Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Karnov Group Denmark

Sök »
Din sökning gav 435 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Internationale kontrakter

  Internationale kontrakter
  av Andreas Schønbeck

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942302

  Et dybdegående indblik i internationale kontrakter med den praktiske verden for øje Bogens sigte er ikke en dogmatisk fremstilling af retsstillingen på området for internationale kontrakter, men er derimod skrevet med den praktiske verden for øje. B…

 • Straffeproces

  Straffeproces
  av Jesper Münther

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942050

  Få styr på straffeprocessenStraffeprocessen indeholder de processuelle regler, der skal sikre, at straffereglerne kommer til anvendelse. Ved fastsættelsen og fortolkningen af reglerne skal hensynet til effektiv kriminalitetsbekæmpelse afvejes over f…

 • Kreditretten

  Kreditretten

  Pocket - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942951

  Kreditretten 7. udgave er en ajourført fremstilling af de regler, der gælder for optagelse af lån og kredit  Kreditretten udkommer nu i en helt ny og ajourført udgave, som er opdateret med regler, retspraksis og teori på retsområdet.  Boge…

 • EU-Ret. Fri bevægelighed

  EU-Ret. Fri bevægelighed

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943019

  Få en grundlæggende viden om gældende EU-ret om fri bevægelighed i denne 4. udgave   ”EU- ret – fri bevægelighed” giver en fremstilling af principperne om, dynamikken i og hovedstrukturen af gældende EU-ret om fri bevægel…

 • Finansieringsret

  Finansieringsret

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943118

  salgstekst kommer snarest.

 • Grundlæggende erstatningsret

  Grundlæggende erstatningsret
  av Andreas Bloch Ehlers

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940742

  Ny lærebog i erstatningsret Denne bog er udarbejdet til brug for undervisningen i faget ”Erstatning og kontrakt” på jurauddannelsens 2. semester ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Formålet med den erstatningsretlige de…

 • Individets grundlæggende rettigheder

  Individets grundlæggende rettigheder
  av Jens Elo Rytter

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942388

 • Ejerlejligheder og andelsboliger

  Ejerlejligheder og andelsboliger
  av Kristian Dreyer, Ali Simiab

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761938244

  Denne bog er en fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen er inddelt i fire kapitler: foreningsretten, ejerlejligheder, andelsboliger og overdragelsen. Da fremstillingen også henvender si…

 • Straffeprocessen

  Straffeprocessen
  av Michael Kistrup, Jakob Lund Poulsen, Jens Røn, THomas Rørdam

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788761939371

  Formålet med de straffeprocessuelle regler er at undersøge og opklare, om de strafferetlige regler er overtrådt og skabe mulighed for, at en dom kan blive afsagt. Samtidig indeholder straffeprocessen også en række regler, der har til formål at besky…

 • Ophavsretsloven med kommentarer

  Ophavsretsloven med kommentarer

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942920

  Bogen bringer en praktisk orienteret oversigt over gældende dansk ophavsret i tilknytning til de enkelte paragraffer i ophavsretsloven. Den seneste lovrevision i juni 2021 er indarbejdet i lovkommentaren. Bogen indeholder bl.a.: Redegørels…

 • Dansk retspleje

  Dansk retspleje
  av Lars Lindencrone Petersen, Erik Werlauff

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941855

  Få et totalbillede af dansk retspleje Dansk retspleje er den eneste fremstilling i dansk retslitteratur, der giver en samlet lærebogs- og håndbogsmæssig gennemgang af hele retsplejen. Værket omfatter både civile retssager, fogedsager, skiftesager og…

 • Lærebog i obligationsret I

  Lærebog i obligationsret I
  av Mads Bryde Andersen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942333

  Den velkendte Lærebog i Obligationsret, bind I, som præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse, kommer nu i en omarbejdet 5. udgave. Forfatter, professor ved Københavns Universitet, Mads Bryde An…

 • Købsretten

  Købsretten
  av Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund, Anders Ørgaard

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942340

  En gennemgang af reglerne om dansk og internationalt løsørekøb, forbrugerkøb og køb af fast ejendom. De køberetlige grundbegreber og problemstillinger beskrives grundigt, ligesom de forskellige misligholdelsestyper og beføjelser ved misligholdelse g…

 • Digital tinglysning for studerende

  Digital tinglysning for studerende
  av Peter Mortensen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940759

  Få styr på de væsentligste regler om digital tinglysning af rettigheder over fast ejendom Bogen gennemgår tinglysningslovens ejendoms- og rettighedsbegreber og deres sammenhæng med udstykningsloven og anden lovgivning, herunder de helt nye regler om…

 • Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

  Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
  av Finn Schwarz, Jens Jakob Hjorth-Hartmann

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940896

  Bogen belyser forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Forfatterne redegør bl.a. for:Det grundlæggende regelsystem, herunder den EU-retlige regulering.Forskelsbehandlingslovens definitioner af direkte og indirekte…

 • Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud

  Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud
  av Lars Henrik Gam Madsen

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941886

  Denne bog indeholder den hidtil mest komplette behandling af virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud i dansk juridisk litteratur Virksomhedspant, fordringspant og negativerklæringer (pantsætningsforbud) har fået stor udbredelse i praksi…

 • Urimeligt stillede ægtefæller

  Urimeligt stillede ægtefæller
  av Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788761926180

  Der indgås mange ægtepagter og aftaler mellem ægtefæller med henblik på separation og skilsmisse og som ægtepagter. Da der er tale om økonomiske forhold, har dispositionerne betydning mange år fremover. Det overordnede tema i bogen er, hvordan famil…

 • AB 18

  AB 18
  av Anders Jost Buch m.fl.

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942159

  Bygger bro mellem jura og praksis Kommentarerne til AB 18 har det klare formål at lukke hullet mellem juraen og den praktiske hverdag i byggeriet. Bogen er anderledes end traditionelle lovkommentarer, fordi den i højere grad end tidligere publikatio…

 • Straffeprocessuel oversigt

  Straffeprocessuel oversigt
  av Jørgen Jochimsen

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788761937612

  Denne reviderede udgave foreligger nu. 2. udgaven af Straffeprocessuel oversigt indeholder ligesom 1. udgaven oversigt over regler om fremgangsmåde, frister og betingelser med hensyn til anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb og lovregulere…

 • Kaution og tredjemandspant

  Kaution og tredjemandspant
  av Hans Helge Beck Thomsen, Claus Rohde

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938756

  Bogen indeholder en opdateret behandling af de væsentligste dele af dansk kautionsret, herunder de dele af dansk garantiret, der i realiteten er kautionsret. Endvidere behandles solidarisk hæftelse mellem hovedskyldnere, herunder hvor hæftelsen…

 • Selskabsloven

  Selskabsloven
  av Lars Bunch & Søren Corfixsen Whitt

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940186

  Praktisk opslagsværk til rådgivere om kapitalselskaber Selskabsloven med kommentarer er tilrettelagt som et opslagsværk til brug i arbejdet med at anvende - og formidle - selskabslovens regelsæt og herunder give indsigt i den administrative praksis.…

 • Forvaltningsret med et digitalt perspektiv

  Forvaltningsret med et digitalt perspektiv
  av Per Byrge Sørensen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938787

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE Bogen beskriver de forvaltningsretlige regler og principper i lyset af de digitaliserede forretningsgange, som myndighederne i dag benytter sig af. Det undersøges, om de…

 • Ugeskrift for Retsvæsen 2018 Årsudgave

  Ugeskrift for Retsvæsen 2018 Årsudgave

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940704

  UfR Årsudgaven 2018 samler årets numre af Ugeskrift for Retsvæsen. Med årsudgaven er du sikker på at have alle de væsentligste domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten og landsretterne. Desuden får du også en omfattende litterær afdeling med inter…

 • Sekundær EU-opholdsret

  Sekundær EU-opholdsret
  av Bassah Khalaf

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761937766

  Bogen indeholder en retsdogmatisk undersøgelse af EU-Domstolens praksis vedrørende unionsborgeres adgang til familiesammenføring i deres eget hjemland på baggrund af EU-retten, dvs. den sekundære fri bevægelighed. Helt overordnet afdækkes:Hvilke ret…

 • Bestikkelse og korruption

  Bestikkelse og korruption
  av Christian Bredtoft Guldmann

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938602

  Bestikkelse og korruption indeholder en beskrivelse af danske, engelske og amerikanske regler og retspraksis vedrørende bestikkelse, særligt med henblik på erhvervslivets forhold. Endvidere indeholder bogen en beskrivelse af og inspiration til etabl…

 • Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme
  av Peter Pagh

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761935014

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme- med kommentarer til Jordforureningslovens kapitel 4 B & Miljøbeskyttelseslovens § 35 c om basistilstandsrapport I hvilken udstrækning kan en ny ejer af en ejendom eller en virksomhed blive gjort ansvar…

 • Ligningsvejledningen 2020 / Den juridiske vejledning, sæt

  Ligningsvejledningen 2020 / Den juridiske vejledning, sæt

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941824

  Den juridiske vejledning/Ligningsvejledningspakken 2020 består af 6 bind, der kan købes som et samlet sæt:PersonbeskatningErhvervsbeskatningSelskabs-, fonds- og foreningsbeskatningKapitalgevinstbeskatningDobbeltbeskatningDødsbobeskatningDer er i all…

 • Offentlig revision i det 21. århundrede

  Offentlig revision i det 21. århundrede
  av Rolf Elm-Larsen og Gitte Korff (red.)

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788761935489

  Den offentlige revision er organiseret meget forskelligt ved begyndelsen af det 21. århundrede. Revisionen indgår i forskellige styringssammenhænge og tilgodeser forskellige formål og brugere. Samtidig er revisionen blevet mere standardiseret, idet…

 • Moms 2

  Moms 2
  av Søren Engers Pedersen, Merete Andersen, Linda-Sophia Danielsen

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761938411

  Samlet fremstilling af momslovens fritagelsesbestemmelser og den gældende retstilstand på området.Bogen gennemgår grundigt de områder og aktiviteter, som er fritaget for moms uden adgang til momsfradrag. Lovgivning og retspraksis analyseres for at f…

 • Momsmanual 2019

  Momsmanual 2019
  av Søren Engers Petersen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940612

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 • Boliglejeret

  Boliglejeret
  av Niels Grubbe, Hans Henrik Edlund

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761941138

  Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse. Bogen er opdelt i følgende kapitler:Lejelovgivningen og dens anvendelsesområdeLejeaftale…

 • Danske perspektiver på revisorer og revision

  Danske perspektiver på revisorer og revision
  av Thomas Riise Johansen m.fl.

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761937667

  Bogen omhandler emner, som ikke behandles eller som kun behandles i begrænset omfang i eksisterende lærebøger om revisorer og revision. Bogens kapitler tager i vid udstrækning udgangspunkt i særlige danske forhold, der har betydning for revisorer og…

 • Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - Fra dansk praksis til IFRS

  Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - Fra dansk praksis til IFRS
  av Henrik Steffensen, Jan Fedders, Kim Tang Lassen

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942364

  Det eneste danske værk, der giver et samlet overblik over indholdet af de internationale regnskabsstandarder – IFRS’erne og IAS’erne. Bogen er et oplagt værktøj til brug for udarbejdelsen af årsrapporten efter IFRS. Den kan fungere…

 • Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse

  Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse
  av Mikael Marstal, Ulrik Mogensen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761937056

  Hvad beskytter dig mod fyrringer?Formålet med denne bog er at beskrive de regelsæt og væsentlige overenskomstbestemmelser, der beskytter lønmodtagere mod opsigelse. Hovedvægten i gennemgangen er naturligt lagt på de bestemmelser, der i dagligdagen g…

 • Erhvervslejemål

  Erhvervslejemål
  av Jeppe Wedel Nielsen

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942524

 • Momsmanual 2021-2

  Momsmanual 2021-2

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943064

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 • Bestyrelsesarbejde i selvejende og nonprofit institutioner

  Bestyrelsesarbejde i selvejende og nonprofit institutioner
  av Teddy Wivel

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788761933157

  En bog om, hvordan man passer sit arbejde, så ansvar ikke kommer på tale. Bogen er en "værktøjskasse" til bestyrelser og ledere i selvejende institutioner – med fokus på korrekte og effektive løsninger af bestyrelsens mange opgaver. Helt nede…

 • Når revisorer 'sladrer' - særlige rapporteringspligter

  Når revisorer 'sladrer' - særlige rapporteringspligter
  av Lars Kiertzner

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940469

  Denne bog behandler nogle ofte tunge temaer: skal revisor ”angive” sine kunder eller ej? Populært sagt, hvornår fortrænger revisors talepligt eller taleret den tavshedspligt, der er en hovedingrediens i revisorers DNA? Helt overordnet be…

 • Skatteret

  Skatteret
  av Henrik Kure

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761941381

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af skatteretten i oversigtsform:Skattepligt til Danmark for personer, selskaber, foreninger og fonde samt international dobbeltbeskatningDen skattepligtige indkomst, herunder beregning af personlige…

 • Aktuelle temaer i pensionsretten

  Aktuelle temaer i pensionsretten
  av Lisbeth Faurdal

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788761930934

  Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling, som er indleveret til forsvar på Copenhagen Business School. Forfatteren drøfter og analyserer en række temaer i pensionsretten med henblik på at overveje, om den nugældende regulering er hensigtsmæssig. Navn…

 • Erstatning inden for sundhedsvæsenet

  Erstatning inden for sundhedsvæsenet
  av Peter Jakobsen, Kristina Sprove Askjær, Niels Hjortnæs

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761939128

  Bogen er opdateret og væsentligt udvidet i forhold til 1. udgave fra 2008.Bogen giver en samlet fremstilling af reglerne om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader og er opbygget som en lovkommentar til kapitel 3-6 i lov om klage- og erstatn…

 • Passivitet

  Passivitet
  av Jens Ravnkilde

  Inbunden - 2013 - Danska - ISBN: 9788761933928

  Bogen gennemgår den meget omfattende retspraksis vedrørende retsfortabende passivitet.Siden førsteudgaven af bogen udkom i 2002, er strømmen af domme fortsat med uformindsket styrke. Den foreliggende andenudgave er stort set nyskrevet og ajourført m…

 • International handelsret

  International handelsret
  av Peter Arnt Nielsen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936134

  En grundig indføring i international handelsret. International handel er et kompliceret område, og denne lærebog beskriver de internationale tiltag, der er taget for at lette den internationale samhandel. Fokus er på følgende emner: International…

 • Spildevandsbetalingsloven

  Spildevandsbetalingsloven
  av Mogens Moe, Alex Puggaard

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936387

  Få svar på spørgsmål om prisen for udledning af spildevandVed selskabsafgørelsen af spildevandsforsyningsselskaberne blev der fra 1. januar 2010 skabt en ny arbejdsdeling mellem kommunalbestyrelse, teknisk forvaltning og forsyning.Forsyningen har si…

 • Håndtering af finansielle kriser

  Håndtering af finansielle kriser
  av Lennart Lynge Andersen (red.)

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788761933560

  Bogen er sidste bind i den serie, som Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Copenhagen Business School, har udgivet i løbet af de seneste 10 år. Antologien er skrevet af en række forfattere, der har været medarbejdere på centeret og er rediger…

 • Brugspanteret

  Brugspanteret
  av Hans Helge Beck Thomsen

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936301

  Denne bog behandler først og fremmest reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant. Bogen behandler tillige en række af de problemer, som en brugspanthaver må søge løst ved aftale med pantsætteren og/eller tredjemand, idet brugspanthaver…

 • Forsvareren

  Forsvareren
  av Thomas Rørdam

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788761933133

  Håndbog for forsvarere I denne bog deler Thomas Rørdam ud af sine omfattende erfaringer med forsvarergerningen, som han har beskæftiget sig med i næsten 30 år. Bogen er tænkt som en håndbog for forsvarere og giver en omfattende beskrivelse af forsva…

 • Revisors opklaring af besvigelser

  Revisors opklaring af besvigelser
  av B. Warming-Rasmussen, M.B. Christensen, R.H. Kristensen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936172

  Få hjælp til at opdage og forebygge økonomisk bedrageri Besvigelser i form af misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation er et fænomen, som alle organisationer er potentielt sårbare overfor. Når ansatte ”tager af kassen”, kan det skylde…

 • Sikkerhed i løsøre

  Sikkerhed i løsøre
  av Anders Ørgaard

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941565

  Bogen behandler de centrale spørgsmål vedrørende sikkerhed i løsøreaktiver.Bogen dækker således følgende emner:PanteretBestanddele og tilbehørVirksomhedspantEjendomsforbeholdEjendomsovergangTilbageholdsretBogen er en studiebog, men den har også rele…

 • Begunstigelse i bankpension

  Begunstigelse i bankpension
  av L. Lynge andersen, Lennart Lynge Rasmussen

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788761922977

  En del mennesker dør uden at have fået del i en kapital- eller en ratepension. Det er baggrunden for, at lovgivningen opstiller et regelsæt om begunstigelse i sådan nogle konti. Reglerne er blevet væsentligt ændret med virkning fra 2008 i forbindels…