Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Jurist- og økonom-

Sök »
Din sökning gav 819 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Voldgiftsloven

  Voldgiftsloven
  av Niels Schiersing

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757427448

  NYHED! Den første kommenterede voldgiftslov i Danmark Voldgiftsloven trådte i kraft 1. juli 2005, hvilket er mere end 10 år siden. På trods af voldgiftslovens vigtighed for danske virksomheder, er der ikke tidligere udarbejdet en lovkommentar på o…

 • Corporate Governance and Board Decisions

  Corporate Governance and Board Decisions
  av Steen Thomsen

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9788757443219

  Corporate Governance and Board Decisions takes the reader on an exciting journey through the principles and practice of corporate governance. Written by two internationally respected experts, this book explains how corporate governance contribu…

 • Festskrift til Mads Bryde Andersen

  Festskrift til Mads Bryde Andersen
  av Henrik Udsen (red.), Jan Schans Christensen (red.), Jesper Lau Hansen (red.), Torsten Iversen (red.), Linda Nielsen (red.)

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788757441130

  Med dette festskrift hylder en række kolleger inden for den akademiske og praktiske juridiske verden professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 25. september 2018.Hyldesten tilfalder en person ud over det sædvan…

 • Fuldmagt og fremtidsfuldmagt

  Fuldmagt og fremtidsfuldmagt
  av af Lennart Lynge Andersen

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788757449464

  En fremtidsfuldmagt er et dokument, der skal træde i kraft, hvis udsteder på et senere tidspunkt som følge af sygdom eller lignende ikke længere har evnen til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. I ‘Ful…

 • KØB - Dansk indenlandsk købsret

  KØB - Dansk indenlandsk købsret
  av Joseph Lookofsky & Vibe Ulfbeck

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757442533

  2. Studieugave af bogen Køb, er en kort version af den lidt mere omfattende Køb. Den er målrettet studerende på jurastudiet, der skal have en introduktion til de køberetlige regler og dermed også til de grundlæggende obligationsretlige regler set i…

 • Lærebog i aftaleret

  Lærebog i aftaleret
  av Ole Hansen og Vibe Ulfbeck

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757433425

   Aftaler er grundlaget for transaktioner i samfundet, og aftaleretten er handelens redskab.”Lærebog i aftaleret” giver en grundlæggende og pædagogisk indføring aftaleretten.  IndholdsoversigtKapitel 1. Aftalerettens fundamentKa…

 • Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts

  Aftaleloven 100 år & The Nordic Contracts Acts
  av Bryde Andersen, Mads & Håstad

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788757434088

  Dette tobindsværk spænder over bind 1 Aftaleloven 100 år - Baggrund, status, udfordringer, fremtid samt bind 2 The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary til særpris. I sin helhed danner disse titler et overbli…

 • Forvaltningsret - Sagsbehandling

  Forvaltningsret - Sagsbehandling
  av Karsten Revsbech, Carl Aage Nørgaard, Jens Garde & Søren Højgaard Mørup

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757436037

  Forvaltningsret – sagsbehandling udkom første gang i 1972 og foreligger hermed i en 8. udgave. Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af jurastuderende. Den udgø…

 • Selskabsskatteloven

  Selskabsskatteloven
  av Henrik Peytz

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757440744

  Formålet med lovkommentaren er at give en traditionelt opbygget kommentar til selskabsskatteloven, der kan lette arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatt…

 • Virksomhedsoverdragelsesloven

  Virksomhedsoverdragelsesloven
  av Lise Lauridsen & Sandro Ratkovic

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757438062

  6.-udgaven af denne lovkommentar indeholder en ajourføring af teori og retspraksissiden 5.-udgaven fra 2008. Der er siden 5.-udgaven afsagt et ikke ubetydeligt antal domme og kendelser vedrørende loven og det underliggende direktiv, der i vidt omfan…

 • Strafferettens almindelige del

  Strafferettens almindelige del
  av af Thomas Elholm & Trine Baumbach

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446760

  Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner o…

 • Mundtlighedens magi

  Mundtlighedens magi
  av Sine Carlsen, Henrik Juel

  Övrigt - 2009 - Danska - ISBN: 9788762903333

 • Erstatningsretlige grænseområder I

  Erstatningsretlige grænseområder I
  av af Vibe Ulfbeck

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757437560

  I bogen ERSTATNINGSRETLIGE GRÆNSEOMRÅDER I behandles professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Ansvarsformerne er karakteriseret ved, at de ikke uden videre lader sig indpasse i den traditionelle formueretlige sondring mellem ansvar i og u…

 • Handelsagentloven

  Handelsagentloven
  av Jørgen Lykkegård

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443646

  Nærværende 3. udgave af kommentarer til lov om handelsagenter og handelsrejsende er primært en opdatering med de seneste års retspraksis og teori indenfor retsområdet. Den danske lovgivning er ikke ændret i perioden efter anden udgaven i 2014.

 • Immaterialret

  Immaterialret
  av af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757448498

  Immaterialret indeholder en samlet og opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder. Immaterialret behandler bl.a. følgende emner:• Ophavsret• Patentret• Brugsmodelret• Designret• Varem…

 • Dansk Statsret

  Dansk Statsret
  av Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen & Michael Hansen Jensen

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757442878

  "Dansk Statsret" giver en grundlæggende indføring i faget statsforfatningsret og dets metode. Bogen er i første række skrevet med det formål at danne grundlag for undervisningen i faget ved det juridiske studium. Det er endvidere sigtet med bogen, a…

 • Juridisk teori, metode og videnskab

  Juridisk teori, metode og videnskab
  av Jens Evald

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757438420

  Denne bog danner grundlag for undervisningen i faget Juridisk teori, metode og videnskab ved detjuridiske studium på Aarhus Universitet, men kan læses af alle med interesse for retsvidenskabens arbejdsområde.  De behandlede emner og temaer er v…

 • Den nye persondatarets aktører

  Den nye persondatarets aktører
  av Peter Blume

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757440263

  Den nye persondataret skabt af persondataforordningen og suppleret af databeskyttelsesloven indkredses i denne bog ved at sætte fokus på de aktører, der optræder i reguleringen og som på hver deres måde er afgørende for, at persondataretten fungerer…

 • Dansk for svenskere

  Dansk for svenskere
  av Henrik Tessmer

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788762903593

  Så er den her omsider - en basal, dansk grammatik skrevet specifikt til - og for svenskere til undervisningsbrug. Almindelige fremmedsprogsgrammatikker vil af svenskere i store træk opleves som irrelevante kataloger over indlysende svenskdanske spro…

 • Efterforskningens anatomi

  Efterforskningens anatomi
  av Frederik Strand

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757425642

  Denne bog omhandler omorganiseringer og reformer af politiet af stor betydning for politiet, og i særdelshed af den del der varetager efterforskning. To vigtige datoer bliver fremhævet som væsentlige i denne sammnhæng, d. 1. juli 1863 og d. 1. janua…

 • Straffesagens gang

  Straffesagens gang
  av af Gorm Toftegaard Nielsen & Nicolaj Sivan Holst

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757439670

  Straffesagens gang er en udførlig fremstilling af, hvorledes og af hvem straffesager behandles. Bogen foreligger nu i 7. udgave revideret af Nicolaj Sivan Holst. Efter en indledning om straffeproces, grundlov og menneskerettigheder behandles reglern…

 • Rusland som militær stormagt

  Rusland som militær stormagt
  av af Niels Bo Poulsen & Jørgen Staun (red.)

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757448887

  ”Rusland har kun to faste allierede – dets hær og dets flåde”. Dette citat fra tsartiden er stadigt aktuelt og udtrykker, hvor højt Rusland prioriterer at være en militær stormagt. Nutidens Rusland er en af de industrinationer, som…

 • Ret, privatliv og teknologi

  Ret, privatliv og teknologi
  av Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757435955

  I retssystemet er det anerkendt, at enhver har en ret til en beskyttelse af sit privatliv og at enhver har en personlighed, der bør værnes imod misbrug. Den moderne teknologi sætter denne fundamentale retsopfattelse under et betydeligt pres samtidig…

 • Embedsmandens verden af i går

  Embedsmandens verden af i går
  av Jørgen Grønnegård Christensen og Torben Beck Jørgensen (red.)

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757432077

  Embedsmænd lever et skyggeliv. De beretter ikke om, hvad de gjorde, hvordan de gjorde det, og hvordan det var. Det er god tone i et folkestyre, men også synd og skam fordi det efterlader et hul i vores viden om samfundet. "Embedsmandens verden af i…

 • Hovedlinier i Erhvervsstraffer

  Hovedlinier i Erhvervsstraffer
  av Peter Helbo Langsted & Lars Bo Langsted

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446371

  Bedrageri, insiderhandel, mandatsvig, databedrageri og anden økonomisk kriminalitet har stor betydning for erhvervslivet og for samfundet. Hvad er kriminaliseret? Hvor bliver strafansvaret af, hvis et selskab fusionerer? Har man pligt til at udtale…

 • Vedtægter og ejeraftaler

  Vedtægter og ejeraftaler
  av af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

  Inbunden - 2021 - Danska - ISBN: 9788757447057

  Bogen giver i sin 4. gennemreviderede udgave svar på alle de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og om aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler.  Ejeraftaler kan ikke binde se…

 • Selskabsloven

  Selskabsloven
  av Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757444964

  Nu foreligger en ny revideret og opdateret 3. udgave af ”Selskabsloven med kommentarer”. Lovkommentaren er nem og enkel at bruge, da den skal fungere som et ad hoc redskab, når et konkret problem opstår i den travle hverdag. De…

 • Kommenteret straffelov

  Kommenteret straffelov
  av Thomas Elholm, Morten Niels Jakobsen & Lasse Lund Madsen

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757433609

  Den kommenterede udgave af straffeloven er bestemt dels til brug for praktiserende jurister, dels som en del af grundlaget for undervisningen i strafferet ved de højere læreanstalter. Kommentaren belyser de retsanvendelsesproblemer, som de enkelte b…

 • EU's charter - I et menneskeligt krydsfelt

  EU's charter - I et menneskeligt krydsfelt
  av Eva Ersbøll

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788757435436

  EU’s Charter – I et menneskeretligt krydsfelt er blevet til som en udløber af en seminarrække om EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, som Institut for Menneskerettigheder i efteråret 2014 og foråret 2015 afholdte. Baggrunden…

 • Arbejdsmarkedets regler 2021

  Arbejdsmarkedets regler 2021
  av Natalie Videbæk Munkholm (red.)

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757450460

  Arbejdsmarkedets regler 2021 indeholder de vigtigste nationale arbejds- og ansættelsesretlige love, regler og overenskomster, samt de vigtigste EU-retlige og internationale arbejds- og ansættelsesretlige regelsæt. Udvælgelsen er baseret på nu afdøde…

 • Dansk arbejdsret

  Dansk arbejdsret
  av af Ruth Nielsen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443240

  Hermed foreligger 4. reviderede udgave af Dansk arbejdsret. Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige udvikling. Siden udgivelsen af 3.- udgaven af bogen i 2016 er LO og…

 • Persondatarettens kilder og metode

  Persondatarettens kilder og metode
  av Peter Blume

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757445299

  Hvad er grundlaget for persondataretten og hvordan benyttes det retligt? Persondataretten har et meget stort omfang. Omkring persondataforordningen(GDPR) cirkler mange sole, der hver for sig har betydning, når det skal fastslås hvad der er gældende…

 • Når medierne sætter dagsordenen

  Når medierne sætter dagsordenen
  av af Vibeke Borberg (ansv. red.), Hjarn von Zernichow Borberg (ansv. red.), Christian Suhr (ansv. red.) & Niels Valdemar Vinding (ansv. red.)

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757449631

  Hvad sker der, når medierne sætter dagsordenen? I denne antologibelyses mediernes dagsordensættende rolle med nedslag i dækningen af nogle af de senere års store mediehistorier, som har sat et tydeligtaftryk på samfundsudviklingen f.eks. i form af n…

 • Udlændingeret

  Udlændingeret
  av Eva Ersbøll, Gunnar Homann, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, Niels Henrik Larsen, Ulla Iben Nørgaard, Bettina Spang og Jens Vedsted-Hansen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757449020

  I det seneste årti er der sket markante forandringer i de politiske hensyn og prioriteringer, der ligger bag dansk udlændinge- og indfødsretslovgivning. Sammen med udviklingen i europæisk og international ret har dette ført til gentagne og ofte mege…

 • Folketingsvalgloven

  Folketingsvalgloven
  av Jørgen Elklit & Nicoline Miller

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757428537

  Folketingsvalgloven med kommentarer er en praktisk betonet håndbog og et godt udgangspunkt for at holde sig orienteret om det retslige grundlag for afviklingen af folketingsvalg og folkeafstemninger. Kommentaren er sigtet mod en målgruppe, der…

 • Retskilder og retsteorier

  Retskilder og retsteorier
  av Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757437645

  Den hermed foreliggende 5. reviderede udgave af Retskilder og Retsteorier bygger på Tvarnø & Nielsens retsteori, der kaldes europæisk, realistisk retspositivisme.Bogen består af to dele. I Del I gennemgås de retskilder, der anvendes i juridiskpr…

 • Elinor Ostrom

  Elinor Ostrom
  av Karin Hilmer Pedersen & Gert Tinggaard Svendsen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757431964

  THERE IS A FIVE LETTER WORD THAT I WOULD LIKE TO REPEAT, AND REPEAT, AND REPEAT: T R U S T– Elinor Ostrom, The Nobel prize Lecture, December 8, 2009 Elinor Ostrom (1933-2012) modtog i 2009 nobelprisen i økonomi for sine analyser af, hvordan lo…

 • At skrive juridisk

  At skrive juridisk
  av Jens Evald

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757441345

  Formålet med denne bog er at give en grundlæggende indføring i skriftlig jura for begyndere, det vil sige personer, som uden større erfaring skal give en skriftlig fremstilling af et juridisk problem med det formål at argumentere for en retlig løsni…

 • Udlændingeret

  Udlændingeret
  av Bjørn Dilou Jacobsen, Jesper Lindholm, Henrik Larsen, Nina Marie Lassen & Jens Vedsted-Hansen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757428728

  Siden 3. udgaven af Udlændingeret udkom i 2006 har markante ændringer i de politiske hensyn og prioriteringer såvel som i de internationale forhold ført til gentagne ændringer af udlændingeloven. Bogen har derfor måttet gennemgå en omfattende revisi…

 • Håndbog for mellemledere

  Håndbog for mellemledere
  av Henrik Holt Larsen, Lilian Mogensen

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757450200

  Mellemledere er heltene i midten af alle virksomheder. De kitter organisationen sammen og sikrer, at der bliver skabt klar retning og mening. Her samles mange tråde, her oversættes omverdenens og toplederes budskaber, her skabes de første erfaringer…

 • At tænke juridisk

  At tænke juridisk
  av Jens Evald

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757446241

  Jens Evald, f. 1961, er dr.jur. og professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet og voldgiftsdommer ved Court of Arbitration for Sport (CAS), Lausanne,Schweiz. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger og artikler, derud over pr…

 • Verdens bedste politi

  Verdens bedste politi
  av Flemming Balvig, Lars Holmberg og Maria Pi Højlund Nielsen

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757425925

  Hvordan ser verdens bedste politi ud? Helt centralt er, at befolkningen har tillid til politiet. Politiet er i mange henseender retssystemets frontlinje; det er den del af retssystemet, flest borgere kommer i kontakt med (for mange også den eneste).…

 • Mancur Olson

  Mancur Olson
  av Gert Tinggaard Svendsen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757427462

  Olsons teori om det kollektive handlingsproblem er blevet kaldt det centrale emne i Statskundskaben' Elinor Ostrom, Nobelprisvinder i økonomi 2009. Siden Mancur Olson (1932-1998) er 'rationel choice' blevet en grundsten i statskundskab og sociologi.…

 • Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

  Økonomisk virksomhedsbeskrivelse
  av Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757442120

  Såvel virksomhedens ejere, ledere og medarbejdere som de eksisterende interessenter dvs. kunder, leverandører, långivere etc. Træffer i dag vigtige beslutninger om organisationens fremtid. Alle har derfor behov for viden om, hvad det vil sige at bes…

 • Offentlighedsloven

  Offentlighedsloven
  av Mohammad Ahsan

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757444186

  Offentlighedsloven med kommentarer foreligger nu i en helt ny og gennemrevideret 2. udgave. På grundlag af det store antal ombudsmandsudtalelser, der er afgivet siden loven trådte i kraft for mere end 6 år siden, er lovkommentaren gennemskrevet, re…

 • Retssystemet og juridisk metode

  Retssystemet og juridisk metode
  av Peter Blume

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443288

  Bogen beskriver de grundlæggende træk vedretssystemet og den juridiske metode. Der sættesfokus på: IND I RETTEN:- at studere jura- juraens discipliner- juraens problemstilling- informationssøgning- den juridiske profession DET RETLIGE LANDSKAB:- ret…

 • Lærebog i erstatningsret

  Lærebog i erstatningsret
  av Bo von Eyben og Helle Isager

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443080

  Lærebog i erstatningsret er ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur. Bogen giver læseren en solid indføring i erstatningsret. Bogen tjener først og fremmest som lærebog på jurastudiet og lignende studier, me…

 • Det entrepriseretlige hjemmelsproblem

  Det entrepriseretlige hjemmelsproblem
  av Ole Hansen

  Inbunden - 2008 - Danska - ISBN: 9788757418637

 • Bevisbyrden

  Bevisbyrden
  av Erik Hørlyck

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757448450

  Hvem skal løfte bevisbyrden i en civil sag? I udgangspunktet er det den, der fremsætter krav, der har bevisbyrden - men der afviges ofte fra denne almindelige bevisbyrderegel. Bevisbyrden i civile sager undersøger nogle betydningsfulde procesretlige…

 • Juraens verden

  Juraens verden
  av Carina Risvig Hamer (ansv. red.), Sten Schaumburg-Müller (ansv. red.)

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757447781

  Juraens verden – Metoder, retskilder og discipliner giver et indblik i forskellige juridiske metoder, retskilder og discipliner. Bogen er tænkt som undervisningsbog til faget ”Juridisk metode” på BA.jur. og HA.jur. og til anvendels…