Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Gyldendal akademisk

Sök »
Din sökning gav 791 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Løsningsfokusert sjelesorg

  Løsningsfokusert sjelesorg
  av Gry Espedal, Gry Espedal

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205481909

  Dette er en bok om hvordan en som sjelesørger kan gjennomføre hverdagssamtaler i kirken på en løsningsfokusert måte. Sjelesorgsamtaler foregår ikke alltid i situasjoner hvor mennesker er i krise eller sorg. Noen ganger handler det rett og slett om a…

 • Person og profesjon

  Person og profesjon
  av Torborg Aalen Leenderts, Torborg Aalen Leenderts

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205449602

  Om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg. Person og profesjon er skrevet med tanke på alle som på en eller annen måte møter mennesker innenfor rammen av en profesjonell omsorgsrelasjon. I første rekke sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, f…

 • Lederskifter

  Lederskifter
  av Frode Dale, Frode Dale

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205468474

  Dette er den første boken i Norge som viser hvordan de ulike fasene og prosessene i et lederskifte bør håndteres av de ulike involverte aktørene. Boken beskriver konkret hvordan man bør fase ut en avtroppende leder, hvordan man bør finne en ny leder…

 • På randen av ledelse

  På randen av ledelse
  av Frode Hübertz Haaland, Frode Dale, Frode Hübertz Haaland, Frode Dale

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205339170

  På randen av ledelse er den første boka på norsk om førstegangsledelse. Boka bygger på resultater fra nyere forskning på ledelsesfeltet og er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor. Det å bli leder for…

 • LØFT for ledere

  LØFT for ledere
  av Gro Johnsrud Langslet, Gro Johnsrud Langslet

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205302617

  LØFT - løsningsfokusert tilnærming - viser en alternativ innfallsvinkel til typiske ledelsesutfordringer. Ledere blir stilt på mange følelsesmessige prøver. Man utsettes for kritikk, forventes å håndtere medarbeideres frustrasjoner, løse konflikter…

 • Aksjer og aksjehandel; hvordan lykkes på børsen

  Aksjer og aksjehandel; hvordan lykkes på børsen
  av Stig Mikalsen, Stig Mikalsen

  Inbunden - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205462915

  En grunnleggende og praktisk innføring i kjøp og salg av aksjer. Aksjer og aksjehandel gir en grunnleggende og praktisk innføring i kjøp og salg av aksjer og ETP-er på Oslo Børs. Fra hvordan du oppretter en aksjekonto, til hvordan du finner vinnerak…

 • Rådgivning

  Rådgivning
  av Eva Johannessen, Erling Kokkersvold, Liv Vedeler, Eva Johannessen, Erling Kokkersvold, Liv Vedeler

  Häftad - 2010 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205400566

  Boka gir en samlet presentasjon av viktige tradisjoner og sentrale teorier innenfor pedagogisk rådgivning, et område som blant annet inkluderer veiledning og konsultasjon. Innovasjon og systemrettede rådgivningsstrategier, som er viktige områder i p…

 • Gestaltterapi

  Gestaltterapi
  av Gro Skottun, Åshild Krüger, Gro Skottun, Åshild Krüger

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205500846

  Hva er gestaltterapi? Hvilke teoretiske modeller bygger gestaltterapeutisk praksis på? Hvordan bidrar gestaltterapeutisk praksis til endring? Boken presenterer gestaltterapien slik faget undervises i ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I første del…

 • Driftsregnskap og budsjettering

  Driftsregnskap og budsjettering
  av Bjørn Solheim, Trond Winther, Bjørn Solheim, Trond Winther

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205504882

  Denne boken er skrevet for emnet driftsregnskap og budsjettering i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. I denne andreutgaven er boka betydelig revidert både tekstmessig og i oppgavedelen. Gjennomgangen av teori illustreres ved e…

 • Hovuddrag i norsk språkhistorie

  Hovuddrag i norsk språkhistorie
  av Arne Torp, Lars S. Vikør

  Häftad - 2014 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788205464025

  Hovuddrag i norsk språkhistorie tek for seg den indre og den ytre språkhistoria. Den indre språkhistoria er strukturell den beskriv utviklinga av den moderne språkstrukturen frå det urnordiske stadiet over det norrøne til det moderne. Det er talemål…

 • OCD-behandling for barn og unge

  OCD-behandling for barn og unge
  av Bernhard Weidle, Bernhard Weidle

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205463813

 • Kropp, respirasjon og kroppsbilde

  Kropp, respirasjon og kroppsbilde
  av Berit Heir Bunkan, Berit Heir Bunkan

  Häftad - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205351844

 • Grunnleggende ernæringslære

  Grunnleggende ernæringslære
  av Anette Hjartåker, Jan I. Pedersen, Hanne Müller, Sigmund A. Anderssen, Anette Hjartåker, Jan I. Pedersen, Hanne Müller, Sigmund A. Anderssen

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205496934

  Grunnleggende ernæringslære er en basisbok om menneskets ernæring og kostens betydning for god helse. Det er lagt særlig vekt på betydningen av samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet for god helse. Teksten i denne tredje utgaven er oppdatert…

 • Organisasjon og ledelse

  Organisasjon og ledelse

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205481886

  Kunnskapen om hvordan organisasjoner fungerer, og hva som skal til for å skape gode og effektive arbeidsplasser. Denne boken gir en grundig innføring i faget organisasjon og ledelse. Temaene i boken har det til felles at de alle belyser områder som…

 • Organisasjon og ledelse

  Organisasjon og ledelse

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205481886

  Kunnskapen om hvordan organisasjoner fungerer, og hva som skal til for å skape gode og effektive arbeidsplasser. Denne boken gir en grundig innføring i faget organisasjon og ledelse. Temaene i boken har det til felles at de alle belyser områder som…

 • Se eleven innenfra

  Se eleven innenfra
  av Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Guro Øiestad, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Guro Øiestad

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205491519

  "Overalt hvor barn oppholder seg, trenger de å kjenne at voksne passer på, hjelper til og bryr seg. Derfor må voksne i skolen, hvor alle barn tilbringer så store deler av livet sitt, ikke bare ta ansvar for selve undervisningen, men også for omsorge…

 • Sosiologi for sosionomer

  Sosiologi for sosionomer
  av Katarina Jacobsson, Joakim Thelander, David Wästerfors, Katarina Jacobsson, Joakim Thelander, David Wästerfors

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205413894

  Hva kjennetegner sosiologi som fag og hvordan kan kjennskap til sosiologi påvirke praktisk sosialt arbeid? I Sosiologi for sosionomer tydeliggjør forfatterne hvordan et sosiologisk blikk kan hjelpe oss til å forstå og avdekke fenomener i det sosiale…

 • Rett person på rett plass

  Rett person på rett plass
  av Espen Skorstad, Espen Skorstad

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205478237

  Hvordan sikrer vi oss at vi ansetter de rette personene? Hva skal til for å lykkes med rekruttering? Ansettelser er noe av det aller viktigste organisasjoner og bedrifter foretar seg. Et feilvalg kan koste dyrt, mens gode ansettelser kan skape store…

 • Legevakthåndboken

  Legevakthåndboken
  av Cecilie Arentz-Hansen, Kåre Moen, Cecilie Arentz-Hansen, Kåre Moen

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205304826

  En "klassiker" innen norsk medisinsk litteratur foreligger nå i en ny, faglig oppdatert 3.utgave. .Legevakthåndboken er som tidligere en omfattende klinisk referansehåndbok for leger i vaktfunksjon og et oppdatert oppslagsverk for medisinstudenter o…

 • Markedsføringsledelse

  Markedsføringsledelse
  av Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Philip Kotler, Kevin Lane Keller

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205472808

  Endelig foreligger en ny, norsk utgave av selve bibelen innen markedsføring - Philip Kotler og Kevin Lane Kellers Markedsføringsledelse. Den norske utgaven er basert på den 15. internasjonale utgaven fra 2015 og Kotler og Keller fokuserer i den på t…

 • Videre

  Videre
  av Birgit Valla, Birgit Valla

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205476288

  Er alt vel innen psykisk helsevern? Betydelige ressurser legges ned for å hjelpe mennesker som strever psykisk, både fra enkeltterapeuter og fra helsetjenesten. Men hvor godt hjelper det egentlig? Leverer vi gode nok resultater? I denne boken tar fo…

 • Innføring i skatterett 2020-2021

  Innføring i skatterett 2020-2021
  av Lars Fallan, Even Fallan, Thomas Lund, Lars Fallan, Even Fallan, Thomas Lund

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205534841

  Denne boken er skreddersydd for studenter i økonomisk-administrative fag på høgskolenivå. I den 38. utgaven av læreboka er endringene fra fjoråret videreført og videreutviklet. Stoffet i næringsbeskatning har blitt utvidet til å kunne dekke rene kur…

 • Å leve et liv, ikke vinne en krig

  Å leve et liv, ikke vinne en krig
  av Anna Kåver, Anna Kåver

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205343290

  Boka handler om hvordan vi kan forsone oss med det vanskelige i livet, og om hvordan vi, dersom vi aksepterer den vi er på godt og vondt, kan oppleve tilværelsen som meningsfull på tross av alt som er vondt.

 • Engelsk for secondary school

  Engelsk for secondary school
  av Juliet Munden, Christina Sandhaug

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9788205498709

  Engelsk for Secondary School er en rikholdig utforsking av mulighetene og utfordringene i engelskfaget på 8.-13. trinn. Boken er skrevet på lettfattelig engelsk, og forfatterne har prøvd å leve opp til sitt slagord: «Å gjøre bla-bla om til aha!» Såf…

 • Lærebok i psykiatri

  Lærebok i psykiatri

  Inbunden - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205494633

  Boken er den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge Denne nye utgaven av Lærebok i psykiatri er en fullstendig revidert videreføring av 2014-utgaven. Den praktiske vinklingen av stoffet er beholdt med bruk av kliniske vignetter og sykehistori…

 • Lærebok i psykiatri

  Lærebok i psykiatri

  Inbunden - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205494633

  Boken er den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge Denne nye utgaven av Lærebok i psykiatri er en fullstendig revidert videreføring av 2014-utgaven. Den praktiske vinklingen av stoffet er beholdt med bruk av kliniske vignetter og sykehistori…

 • Mestringsledelse i praksis

  Mestringsledelse i praksis
  av Marianne Hauan Molstad, Kjetil Spangberg, Marianne Hauan Molstad, Kjetil Spangberg

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205519619

  Det finnes utallige hyllemeter med ledelsesbøker om god ledelse. Det er færre som tar steget videre og gir deg praktiske øvelser som kan ta deg dit. Det gjør Mestringsledelse. Boken tar opp temaer som berører selve lederskapelsen, og da spesielt hvo…

 • Sykepleie til barn

  Sykepleie til barn
  av Sidsel Tveiten, Anne Wennick, Hanna Friis Steen, Sidsel Tveiten, Anne Wennick, Hanna Friis Steen

  Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205406896

  Denne boken fokuserer på sykepleierens funksjon overfor syke barn og deres familie, på familiesentrert sykepleie. I tillegg til kompetanse i forhold til syke barn må sykepleieren ha kompetanse til samhandling med foreldrene og søsken..Boken er et sa…

 • Metakognitiv terapi for angst og depresjon

  Metakognitiv terapi for angst og depresjon
  av Adrian Wells, Adrian Wells

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205417694

  Tankene våre har sterk innvirkning på hvordan vi har det emosjonelt og psykologisk. I går løp det tusenvis av tanker gjennom hodet ditt. Noen var hyggelige, andre mindre hyggelige. Hvor ble det av alle disse tankene? Tanker kommer og går. Et viktig…

 • Trygge barn

  Trygge barn
  av Kent Hoffman, Glen Cooper, Bert Powell, Kent Hoffman, Glen Cooper, Bert Powell

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205500839

  Føler du på presset om å være den perfekte forelder? Er du redd for å gjøre feil, og lurer du på om du er god nok? I vårt strev etter å gjøre alt riktig risikerer vi å glemme hva barn virkelig trenger for å bli trygge og robuste. Forfatterne hevder…

 • Grunnleggende regnskap

  Grunnleggende regnskap
  av Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen, Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205510784

  Denne boken er skrevet for emnet grunnleggende regnskap i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Grunnleggende regnskap - en oversikt er en lærebok som gir leseren en god forståelse av grunnleggende bokføring og regnskap. Den er s…

 • Prosjektarbeid

  Prosjektarbeid
  av Harald Westhagen, Ole Faafeng, Kjell Gunnar Hoff, Tor Kjeldsen, Erik Røine, Harald Westhagen, Ole Faafeng, Kjell Gunnar Hoff, Tor Kjeldsen, Erik Røine

  Häftad - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205383616

  Boka gir en helhetlig innføring i prosjektarbeidets ABC. Dette er en praktisk orientert bok om prosjektarbeid som verktøy for å utvikle og vedlikeholde endringskompetanse i organisasjoner. Fremstillingen gir et rammeverk og grunnleggende forståelse…

 • Det handler om verdighet og deltakelse

  Det handler om verdighet og deltakelse

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205396432

  Tredje utgave av Det handler om verdighet og deltakelse har innarbeidet de nye statlige føringene for rehabiliteringsvirksomheten. Målet med all rehabiliteringsvirksomhet er ´deltakelse for alle´, derfor er tittel endret og…

 • Det handler om verdighet og deltakelse

  Det handler om verdighet og deltakelse

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205396432

  Tredje utgave av Det handler om verdighet og deltakelse har innarbeidet de nye statlige føringene for rehabiliteringsvirksomheten. Målet med all rehabiliteringsvirksomhet er ´deltakelse for alle´, derfor er tittel endret og…

 • Patologi

  Patologi
  av Bjørn Bertelsen, Bjørn Bertelsen

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205405608

  Denne boka redegjør for årsaker og biologiske mekanismer ved sykdom og for sykdomsprosessenes innvirkning på kroppens funksjoner. Boken inneholder både generell patologi ? grunnleggende fellesstrekk ved sykdommer i ulike organer og strukturforandrin…

 • Religionspsykologi

  Religionspsykologi

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205416345

  Hvilken betydning har tro og livssyn for mennesker i dag? Kan tro forebygge sykdom? Hvordan kan religion motivere til både gode og onde handlinger? Forfatterne av denne boken drøfter dette og flere spørsmål knyttet til religionens betydning for menn…

 • Religionspsykologi

  Religionspsykologi

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205416345

  Hvilken betydning har tro og livssyn for mennesker i dag? Kan tro forebygge sykdom? Hvordan kan religion motivere til både gode og onde handlinger? Forfatterne av denne boken drøfter dette og flere spørsmål knyttet til religionens betydning for menn…

 • Hverdagsrehabilitering

  Hverdagsrehabilitering

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205458864

  Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten, men andre må…

 • Hverdagsrehabilitering

  Hverdagsrehabilitering

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205458864

  Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten, men andre må…

 • Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

  Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

  Häftad - 2010 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205398818

  Hva er rehabilitering og habilitering? Det er vanskelig å forklare og forstå hva denne virksomheten egentlig går ut på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilitering. Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen (1998?1…

 • Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

  Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

  Häftad - 2010 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205398818

  Hva er rehabilitering og habilitering? Det er vanskelig å forklare og forstå hva denne virksomheten egentlig går ut på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilitering. Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen (1998?1…

 • Å se seg spørrende omkring

  Å se seg spørrende omkring
  av Inga Bostad, Inga Bostad

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205473409

  Hvordan skape et undersøkende klasserom? Hva kan filosofien bidra med for å få en dypere forståelse av engasjement og undring - og hva slags frihet kan skape kunnskapstørst og selvrefleksjon? I Å se seg spørrende omkring går forfatteren inn i noen g…

 • Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer

  Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer
  av Harald Moi, Jan Martin Maltau, Harald Moi, Jan Martin Maltau

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205447929

  Boken legger vekt på å veilede leseren til en rask og korrekt diagnostikk og behandling av genital utflod, svie og kløe hos både menn og kvinner. Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer utkom i 2002 som den første bok på norsk inne…

 • Ansvar for likeverd

  Ansvar for likeverd
  av Lars Gunnar Lingås, Lars Gunnar Lingås

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205398849

  Ny revidert utgave som belyser aktuelle og sterke verdispørsmål. Den norske velferdsstaten står overfor store etiske utfordringer. Store deler av befolkningen er yrkespassive. Derfor blir vår helse- og sosialpolitikk og vår utdannings- og arbeidsmar…

 • Multisystemisk terapi

  Multisystemisk terapi
  av Scott W. Henggeler, Sonja K. Schoenwald, Charles M. Borduin, Melisa D. Rowland, Philippe B. Cunningham, Scott W. Henggeler, Sonja K. Schoenwald, Charles M. Borduin, Melisa D. Rowland, Philippe B. Cunningham

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205427655

  Denne boka handler om en type behandling som fungerer for unge mennesker med alvorlige atferdsvansker og deres familier, nemlig multisystemisk terapi (MST). Hver dag ber familier om hjelp og behandling til barn og unge med atferdsvansker, og hver da…

 • Vitenskapsteori for nybegynnere

  Vitenskapsteori for nybegynnere
  av Torsten Thurén, Torsten Thurén

  Häftad - 2009 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205384064

  Vitenskapsteori er egentlig noe av det viktigste man kan drive med. Det handler nemlig om grunnlaget for absolutt all stillingtagen. Det store, overordnede spørsmålet kan spissformuleres slik: Kan vi i det hele tatt vite noe som helst, eller er alle…

 • Menneskekroppen

  Menneskekroppen
  av Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie

  Inbunden - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205504820

  Revidert utgave av Menneskekroppen - fysiologi og anatomi. Denne boken, som er en videreføring av tidligere utgaver av Menneskekroppen (1998 og 2006), er primært beregnet på studenter ved bachelorutdanningen i sykepleie, men passer også for andre gr…

 • Journalistikk

  Journalistikk
  av Brynjulf Handgaard, Anne Hege Simonsen, Steen Steensen, Brynjulf Handgaard, Anne Hege Simonsen, Steen Steensen

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205430044

  Boka er en innføring for journaliststudenter og andre som er interessert i god journalistikk. Både journalistikken som fag og journalistrollen er i endring.Ny teknologi, nye formidlingsplattformer og nye eier- og finansieringsstrukturer påvirker jou…

 • Skriv

  Skriv
  av Tove Pettersen, Tove Pettersen

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205470989

  Alle kan lære å skrive bedre. Skriving kan betraktes som et håndverk, og om du skal bli en god utøver av skrivehåndverket, trenger du både kunnskaper og øvelse. Det får du først og fremst ved å skrive selv, og ved å lære mer om skriving. Skriv er ti…

 • Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

  Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205335059

  Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning. Den består av tre hoveddeler, der første del inneholder kapitler som beskriver ulike metoder, del to beskriver observasjonelle studier og intervensjonsstudier og sist…

 • Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

  Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205335059

  Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning. Den består av tre hoveddeler, der første del inneholder kapitler som beskriver ulike metoder, del to beskriver observasjonelle studier og intervensjonsstudier og sist…

 • Utviklingspsykologi

  Utviklingspsykologi
  av Stephen von Tetzchner, Stephen von Tetzchner

  Inbunden - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205390782

  Utviklingspsykologi beskriver endringer i evner og egenskaper gjennom barnealderen og senere i livet på en helt unik måte, og sammenligner teorier som forklarer disse endringene. Dette er den andre utgaven av det norske standardverket om utviklingsp…

 • Miljøterapiboken

  Miljøterapiboken
  av Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt, Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205418202

  God miljøterapi betyr en bevisst holdning og en praksis som integrerer samtalen og samværet. Boken viser hvordan miljøterapi kan bruke de fleste av hverdagslivets aktiviteter til å fremme mentalisering, som å stå opp om morgenen, innta måltider og å…

 • Små barns læring

  Små barns læring
  av Eva Johansson, Eva Johansson

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205431157

  Små barns læring handler om møtene mellom barn og voksne i barnehagen, og læringsmulighetene disse møtene gir. Kunnskap leves, oppleves og erfares, skapes og forandres i samspillet mellom barn og voksne. Arbeid med små barn handler derfor ikke om ef…

 • Psykologi og psykiske lidelser

  Psykologi og psykiske lidelser
  av Kjell Magne Håkonsen, Kjell Magne Håkonsen

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205448544

  Boken gir en grundig innføring i psykologifaget og i psykiske lidelser. Boken er særlig tilpasset helse- og sosialfaglige utdanninger og viser hvilken betydning psykologisk kunnskap har for disse yrkesgruppene. Forfatteren stiller spørsmål som: -.Hv…

 • Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge

  Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge
  av Robert Valderhaug, Tord Ivarsson, Robert Valderhaug, Tord Ivarsson

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205453531

  Mange barn og unge som sliter med tvangstanker og tvangshandlinger risikerer å ha vanskene også som voksne. Til tross for dette, har det vært skrevet lite om tvangslidelse hos barn og ungdom. Når en møter et barn med tvangslidelse (OCD) kan en undre…

 • Psykoterapi

  Psykoterapi

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205458536

  Her presenteres norsk psykoterapeutisk praksis gjennom 17 ulike metoder og tilnærminger innen individualterapi, familie- og barneterapi og gruppeterapi. Å søke hjelp og råd hos andre har vært en del av menneskets historie fra tidenes morgen. Siden 1…

 • Psykoterapi

  Psykoterapi

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205458536

  Her presenteres norsk psykoterapeutisk praksis gjennom 17 ulike metoder og tilnærminger innen individualterapi, familie- og barneterapi og gruppeterapi. Å søke hjelp og råd hos andre har vært en del av menneskets historie fra tidenes morgen. Siden 1…