Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Karnov Group

Sök »
Din sökning gav 475 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Att förhöra ett vittne - en handbok i förhörsteknik, 4 uppl.

  Att förhöra ett vittne - en handbok i förhörsteknik, 4 uppl.
  av Per E. Samuelson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176105313

  Att ställa rätt frågor till vittnet är advokatens viktigaste uppgift. Det finns inga rättsfall som beskriver hur man ska gå till väga.Det är en yrkeskonst som börjar där lagboken slutar. Men likväl finns det regler. Mödosamt utmejslade genom århundr…

 • Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?

  Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?
  av Gunnel Lindberg

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176105412

  Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes fri- och rättigheter och för personlig integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvång…

 • Ekonomisk familjerätt

  Ekonomisk familjerätt
  av Folke Grauers

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176105375

  Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt regler-na om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. fader-skap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör…

 • Medbestämmandelagen : en kommentar

  Medbestämmandelagen : en kommentar
  av Örjan Edström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789176106907

  Medbestämmandelagen – en kommentar behandlar MBL:s regler paragraf för paragraf.Boken vänder sig till såväl praktikern som den som söker fördjupning inom ämnet.Kommentaren behandlar MBL:s regler om f&ou…

 • Regeringsformen : med kommentarer

  Regeringsformen : med kommentarer
  av Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176106648

  Sverige har flera olika grundlagar med regeringsformen som den centrala och den man avser när man talar om vårt lands skrivna författning eller konstitution. Där finns de grundläggande bestämmelserna om hur vårt statsskick är organiserat och hur vår…

 • Grundlæggende erstatningsret

  Grundlæggende erstatningsret
  av Andreas Bloch Ehlers

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940742

  Ny lærebog i erstatningsret Denne bog er udarbejdet til brug for undervisningen i faget ”Erstatning og kontrakt” på jurauddannelsens 2. semester ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Formålet med den erstatningsretlige de…

 • Aftaler og mellemmænd

  Aftaler og mellemmænd
  av Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761939234

  Bogen redegør indgående for aftaleretten i dag med fokus på aftalers indgåelse, ugyldighed og fortolkning og behandler tillige de vigtigste mellemmandsformer. Aftaleloven og den dertil hørende retspraksis er i centrum, men også forholdet mellem priv…

 • Juridik för sjuksköterskor en handbok

  Juridik för sjuksköterskor en handbok
  av Lars-Åke Johnsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176105276

 • Specialstraffrätten En kommentar

  Specialstraffrätten En kommentar
  av Petter Asp, Mattias Larsson, Mari-Ann Roos, Josef Zila, Kazimir Åberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106808

  Denna bok innehåller Lexinokommentarerna till det som brukar ses som specialstraffrättens kärna (de särskilda strafflagarna om trafikbrott, narkotikabrott, skattebrott och smuggling) och därutöver finansieringslagen, bidragsbrottslagen och lagen om…

 • Förvaltningslagen : en kommentar

  Förvaltningslagen : en kommentar
  av Kristina Ahlström

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176106785

  Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer…

 • Sambolagen : en kommentar

  Sambolagen : en kommentar
  av Göran Håkansson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176105351

  Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen. I denna bok ges…

 • Skuldsaneringslagarna : en kommentar

  Skuldsaneringslagarna : en kommentar
  av Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789176105436

  Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar. Den ena handlar om samma krets som tidig…

 • Internationale kontrakter

  Internationale kontrakter
  av Andreas Schønbeck

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942302

  Et dybdegående indblik i internationale kontrakter med den praktiske verden for øje Bogens sigte er ikke en dogmatisk fremstilling af retsstillingen på området for internationale kontrakter, men er derimod skrevet med den praktiske verden for øje. B…

 • Individets grundlæggende rettigheder

  Individets grundlæggende rettigheder
  av Jens Elo Rytter

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942388

 • Kreditretten

  Kreditretten

  Pocket - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942951

  Kreditretten 7. udgave er en ajourført fremstilling af de regler, der gælder for optagelse af lån og kredit  Kreditretten udkommer nu i en helt ny og ajourført udgave, som er opdateret med regler, retspraksis og teori på retsområdet.  Boge…

 • Straffeproces

  Straffeproces
  av Jesper Münther

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942050

  Få styr på straffeprocessenStraffeprocessen indeholder de processuelle regler, der skal sikre, at straffereglerne kommer til anvendelse. Ved fastsættelsen og fortolkningen af reglerne skal hensynet til effektiv kriminalitetsbekæmpelse afvejes over f…

 • Rettsstat og nødstilstand

  Rettsstat og nødstilstand
  av Steinar Fredriksen, Steinar Fredriksen

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788293816034

  I enhver rettsstat vil det kunne oppstå situasjoner som er så alvorlige eller så spesielle at det oppleves som uholdbart å skulle håndtere dem ved bruk av de ordinære rettsnormene. Ved en slik nødstilstand kan nødrett tenkes å begrunne tilsidesettel…

 • Straffeprocessen

  Straffeprocessen
  av Michael Kistrup, Jakob Lund Poulsen, Jens Røn, THomas Rørdam

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788761939371

  Formålet med de straffeprocessuelle regler er at undersøge og opklare, om de strafferetlige regler er overtrådt og skabe mulighed for, at en dom kan blive afsagt. Samtidig indeholder straffeprocessen også en række regler, der har til formål at besky…

 • EU-Ret. Fri bevægelighed

  EU-Ret. Fri bevægelighed

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943019

  Få en grundlæggende viden om gældende EU-ret om fri bevægelighed i denne 4. udgave   ”EU- ret – fri bevægelighed” giver en fremstilling af principperne om, dynamikken i og hovedstrukturen af gældende EU-ret om fri bevægel…

 • Finansieringsret

  Finansieringsret

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788761943118

  salgstekst kommer snarest.

 • Ejerlejligheder og andelsboliger

  Ejerlejligheder og andelsboliger
  av Kristian Dreyer, Ali Simiab

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761938244

  Denne bog er en fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen er inddelt i fire kapitler: foreningsretten, ejerlejligheder, andelsboliger og overdragelsen. Da fremstillingen også henvender si…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 7-10

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 7-10
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106822

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 7-10. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete s…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 25-32

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 25-32
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106884

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 25-32. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 17-24

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 17-24
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106860

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 17-24. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 11-16

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 11-16
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106846

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 11-16. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete…

 • Ophavsretsloven med kommentarer

  Ophavsretsloven med kommentarer

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942920

  Bogen bringer en praktisk orienteret oversigt over gældende dansk ophavsret i tilknytning til de enkelte paragraffer i ophavsretsloven. Den seneste lovrevision i juni 2021 er indarbejdet i lovkommentaren. Bogen indeholder bl.a.: Redegørels…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 1-6

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 1-6
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106563

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 1-6. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete so…

 • Lærebog i obligationsret I

  Lærebog i obligationsret I
  av Mads Bryde Andersen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942333

  Den velkendte Lærebog i Obligationsret, bind I, som præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse, kommer nu i en omarbejdet 5. udgave. Forfatter, professor ved Københavns Universitet, Mads Bryde An…

 • Hensikt

  Hensikt
  av Katrine Holter, Katrine Holter

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788293816003

  Hva er hensikt? Ifølge forfatteren har en manglende forståelse av hva hensikt egentlig er, resultert i en undervurdering av hensikters betydning for strafferettslig skyld og ansvar. Leseren introduseres for Elizabeth Anscombe (1919-2001), en av de s…

 • Købsretten

  Købsretten
  av Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund, Anders Ørgaard

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788761942340

  En gennemgang af reglerne om dansk og internationalt løsørekøb, forbrugerkøb og køb af fast ejendom. De køberetlige grundbegreber og problemstillinger beskrives grundigt, ligesom de forskellige misligholdelsestyper og beføjelser ved misligholdelse g…

 • Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

  Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
  av Finn Schwarz, Jens Jakob Hjorth-Hartmann

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940896

  Bogen belyser forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Forfatterne redegør bl.a. for:Det grundlæggende regelsystem, herunder den EU-retlige regulering.Forskelsbehandlingslovens definitioner af direkte og indirekte…

 • Dansk retspleje

  Dansk retspleje
  av Lars Lindencrone Petersen, Erik Werlauff

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941855

  Få et totalbillede af dansk retspleje Dansk retspleje er den eneste fremstilling i dansk retslitteratur, der giver en samlet lærebogs- og håndbogsmæssig gennemgang af hele retsplejen. Værket omfatter både civile retssager, fogedsager, skiftesager og…

 • Digital tinglysning for studerende

  Digital tinglysning for studerende
  av Peter Mortensen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940759

  Få styr på de væsentligste regler om digital tinglysning af rettigheder over fast ejendom Bogen gennemgår tinglysningslovens ejendoms- og rettighedsbegreber og deres sammenhæng med udstykningsloven og anden lovgivning, herunder de helt nye regler om…

 • Straffeprocessuel oversigt

  Straffeprocessuel oversigt
  av Jørgen Jochimsen

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788761937612

  Denne reviderede udgave foreligger nu. 2. udgaven af Straffeprocessuel oversigt indeholder ligesom 1. udgaven oversigt over regler om fremgangsmåde, frister og betingelser med hensyn til anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb og lovregulere…

 • Lagen om anställningsskydd : en kommentar

  Lagen om anställningsskydd : en kommentar
  av Sören Öman

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789176106501

  Detta är en paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd. Kommentaren är inriktad på väsentligheter samt koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka hu…

 • Bevisbörda och beviskrav

  Bevisbörda och beviskrav
  av Mikael Kullberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176106600

  Vilken part har bevisbördan? Och med vilken styrka ska bevisbördan uppfyllas? Denna bok besvarar just dessa frågor inom de områden som normalt förekommer i allmän domstol. Boken beskriver vilket beviskrav som gäller i vilken situation. Både välkända…

 • Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud

  Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud
  av Lars Henrik Gam Madsen

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941886

  Denne bog indeholder den hidtil mest komplette behandling af virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud i dansk juridisk litteratur Virksomhedspant, fordringspant og negativerklæringer (pantsætningsforbud) har fået stor udbredelse i praksi…

 • AB 18

  AB 18
  av Anders Jost Buch m.fl.

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788761942159

  Bygger bro mellem jura og praksis Kommentarerne til AB 18 har det klare formål at lukke hullet mellem juraen og den praktiske hverdag i byggeriet. Bogen er anderledes end traditionelle lovkommentarer, fordi den i højere grad end tidligere publikatio…

 • Urimeligt stillede ægtefæller

  Urimeligt stillede ægtefæller
  av Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788761926180

  Der indgås mange ægtepagter og aftaler mellem ægtefæller med henblik på separation og skilsmisse og som ægtepagter. Da der er tale om økonomiske forhold, har dispositionerne betydning mange år fremover. Det overordnede tema i bogen er, hvordan famil…

 • Kaution og tredjemandspant

  Kaution og tredjemandspant
  av Hans Helge Beck Thomsen, Claus Rohde

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938756

  Bogen indeholder en opdateret behandling af de væsentligste dele af dansk kautionsret, herunder de dele af dansk garantiret, der i realiteten er kautionsret. Endvidere behandles solidarisk hæftelse mellem hovedskyldnere, herunder hvor hæftelsen…

 • Selskabsloven

  Selskabsloven
  av Lars Bunch & Søren Corfixsen Whitt

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940186

  Praktisk opslagsværk til rådgivere om kapitalselskaber Selskabsloven med kommentarer er tilrettelagt som et opslagsværk til brug i arbejdet med at anvende - og formidle - selskabslovens regelsæt og herunder give indsigt i den administrative praksis.…

 • Forvaltningsret med et digitalt perspektiv

  Forvaltningsret med et digitalt perspektiv
  av Per Byrge Sørensen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938787

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE Bogen beskriver de forvaltningsretlige regler og principper i lyset af de digitaliserede forretningsgange, som myndighederne i dag benytter sig af. Det undersøges, om de…

 • Ugeskrift for Retsvæsen 2018 Årsudgave

  Ugeskrift for Retsvæsen 2018 Årsudgave

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940704

  UfR Årsudgaven 2018 samler årets numre af Ugeskrift for Retsvæsen. Med årsudgaven er du sikker på at have alle de væsentligste domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten og landsretterne. Desuden får du også en omfattende litterær afdeling med inter…

 • Sekundær EU-opholdsret

  Sekundær EU-opholdsret
  av Bassah Khalaf

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761937766

  Bogen indeholder en retsdogmatisk undersøgelse af EU-Domstolens praksis vedrørende unionsborgeres adgang til familiesammenføring i deres eget hjemland på baggrund af EU-retten, dvs. den sekundære fri bevægelighed. Helt overordnet afdækkes:Hvilke ret…

 • Bestikkelse og korruption

  Bestikkelse og korruption
  av Christian Bredtoft Guldmann

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938602

  Bestikkelse og korruption indeholder en beskrivelse af danske, engelske og amerikanske regler og retspraksis vedrørende bestikkelse, særligt med henblik på erhvervslivets forhold. Endvidere indeholder bogen en beskrivelse af og inspiration til etabl…

 • Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme
  av Peter Pagh

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761935014

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme- med kommentarer til Jordforureningslovens kapitel 4 B & Miljøbeskyttelseslovens § 35 c om basistilstandsrapport I hvilken udstrækning kan en ny ejer af en ejendom eller en virksomhed blive gjort ansvar…

 • Ligningsvejledningen 2020 / Den juridiske vejledning, sæt

  Ligningsvejledningen 2020 / Den juridiske vejledning, sæt

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941824

  Den juridiske vejledning/Ligningsvejledningspakken 2020 består af 6 bind, der kan købes som et samlet sæt:PersonbeskatningErhvervsbeskatningSelskabs-, fonds- og foreningsbeskatningKapitalgevinstbeskatningDobbeltbeskatningDødsbobeskatningDer er i all…

 • Offentlig revision i det 21. århundrede

  Offentlig revision i det 21. århundrede
  av Rolf Elm-Larsen og Gitte Korff (red.)

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788761935489

  Den offentlige revision er organiseret meget forskelligt ved begyndelsen af det 21. århundrede. Revisionen indgår i forskellige styringssammenhænge og tilgodeser forskellige formål og brugere. Samtidig er revisionen blevet mere standardiseret, idet…

 • Moms 2

  Moms 2
  av Søren Engers Pedersen, Merete Andersen, Linda-Sophia Danielsen

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761938411

  Samlet fremstilling af momslovens fritagelsesbestemmelser og den gældende retstilstand på området.Bogen gennemgår grundigt de områder og aktiviteter, som er fritaget for moms uden adgang til momsfradrag. Lovgivning og retspraksis analyseres for at f…

 • Momsmanual 2019

  Momsmanual 2019
  av Søren Engers Petersen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940612

  Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af årsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.