Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Lunds universitet, Media-Tryck

Sök »
Din sökning gav 177 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Fysik i vätskor och gaser

  Fysik i vätskor och gaser
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789163798269

  Enda ändringen i denna version är att boken nu trycks i ett lite större format.En kursbok för universitet och högskolor i grundläggande termodynamik och lite flödesmekanik. De första kapitlen behandlar, i tur och ordning, temperatur, värme och tryck…

 • Våglära och optik

  Våglära och optik
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789163943492

  En kursbok i våglära, akustik och optik för nybörjarnivå på universitet och högskolor. Framställningen börjar med en matematisk beskrivning av en punkt som svänger och sedan sätts flera svängande punkter samman till en vågrörelse. Tvungen svängning…

 • Emergency Medicine Checklist Compendium

  Emergency Medicine Checklist Compendium

  Spiral - 2021 - Engelska - ISBN: 9789151993263

  Emergency Medicine is a high-stakes field where decisions need to be taken under time-pressure in the setting of constant interruptions. Checklists are used in other high-stakes fields such as the flight industry, and are increasingly used in health…

 • Tillämpad Ellära

  Tillämpad Ellära
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151936161

  Boken är en grundläggande introduktion till ellära med inriktning mot tillämpningar. Framställningen startar med en historisk genomgång av de upptäckter som ledde fram elektrifieringen av vårt samhälle.I det andra kapitlet introduceras grundläggande…

 • Tillämpad Atomfysik

  Tillämpad Atomfysik
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151905549

  Boken är en introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar och den är i första hand tänkt som kursbok för universitet och högskolor.Framställningen börjar med en historisk översikt av de upptäckter som lade grunden till atom…

 • Kollektivtrafik

  Kollektivtrafik
  av Bård Norheim

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177533429

  ”Kollektivtrafik - utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva. Det råder bred enighet om att attraktiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbar utveckling i våra…

 • Social mättnad, relationell hunger

  Social mättnad, relationell hunger

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789178957613

  Den här boken handlar om hur vanliga konsumenter utmanar den etablerade matindustrin. I digitala grupper kan individer diskutera sådant som engagerar dem. Det kan handla om tillverkning av margarin, dolt socker eller antibiotika i kött. Jakten på sa…

 • Perspektiv på ålderism

  Perspektiv på ålderism
  av Håkan Jönson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789178955411

  Stereotypa föreställningar och negativ behandling av äldre finns dokumenterade sedan antik tid. Numera används begreppet ålderism, vilket avser fördomar och diskriminering mot äldre. Ibland har begreppet också definierats som något som handlar om ål…

 • Elever i matematiksvårigheter

  Elever i matematiksvårigheter
  av Ingemar Karlsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899477

  Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunk…

 • Att leva med bakterier

  Att leva med bakterier
  av Kristofer Hansson, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Rachel Irwin, Maria Wemrell, Daniel Persson, Linda Nyberg Alamaa, Anna Tunlid, Stinne Glasdam, Jonas Wrigstad

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198439427

  Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därm…

 • Grekiska prosatexter

  Grekiska prosatexter
  av Karin Blomqvist

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188899095

  Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet

 • Folkbildning för delaktighet

  Folkbildning för delaktighet
  av Lisa Olsson Dahlquist

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198545906

  Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globaliserings- och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärand…

 • Royal Marginalia

  Royal Marginalia

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9789189213838

  King Eric XIV of Sweden (1533–1577) has gone down in history as bad and mad. He is reputed to have been killed with arsenic in a bowl of pea soup on the orders of his brother and successor John III. John III deposed his older brother, imprison…

 • Kretslopp av data

  Kretslopp av data

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198580006

  DEN DATADRIVNA VÄRLDENS FÖRHISTORIA. När började Sverige digitaliseras? Och vilka blev följderna? Kretslopp av data handlar om det historiska ögonblick då datorn lämnade laboratoriet. Från att ha varit en angelägenhet för ingenjörer och matematiker,…

 • En trovärdig illusion av musik : den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång

  En trovärdig illusion av musik : den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång
  av Alf Björnberg

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789198580129

  Sedan början av 1900-talet har lyssnande till musik i allt större utsträckning skett genom användning av ljudreproduktionsmedier, medier som förmår återge inspelade ljud på annan tid och plats än de ursprungliga. När ett ljud kan reproduceras kan de…

 • Den moderna skolans framväxt

  Den moderna skolans framväxt
  av Magnus Grahn

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789178957736

  1960-talet utgör utan tvekan ett av de mest omvälvande decennierna i den svenska skolans historia. Utöver att grundskolan slutligen ersatte folkskolan och realskolan kom även gymnasieutbildningarna att reformeras, vilket ledde till att läroverkens g…

 • Mitt och ditt

  Mitt och ditt
  av Karin Salomonsson, Orvar Löfgren, Katarina Saltzman, Carina Sjöholm, Håkan Jönsson, Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson, Markus Idvall, Åsa Alftberg, Charlotte Hagström, Jonas Frykman

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198369052

  ”Hur svårt kan det vara att skilja på mitt och ditt?” Frågan som färgas av ilska och frustration, dyker titt som tätt upp i tidningsreportage, sociala medier och vardagliga samtal. I den här boken ges svar på varför gränslinjen mellan mi…

 • Governance Made to Order

  Governance Made to Order
  av Xiaolin Guo

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789151972701

  A different kind of critique, Governance Made to Order explores ideas that shape politics. The book focuses on the modern states developed in China and Burma, in contrast to the ones in Europe and America – each commensurate with a specific wa…

 • Rättssociologi som rättsvetenskap

  Rättssociologi som rättsvetenskap
  av Håkan Hydén

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789189078475

  Rättssociologi som rättsvetenskap bygger i huvudsak på ett antal artiklar som tillkommit under olika skeden av den tioårsperiod som Håkan Hydén varit professor i rättssociologi vid Lunds universitet. De har tidigare varit publicerade i olika källor…

 • Mediernas historia

  Mediernas historia
  av Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198580105

  Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi…

 • En annan Abraham

  En annan Abraham
  av Anna Sjöberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899422

  Men en annan Abraham, […] en som verkligen vill offra, men som inte kan tro att det är han som avses. […] Han fruktar att han förvisso kommer att rida ut med sonen, men på vägen förvandlas till Don Quixote. En Abraham som kommer okalla…

 • Idrottens kön : genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

  Idrottens kön : genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag
  av Jesper Andreasson

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789162870096

  Med hjälp av etnografiska studier av ett herrhandbollslag och ettdamfotbollslag analyserar Jesper Andreasson hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Medlemmarna i de båda kollektiv som studeras följs i en idrottslig vardag som be…

 • Det förflutna är ett främmande land

  Det förflutna är ett främmande land
  av Sanjin Pejkovic

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899156

  I samband med det forna Jugoslaviens upplösning, under och efter de krig som kom att dominera mediebilder av området, har det gjorts dokumentärfilmer som på olika sätt berört det tragiska efterspelet av Josip Broz Titos och landets död. Jugoslaviens…

 • Historia och historiker

  Historia och historiker
  av Lars Edgren m.fl.

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188473912

  Lunds universitet invigdes i januari 1668 och ända sedan dess har det funnits verksamma historiker vid lärosätet. I denna bok, som samlar bidrag från Historiska institutionens jubileumsföreläsningar under 2017, skriver lundahistoriker av idag om uni…

 • Swedish Art History

  Swedish Art History
  av Ludwig Qvarnström m.fl

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9789198369069

  This is the first extensive overview of Swedish art history written in English. The essays by Swedish scholars of art history present a broad and varied collection of texts including periodic overviews that cover prehistorical times to the 21st cent…

 • Återkopplingar

  Återkopplingar
  av Marie Cronqvist

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198196122

  Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den här boken är att genom ett breddat mediebe…

 • Colonizing Fever

  Colonizing Fever
  av Åsa Bharathi Larsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198196160

  In the late nineteenth century, Swedish media cultures showed a remarkably high amount of representations of the colonial world. Wild West acts promised authentic American Indian performances and a great narrative of the West. The ethnological exhib…

 • Från Lund till London och Paris : om Sven Nilsson, vildestadiet och resan 1836

  Från Lund till London och Paris : om Sven Nilsson, vildestadiet och resan 1836

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189213425

  Den här boken handlar om hur jordens, livets, människans och civilisationens historia hamnade på samma tidslinje och hur människan fick en lång historia bortom de äldsta texternas vittnesbörd, en förhistorisk tid. Boken handlar också om hur tyska, f…

 • Loyalty Work

  Loyalty Work
  av Lisa Flower

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9789177538202

  The courtroom work of defence lawyers entails managing emotions: irritation when a client says something damaging, surprise when a witness says something unexpected and disgust towards gruesome evidence. Emotions abound in all criminal trials even i…

 • Performing search

  Performing search

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9789198545982

  Search engines have become the gateway to finding information online in contemporary society. Through mobile devices, online search is made possible almost anywhere, anytime, and about any topic. Against this backdrop, this thesis addresses the role…

 • Stadens sociala ordning

  Stadens sociala ordning

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189213470

  I denna bok presenteras nya perspektiv på det svenska ståndssamhället. Det görs genom en undersökning av Malmö mellan 1720 och 1780. Ståndssamhället var något mycket mer än bara indelningen i adel, präster, borgare och bönder. Stånd var beroende av…

 • Legitimized Refugees

  Legitimized Refugees
  av Martin Joormann

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9789172674110

  Legitimized Refugees investigates the question of how the Swedish migration bureaucracy’s highest legal instance, the Migration Court of Appeal, legitimizes decisions that affect the lives of asylum seekers. Based on critical discourse analysi…

 • Svensk television

  Svensk television
  av Anna Edin

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468055

  Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån, Filmkrönikan, tevetablåernas historia och webbteve.Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit…

 • Informations- och avfallshantering

  Informations- och avfallshantering
  av Johan Jarlbrink

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198504507

  Hur tog papperstidningar en gång form i läsarnas händer, som färskvaror, personliga minnen, omslagspapper och skräp? Tidningen har fungerat både som informationsbärare och toalettpapper. Det var denna mångsidighet som gjorde den till en viktig del a…

 • "Filmreformens förste avantgardist"

  "Filmreformens förste avantgardist"
  av Lars Diurlin

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198380941

  Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar.…

 • Mediehistoriska vändningar

  Mediehistoriska vändningar
  av Marie Cronqvist

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789188468321

  Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- oc…

 • Kultur X

  Kultur X
  av Victoria Höög, Sara Kärrholm, Gabriella Nilsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198545920

  2010-talet går mot sitt slut. Så gör även det första decenniet som storinstitution för Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det får oss att vilja stanna upp och reflektera över hur perioden kan förstås. Finns det något specifik…

 • Collecting curiosities

  Collecting curiosities
  av Magdalena Naum, Gitte Tarnov Ingvardson, Andreas Manhag, Joachim Östlund, Line Bjerg, Ulf Johansson Dahre, Per Karsten, Anders Lindskog, Per Ahlberg, Mats E. Eriksson, Maria Mostadius, Ulf Arup, Christian Feest

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789172674257

  In 1735, professor Kilian Stobæus donated his collections to Lund University laying the foundation for the university’s first museum. The ‘Museum Stobæanum’ contained over 3000 natural history, historical and ethnographic objects t…

 • Kustnära yrkesfiske i förändring

  Kustnära yrkesfiske i förändring
  av Malin Andersson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789178951871

  Avhandlingens titel Kustnära yrkesfiske i förändring. Från mångsysslare till entreprenör hänvisar till de förändringar som fiskenäringen har genomgått under flera decennier. Fiskenäringen har rationaliserats samtidigt som besöksnäringen vid kusten e…

 • På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ

  På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ
  av Sandy Åkerblom

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789189213296

  Satser som Pannkakor är gott och Inrikespolitik är tråkigt är högfrekventa och helt naturliga för vår språkkänsla. De är en del av det svenska språket och vi möter dem dagligen. Från ett språkvetenskapligt perspektiv är de dock häpnadsväckande. Pred…

 • Pippi mellan världar

  Pippi mellan världar
  av Lisa Källström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188899897

  Pippi utmanar vuxenvärldens frasfyllda och konventionella retorik, inte bara genom hur hon uttrycker sig utan också hur hon ser ut. Med exempel hämtade ur svenska och tyska utgåvor visar Lisa Källström i Pippi mellan världar hur bokillustrationer oc…

 • Migrationspolitiska dilemman

  Migrationspolitiska dilemman
  av Björn Östbring

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177539667

  Den globala flyktingkrisen ställer Sverige inför en svårhanterlig politisk och moralisk fråga. Vilka skyldigheter har vi mot människor på flykt, och finns det en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot? I den politiska debatten går det att skö…

 • Av kärlek och plikt -

  Av kärlek och plikt -
  av Sofia Linderot

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789189604650

  När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar kan det placeras i familjehem. Vissa barn får bo hos en släkting. Hur släktinghemsföräldrar i Sverige ser på sin situation har hittills varit ett outforskat område. Vilka drivkrafter finns bakom beslu…

 • Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

  Att utbildas till svensklärare i teori och praktik
  av Katarina Lundin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188473875

  Studenter som väljer att utbilda sig till ämneslärare i svenska går en flerårig professionsutbildning. Utbildningen ska bidra till studenternas kunskapsutveckling, och de ska tillägna sig både ämneskunskaper och kunskaper om pedagogik, didaktik och…

 • Bildliga betydelser i SAOB

  Bildliga betydelser i SAOB
  av Pär Nilsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899224

  Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000…

 • Universitetet som medium

  Universitetet som medium
  av Matts Lindström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198196108

  Vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer? Som en följd av samhällets digitalisering tycks universitetets traditionstyngda institutioner vara på väg att förändras. Sedan en tid t…

 • Svenskans beskrivning 34

  Svenskans beskrivning 34
  av Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187833779

  Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats.Den trettiofjärde sammankoms…

 • I huvet på en gammal agronom

  I huvet på en gammal agronom
  av Bengt Gustafsson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789172674363

  Bengt Gustafsson föddes 1930 i Vissefjärda sockeni sydöstra Småland på gränsen till Blekinge. I denna gräns- och utvandrartrakt, som en gång bl.a. hyste upprorsmannen Nils Dacke, har hans släkt varit bönder i sekler. Efter studentexamen vid Kalmar H…

 • Rhytm Architecture

  Rhytm Architecture
  av Paulina Prieto de la Fuente

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9789177401100

 • Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

  Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik
  av Karin Ollinen

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899651

  Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur undervisning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper b…