Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Cappelen Damm akademisk

Sök »
Din sökning gav 1110 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Musikkundervisningens didaktikk

  Musikkundervisningens didaktikk

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202668150

  Det finnes mange ulike måter å legge til rette for andres musikklæring på. En rekke valg må gjøres og hensyn må tas. Det er dette didaktikken dreier seg om, enten man er musikklærer i grunnskolen, instruktør på et rockeverksted, fløytelærer i kultur…

 • Musikkundervisningens didaktikk

  Musikkundervisningens didaktikk

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202668150

  Det finnes mange ulike måter å legge til rette for andres musikklæring på. En rekke valg må gjøres og hensyn må tas. Det er dette didaktikken dreier seg om, enten man er musikklærer i grunnskolen, instruktør på et rockeverksted, fløytelærer i kultur…

 • Passivitet

  Passivitet
  av Maria Vea Lund

  Inbunden - 2017 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788202528874

  Ein person som held seg passiv kan i ulike situasjonar bli rekna for å ha gitt eit bindande løfte eller for å ha tapt ein rett - også på ulovfesta grunnlag. Boka inneheld ein analyse av dei ulovfesta rettsnormene som heimlar desse verknadene, med av…

 • En kort introduksjon til Carl von Clausewitz

  En kort introduksjon til Carl von Clausewitz
  av Harald Høiback, Harald Høiback

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202712266

  Carl von Clausewitz (1780-1831) er først og fremst kjent for sitt militærteoretiske storverk Om krigen, den kanskje viktigste boken som noen gang er skrevet om krigføring. Fortsatt er Clausewitz pensum ved en lang rekke militærakademier, samtidig so…

 • Verdiskapende prosjektledelse

  Verdiskapende prosjektledelse
  av Torgeir Skyttermoen, Anne Live Vaagaasar, Torgeir Skyttermoen, Anne Live Vaagaasar

  Flexband - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202629458

  Alle som deltar i arbeids- og næringslivet, blir på en eller annen måte berørt av prosjekter - enten man er direkte medvirkende eller bare blir påvirket av prosjektgjennomføringen. I denne nye utgaven av Verdiskapende prosjektledelse presenteres en…

 • En randstat på avveie?

  En randstat på avveie?

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202728793

  Har USA blitt en del av problemet snarere enn en del av løsningen på Norges sikkerhetsutfordringer i nord? Er det slik at jo mer Norge knyttes opp til USA og NATO, desto mer sikkerhet får vi? Eller gjør det stadig tettere samarbeidet med våre allier…

 • En randstat på avveie?

  En randstat på avveie?

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202728793

  Har USA blitt en del av problemet snarere enn en del av løsningen på Norges sikkerhetsutfordringer i nord? Er det slik at jo mer Norge knyttes opp til USA og NATO, desto mer sikkerhet får vi? Eller gjør det stadig tettere samarbeidet med våre allier…

 • Psykofarmaka

  Psykofarmaka
  av Odd Lingjærde, Trond F. Aarre, Odd Lingjærde, Trond F. Aarre

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202453862

  Boken omtaler alle psykofarmaka som er markedsført i Norge, og også enkelte andre legemidler som er av særlig interesse.Det har skjedd mye innenfor psykofarmakologi og biologisk psykiatri siden forrige utgave av Psykofarmaka kom ut i 2006. Mange nye…

 • Innganger til språkvitenskap

  Innganger til språkvitenskap
  av Stian Hårstad, Terje Lohndal, Brit Mæhlum, Stian Hårstad, Terje Lohndal, Brit Mæhlum

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202459208

  Språkvitenskapen er preget av motsetninger: Er språket primært et naturfenomen med iboende strukturer og lovmessigheter, eller er det snarere et kulturprodukt som ikke kan løsrives fra sosial samhandling? De fleste lingvistiske studier forholder seg…

 • Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder

  Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202695552

  Det er en utbredt oppfatning at bøndene på Agder var spesielt stridbare i eldre tid. Agders historie i overgangen mellom middelalder og tidlig nytid er et slags terra incognita i norsk historieforskning, og disse oppfatningene har lenge stått uimots…

 • Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder

  Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202695552

  Det er en utbredt oppfatning at bøndene på Agder var spesielt stridbare i eldre tid. Agders historie i overgangen mellom middelalder og tidlig nytid er et slags terra incognita i norsk historieforskning, og disse oppfatningene har lenge stått uimots…

 • Geografididaktikk for klasserommet

  Geografididaktikk for klasserommet
  av Rolf Mikkelsen, Per Jarle Sætre, Rolf Mikkelsen, Per Jarle Sætre

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202491468

  Geografididaktikk for klasserommet tar for seg geografiundervisning i grunnskolen og videregående skole, og viser med hjelp av konkrete eksempler hvordan ulike metodiske innfallsvinkler kan gjøre geografiundervisningen mer variert. Boka er spesielt…

 • Skam; eksistens, relasjon, profesjon

  Skam; eksistens, relasjon, profesjon
  av Marie Farstad, Marie Farstad

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202527174

  Hva er egentlig skam? Når vi hører ordet skam, tenker vi oftest intuitivt på noe negativt og smertefullt. I boken SKAM. Eksistens, relasjon, profesjon viser forfatter Marie Farstad at begrepet skam dekker et stort spekter - fra den sunne og nødvendi…

 • Arven etter 1968

  Arven etter 1968

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202700546

  Arven etter 1968 tilbyr en ny og tverrfaglig analyse av det lange 1968-opprøret, og drøfter virkningene av opprøret på politikk, samfunnsliv, filosofi, kunst, medier, litteratur, religion og pedagogikk fram til 2021. 1968-opprøret begynte rundt 1960…

 • Arven etter 1968

  Arven etter 1968

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202700546

  Arven etter 1968 tilbyr en ny og tverrfaglig analyse av det lange 1968-opprøret, og drøfter virkningene av opprøret på politikk, samfunnsliv, filosofi, kunst, medier, litteratur, religion og pedagogikk fram til 2021. 1968-opprøret begynte rundt 1960…

 • Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler

  Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202727642

  Denne lovsamlingen inneholder de viktigste lovene, forskriftene og reglene som gjelder til sjøs. Den er et nødvendig redskap for studenter i maritime utdanninger, sjøfolk og ansatte i skipsfartsnæringen. Samlingen er ajourført og oppgradert med nye…

 • Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler

  Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202727642

  Denne lovsamlingen inneholder de viktigste lovene, forskriftene og reglene som gjelder til sjøs. Den er et nødvendig redskap for studenter i maritime utdanninger, sjøfolk og ansatte i skipsfartsnæringen. Samlingen er ajourført og oppgradert med nye…

 • De moderate folkepartienes fall i Europa

  De moderate folkepartienes fall i Europa

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202734633

  1990-tallet var preget av optimisme: Den kalde krigen var over, demokratiet hadde seiret og Europa skulle endelig samles. Men utviklingen gikk ikke slik mange håpet. De siste 15-20 årene har optimismen blitt erstattet av utbredt pessimisme. I samme…

 • De moderate folkepartienes fall i Europa

  De moderate folkepartienes fall i Europa

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202734633

  1990-tallet var preget av optimisme: Den kalde krigen var over, demokratiet hadde seiret og Europa skulle endelig samles. Men utviklingen gikk ikke slik mange håpet. De siste 15-20 årene har optimismen blitt erstattet av utbredt pessimisme. I samme…

 • Nye VIPS-boken

  Nye VIPS-boken
  av Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg, Ingrid Thorell-Ekstrand, Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg, Ingrid Thorell-Ekstrand

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202456290

  VIPS er en forskningsbasert modell for dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen. VIPS-modellen (Velvære, Integritet, Profylakse, Sikkerhet) gir en enhetlig og systematisk struktur for beskrivelse og formidling av vesentlig informasjon om pasien…

 • Utsatt skatt-modellen

  Utsatt skatt-modellen

  Flexband - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202719838

  Utsatt skatt-modellen har siden 1992 blitt anvendt i årsoppgjør for aksjeselskaper, de fleste deltakerlignede selskaper og mange enkeltpersonforetak. Modellen er også viktig ved fastsetting av riktig pris ved transaksjoner som kjøp og salg av eiende…

 • Utsatt skatt-modellen

  Utsatt skatt-modellen

  Flexband - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202719838

  Utsatt skatt-modellen har siden 1992 blitt anvendt i årsoppgjør for aksjeselskaper, de fleste deltakerlignede selskaper og mange enkeltpersonforetak. Modellen er også viktig ved fastsetting av riktig pris ved transaksjoner som kjøp og salg av eiende…

 • Digitale forskningsmetoder

  Digitale forskningsmetoder

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202693930

  Digitale forskningsmetoder gir en introduksjon til ulike strategier for å samle samfunnsvitenskapelige data ved bruk av digitale hjelpemidler. Boken skiller mellom forskningsdesign hvor innhold på internett og sosiale medier brukes som sekundærdata…

 • Digitale forskningsmetoder

  Digitale forskningsmetoder

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202693930

  Digitale forskningsmetoder gir en introduksjon til ulike strategier for å samle samfunnsvitenskapelige data ved bruk av digitale hjelpemidler. Boken skiller mellom forskningsdesign hvor innhold på internett og sosiale medier brukes som sekundærdata…

 • Det norske dialektlandskapet

  Det norske dialektlandskapet
  av Brit Mæhlum, Unn Røyneland, Brit Mæhlum, Unn Røyneland

  Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202349417

  Boka gir en oversikt over det tradisjonelle norske dialektlandskapet, men legger samtidig stor vekt på endringene dette landskapet har gått gjennom de siste tiårene. Resultater fra nyere forskning rundt om i landet blir trukket inn, og framstillinge…

 • Avtaleloven

  Avtaleloven

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202630782

  Avtaleloven - med endringer, sist ved lov av 15. juni 2018 nr. 32 (i kraft 1. juli 2018)

 • Avtaleloven

  Avtaleloven

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202630782

  Avtaleloven - med endringer, sist ved lov av 15. juni 2018 nr. 32 (i kraft 1. juli 2018)

 • Sår

  Sår
  av Christina Lindholm, Christina Lindholm

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202648008

  Sår gjennomgår alle de vanligste typene behandlingstrengende sår. Her lærer du om fotsår hos personer med diabetes, ulike typer akutte sår, kategorier av trykksår, venøse og arterielle leggsår, og også om noen mer uvanlige sår. I fokus for teksten s…

 • Samiske stemmer i barnehagen

  Samiske stemmer i barnehagen

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202664619

  Samiske stemmer i barnehagen er en fagbok som fokuserer på å ivareta urfolks rettigheter nedfelt i FNs barnekonvensjon. Etter rammeplan i 2017 skal alle barnehager formidle og gi barn kjennskap til samiske urfolks språk, verdier, historie og tradisj…

 • Samiske stemmer i barnehagen

  Samiske stemmer i barnehagen

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202664619

  Samiske stemmer i barnehagen er en fagbok som fokuserer på å ivareta urfolks rettigheter nedfelt i FNs barnekonvensjon. Etter rammeplan i 2017 skal alle barnehager formidle og gi barn kjennskap til samiske urfolks språk, verdier, historie og tradisj…

 • Arveloven med kommentarer

  Arveloven med kommentarer

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202691455

  Ernst Moe gir i denne boken en veiledning til alle paragrafene i den nye loven om arv og dødsboskifte. Her knyttes forarbeidene og rettspraksis fra den gamle loven om arv samt de relevante deler av skifteloven til de nye bestemmelsene. Boken er et p…

 • Arveloven med kommentarer

  Arveloven med kommentarer

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202691455

  Ernst Moe gir i denne boken en veiledning til alle paragrafene i den nye loven om arv og dødsboskifte. Her knyttes forarbeidene og rettspraksis fra den gamle loven om arv samt de relevante deler av skifteloven til de nye bestemmelsene. Boken er et p…

 • Kreditorvern

  Kreditorvern

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202726287

  Når et kreditorbeslag inntreffer, kan det oppstå en rettighetskollisjon mellom dekningssøkende kreditor og andre rettighetshavere som utleder sin rett fra skyldneren. Kreditorvernet sørger for at en rettighetshaver oppnår beskyttelse mot at en kredi…

 • Kreditorvern

  Kreditorvern

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202726287

  Når et kreditorbeslag inntreffer, kan det oppstå en rettighetskollisjon mellom dekningssøkende kreditor og andre rettighetshavere som utleder sin rett fra skyldneren. Kreditorvernet sørger for at en rettighetshaver oppnår beskyttelse mot at en kredi…

 • Språkmøte; innføring i sosiolingvistikk

  Språkmøte; innføring i sosiolingvistikk
  av Brit Mæhlum, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland, Helge Sandøy

  Häftad - 2008 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788202283445

  Sosiolingvistikk er ei grein av språkvitskapen som tek utgangspunkt i språkvariasjonen i samfunnet. Ulike språk og ulike språklege variantar møtest heile tida både i det enkelte individet, i lokalmiljøet og i det større fellesskapet. I slike møte se…

 • Narratologi

  Narratologi
  av Petter Aaslestad, Petter Aaslestad

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245602517

  Boka tar utgangspunkt i episke teksters lagdeling (fortelling, historie, narrasjon) og drøfter muligheten av et fjerde nivå - kontekstnivået. Dette perspektivet holdes gjennom hele boka. Hovedtemaer er: forskningstradisjon, fortelling og historie, k…

 • Forvaringsstraff

  Forvaringsstraff

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202590543

  Forvaring er en tidsubestemt frihetsstraff som kan idømmes lovbrytere som antas å være særlig farlige, for å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet. Boken Forvaringsstraff inneholder en oversiktlig og grundig gjennomgang av: vilkårene for i…

 • Forvaringsstraff

  Forvaringsstraff

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202590543

  Forvaring er en tidsubestemt frihetsstraff som kan idømmes lovbrytere som antas å være særlig farlige, for å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet. Boken Forvaringsstraff inneholder en oversiktlig og grundig gjennomgang av: vilkårene for i…

 • Visuell kommunikasjon

  Visuell kommunikasjon

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202655402

  Visuelle uttrykksformer er like viktige som tekstlige. Farger, typografi, komposisjoner, bilder og tredimensjonale objekter er meningsbærende størrelser. I boken Visuell kommunikasjon presenteres en sosialsemiotisk tilnærming til analyse av visuelt…

 • Visuell kommunikasjon

  Visuell kommunikasjon

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202655402

  Visuelle uttrykksformer er like viktige som tekstlige. Farger, typografi, komposisjoner, bilder og tredimensjonale objekter er meningsbærende størrelser. I boken Visuell kommunikasjon presenteres en sosialsemiotisk tilnærming til analyse av visuelt…

 • Oppgaver med løsninger i rettslære

  Oppgaver med løsninger i rettslære

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202713430

  Oppgaveskriving er et effektivt verktøy både for å lære seg juss og for å trene på å løse oppgaver av samme type som de man vil kunne få på eksamen. Boken inneholder praktiske oppgaver med løsningsforslag. Forfatteren har gjort noen grep for å gjøre…

 • Oppgaver med løsninger i rettslære

  Oppgaver med løsninger i rettslære

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202713430

  Oppgaveskriving er et effektivt verktøy både for å lære seg juss og for å trene på å løse oppgaver av samme type som de man vil kunne få på eksamen. Boken inneholder praktiske oppgaver med løsningsforslag. Forfatteren har gjort noen grep for å gjøre…

 • Domsanalyse og domskritikk

  Domsanalyse og domskritikk
  av Ken Uggerud, Ken Uggerud

  Häftad - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202273743

  Dette er en grundig og praktisk veiledning i å løse domsanalyseoppgaver. Innledningsvis behandles spørsmål rundt disponering av oppgaven og forholdet mellom referat og analyse. Deretter gis en rekke konkrete, varierte eksempler med grundig veilednin…

 • Strategisk ledelse i barnehagen

  Strategisk ledelse i barnehagen
  av Kjell-Åge Gotvassli, Berit Irene Vannebo, Kjell-Åge Gotvassli, Berit Irene Vannebo

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202510626

  Forfatterne utvikler en kunnskapsplattform (teorier og empiri) for strategisk ledelse i barnehagen og drøfter hvilke praktiske konsekvenser en slik kunnskapsplattform får for de som innehar lederposisjoner i barnehagesektoren. Å ta i bruk strategibe…

 • Læring

  Læring
  av Kjeld Fredens, Kjeld Fredens

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202614317

  Enten du er barnehagelærer, lærer eller jobber med barn og unge i andre sammenhenger, gir denne boken innspill til nye måter å tenke på. Bokens gjennomgående tema er at læringens kroppslige fundament er avgjørende for livslang læring. Den er skrevet…

 • Den militære profesjonen, staten og samfunnet

  Den militære profesjonen, staten og samfunnet

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202719890

  Den militære profesjonen, staten og samfunnet er den første introduksjonsboken til militære studier på norsk. Forfatterne beskriver historiske utviklingslinjer knyttet til demokratisering, industrialisering og fremveksten av nye ideologier, og viser…

 • Den militære profesjonen, staten og samfunnet

  Den militære profesjonen, staten og samfunnet

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202719890

  Den militære profesjonen, staten og samfunnet er den første introduksjonsboken til militære studier på norsk. Forfatterne beskriver historiske utviklingslinjer knyttet til demokratisering, industrialisering og fremveksten av nye ideologier, og viser…

 • Jordmorboka

  Jordmorboka

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202484316

  Jordmorboka med instruktive illustrasjoner med gratis digitalutgave på kjøpet Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til…

 • Jordmorboka

  Jordmorboka

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202484316

  Jordmorboka med instruktive illustrasjoner med gratis digitalutgave på kjøpet Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til…

 • Kreftsykepleie

  Kreftsykepleie

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202493103

  Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler: Del 1: Utfordringer i kreftomsorgen. Kreftsykdom og -beh…

 • Kreftsykepleie

  Kreftsykepleie

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202493103

  Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler: Del 1: Utfordringer i kreftomsorgen. Kreftsykdom og -beh…

 • Makt og verdighet

  Makt og verdighet
  av Steinar Bjartveit, Kjetil Eikeset, Steinar Bjartveit, Kjetil Eikeset

  Inbunden - 2008 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202269968

  Perspektiver og teorier innen ledelse kommer og går. Nye begreper innføres mens gamle kastes på modellenes skraphaug, eller de resirkuleres i ny innpakning. Ledelsesfeltet er en industri. Likevel vender noen problemstillinger stadig tilbake. Noen pe…

 • Lærer i skolen 5-10

  Lærer i skolen 5-10

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202622015

  Boka handler om å være lærer og hvordan læreren kan legge til rette for elevenes læring og utvikling. Den er tilpasset lærerstudenter på GLU 5.-10. trinn. Kapitlene bidrar med innsikt i hvordan elevers læring kan forstås og hvordan undervisning i mø…

 • Lærer i skolen 5-10

  Lærer i skolen 5-10

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202622015

  Boka handler om å være lærer og hvordan læreren kan legge til rette for elevenes læring og utvikling. Den er tilpasset lærerstudenter på GLU 5.-10. trinn. Kapitlene bidrar med innsikt i hvordan elevers læring kan forstås og hvordan undervisning i mø…

 • Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag

  Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag
  av Ida Blom, Sølvi Sogner, Bente Rosenbeck, Ida Blom, Sølvi Sogner, Bente Rosenbeck

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202243463

  I løpet av de fem hundre årene fra 1500 til i dag skjedde store og revolusjonære endringer av samfunnene i den vestlige verden som forandret menneskelivene på grunnleggende vis. Endringene begynte i Europa og spredte seg derfra utover kloden. Alt i…

 • Blodprøvetaking i praksis

  Blodprøvetaking i praksis

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202504311

  Blodprøvetaking i praksis gir en innføring i alle aspekter som vedrører blodprøvetaking og preanalytiske forhold. Målet er å øke kunnskapen og kompetansen for å sikre korrekt prøvetaking og derved korrekte analyseresultater. Pensumsrelevans Boken de…

 • Blodprøvetaking i praksis

  Blodprøvetaking i praksis

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202504311

  Blodprøvetaking i praksis gir en innføring i alle aspekter som vedrører blodprøvetaking og preanalytiske forhold. Målet er å øke kunnskapen og kompetansen for å sikre korrekt prøvetaking og derved korrekte analyseresultater. Pensumsrelevans Boken de…

 • Plan- og bygningsloven : (lov om planlegging og byggesaksbehandling) av 27. juni 2008 nr. 71 : med endringer, sist ved lov av 18. juni 2021 nr. 130 (i kraft 1. juli 2021) ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 9. februar 2021 nr. 410 (i kraft 1. mai 2021) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved forskrift av 28. april 2021 (i kraft 1. juli 2021)

  Plan- og bygningsloven : (lov om planlegging og byggesaksbehandling) av 27. juni 2008 nr. 71 : med endringer, sist ved lov av 18. juni 2021 nr. 130 (i kraft 1. juli 2021) ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 9. februar 2021 nr. 410 (i kraft 1. mai 2021) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved forskrift av 28. april 2021 (i kraft 1. juli 2021)

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202737719

  Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 18. juni 2021 nr. 130 (i kraft 1. juli 2021)

 • Plan- og bygningsloven : (lov om planlegging og byggesaksbehandling) av 27. juni 2008 nr. 71 : med endringer, sist ved lov av 18. juni 2021 nr. 130 (i kraft 1. juli 2021) ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 9. februar 2021 nr. 410 (i kraft 1. mai 2021) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved forskrift av 28. april 2021 (i kraft 1. juli 2021)

  Plan- og bygningsloven : (lov om planlegging og byggesaksbehandling) av 27. juni 2008 nr. 71 : med endringer, sist ved lov av 18. juni 2021 nr. 130 (i kraft 1. juli 2021) ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 9. februar 2021 nr. 410 (i kraft 1. mai 2021) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved forskrift av 28. april 2021 (i kraft 1. juli 2021)

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202737719

  Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 18. juni 2021 nr. 130 (i kraft 1. juli 2021)

 • Oslo; ulikhetenes by

  Oslo; ulikhetenes by
  av Kristin Hegna, Anne Stine Johnsbråten, Marianne Takvam Kindt, Jan Eivind Myhre, Willy Pedersen, Rolf Barlindhaug, Tor Bjørklund, Ingar Brattbakk, Astri Margreta Dalseide, Jon Ivar Elstad, Magne Flemmen, Jørn Ljunggren, Bengt Andersen, Patrick Lie Andersen, Anders Bakken, Per Gunnar Røe, Maren Toft, Terje Wessel, Øyvind Wiborg, Kristin Hegna, Anne Stine Johnsbråten, Marianne Takvam Kindt, Jan Eivind Myhre, Willy Pedersen, Rolf Barlindhaug, Tor Bjørklund, Ingar Brattbakk, Astri Margreta Dalseide, Jon Ivar Elstad, Magne Flemmen, Jørn Ljunggren, Bengt Andersen, Patrick Lie Andersen, Anders Bakken, Per Gunnar Røe, Maren Toft, Terje Wessel, Øyvind Wiborg

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202521615

  Oslo er en unik by i norsk sammenheng. Ikke bare er Oslo hovedstad, politisk maktsentrum og det nærmeste Norge kommer en internasjonal storby: Oslo er også ulikhetenes by. Ingen andre steder i Norge er det tydeligere at sosiale skiller følger geogra…

 • Tekstanalyse; ei innføring

  Tekstanalyse; ei innføring
  av Karianne Skovholt, Aslaug Veum

  Häftad - 2014 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788202400408

  I informasjonssamfunnet møter vi enorme mengder tekstar av ulike slag. Meir enn nokon gong er det viktig å kunne stille spørsmål ved korleis verda blir framstilt i reklame, haldningskampanjar, bloggar, avistekstar og sosiale media. Denne boka handle…

 • Gode fagfolk vokser

  Gode fagfolk vokser
  av Greta Marie Skau, Greta Marie Skau

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202547721

  Gode fagfolk vokser handler om personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Hva er egentlig personlig kompetanse, hvilken plass har den i vår samlede profesjonalitet, og hvordan utvikler vi den? Denne femte utgaven av boka har samme hovedkapitler so…

 • Strategisk ledelse

  Strategisk ledelse
  av Harald Knudsen, Bjørn-Tore Flåten, Jonny Holbek, Åge Johnsen, Harald Knudsen, Inger G. Stensaker, Harald Knudsen, Bjørn-Tore Flåten, Jonny Holbek, Åge Johnsen, Harald Knudsen, Inger G. Stensaker

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202406981

  Strategisk tenkning og strategisk handling blir stadig viktigere for de fleste virksomheter – i næringsliv, offentlig sektor og frivillig sektor. En viktig grunn til det er at globalisering, teknologisk utvikling, digitalisering av informasjon…

 • Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap

  Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202481988

  Denne boka handler om pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi i et flerfaglig perspektiv, og om hvordan læreren kan vektlegge dette. Målet er å bidra til forståelse og kunnskap om hvordan pedagogisk entreprenørskap kan bli en del av skolens f…

 • Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap

  Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202481988

  Denne boka handler om pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi i et flerfaglig perspektiv, og om hvordan læreren kan vektlegge dette. Målet er å bidra til forståelse og kunnskap om hvordan pedagogisk entreprenørskap kan bli en del av skolens f…

 • Fyrsten

  Fyrsten
  av Niccolò Machiavelli, Niccolò Machiavelli

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202218027

  FYRSTEN av Niccolò Machiavelli kommer nå i ny utgave i serien Cappelens upopulære skrifter. Dette er et av verdenshistoriens mest berømte politiske verker. Hvem kjenner ikke begrepet "machiavellisme"? - Men "Fyrsten" er langt mer enn dette: Jon Bing…

 • Journalistikk og kildekritisk analyse

  Journalistikk og kildekritisk analyse
  av Sigurd Allern, Sigurd Allern

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202562557

  Kildekritisk analyse har blitt et tema i den internasjonale, politiske debatten. Det skyldes den oppmerksomheten mediemanipulasjon og «fake news» har fått i løpet av de to siste årene. I denne nye og oppdaterte utgaven av Journalistikk og kildekriti…

 • Elevers språkbruk

  Elevers språkbruk

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202632748

  Denne boka handler om hvordan ulik språkbruk kan skape ulike stemninger og relasjoner i et klasse­rom og hvordan du som lærer kan jobbe for gode relasjoner mellom deg og elevene og elevene seg imellom. I Elevers språkbruk presenteres en ny metode fo…

 • Elevers språkbruk

  Elevers språkbruk

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202632748

  Denne boka handler om hvordan ulik språkbruk kan skape ulike stemninger og relasjoner i et klasse­rom og hvordan du som lærer kan jobbe for gode relasjoner mellom deg og elevene og elevene seg imellom. I Elevers språkbruk presenteres en ny metode fo…

 • Voldens ansikter

  Voldens ansikter
  av Yngve Hammerlin, Paul Leer-Salvesen, Yngve Hammerlin, Paul Leer-Salvesen

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202431976

  Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom histor…

 • Distriktspolitikkens historie i Norge

  Distriktspolitikkens historie i Norge
  av Håvard Teigen

  Inbunden - 2019 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788202644970

  Distriktspolitikkens historie i Norge beskriver utviklinga av norsk distriktspolitikk i tida etter andre verdskrigen. Den starter med gjenreisinga av Nord-Norge og viser korleis denne politikken etter kvart kom til å omfatte utkantområde i Sør-Norge…

 • Hvordan gjennomføre undersøkelser?

  Hvordan gjennomføre undersøkelser?
  av Dag Ingvar Jacobsen, Dag Ingvar Jacobsen

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202481889

  Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, v…

 • Grunnleggende økonomistyring

  Grunnleggende økonomistyring

  Flexband - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202659820

  Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hån…

 • Grunnleggende økonomistyring

  Grunnleggende økonomistyring

  Flexband - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202659820

  Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hån…