Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Lunds universitet, Media-Tryck

Sök »
Din sökning gav 155 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Emergency Medicine Checklist Compendium

  Emergency Medicine Checklist Compendium
  av Eric Dryver

  Spiral - 2020 - Engelska - ISBN: 9789163944369

  Emergency Medicine is a high-stakes field where decisions need to be taken under time-pressure in the setting of constant interruptions. Checklists are used in other high-stakes fields such as the flight industry, and are increasingly used in health…

 • Fysik i vätskor och gaser

  Fysik i vätskor och gaser
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789163798269

  Enda ändringen i denna version är att boken nu trycks i ett lite större format.En kursbok för universitet och högskolor i grundläggande termodynamik och lite flödesmekanik. De första kapitlen behandlar, i tur och ordning, temperatur, värme och tryck…

 • Tillämpad Ellära

  Tillämpad Ellära
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151936161

  Boken är en grundläggande introduktion till ellära med inriktning mot tillämpningar. Framställningen startar med en historisk genomgång av de upptäckter som ledde fram elektrifieringen av vårt samhälle.I det andra kapitlet introduceras grundläggande…

 • Tillämpad Atomfysik

  Tillämpad Atomfysik
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151905549

  Boken är en introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar och den är i första hand tänkt som kursbok för universitet och högskolor.Framställningen börjar med en historisk översikt av de upptäckter som lade grunden till atom…

 • Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande

  Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande
  av Per Gustafson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177534976

  Sekuritet eller den säkerhet i samma betydelse som engelskans security, handlar om det verksamhetsskydd för organisation, medarbetare och övriga som behövs för att motverka fara, skada, förlust eller brott. Sekuritet är därmed en fråga om trygghet.…

 • Colonizing Fever

  Colonizing Fever
  av Åsa Bharathi Larsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198196160

  In the late nineteenth century, Swedish media cultures showed a remarkably high amount of representations of the colonial world. Wild West acts promised authentic American Indian performances and a great narrative of the West. The ethnological exhib…

 • Mätning och motstånd

  Mätning och motstånd
  av Teres Hjärpe

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789189604643

  Idag efterfrågas att socialtjänsten alltmer ska styras med hjälp av siffror som speglar kvalitet, effektivitet och resultat. Vad innebär det för socialarbetares vardagliga kunskapsanvändning? Vad händer när de har allt fler tidsgränser, prestationsm…

 • Mediernas historia

  Mediernas historia
  av Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198580105

  Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi…

 • Moderna kvinnor

  Moderna kvinnor
  av Emma Severinsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188473950

  De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkt…

 • Fråga en fysiker

  Fråga en fysiker
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789151905532

  Hur många kilo kan man banta bort på en vecka?Är du vänster- eller högerögd?Ser man smalare ut klädd i svart?Varför blir man lättare solbränd på stranden?Vad är det för spår som syns efter flygplan?Varför känns det svalare när man startar en fläkt?V…

 • Våglära och optik

  Våglära och optik
  av Göran Jönsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789163943492

  En kursbok i våglära, akustik och optik för nybörjarnivå på universitet och högskolor. Framställningen börjar med en matematisk beskrivning av en punkt som svänger och sedan sätts flera svängande punkter samman till en vågrörelse. Tvungen svängning…

 • Grekiska prosatexter

  Grekiska prosatexter
  av Karin Blomqvist

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188899095

  Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet

 • Writing in English at University - A Guide for Second Language Writers

  Writing in English at University - A Guide for Second Language Writers
  av Cecilia Wadsö Lecaros, Ellen Turner, Satu Manninen

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789189213142

  Writing is a central activity at university. Writing in English at University: A Guide for Second Language Writers is a textbook designed to accompany the MOOC Writing in English at University. This book can also be used as a stand-alone handbook, w…

 • Svenskans beskrivning 34

  Svenskans beskrivning 34
  av Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187833779

  Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats.Den trettiofjärde sammankoms…

 • Pippi mellan världar

  Pippi mellan världar
  av Lisa Källström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188899897

  Pippi utmanar vuxenvärldens frasfyllda och konventionella retorik, inte bara genom hur hon uttrycker sig utan också hur hon ser ut. Med exempel hämtade ur svenska och tyska utgåvor visar Lisa Källström i Pippi mellan världar hur bokillustrationer oc…

 • Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

  Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser
  av Johan Lind

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899286

  Vi lever i en värld där vi är omgivna av olika tekniska lösningar. Därför är det viktigt att vi utvecklar en förståelse för teknik i samhället, dels hur tekniken påverkar oss men också hur vi påverkar tekniken. Det innebär att alla medborgare bör ha…

 • Collecting curiosities

  Collecting curiosities
  av Magdalena Naum, Gitte Tarnov Ingvardson, Andreas Manhag, Joachim Östlund, Line Bjerg, Ulf Johansson Dahre, Per Karsten, Anders Lindskog, Per Ahlberg, Mats E. Eriksson, Maria Mostadius, Ulf Arup, Christian Feest

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789172674257

  In 1735, professor Kilian Stobæus donated his collections to Lund University laying the foundation for the university’s first museum. The ‘Museum Stobæanum’ contained over 3000 natural history, historical and ethnographic objects t…

 • Elever i matematiksvårigheter

  Elever i matematiksvårigheter
  av Ingemar Karlsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899477

  Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunk…

 • "We can make new history here"

  "We can make new history here"
  av Katarzyna Herd

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9789188899026

  This dissertation investigates how history is produced, what roles it plays, and what forms it takes in four Swedish football clubs – AIK, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF and Malmö FF. These clubs all have long rich histories. They were establ…

 • Tryggare kan ingen vara

  Tryggare kan ingen vara
  av Daniel Sjödin

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172673373

  Religion, migration och integration har de senaste decennierna var för sig utgjort ämnen för diskussion och debatt. Migration har framträtt som en av Europas viktigaste politiska och sociala frågor. Integrationen av invandrare har politiserats som e…

 • Vart tog behaviorismen vägen?

  Vart tog behaviorismen vägen?
  av Ingrid Bosseldal

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899194

  Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att uppfostra och träna hundar, men som förlegade, hårda, negativa och hierarki…

 • Massmedieproblem

  Massmedieproblem
  av Mats Hyvönen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198196146

  Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, populärkulturens uppsving, och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massme…

 • Av kärlek och plikt -

  Av kärlek och plikt -
  av Sofia Linderot

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789189604650

  När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar kan det placeras i familjehem. Vissa barn får bo hos en släkting. Hur släktinghemsföräldrar i Sverige ser på sin situation har hittills varit ett outforskat område. Vilka drivkrafter finns bakom beslu…

 • Bildliga betydelser i SAOB

  Bildliga betydelser i SAOB
  av Pär Nilsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899224

  Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000…

 • Medeltida stadsaristokrati

  Medeltida stadsaristokrati
  av Kenth Hansen

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188899910

  Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolk- ningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle.Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk ar…

 • Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten

  Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten
  av Ola Svensson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151948782

  I denna bok uppmärksammar Ola Svenssons en rad frågor om normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten. Ett huvudsyfte är att undersöka om det går att skapa en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan lagstiftaren och domstolarna när det gäller…

 • "Filmreformens förste avantgardist"

  "Filmreformens förste avantgardist"
  av Lars Diurlin

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198380941

  Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar.…

 • A Swedish Dilemma

  A Swedish Dilemma
  av Matthias Abelin

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9789178950188

  Why do many Swedish citizens feel violated, lose confidence in the authorities or get confused and frustrated when disputing denials of sickness cash benefits? What exactly happens when their appeals to internal reconsideration units and tribunals f…

 • Ur Harry Scheins arkiv

  Ur Harry Scheins arkiv
  av Per Vesterlund

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198504545

  Harry Schein är en person som har fascinerat den svenska offentligheten i decennier. Han var inte bara en omsusad celebritet utan också en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans insats i inrättandet av Svenska Film…

 • Kollektivtrafik

  Kollektivtrafik
  av Bård Norheim

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177533429

  ”Kollektivtrafik - utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva. Det råder bred enighet om att attraktiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbar utveckling i våra…

 • Järnhanteringen i Värend

  Järnhanteringen i Värend
  av Claes Berg

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172673694

 • Drömmar om det minsta

  Drömmar om det minsta
  av Matts Lindström

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198380927

 • Historia i futurum

  Historia i futurum
  av Helén Persson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188899040

  Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i hist…

 • 35 brev kring en resa

  35 brev kring en resa
  av Lars Holm

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899248

  Detta är en utgåva av ett urval av de brev som utväxlades mellan Jacob Jonas Björnståhl och medlemmar av familjen Rudbeck under åren 1768–1778, då Björnståhl var lärare och mentor åt Adolf Rudbecks och Sigrid Eva Strombergs två söner Adolf Fre…

 • Idrottens kön : genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

  Idrottens kön : genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag
  av Jesper Andreasson

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789162870096

  Med hjälp av etnografiska studier av ett herrhandbollslag och ettdamfotbollslag analyserar Jesper Andreasson hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Medlemmarna i de båda kollektiv som studeras följs i en idrottslig vardag som be…

 • Konsten att tämja en bild

  Konsten att tämja en bild
  av Magnus Brenner

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789198196139

  Det sägs att vi lever i distraktionens tidsålder. Att de nya mediernas informationsöverflöd översköljer oss, medan vi gör vårt bästa för att hålla uppmärksamheten i styr. Det är inte första gången som ett nytt medium påstås utmana vår uppmärksamhet.…

 • Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

  Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen
  av Mimmi Malm

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188899934

  Naturvetenskap är ett viktigt kunskapsområde i samhället och ingår i målen för förskolan. Ett tidigt möte med naturvetenskap kan bidra till att intresset bibehålls när barnen blir äldre.Denna studie intresserar sig för hur förskolebarn resonerar kri…

 • Perfection and Fiction

  Perfection and Fiction
  av Frits Gåvertsson

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9789188473936

  This thesis comprises a study of the ethical thought of Iris Murdoch with special emphasis, as evidenced by the title, on how morality is intimately connected to self-improvement aiming at perfection and how the study of (literary) fiction has an im…

 • Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

  Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv
  av Cristian Abrahamsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899309

  Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elevengagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna?I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals…

 • Bild och natur

  Bild och natur
  av Peter Bengtsen, Max Liljefors

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789198369045

  Ordet “natur” sägs vara språkets mest mångtydiga begrepp. Det står för det vilda – skogarna, haven, bergen, djuren. Men det är också genomsyrat av mänsklig historia, en spegelbild av människans föreställningar om sig själv, sitt sa…

 • Information som problem

  Information som problem
  av Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789198196115

  Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara f…

 • Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

  Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige
  av Ulrik Volgsten

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198504583

  Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar forskningsa…

 • Pappersarbete : formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Pappersarbete : formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium
  av Charlie Järpvall

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789198196191

  Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa iho…

 • Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

  Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik
  av Karin Ollinen

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188899651

  Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur undervisning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper b…

 • Framtidens fysiska butik

  Framtidens fysiska butik
  av Ulf Johansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789186508555

  Handeln befinner sig i en tid av förändring. I decennier har handeln arbetat på samma sätt, men detta etablerade och accepterade arbetssätt konfronteras nu med den tekniska utvecklingen, nya värderingar och ett förändrat samhälle. Särskilt stark påv…

 • Folkbildning för delaktighet

  Folkbildning för delaktighet
  av Lisa Olsson Dahlquist

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198545906

  Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globaliserings- och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärand…

 • International Studies on Enactment of Children's Rights in Education

  International Studies on Enactment of Children's Rights in Education
  av Per Wickenberg, Bodil Rasmusson, Ulf Leo m.fl.

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9789172674196

  The UN Convention on the Rights of the Child is a human rights legal document decided and adopted by the UN General Assembly in November 1989. This international convention has had a major impact on children’s rights, policies and legislation…

 • Swedish Art History

  Swedish Art History
  av Ludwig Qvarnström m.fl

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9789198369069

  This is the first extensive overview of Swedish art history written in English. The essays by Swedish scholars of art history present a broad and varied collection of texts including periodic overviews that cover prehistorical times to the 21st cent…

 • Nätgranskning i samband med rekrytering:

  Nätgranskning i samband med rekrytering:
  av Anna Hedenus, Christel Backman

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789187521157

  ATT REKRYTERARE OCH ARBETSGIVARE ANVÄNDER SIG AV INFORMATIONSSÖKNING OCH BAKGRUNDSKONTROLLER PÅ NÄTET ÄR ETT ALLT MER FÖREKOMMANDE INSLAG I REKRYTERINGSPROCESSER, BÅDE I SVERIGE OCH I ANDRA LÄNDER. DENNA TEXT VÄNDER SIG TILL SÅVÄL FORSKARE SOM YRKES…

 • Rättssociologiska perspektiv på hållbar utveckling

  Rättssociologiska perspektiv på hållbar utveckling
  av Håkan Hydén

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789189078437

  Miljöproblem förekommer alltid i ett visst socialt sammanhang. Miljöfrågorna har därmed med de normer som styr vårt handlande att göra. Normer är perspektivet för rättssociologin när den närmar sig miljöfrågorna. Normer kan tjäna som minsta gemensam…