Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Museum Tusculanums Forlag

Sök »
Din sökning gav 260 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Dansk nyantikke møbler

  Dansk nyantikke møbler
  av Mirjam Gelfer-Jørgensen

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788763545884

  De nyantikke møbler har en central placering i dansk møbelkunsts historie af i hvert fald to grunde: De skabtes af en række af guldalderkunstens ypperste repræsentanter, og de satte mange spor i senere dansk møbelkunst.

 • Tegn, symbol og tolkning

  Tegn, symbol og tolkning

  Häftad - 2003 - Multi - flera språk - ISBN: 9788772898285

  Tematikken i denne antologien har et todelt interessefelt. Det ene er utforskningen av bilder og monumenter som meningsbærende i sin historiske kontekst. Det andre er den egne tolkningspraksis; en drøftelse av de muligheter og begrensninger som er s…

 • Dansk Editionshistorie, bd. 1-4

  Dansk Editionshistorie, bd. 1-4

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788763546843

  Dansk Editionshistorie er en kortlægning af, hvilke videnskabelige udgaver der er blevet foranstaltet i Danmark eller af danske forskere fra renæssancen til i dag. Værket har tre tyngdepunkter: udgaver af græsk og latinsk litteratur, hovedsagelig f…

 • Genstandsfortællinger

  Genstandsfortællinger
  av Camilla Mordhorst

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788763504546

  Omkring 1620 anlagde den lærde læge og oldtidsforsker Ole Worm et af Europas første museer i København. Et relikviegemme af bjergkrystal, en hestekæbe omvokset af en trærod og en sko udskåret af en kirseb&…

 • Professorer, studenter, polit.er

  Professorer, studenter, polit.er
  av Else Hansen

  Inbunden - 2017 - Danska - ISBN: 9788763545105

  Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975 undersøger magtkampene om de danske universiteter i perioden fra 1950'ernes begyndelse til midt i 1970'erne. Det var kampe, som udspillede sig mellem den fremvoksen…

 • 1968 och därefter

  1968 och därefter
  av Kjell Å. Modéer

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9788763532433

  Den Europæiske Union, globaliseringen samt stadig mere transparente nationalstater har i løbet af det seneste kvarte århundrede skabt en helt ny retslig geopolitik.Den tidligere fremherskende harmonisering af Nordens retslige kulturer er gradvist er…

 • Thor-kult i vikingetiden

  Thor-kult i vikingetiden
  av Lasse Sonne

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788763540735

  Thor-kult i vikingetiden præsenterer den første, samlede kritiske gennemgang af kildematerialet til dyrkelsen af Thor i vikingetiden siden Henry Petersens disputats Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold fra 1876. Monografien gennemgår de…

 • Borgerligt regimente

  Borgerligt regimente
  av Jørgen Mührmann-Lund

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788763545679

  I en ordbog fra 1641 defineres ordet politi som ‘borgerligt regimente i købstæderne’. Dette begreb havde ikke noget med politibetjente og kriminalitetsbekæmpelse at gøre, men henviste til den gode regering og orden i en by. Mere konkret…

 • Saxo og Snorre

  Saxo og Snorre

  Inbunden - 2010 - Danska - ISBN: 9788763531245

  Saxos Gesta Danorum og Heimskringla, der tilskrives den islandske høvding Snorre Sturlasson, har meget tilfælles, men der er også store forskelle. Gesta Danorum indeholder Danmarks historie fra de ældste tider og frem til år 1185, mens Heimskringla…

 • Dialog med dekonstruktionen

  Dialog med dekonstruktionen
  av Søren Gosvig Olesen

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788763504515

  Dekonstruktionen bliver i denne bog taget på ordet, dvs. som en dekonstruktion af metafysikken. Med det udgangspunkt søges der tilbage i filosofiens tradition fra Platon til Hegel. Bogens temaer er derfor lige så gamle som filosofien selv: det samme…

 • Karen Blixen og Sverige

  Karen Blixen og Sverige
  av Grethe F. Rostbøll

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788763537391

  Karen Blixens forfatterskab bliver fra første færd godt modtaget i Sverige, da Bonniers Förlag som det første forlag i Skandinavien oversætter Seven Gothic Tales. Allerede i september 1934 udkommer Sju romantiska berättelser, kun et halvt år efter d…

 • En undersøgelse af fænomenet RIM

  En undersøgelse af fænomenet RIM
  av Bjørn Arnfred Bojesen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788763537551

  Jeg gør min entré mens jeg halter på mit højre benJeg leder efter min øjesten. Marc Johnsons raplinjer sidder lige i øret.Men rimer de? Denne bog forsøger at komme ind under huden på fænomenet rim. Hvad sker der når to ord rimer, og hvem opdagede fø…

 • Bådebyggeriets værksted

  Bådebyggeriets værksted
  av Thomas Højrup

  Häftad - 2002 - Danska - ISBN: 9788772897868

 • Tingenes kulturhistorie

  Tingenes kulturhistorie
  av Bjarne Stoklund

  Häftad - 2003 - Danska - ISBN: 9788772897950

  Mennesket har altid formet den fysiske verden og levet sit liv omgivet af ting: redskaber til at skaffe føde med, huse at søge ly i, tøj at lune sig i, smykker at pynte sig med osv. De menneskeskabte genstande er uundværlige praktiske hjælpemidler,…

 • Udeundervisning i folkeskolen

  Udeundervisning i folkeskolen

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788763503709

  Udeskoleideen har igennem de seneste 10 år vundet stadig større indpas i Norden baseret på positive erfaringer, men der råder en vis skepsis blandt forældre, lærere og politikere om udbyttet af udeskole og flere forskningsresultater efterlyses. På t…

 • Vævekunst

  Vævekunst
  av Charlotte Paludan

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788763546072

  Dette katalogs omfang af næsten 300 numre viser en gennemsnitlig erhvervelse på tre værker årligt, listen over tekstiludstillinger i museet taler for sig.

 • Installationskunsten

  Installationskunsten
  av Anne Ring Petersen

  Inbunden - 2009 - Danska - ISBN: 9788763531061

  Installationskunsten mellem billede og scene er den første bog på dansk om installationskunsten som kunstform. Bogen er en grundig undersøgelse af installationens grundkarakter og forhold til tid, rum og beskuer. Den belyser ogs&…

 • Novellegenrens fødsel

  Novellegenrens fødsel
  av Anders Toftgaard

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788763502238

  »Romanen er en åben, gammel luder: alle ligger i med hende [.] Novellen, derimod, er en opvakt gudinde: hun vælger sine bejlere kræsent og kurrer som en due, når de får hende.« Den markante udmelding kommer fra Alex Linklater, medlem af priskomitéen…

 • Venskabets pris

  Venskabets pris
  av Francesco Petrarca

  Inbunden - 2008 - Danska - ISBN: 9788763505062

  Udvalg af den italienske humanist og sonetdigter Francesco Petrarcas (1304-1374) latinske prosabreve fra samlingen Familiares (fortrolige breve), Seniles (alderdomsbreve) og Disperse (breve udgivet af andre end Petrarca selv)

 • Stormen på København 1659

  Stormen på København 1659
  av Sebastian Olden-Jørgensen

  Inbunden - 2011 - Danska - ISBN: 9788763536097

  Natten mellem den 10. og 11. februar 1659 stormede svenskerne København. Forinden havde svenske tropper belejret byen fra lejren Carlstad ved Brønshøj. Svenskerne blev imidlertid mødt af en forsvarsberedt by, og angrebet mislykkedes.I Stormen på Køb…

 • Islam og muslimer i Danmark

  Islam og muslimer i Danmark
  av Marianne Holm Pedersen & Mikkel Rytter (red.)

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788763536950

  Terrorangrebene den 11. september 2001 var en begivenhed, der i den offentlige bevidsthed knyttede terror sammen med islam og muslimer. I det sidste årti er udfordringer omkring flygtninge og indvandreres integration i det danske samfund derfor i st…

 • Mad, drikke og tobak 1835-80

  Mad, drikke og tobak 1835-80
  av Ole Hyldtoft

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788763542234

  Gennem studier af madkultur og -historie kommer man meget tæt på den dagligdag, fortidens mennesker oplevede. På hvad de spiste, drak og røg, samt de kulturelle symboler, der var knyttet til dette forbrug. I denne bog undersøger Ole Hyldtoft på grun…

 • Kalevala

  Kalevala

  Inbunden - 2017 - Danska - ISBN: 9788763545686

  I anledning af 100-året for Finlands selvstændighed udgives Finlands nationalepos Kalevala som Finlands svar på den islandske Edda og Homers Iliaden og Odysseen forløser Kalevala den finske folkesjæl gennem mytologiske skildringer af bl.a. verdens s…

 • Præeksistens

  Præeksistens
  av Kristian Mejrup, Søren Holst & Søren Feldtfos Thomsen

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788763541459

  "Hvad var der, før verden blev til?" Spørgsmålet er ikke kun blevet stillet af forundrede børn, men også af religiøse tænkere, ikke mindst fordi mange religiøse traditioner umiddelbart fornemmer, at jo vigtigere en sag er, desto mere oprindelig må d…

 • Bevægelsens poetik

  Bevægelsens poetik
  av Lis Engel

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788763505017

  Bevægelsens poetik er en antologi, der behandler bevægelsens betydning for menneskers oplevelser og erfaringer. Bogens 11 artikler åbner blikket for et tværdisciplinært forskningsfelt, der inddrager pædagogik, terapi, kunst og filosofisk æstetik. De…

 • Poesi og politik

  Poesi og politik
  av Sebastian Olden-Jørgensen

  Häftad - 1996 - Danska - ISBN: 9788772893716

  Enevældens indførelse 1660 var en skelsættende politisk begivenhed i Danmarkshistorien, men også en litterær begivenhed, hvor lejlighedsdigtningen blev et medium for politiske signaler. Hele det litterære miljø reagerede. De skrev på latin, tysk og…

 • Inspirationens skatkammer

  Inspirationens skatkammer

  Inbunden - 2003 - Multi - flera språk - ISBN: 9788772897424

  Skandinaviske kunstnere har valfartet til Rom i århundreder. I 1800-tallet fremstod et ophold i Rom som den behørige afslutning på den skandinaviske kunstners uddannelse. For i Rom var oldtidsbyen stadig stærkt nærværende, dér fandtes de store samli…

 • Paradis-sekten

  Paradis-sekten
  av Carsten Breengaard

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788763505833

  Paradis-sekten handler om kristendommens oprindelse og er en videreførelse af Carsten Breengaards to tidligere bøger Er du kristen (1986) og Kristenforfølgelser og kristendom (1992). Bogens hovedområde er den tidligste kristendom fra Jesus af Nazare…

 • Kulturelle processer i Europa

  Kulturelle processer i Europa
  av Flemming Hemmersam, Astrid Jespersen, Lene Otto

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788763505055

  Tiden og stedet er i fokus, når en række førende forskere undersøger kulturelle processer i EU i et fagkritisk perspektiv. Bogens artikler giver et samlet billede af nye strømninger inden for den etnologiske og folkloristiske forskning, og forskerne…

 • 38 mytologiske limericks

  38 mytologiske limericks
  av Mogens Herman Hansen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788763543897

  Et limerick kræver en skjaldog at tegne det, det er et kald.Så når Daidalos' vingerop mod solen os bringer,må vi frygte for Ikaros' fald. Daidalos, den græske mytologis Leonardo da Vinci, blev indespærret sammen med sin søn Ikaros i Labyrinten ved K…

 • Dansk Sølv

  Dansk Sølv
  av Lise Funder

  Häftad - 2002 - Danska - ISBN: 9788763545846

  Kataloget er inddelt i to afsnit. I første del er arbejder fra slutningen af 1500-tallet til og med 1800-tallet behandlet, mens anden del er helliget moderne sølv - korpusarbejder fra 1900-tallet.

 • I kamp mod dumhed og hykleri

  I kamp mod dumhed og hykleri
  av Jens Glebe-Møller

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788763536929

  Woldermar Hermann von Schmettau (1719-85) er i dag ikke kendt i bredere kredse. Ikke desto mindre var han en af de mest farverige blandt oplysningstidens mange interessante skikkelser. Schmettau var tysker af fødsel, men gik som officer i dansk…

 • Schuberts vinterrejse

  Schuberts vinterrejse

  Häftad - 2001 - Danska - ISBN: 9788772897325

  Den første samlede danske oversættelse af lied-genrens flagskib med noder og hele pivetøjet, akkompagneret af 7 gode essays af solide folk som Dietrich Fischer-Dieskau, Jørgen Bonde Jensen, Jørgen I. Jensen, Jakob Levinsen, Karl Aage Rasmussen, Kirs…

 • Images of the New Berlin

  Images of the New Berlin
  av Ukendt forfatter

  Övrigt - 2001 - ISBN: 9788772897073

 • Fra filologens værksted

  Fra filologens værksted

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788763546751

  »Altid skuer han og blæser og samler i sit blik og sit horn den fjerne verden vi selv slipper af syne, når vi presses ind i snævre rum af Verden, som er for meget med os. Hans horn drager os tilbage til egne bag træer og bjerge og bølger. Andre lyd…

 • Det athenske demokrati - og vores

  Det athenske demokrati - og vores
  av Mogens Herman Hansen

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788763503426

  Den demokratiske statsform var udbredt i de oldgræske bystater i perioden ca. 500-200 f.Kr. Så forsvandt demokratiet fra den politiske scene i næsten to tusinde år, og det dukkede først op igen i anden halvdel af 1700-tallet, til at begynde med som…

 • Ekfraser

  Ekfraser
  av Annette Fryd

  Häftad - 1999 - Danska - ISBN: 9788772895710

  Den svenske modernist Gunnar Ekelöf anses for at være en af Nordens største lyrikere. Han var meget optaget af billedkunst og skrev en lang række ekfraser, dvs. billedbeskrivende digte. I disse ekfraser beskrives kunstvæ…

 • Religion, kultur og integration

  Religion, kultur og integration
  av Jørn Borup

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788763537384

  Vietnamkrigens afslutning og kommunisternes magtovertagelse i Vietnam medførte, at en del af den vietnamesiske befolkning valgte at flygte på grund af politisk og religiøs undertrykkelse. Flere af de vietnamesiske flygtninge endte i Danmark. I Reli…

 • Transnational identitet under forandring

  Transnational identitet under forandring
  av Flemming Mikkelsen

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788763526012

  Indvandring og integration har længe været et omdiskuteret emne i den danske offentlighed og forskning. Oftest har fokus været på mødet mellem indvandrerne og det danske samfund. I Transnational identitet under forandring rettes blikket derimod mod…

 • Interneringskartoteket

  Interneringskartoteket
  av Eli Fischer-Jørgensen€Jens Ege

  Inbunden - 2005 - Danska - ISBN: 9788763503402

  På opfordring fra de allierede besluttede Danmarks Frihedsråd i september 1944 at nedsætte en gruppe til systematisk registrering af stikkere og kollaboratører. Målet var først og fremmest at forberede retsopgøret, foruden at undgå et blodigt og uko…

 • Idrætsundervisning

  Idrætsundervisning
  av Helle Rønholt€Birger Peitersen

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788763507578

  Idrætsundervisning udkommer nu i en gennemgribende revideret udgave med mange helt nye kapitler. Grundideen er den samme, men siden 2000, da bogen første gang udkom, er der sket mange uddannelsespolitiske forandringer, og nye teorier har fået indfly…

 • Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi

  Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi
  av Lone Fatum og Bodil Ejrnæs

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788763536370

  Præcis som i vore dage har man også i antikken haft mange gode grunde til at skrive pseudonymt. Det kunne fx være en økonomisk salgsfordel, et satirisk ønske om at smæde en modstander eller personlig ængstelse ved at stå offentligt frem med et kontr…

 • Værk som handling

  Værk som handling
  av Camilla Jalving

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788763526029

  Hvordan kan et kunstværk være en handling? Hvad er performativ billedkunst? Og hvad menes der med ordet 'performativitet'? Det er nogle af de spørgsmål, bogen Værk som handling griber fat i. Bogen er den første af slagsen på dansk, der ud fra en kun…

 • Lysias? taler

  Lysias? taler

  Häftad - 1996 - Danska - ISBN: 9788772893990

  Lysias levede fra 445-380 f.Kr. Han var ikke athensk borger, men var bosat i Athen det meste af sit liv. Under De Tredive Tyranner (404-403 f.Kr.) mistede han sin hele formue. Han støttede den demokratiske revolution i 403 f.Kr., men blev ikke beløn…

 • Marsilio Ficino: Kommentar til Platons 'Symposion', eller 'Om eros'

  Marsilio Ficino: Kommentar til Platons 'Symposion', eller 'Om eros'
  av Leo Catana

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788763530460

  Den italienske humanist og filosof Marsilio Ficino (1433-1499) levede og virkede i Firenze og omegn stort set hele sit liv. Som fornyer af den platoniske tradition besad han en omfattende forståelse for græsk filosofi og en evne til at nytænke den i…

 • Politik, diplomati og den hjælpende hånd

  Politik, diplomati og den hjælpende hånd
  av Arthur Arnheim & Dov Levitan

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788763536585

  Som løsning på konflikten om Palæstina vedtog FN i 1947 en tostatsordning, der førte til, at staten Israel blev oprettet i 1948 – som også blev året for den første israelsk-arabiske krig. Danmarks rolle i forhold til oprettelsen af den nye sta…

 • Uiarnerit

  Uiarnerit
  av Einar Lund Jensen

  Inbunden - 2014 - ISBN: 9788763542951

  Ukioq 1900 angalaqatigiit 38-it ajoqersuisoqarfimmut Nunap Isuata eqqaaniittumut Friedrichsthalimut tikipput. Tunumi nunaqarfigisartakkatik sungiusimasat qimassimavaat Kitaanut nuukkusuleramik nunassivillutik. Oqaluttuaataasa Tunup Kujataani inuunia…

 • Tysk besættelsespoltik i Danmark 1940-1945

  Tysk besættelsespoltik i Danmark 1940-1945
  av John T. Lauridsen

  Pocket - 2014 - Danska - ISBN: 9788763541398

  Årene 1940-1945 markerer den mest dramatiske periode af besættelsestiden i Danmark såvel som i dansk historie i det 20. århundrede. I disse år var Nazitysklands rigsbefuldmægtigede Werner Best udstationeret i Danmark, og han kom om nogen til at pers…

 • Erkendelsesteori

  Erkendelsesteori
  av Jan Riis Flor

  Häftad - 1993 - Danska - ISBN: 9788772892351

  En introduktion til en række af de filosofiske begreber og problemer, der vedrører erkendelsen. Der drøftes synspunkter som skepticisme, relativisme, empirisme, rationalisme, historisme, fundamentalisme og holisme og under fremstillingen af synspunk…

 • Tyskland og Europa i det 20. århundrede

  Tyskland og Europa i det 20. århundrede
  av Morten Dyssel Mortensen, Adam Paulsen

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788763507523

  Med den store interesse for Europa og europastudier, som er opstået i kølvandet på Murens fald og Europas genforening, er historikere, litterater og andre med aktier i tysk kultur og historie i stigende grad blevet opmærksomme på Tysklands europæisk…