Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Media-Tryck

Sök »
Din sökning gav 715 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Grekiska för nybörjare

  Grekiska för nybörjare
  av Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833472

  Kunskaper i antik grekiska ger en unikinblick i den antika grekiska kulturensom har haft en avgörande betydelse förVästerlandets utveckling och självförståelse.Grekiska för nybörjare vänder sigtill dig som vill lära dig grunderna i antikgrekiska. To…

 • Tillämpad Atomfysik

  Tillämpad Atomfysik
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789163798276

  Tillämpad atomfysik finns nu i en ny upplaga som är helt i färg.Boken är en grundläggande introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Det första kapitlet är en historisk sammanfattning av de upptäckter som lett fram till…

 • Värdegrundsarbete i akademin

  Värdegrundsarbete i akademin

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176237502

  Vad är en värdegrund och vad gör den för nytta? Hur kan man översätta den statliga värdegrunden till akademin? Varför hamnar de ”lagstiftade”, politiska värdena i konflikt med de akademiska som är grundade i universitetets specifika kult…

 • Max Weber och rationalitetsformerna

  Max Weber och rationalitetsformerna

  Inbunden - 2000 - Svenska - ISBN: 9789172670198

 • Kulturarvets mediehistoria

  Kulturarvets mediehistoria
  av Pelle Snickars

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198580167

  Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar – men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Denna bok handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enst…

 • Extrema Världar, Om sökandet efter liv i rymden

  Extrema Världar, Om sökandet efter liv i rymden

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789197989329

  Astrobiologi kallar vi det vetenskapliga sökandet efter liv i rymden som görs av oss jordbundna varelser på en vanlig planet kring en vanlig sol bland miljarder andra stjärnor och galaxer. Under människans, i universellt perspektiv, korta historia p…

 • Polskans historia

  Polskans historia
  av Magnus Gustafsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188473097

  Polskan, i alla dess olika former, var den dominerande musiken och dansen hos den svenska allmogen i närmare 300 år. Under andra namn var den också populär i Norge och Finland, samt delvis i Danmark. Namnet röjer kopplingar till Polen och i denna av…

 • Medeltiden och arkeologin

  Medeltiden och arkeologin

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189578449

  Vart är arkeologin om medeltiden på väg - och hur börjar den? I fyra artiklar av yngre forskare belyses medeltidsarkeologin och den historiska arkeologins utveckling och framtid.Artiklarna behandlar fyra fält som har varit centrala for Erik Cinthio,…

 • Medicinsk dokumentation genom tiderna

  Medicinsk dokumentation genom tiderna
  av Inga Nilsson

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789163319877

  ABSTRAKTMedicinhistoriskt sett har den medicinska dokumentationens utveckling inneburit att patientjournalen ändrat både form och karaktär. Den medicinska dokumentationen utgjordes vid 1700-talets början av små handskrivna anteckningar, som var avse…

 • Övningsbok till grekiska nybörjare

  Övningsbok till grekiska nybörjare
  av Karin Blomqvist

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833519

  Alla som studerar grekiska märkerpå ett tidigt stadium att detta är ettmycket formrikt och komplext språk.Att aktivt arbeta med att identifieraoch böja ord innebär ett hjälpmedel tillsnabbare inlärning. I denna övningsbokges därför tillfälle till at…

 • Från Nexø till Alakoski

  Från Nexø till Alakoski

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789188396273

  Den nordiska arbetarlitteraturen är världsunik. Ingen annanstans har så många arbetarförfattare lyckats erövra en så stark ställning i de nationella litterära offentligheterna och ingen annanstans uppvisar de arbetarlitterära traditionerna en sådan…

 • Berättelser om stroke och arbetsliv

  Berättelser om stroke och arbetsliv
  av Maria Norstedt

  Board book - 2011 - Svenska - ISBN: 9789174731828

 • Statlig rasforskning

  Statlig rasforskning
  av Gunnar Broberg

  Inbunden - 1995 - Svenska - ISBN: 9789187833120

  I svensk nittonhundratalshistoria har Statens Institut för rasbiologi ofta uppmärksammats som ett lik i lasten. Institutet har framställts som belägg för en statligt sanktionerad rasism och som en härd för nazism. Institutets skamfilade rykte har an…

 • Medborgardeltagande i den fysiska planeringen, En demokratiteoretisk analys av lagstiftning, retorik och praktik

  Medborgardeltagande i den fysiska planeringen, En demokratiteoretisk analys av lagstiftning, retorik och praktik
  av Birgitta Henecke

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789172671348

 • Grekisk-svensk ordlista

  Grekisk-svensk ordlista
  av Karin Blomqvist

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187833496

  Kunskaper i antik grekiska ger en unikinblick i den antika grekiska kulturensom har haft en avgörande betydelse förVästerlandets utveckling och självförståelse.Grekiska för nybörjare vänder sigtill dig som vill lära dig grunderna i antikgrekiska. To…

 • Kulturhistoria

  Kulturhistoria

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198369007

  På bordet ligger ett gulnat brev, eller en tidningsnotis från en sedan länge nedlagd tidning. Kanske sprider en äldre, ärvd skrivbordslampa ett svagt ljus över dessa fragment från en annan tid. Situationen är bekant för de flesta som läser kriminalr…

 • Betydelsen av etnicitet på Statens institutionsstyrelses ungdomshem

  Betydelsen av etnicitet på Statens institutionsstyrelses ungdomshem
  av Jesper Hambert

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172673700

 • Vad en skådespelare gör

  Vad en skådespelare gör
  av Radu Penciulescu, Harald Leander, Linda Ritzén, Birgitta Vallgårda, Henry Stiglund

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789163912689

  ”Jag tror att det som Radu stod för saknas i svensk teaterutbildning i dag. Han hade en plan för hur skådespelarna skulle bli. Han släppte aldrig det” säger Anna Takanen, chef för Stadsteatern i Stockholm. Både hon och Petra Brylander, c…

 • Arbete: Passion och exploatering

  Arbete: Passion och exploatering
  av Tuula Bergqvist, Gunnar Gillberg

  Board book - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186983260

  Det har skett omfattande förändringar i samhället som påverkar både våra möjligheter på arbetsmarknaden och våra föreställningar om arbete. De självstyrande, kreativa och alltmer innovationsinritade delarna av arbetsmarkanden och de allt hårdare reg…

 • Vad är det att åldras?

  Vad är det att åldras?
  av Åsa Alftberg

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789174733419

  Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och…

 • Upplevelsens poetik

  Upplevelsens poetik
  av Anna Alm

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789174733273

  ”Som en enda lång festdag”, så beskrivs Nääs av deltagarna. Upplevelsen av att delta i slöjdkurserna lämnade outplånliga spår i deltagarnas minnen och liv. På Nääs möttes kvinnor och män med skilda klass- och nationstillhörigheter. Särsk…

 • Att hantera arbetslöshet

  Att hantera arbetslöshet

  Inbunden - 2006 - Svenska - ISBN: 9789170458088

 • Fostrande förpliktelser : representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talet första hälft

  Fostrande förpliktelser : representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talet första hälft
  av Malin Gregersen

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789174730180

 • Mötesplatser

  Mötesplatser
  av Hans Lund

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789197667050

  "Ord och bild kommunicerar olika slag av kunskap. Just olikheten gör att samverkan mellan ord och bild kan förmedla innebörder som inget av de två medierna kan förmedla på egen hand. I sin diskussion kring bildtitlar framhåller E. H. Gombrich: ̶…

 • Skola med fördröjning

  Skola med fördröjning
  av Eva Skowronski

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789174737110

 • Film i stadens tjänst

  Film i stadens tjänst

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198580181

  Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år…

 • Politiska projekt, osäkra kulturarv

  Politiska projekt, osäkra kulturarv
  av Anneli Palmsköld, Moa Petersén, Robert Willim, Lars-Eric Jönsson, Björn Magnusson Staaf

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198369014

  Under 1990-talet kom ordet kulturarv att användas för att beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda företeelser ur det förflutna. I Sverige, liksom i Europa, genomfördes under denna tid flera politiskt initierade sa…

 • Storgodsdrift : godsekonomi och arbetsorganisation i Skåne från dansk tid t

  Storgodsdrift : godsekonomi och arbetsorganisation i Skåne från dansk tid t
  av Mats Olsson

  Inbunden - 2002 - Svenska - ISBN: 9789122019879

  De skånska godsen har genom århundradena inte bara utgjort ett spektakulärt inslag i landskapsbilden, de har också varit centrum för politisk maktutövning och jurisdiktion. I denna bok kartläggs och analyseras de skånska godsens ekonomiska och arbet…

 • Personlig assistans i praktiken : beredskap, initativ och vänskaplighet

  Personlig assistans i praktiken : beredskap, initativ och vänskaplighet
  av Hanna Egard

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189604490

  Föreställ dig att du behöver hjälp av en annan människa för att klara alla dagliga rutiner och vardagens alla praktiska bestyr. Du behöver hjälp med allt från att komma upp ur sängen till att handla, laga mat och äta. Kanske behöver du också hjälp f…

 • Industrial cool : om postindustriella fabriker

  Industrial cool : om postindustriella fabriker
  av Robert Willim

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789197643412

  Robert Willim gav 2002 ut boken Framtid.nu ? Flyt och friktion i ett snabbt företag, om företaget Framfabs korta men spektakulära resa kring millennieskiftet. Boken om Framfab var även hans doktorsavhandling i etnologi. Sedan dess har han fortsatt f…

 • Viljan att veta vad andra vet

  Viljan att veta vad andra vet
  av Christian Lundahl

  Board book - 2006 - Svenska - ISBN: 9789170457937

 • Bebyggelsehierarkier och bylandskap

  Bebyggelsehierarkier och bylandskap
  av Anders Håkansson

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789189578753

  Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med måls…

 • Ord på prov

  Ord på prov
  av Anna W. Gustafsson, David Håkansson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188473417

  Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna til…

 • Konsten att lyckas som par

  Konsten att lyckas som par
  av Sara Eldén

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789172672864

  Parrelationer är inget att ta lätt på. I alla fall inte om vi får troden framväxande expertkulturen om paret. I självhjälpsböcker,tv-program, tidningar och andra fora möts vi av terapeuter,coacher och experter som delar med sig av problemanalyser,ve…

 • Hermeneutik och grammatik

  Hermeneutik och grammatik
  av Andreas Widoff

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188473578

  En stor del av språkvetenskapen har under lång tid förlitat sig på distinktioner som delar upp språket i två huvudsakliga sidor. Till sådana distinktioner hör langue och parole, som föreslogs av Saussure, sprogbygning och sprogbrug, som föreslogs av…

 • The Communicative State

  The Communicative State
  av Jacob Stenberg

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9789176237373

  Government agencies in Sweden are experiencing a communicative turn where notions that concern branding, image and identity have become relations, with its focus on creating relationships with external actors and persuasion, must be seen as part of…

 • Tillblivelsens pedagogik : om att umana det förgivettagna

  Tillblivelsens pedagogik : om att umana det förgivettagna
  av Lotta Johansson

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9789172673748

  Hur kan framtiden användas i pedagogiska sammanhang för att luckra upp förgivettaganden, stabila positioner och den linjära tiden? Med utgångspunkt i Deleuzes och Guattaris filosofi skapar denna avhandling ingångar för att tillvarata pedagogikens mö…

 • Etnifierade polispraktiker

  Etnifierade polispraktiker
  av Daniel Görtz

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172673809

  Hur många betydelser har etnicitet i polisens arbete? Diskriminering och främlingsfientlighet är kanske det första många tänker på. Men kan etnicitet innebära mer än så i polisens arbete? Och är det alltid poliserna som för in den etniska dimensione…

 • Skratt som fastnar

  Skratt som fastnar
  av Lars-Eric Jönsson

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198145816

  Att skratta är mänskligt. Skrattets betydelser, funktioner ochkänslor är emellertid knappast universella. De skiftar över tid,rum och sociala sammanhang. I den här boken undersöksbland annat skrattets relation till makt och motstånd samthumorns bety…

 • Jailbird Singers

  Jailbird Singers
  av Gudmund Jannisa

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198133820

  Jailbird Singers var ett band som bildades av tre talangfulla interner på Långholmens fängelse under tidigt 1960-tal. Väl ute i frihet rönte de stora framgångar med låten Där björkarna susa och albumet Tjyvballader och Barnatro. Ett tragiskt dödsfal…

 • Johannes Magnus and the Composition of Truth

  Johannes Magnus and the Composition of Truth
  av Astrid Nilsson

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9789187833793

  Johannes Magnus (1488–1544), the last Catholic archbishop of Uppsala to hold residence in Sweden, was the author of a monumental work about Swedish history, in the form of biographies of over 200 kings, from the grandsons of Noah to Gustavus V…

 • Arkeologi och identitet

  Arkeologi och identitet
  av Bodil Petersson, Peter Skoglund

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789189578203

  De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten. Det…

 • Gränslandets ekonomi och entreprenörskap ? en studie av småföretagande i glesbygd

  Gränslandets ekonomi och entreprenörskap ? en studie av småföretagande i glesbygd
  av Jörgen Lithander

  Inbunden - 2005 - Svenska - ISBN: 9789170457609

 • Sociala dimensioner i hållbar samhällsplanering

  Sociala dimensioner i hållbar samhällsplanering
  av Anna-Lisa Lindén

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789172672369

 • En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld

  En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld
  av Inga Nilsson

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789163921803

  ABSTRAKTSyftet med föreliggande studie är att ge en samlad bild av läkarsekreterarens arbete med medicinsk dokumentation i historiskt perspektiv samt att skapa förståelse för att journalskrivning är en vacker konst, som nästan fallit i glömska.Läkar…

 • Growth and business cycles : Swedish manufacturing industry 1952-2001

  Growth and business cycles : Swedish manufacturing industry 1952-2001
  av Camilla Josephson

  Häftad - 2005 - Engelska - ISBN: 9789122021322

  This study shows that the mechanisms behind knowledge accumulation and the sources of productivity growth differ from industry to industry depending on what is produced and what technology is used. Although it is apparent to most researchers in the…

 • Man, en och du

  Man, en och du
  av Sanna Skärlund

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188473448

  När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt or…

 • Sociala utredningar om barn : en rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde

  Sociala utredningar om barn : en rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde
  av Eva Friis

  Inbunden - 2003 - Svenska - ISBN: 9789172671508

 • Överutnyttjandediskursen

  Överutnyttjandediskursen
  av Annika Hermansson, Björn Johnson

  Inbunden - 2007 - Svenska - ISBN: 9789170458330

 • Upplevelser av svensk film

  Upplevelser av svensk film
  av Anders Marklund

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789197094665

  Genrer är av stor betydelse för film. De erbjuder etablerade mönster för hur filmer kan vara, mönster som är välkända för såväl filmskapare som åskådare, och som underlättar för producenter, distributörer och biografägare att erbjuda upplevelser som…