Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Fagbokforlaget

Sök »
Din sökning gav 2760 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Samisk religion og læstadianisme

  Samisk religion og læstadianisme
  av Roald Kristiansen, Roald Kristiansen

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245001556

  I Samisk religion og læstadianisme blir vi bedre kjent med begrepet samisk religion og tradisjon. Forfatteren gir et innblikk i den religiøse tradisjon som ble praktisert av samer før kristendommen, og tar opp hvordan kristendommen senere også er bl…

 • Utviklingstraumer

  Utviklingstraumer
  av Dag Øystein Nordanger, Hanne Cecilie Braarud, Dag Øystein Nordanger, Hanne Cecilie Braarud

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245020496

  Utviklingstraumer Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi er en grunnbok som beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge best kan hjelpes. Utviklingstraumer blir i denne…

 • Systemisk samtale

  Systemisk samtale
  av Liv Frøyland, Liv Frøyland

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245020663

  Psykososiale problemer er komplekse og kan verken forstås eller løses som egenskaper eller sykdom hos enkeltindividet. Problemene må vurderes i en kontekst. Denne er ofte familien, men den kan også være andre viktige systemer som individet inngår i.…

 • Link readers

  Link readers

  Övrigt - 2020 - Engelska - ISBN: 9788211036094

  Fagbokforlaget's link Readers Mellomtrinnet is a series of non-fiction books created to improve comprehension skills and develop reading stamina. A broad choice of topics supports interdisciplinary learning, while varying difficulty levels, ranging…

 • Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032932

  Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser har vokst frem som en viktig strategi i offentlig sektor for å utnytte samfunnets samlede ressurser. Interkommunale samarbeid, samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og samarbeid mellom kommuner og eks…

 • Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Styring av samarbeid i offentlig sektor

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032932

  Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser har vokst frem som en viktig strategi i offentlig sektor for å utnytte samfunnets samlede ressurser. Interkommunale samarbeid, samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og samarbeid mellom kommuner og eks…

 • Langsomme pulsslag

  Langsomme pulsslag
  av Kari Martinsen, Kari Martinsen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245024340

  Langsomme pulsslag består av utvalgte artikler skrevet av Kari Martinsen mellom 2000 og 2020. Noen av tekstene er nyskrevet og ikke tidligere publisert. Utvalget er foretatt ut fra at kapitlene skal være forståelige og ha relevans for praktisk sykep…

 • Personlig trener og gruppeinstruktør

  Personlig trener og gruppeinstruktør
  av Frank Abrahamsen, Atle Arntzen, Rolf Haugen, Eva Katrine Thomsen, Frank Abrahamsen, Atle Arntzen, Rolf Haugen, Eva Katrine Thomsen

  Inbunden - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245023114

  Hva kjennetegner en dyktig personlig trener eller gruppeinstruktør? Hva innebærer en coachende tilnærming? Hva skal til for å skape nye kunder - og holde på dem? Hvordan legger du opp startsamtalen - og ikke minst gode, tilpassede og motiverende tre…

 • Calculating the World: The History of Geophysics as Seen from Bergen

  Calculating the World: The History of Geophysics as Seen from Bergen
  av Gunnar Ellingsen, Rune Hornnes, Magnus Vollset

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9788245021974

  "The little northern town of Bergen, sea-port, fishing-haven, market town, has done more for science in the last two or three generations than many - not to say most - university towns." (Nature, July 21, 1928). Bergen, in Western Norway, is the bir…

 • Etterforskning

  Etterforskning
  av Ole Thomas Bjerknes, Ivar A. Fahsing, Ole Thomas Bjerknes, Ivar A. Fahsing

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245023350

  Lurer du noen ganger på hva som var Sherlock Holmes grunnleggende etterforskningsmetodikk og hvordan denne kan ha påvirket dagens krav til god etterforskning? Langt på vei gir denne boken deg svaret. Dette er en forskningsbasert og fremtidsrettet bo…

 • Oftalmologi

  Oftalmologi

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245016703

  Oftalmologi. Nordisk lærebok og atlas har i mer enn 100 år dannet basis for nordiske legers kunnskap om øyesykdommene. I den foreliggende utgaven finner man både en oversiktlig tekst oppdatert til dagens praksis og et meget rikholdig bildemateriale,…

 • Oftalmologi

  Oftalmologi

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245016703

  Oftalmologi. Nordisk lærebok og atlas har i mer enn 100 år dannet basis for nordiske legers kunnskap om øyesykdommene. I den foreliggende utgaven finner man både en oversiktlig tekst oppdatert til dagens praksis og et meget rikholdig bildemateriale,…

 • Det kommunale laboratorium

  Det kommunale laboratorium

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245016321

  Utviklingstendensene i lokalpolitikken og lokalforvaltningen er preget av en rekke paradokser: avtakende valgdeltakelse parallelt med stadig flere kommunale oppgaver og økende budsjetter; krav om mer ledelse, men minkende handlingsrom for ledere; st…

 • Det kommunale laboratorium

  Det kommunale laboratorium

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245016321

  Utviklingstendensene i lokalpolitikken og lokalforvaltningen er preget av en rekke paradokser: avtakende valgdeltakelse parallelt med stadig flere kommunale oppgaver og økende budsjetter; krav om mer ledelse, men minkende handlingsrom for ledere; st…

 • Lesing i utvikling

  Lesing i utvikling
  av Lise Iversen Kulbrandstad, Lise Iversen Kulbrandstad

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245008654

  I Lesing i utvikling presenterer Lise Iversen Kulbrandstad ulike teoretiske og didaktiske perspektiver på lesing. Hun følger utviklingen fra barns tidlige lek med bokstaver til utfordringene med å lese og forstå læreboktekster i skolens fagundervisn…

 • Poesi og bildekunst

  Poesi og bildekunst

  Inbunden - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245010961

  Visuell kunst har lenge inspirert norske lyrikere. I denne boken presenteres norske ekfraser, dikt skrevet til og om kunst. Og siden poetenes kunstinteresser spenner vidt, møter leseren alt fra fotografier til klassisk skulptur, stavkirker, renessan…

 • Poesi og bildekunst

  Poesi og bildekunst

  Inbunden - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245010961

  Visuell kunst har lenge inspirert norske lyrikere. I denne boken presenteres norske ekfraser, dikt skrevet til og om kunst. Og siden poetenes kunstinteresser spenner vidt, møter leseren alt fra fotografier til klassisk skulptur, stavkirker, renessan…

 • Materiallære

  Materiallære
  av Ørnulf Grøndalen, Ørnulf Grøndalen

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788276746211

  Denne boka dekker mål og hovedmomenter i læreplanen for faget materiallære på Teknisk fagskole, linje for maskinfag. Temaet sammenføyning er ikke tatt med i boka. Behandling av dette temaet finnes bl. a. i lærebøker i tilvirkningsteknikk. Boka kan o…

 • Markedsvendingen

  Markedsvendingen
  av Ola Innset, Ola Innset

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245031966

  Siden slutten av 1970-tallet har det norske samfunnet blitt stadig mer formet av markedsmekanismer. Hvorfor og hvordan har det skjedd? Markedsvendingen i det norske samfunnet har ikke nødvendigvis gjort staten mindre viktig. Snarere er det staten so…

 • Metode og økonometri

  Metode og økonometri
  av Genaro Sucarrat, Genaro Sucarrat

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245022476

  Boka gir en innføring i generell samfunnsvitenskapelig metode og moderne økonometri. Økonometri forstås i sin videste betydning, det vil si som statistisk analyse av økonomiske data, og bokas hovedfokus er den multiple regresjonsmodellen. Boka er pr…

 • Krisepsykologi i praksis

  Krisepsykologi i praksis

  Häftad - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245007435

  Krisepsykologi i praksis gir praksisnære beskrivelser av det krisepsykologiske arbeidsfeltet. Gjennom boka formidles konkrete innspill og råd innenfor et fagfelt som bare i liten grad er belyst fra et praktisk og erfaringsbasert ståsted. Kunnskapen…

 • Krisepsykologi i praksis

  Krisepsykologi i praksis

  Häftad - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245007435

  Krisepsykologi i praksis gir praksisnære beskrivelser av det krisepsykologiske arbeidsfeltet. Gjennom boka formidles konkrete innspill og råd innenfor et fagfelt som bare i liten grad er belyst fra et praktisk og erfaringsbasert ståsted. Kunnskapen…

 • Diakoni i velferdssamfunnet

  Diakoni i velferdssamfunnet
  av Hans Morten Haugen, Hans Morten Haugen

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245022773

  Boken Diakoni i velferdssamfunnet: Mangfold og dilemmaer tar utgangspunkt i at de menneskelige behovene for tilhørighet og anerkjennelse, samt arbeid, god bolig, ernæring og helsehjelp, er store og blir større. Diakonale aktører, etablert av ildsjel…

 • Financial statement analysis

  Financial statement analysis
  av Thomas Plenborg, Finn Kinserdal

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9788245034240

  This well-structured and thoughtful book is ideal for master and bachelor students in accounting and finance, and MBA students wishing to gain insight into financial statement analysis. The second edition provides up-to-date insights and practical a…

 • Rabalder i barnehagen

  Rabalder i barnehagen
  av Bo Hejlskov Elvén, David Edfelt, Bo Hejlskov Elvén, David Edfelt

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025323

  Uro og krangling er en del av barnehagens hverdag. Stort sett lar problemene seg løse, men noen ganger blir man sittende fast i handlingsmønstre som forsterker konfliktene. Denne boka viser hvordan pedagoger og barnehagepersonale kan tenke og handle…

 • Norges lover 1687-2020

  Norges lover 1687-2020

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245035131

  Stortinget er ny utgiver av nye Norges Lover. Boken omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Lovtekstene inkluderer tekniske noter. Ellers inneholder boken forord, leseveiledning, emneregister og systematisk register. De…

 • Norges lover 1687-2020

  Norges lover 1687-2020

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245035131

  Stortinget er ny utgiver av nye Norges Lover. Boken omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Lovtekstene inkluderer tekniske noter. Ellers inneholder boken forord, leseveiledning, emneregister og systematisk register. De…

 • Norges lover 1687-2020

  Norges lover 1687-2020

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245035513

  Stortinget er ny utgiver av nye Norges Lover. Boken omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Lovtekstene inkluderer tekniske noter. Ellers inneholder boken forord, leseveiledning, emneregister og systematisk register.

 • Norges lover 1687-2020

  Norges lover 1687-2020

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245035513

  Stortinget er ny utgiver av nye Norges Lover. Boken omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Lovtekstene inkluderer tekniske noter. Ellers inneholder boken forord, leseveiledning, emneregister og systematisk register.

 • Samarbeid og konflikt

  Samarbeid og konflikt
  av Kjartan Skogly Kversøy, Marit Hartviksen, Kjartan Skogly Kversøy, Marit Hartviksen

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245023541

  Siden første utgave av boken kom ut i 2008, har den vært en stor suksess. Med sine jordnære og praktiske beskrivelser av hva det vil si å lede og strukturere samtaler, har boken hatt stor påvirkning på coaching- og veiledningsfeltet i Norge. SØT-mod…

 • Idrett, kjønn og ledelse

  Idrett, kjønn og ledelse

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245035353

  Denne samlingen artikler er en hyllest til professor Jorid Hovden. I over 30 år har hun forsket, skrevet bøker og artikler, forelest og veiledet idrettssosiologi i Norge og i utlandet. Hennes akademiske arbeid har bidratt til å belyse hvordan kvinne…

 • Idrett, kjønn og ledelse

  Idrett, kjønn og ledelse

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245035353

  Denne samlingen artikler er en hyllest til professor Jorid Hovden. I over 30 år har hun forsket, skrevet bøker og artikler, forelest og veiledet idrettssosiologi i Norge og i utlandet. Hennes akademiske arbeid har bidratt til å belyse hvordan kvinne…

 • Båtar i Møre og Romsdal

  Båtar i Møre og Romsdal
  av Jon Bojer Godal

  Inbunden - 2021 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788245035056

  Denne boka set geitbåten inn i ulike samanhengar. Geitbåten representerer ein måte å rekne og måle på. Vi kallar det gjerne posisjonsbyggjeri. Geitbåtbyggjaren held seg ikkje til plane projeksjonar, men til koordinatar i ein romleg abstraksjon. Geit…

 • Sorg hos barn

  Sorg hos barn
  av Atle Dyregrov, Atle Dyregrov

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245005677

  Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad bidratt til å hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Boken handler om barns reaksjoner n…

 • Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten

  Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten
  av Jørn R.T. Jacobsen

  Inbunden - 2009 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788245008432

  Kva rammer er det for strafferetten i den demokratiske rettsstaten? Gjennom dette spørsmålet diskuterer Jacobsen det ideologiske grunnlaget og rammeverket for norsk strafferett. Som inngangspunkt diskuterast den stadig meir ekstensive kriminaliserin…

 • Nå begynner vi!; for deg som skal begynne å lære norsk: nivå A1-A2: grunnbok

  Nå begynner vi!; for deg som skal begynne å lære norsk: nivå A1-A2: grunnbok
  av Cecilie Lønn, Cecilie Lønn

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245017595

  Nå begynner vi!er et læreverk for deg som skal begynne å lære norsk. Verket er en læringspakke bestående av grunnbok, arbeidsbok og nettressurser. Nå begynner vi! passer for studier ved ulike læresteder som tilbyr norskkurs både i Norge og i utlande…

 • Tradisjonsbåtar i Møre og Romsdal; båtar i Møre og Romsdal band 2

  Tradisjonsbåtar i Møre og Romsdal; båtar i Møre og Romsdal band 2
  av Jon Bojer Godal

  Inbunden - 2016 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788245020083

  Dette er ei bok om tradisjonsbåtar i Møre og Romsdal. Her har sjøen og aktivitetar knytte til den vore viktigaste næringsveg, og knapt noko anna fylke har eit så rikhaldig utval av tradisjonsbåtar. Denne boka er ein oppfølgjar til boka «Å tenkje gei…

 • Demokratiske praksiser i barnehagen

  Demokratiske praksiser i barnehagen

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245016529

  Demokrati som livsform er det sentrale i bokens kapitler. Hvordan kan vi forstå barnehagens ulike aktiviteter, rutiner og relasjoner som demokratiske praksiser? Er demokrati som begrep eller som konstruksjon egnet til å forstå barns hverdag og oppve…

 • Demokratiske praksiser i barnehagen

  Demokratiske praksiser i barnehagen

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245016529

  Demokrati som livsform er det sentrale i bokens kapitler. Hvordan kan vi forstå barnehagens ulike aktiviteter, rutiner og relasjoner som demokratiske praksiser? Er demokrati som begrep eller som konstruksjon egnet til å forstå barns hverdag og oppve…

 • Pårørendesamtaler

  Pårørendesamtaler
  av Ingelise Nordenhof, Ingelise Nordenhof

  Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245012323

  Hvordan snakker vi profesjonelt med barn som har en mor eller far som lider av psykisk eller fysisk sykdom? Hvordan hjelper vi disse barna dersom en eller begge foreldrene har problemer med misbruk? Svikter vi dem ved å bagatellisere problemet? Elle…

 • Erfaringer i spill

  Erfaringer i spill
  av Børge Kristoffersen, Børge Kristoffersen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032031

  Den nyutdannede læreren har sekken full av kompetanse, kunnskap og ferdigheter, men er langt fra ferdig utlært. Hvordan kan handlingsorienterte veiledningsformer gi verdifull læring og redskaper i overgangen mellom utdanning og lærerprofesjon? For n…

 • Norsk grammatikk enkelt forklart

  Norsk grammatikk enkelt forklart
  av Kjell Heggvold Ullestad, Kjell Heggvold Ullestad, Kjell Heggvold Ullestad, Kjell Heggvold Ullestad

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245032741

  Norsk grammatikk enkelt forklart er skrevet for deg som lærer norsk eller underviser i norsk som andrespråk eller fremmedspråk. Boka bygger på nettstedet grammatikk.com og forsøker å forklare grammatikken på en enkel og oversiktlig måte, med et enke…

 • Digitalisering av offentlig forvaltning

  Digitalisering av offentlig forvaltning
  av Dag Wiese Schartum, Dag Wiese Schartum

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245022360

  Offentlig forvaltning er i veldig stor grad styrt gjennom lovgivningen. Derfor innebærer digitaliseringen av forvaltningen å digitalisere rettsregler. Denne boken gir bl.a. svar på - hvordan «oversette» fra lov til programkode for å automatisere ret…

 • Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

  Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245023046

  Kommunikasjon er ikke lenger bare en side ved organisasjoner, men snarere en måte å forstå organisasjoner på. Et sentralt poeng i denne boken er at mens mange organisasjoner ser ut til å sette bort kommunikasjon til markedsførings- og PR-avdelinger,…

 • Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

  Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245023046

  Kommunikasjon er ikke lenger bare en side ved organisasjoner, men snarere en måte å forstå organisasjoner på. Et sentralt poeng i denne boken er at mens mange organisasjoner ser ut til å sette bort kommunikasjon til markedsførings- og PR-avdelinger,…

 • Å invitere elever til skriving

  Å invitere elever til skriving

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245018134

  Kvaliteten på tekstene elevene skriver, har nær sammenheng med kvaliteten på skriveoppgavene de får. Derfor er måten oppgavene er formet på, så viktig. Oppgavene skal være relevante, motiverende og tydelige de skal invitere til skriving. Skriveoppga…

 • Å invitere elever til skriving

  Å invitere elever til skriving

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245018134

  Kvaliteten på tekstene elevene skriver, har nær sammenheng med kvaliteten på skriveoppgavene de får. Derfor er måten oppgavene er formet på, så viktig. Oppgavene skal være relevante, motiverende og tydelige de skal invitere til skriving. Skriveoppga…

 • Barnehagelæreres profesjonslæring

  Barnehagelæreres profesjonslæring
  av Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes, Elin Ødegård, Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes, Elin Ødegård

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245016925

  Boken bygger på tre doktorgradsavhandlinger som belyser utfordringer og mulighetsrom i barnehagelæreres profesjonslæring. Forfatterne belyser og drøfter barnehagelærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag, ledelse og samarbeid og det pedagogiske arbeidet m…

 • Om det å lafte

  Om det å lafte
  av Jon Bojer Godal, Steinar Moldal, Kjell Andresen, Håkon Telnes Fjågesund

  Inbunden - 2020 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788245032789

  Dette er band 3 i serien om det å lafte. Denne boka held fram med granskande blikk. Variasjonen i laft er stor. Vi står andsynes eit svært omfattande tema. I bokform er det berre eksempelvise innstikk vi kan gjera. Kapittel 1 i denne boka tek for se…

 • Om det å lafte; band 1 - handverk, logikk og prosess

  Om det å lafte; band 1 - handverk, logikk og prosess
  av Jon Bojer Godal, Henning Olstad, Steinar Moldal

  Inbunden - 2015 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788245018677

  Dette er ei bok om det å lafte. Laftaren uttrykkjer seg i rørsler med eit verktøy mot materialar. Det er handverk. Når huset er ferdig, ligg verktyet i ro. Det er som med felespelaren. Når slåtten er låten, ligg bogen i ro. Det er kva tømraren gjer,…

 • Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2020-2021

  Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2020-2021

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245033977

  Regelverket i arbeidsretten er sammensatt. Samlingen inneholder et utvalg av sentrale lover, forskrifter, EU-direktiver, traktater og hovedavtaler som det er nyttig å ha for hånden ved studiet av faget arbeidsrett. Lov- og regelsamlingen er også uun…

 • Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2020-2021

  Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2020-2021

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245033977

  Regelverket i arbeidsretten er sammensatt. Samlingen inneholder et utvalg av sentrale lover, forskrifter, EU-direktiver, traktater og hovedavtaler som det er nyttig å ha for hånden ved studiet av faget arbeidsrett. Lov- og regelsamlingen er også uun…

 • Sorg

  Sorg

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245024111

  Sorg er kjærlighetens pris. Vi sørger når vi mister noen vi er glad i, eller når noen vi er glad i lider. Sorg kan romme store utfordringer og belastninger, så det er viktig å få god støtte over lengre tid ved sykdom, dødsfall og annet tap. Boken gi…

 • Sorg

  Sorg

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245024111

  Sorg er kjærlighetens pris. Vi sørger når vi mister noen vi er glad i, eller når noen vi er glad i lider. Sorg kan romme store utfordringer og belastninger, så det er viktig å få god støtte over lengre tid ved sykdom, dødsfall og annet tap. Boken gi…

 • Konstruktiv journalistikk

  Konstruktiv journalistikk
  av Vigdis Holmaas

  Häftad - 2019 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788245024043

  Kvar einaste dag skjer det positive og negative hendingar i verda, men nyheitsmedia rapporterer mest frå den negative sida. Over år har nyheitsformidlinga blitt ei historie om kriser, problem og skeivutvikling i samfunnet. Det er få nyheiter om posi…

 • Norsk spesiell strafferett

  Norsk spesiell strafferett
  av Magnus Matningsdal, Magnus Matningsdal

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245035148

  I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven. Etter en innledende omtale av typiske trekk ved oppbygningen av de enkelte straffebud behandles bestemmelsene om: narkotika og doping kroppskrenkelse og kroppsskade (legemsforn…

 • Fordi vi er mennesker

  Fordi vi er mennesker
  av Solveig Botnen Eide, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen, Hans Inge Sævareid, Dag G. Aasland, Solveig Botnen Eide, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen, Hans Inge Sævareid, Dag G. Aasland

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245010039

  Det er viktig å kunne samarbeide på tvers av profesjoner, generasjoner og kulturer. Boken bruker Bubers, Løgstrups, Levinas og Sartres tenkning til å utdype noen sider ved det gode samarbeid, slik som ansvar, åpenhet, respekt og tillit. Et eget kapi…

 • Pediatri og pediatrisk sykepleie

  Pediatri og pediatrisk sykepleie
  av Randi Grønseth, Trond Markestad, Randi Grønseth, Trond Markestad

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245022681

  Pediatri og pediatrisk sykepleie inneholder både medisinsk sykdomslære og sykepleie til barn. Sykdomslæren gir en grunnleggende innføring i årsaker, forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommer hos barn. Orems universelle egenomsorgsbehov…

 • Det store digitaliseringseksperimentet i skolen

  Det store digitaliseringseksperimentet i skolen
  av Marte Blikstad-Balas, Per Kornhall, Jenny Maria Nilsson, Marte Blikstad-Balas, Per Kornhall, Jenny Maria Nilsson

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245034707

  Dette er en bok om skoleutvikling. Skoleforskere, skolepolitikere, rektorer, lærere og foreldre - alle er opptatt av at skolen skal utvikle seg. Men vi må stadig ta oss tid til å spørre hvem utviklingen er til det beste for. Dette er også en bok om…

 • Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen

  Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen
  av Øystein Gilje, Øystein Gilje

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245020427

  Utvalget av læremidler og digitale verktøy har endret seg betydelig de siste 20 årene. Digitalisering og økt bruk av internett gir lærere og elever en rekke nye muligheter for variert og god undervisning. Samtidig opplever mange skoleeiere og lærere…

 • Språket som system

  Språket som system

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245021660

  Alle mennesker er utrustet med en medfødt språkevne - en slags «programvare» som gjør oss i stand til å lære et hvilket som helst språk. Det betyr at alle morsmålsbrukere har en fantastisk kunnskap om sitt eget språksystem. Allerede som barn er vi e…

 • Språket som system

  Språket som system

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245021660

  Alle mennesker er utrustet med en medfødt språkevne - en slags «programvare» som gjør oss i stand til å lære et hvilket som helst språk. Det betyr at alle morsmålsbrukere har en fantastisk kunnskap om sitt eget språksystem. Allerede som barn er vi e…

 • Litterasitet og flerspråklighet

  Litterasitet og flerspråklighet

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245023503

  Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlighet, og analyserer praksisen til lærere og lærerutdannere. De tar også opp utfordringer ved kartleggi…

 • Litterasitet og flerspråklighet

  Litterasitet og flerspråklighet

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245023503

  Hvordan kan vi lykkes i opplæringen av flerspråklige barn og unge? I denne boka behandler forfatterne temaer knyttet til lesing, skriving og muntlighet, og analyserer praksisen til lærere og lærerutdannere. De tar også opp utfordringer ved kartleggi…

 • Den åpne barnehagen

  Den åpne barnehagen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025071

  Åpen barnehage som pedagogisk virksomhet er kanskje lite kjent. Mange tror at det er en slags kafé eller et møtested som først og fremst har et sosialt formål. Senere års forskning viser derimot at åpen barnehage bærer sitt navn som pedagogisk virks…

 • Den åpne barnehagen

  Den åpne barnehagen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025071

  Åpen barnehage som pedagogisk virksomhet er kanskje lite kjent. Mange tror at det er en slags kafé eller et møtested som først og fremst har et sosialt formål. Senere års forskning viser derimot at åpen barnehage bærer sitt navn som pedagogisk virks…

 • Ansiktstraumatologi

  Ansiktstraumatologi

  Inbunden - 2009 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245007534

  I denne boken presenteres de viktigste metodene for undersøkelse og operativ behandling av pasienter med skader i ansikt, hode og nakke, og den postoperative omsorgen for disse pasientene blir beskrevet. Her omtales også organiseringen av behandling…

 • Ansiktstraumatologi

  Ansiktstraumatologi

  Inbunden - 2009 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245007534

  I denne boken presenteres de viktigste metodene for undersøkelse og operativ behandling av pasienter med skader i ansikt, hode og nakke, og den postoperative omsorgen for disse pasientene blir beskrevet. Her omtales også organiseringen av behandling…