…

 • Inledning till fenomenologisk filosofi

  Inledning till fenomenologisk filosofi
  av Jan Patocka

  Danskt band - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186069629

  ”Fenomenologin får inte vara en metafysik, utan en kritik av all metafysik, av alla stelnade system.””Om vi vill nå fram till sanningen kan vi inte bara söka efter den i lågländerna och vi får inte låta oss fascineras av den ytliga…

 • Critical Theory : Past, Present, Future

  Critical Theory : Past, Present, Future

  Danskt band - 2021 - Engelska - ISBN: 9789189109353

  From its inception, Critical Theory was a project that not only intended to study modern society, but also to change it. Today, with almost a century passed, the term has acquired a life of its own and is used across the intellectual field, institut…

 • Ad Marciam

  Ad Marciam

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187843723

  Genom sin distinkta röst och inriktning har Marcia Sá Cavalcante utvidgat det svenska filosofiska språket. I sina texter har hon förvandlat den i hennes eget fall fritt valda exilen till ett tema av större räckvidd. Hennes tänkande är inte bara ett…

 • Regionality/Mondiality : Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization

  Regionality/Mondiality : Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization
  av Cecilia Sjöholm

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9789186069933

  The title of this anthology, Regionality/Mondiality: Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization, signals the regional dimension inherent in the globalization of the arts. Rejecting a comprehensive theory of globalization, the texts in this an…

 • Neither East Nor West : Postcolonial Essays on Literature, Culture and Religion

  Neither East Nor West : Postcolonial Essays on Literature, Culture and Religion

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9789189315891

  Shining a light on responsive and responsible reading practices, postcolonial forms of magic realism, democratic epistemology, demonized others, the others of the others, critical insiders and subaltern voices, metonymic cross-writing and cultural c…

 • Jews and Christians in Dialogue II : Identity - Tolerance - Understanding

  Jews and Christians in Dialogue II : Identity - Tolerance - Understanding
  av Michal Bron Jr

  Häftad - 2001 - Engelska - ISBN: 9789189315075

  The last five decades have witnessed a growing interest among Protestants, Catholics and Jews to discuss issues of mutual consideration. This was enabled by the efforts of the Christian Churches to establish a dialogue towards mutual understanding,…

 • Fenomenologi, teknik och medialitet

  Fenomenologi, teknik och medialitet

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186069407

  I uppsatsen "Frågan om tekniken" från 1952 utvecklade Heidegger tanken om hur tekniken i moderniteten omstöpt hela vårt erfarenhets- och handlingsrum. Inom det mångförgrenade fältet teknikens filosofi har den kommit att spela en central och omstridd…

 • Politikens omskakning : Negativitet, samexistens och frihet i Jan Patockas tänkande

  Politikens omskakning : Negativitet, samexistens och frihet i Jan Patockas tänkande
  av Gustav Strandberg

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188663047

  Här analyseras den tjeckiske filosofen Jan Patockas (1907–1977) politiska tänkande. Det som står i centrum är frågan om hur vi bör förstå det politiska livets särart: Vilka är dess kännetecknande drag och hur ska vi närma oss dem begreppsligt?…

 • Rethinking Time

  Rethinking Time

  Pocket - 2011 - Engelska - ISBN: 9789186069322

  Questions about the temporality and historicity of knowledge have gained new urgency in the human sciences in recent decades. New modes of critical theorizing, coupled with a reshaping of the historical space of Western culture following the unifica…

 • Arbete för alla : att skapa långsiktiga möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar

  Arbete för alla : att skapa långsiktiga möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar
  av Daniel Castillo

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187843730

  För personer med funktionsnedsättningar är chanserna att få och behålla en anställning betydligt sämre än för befolkningen i allmänhet.Under 2015 initierade Sveriges Kommuner och Landsting ett nätverk av kommuner som tillsammans har arbetat för att…

 • Bröder emellan : Identitetsformering i det koloniserade Eritrea

  Bröder emellan : Identitetsformering i det koloniserade Eritrea
  av Rahel Kuflu

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188663313

  Här berättas om en grupp reformister som under det tidiga 1900-talet utmanade tewahdokyrkans hierarkiska ordning i Eritrea. Konflikten ledde till att en del reformister flydde från sina hem i höglandet för att söka skydd hos svenska missionärer som…

 • Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker? : Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna

  Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker? : Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna
  av Daniel Castillo, Anders Ivarsson Westerberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188663573

  Syftet med rapporten är att undersöka och diskutera vilka administrativa effekter den indirekta statliga styrningen ger i den kommunala verksamheten. Kommunernas verksamheter styrs av en mängd olika styrsignaler i form av direkt, indirekt och efterh…

 • Aristoteles retoriska toposlära : En verktygsrepertoar för fronesis

  Aristoteles retoriska toposlära : En verktygsrepertoar för fronesis
  av Maria Wolrath Söderberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188663085

  Man skulle kunna tro att Aristoteles "Retoriken" är en talarlära i den mening som vi senare möter hos till exempel Cicero, men den är i själva verket en omfångsrik och närmast listbetonad samling topos. Topos är ett omtvistat begrepp, och det gäller…

 • Mush : the race of mercy

  Mush : the race of mercy
  av Nathalie Pettersson, Roland Bäckström, Tess Ideström, Jon Eklund

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789178197538

  Mush: The Race of Mercy is a game based on an Alaskan event the year of 1925. As the small town of Nome was beset by a diphteria epidemic, Dr. Curtis Welch sent a call for aid, for vaccine to be sent to the town as soon as possible in order to stop…

 • Romerna och skolplikten : Hot eller möjlighet?

  Romerna och skolplikten : Hot eller möjlighet?

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789189615397

  Hot eller möjlighet? På 1960-talet förändrades romernas situation i Sverige dramatiskt då bofasthet och skolplikt för romska barn skulle ersätta ett nomadiserande liv utanför välfärdssamhällets växande strukturer.Men hur genomfördes förändringen &nd…

 • Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

  Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186069711

  Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-fun…

 • Grifun/Gribshund (1495): Marinarkeologiska undersökningar

  Grifun/Gribshund (1495): Marinarkeologiska undersökningar

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198034677

  På norra sidan av Stora Ekön i Blekinge skärgård ligger på knappt tio meters djup vraket efter den danske unionskungen Hans skepp från år 1495. Denna rapport tar sin utgångspunkt i den marinarkeologiska undersökning som utfördes på vraket år 2019. D…

 • Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap

  Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187843914

  För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att stud…

 • Könskonstruktioner och språkförändringar : Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön

  Könskonstruktioner och språkförändringar : Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187843235

  Hur har den nordiska forskningen om språk och kön växt fram och hur ser fältet ut idag? Vilka är de teoretiska och metodiska utmaningar vi har att tackla i framtiden? Den åttonde nordiska konferensen om språk och kön ägde rum på Södertörns högskola…

 • Politics and Truth : Heidegger, Arendt and the Modern Political Lie

  Politics and Truth : Heidegger, Arendt and the Modern Political Lie

  Danskt band - 2021 - Engelska - ISBN: 9789189109667

  Fascism, Hannah Arendt claimed in 1945, has invented a way of “lying the truth”. She later came to call this invention the modern political lie, and saw it as a key element in the event of totalitarianism. The present study explores a pa…

 • Rivstart för Sverige : Alliansen och maktskiftet 2006

  Rivstart för Sverige : Alliansen och maktskiftet 2006

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789189615236

  Detta vittnesseminarium behandlade maktskiftet efter Alliansens valseger 2006. Några av de frågor som lyftes fram var hur det gick till då Alliansen skapades, det arbete som ledde fram till valsegern och den problematik som uppstod i samband med til…

 • Hur rysk är den svenska kommunismen : fyra bidrag om kommunism, nationalism och etnicitet

  Hur rysk är den svenska kommunismen : fyra bidrag om kommunism, nationalism och etnicitet

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789189615106

 • Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad : Regeringsskiftet 1991

  Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad : Regeringsskiftet 1991

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189615229

  I vilken utsträckning leder regeringsskiften till politisk förändring? Vilket handlingsutrymme har en nytillträdd regering? Hur har regeringsskiftena i Sverige gått till, och vilka problem har kommit upp i samband med dessa? Frågorna låg till grund…