Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - CálliidLágádus

Sök »
Din sökning gav 200 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Erin

  Erin
  av Lemet-Jon Jovnna

  6-9 år Inbunden - 2020 - Nordsamiska - ISBN: 9788282633932

  Erin lea cearpmat. Dán girjjis son muitala jagi dáhpáhusain, ealliid, lottiid ja divrriid birra maid lea deaivan, dalle go lei miessi. Erin gulahallá buot ealliiguin maid deaivá. Muitala gal maiddái manne su olbmot dadjet son lea Erin. Boka er skrev…

 • Reivvet kommi?uvdnii

  Reivvet kommi?uvdnii
  av Siri Broch Johansen

  Häftad - 2020 - Nordsamiska - ISBN: 9788282633550

  Riddu riddu 2019. Jeg har sikret meg den aller siste plassen i Nordlige Folks Senters storsal. Sannhets- og forsoningskommisjonen vil møte lokalbefolkninga. De har planlagt møtet godt. Flere lokale innbyggere holder forberedte innlegg, noen andre lo…

 • Luonddunamahusat = Samiske naturbenevnelser

  Luonddunamahusat = Samiske naturbenevnelser

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282634359

  Boken er tospråklig: nordsamisk og norsk Formålet med denne boka er å revitalisere naturbenevnelser på samisk for bruk i dagligtale, og kanskje spesielt når en ferdes ute i skog og mark. De samiske naturbenevnelsene i boka er samlet inn for det mest…

 • Luonddunamahusat = Samiske naturbenevnelser

  Luonddunamahusat = Samiske naturbenevnelser

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282634359

  Boken er tospråklig: nordsamisk og norsk Formålet med denne boka er å revitalisere naturbenevnelser på samisk for bruk i dagligtale, og kanskje spesielt når en ferdes ute i skog og mark. De samiske naturbenevnelsene i boka er samlet inn for det mest…

 • Jiehtanasa idit

  Jiehtanasa idit
  av Sunna Kitti

  Häftad - 2020 - Nordsamiska - ISBN: 9788282633956

  Don bealde davimus násti Issát gávdná dolos máilmmi, man ávdin guovlluid hálddasit manimus jiehtanasat. Namahit sápmelacca Beaivvi Bártni árbbolazzan, ja cállet sutnje oasi sin árbbis. Issát lea ohcamin dan, man Jiehtanasatge leat láhppán. Tegneseri…

 • Moarrás biernna (lulesamiska)

  Moarrás biernna (lulesamiska)
  av Rakel-Iren Østnes-Lillehaug Pedersen

  3-6 år Inbunden - 2018 - Samiska - ISBN: 9788282632911

  Den sinte bjørnen handler om Lillebror på 4 år. Han bor sammen med mamma, pappa, søster og bror. De er en helt vanlig familie der alle elsker hverandre. Allikevel har Lillebror det vanskelig hjemme fordi han opplever at pappa av og til endrer seg, o…

 • Prinsa Alit

  Prinsa Alit
  av Marc De Bel

  6-9 år Inbunden - 2019 - Nordsamiska - ISBN: 9788282633253

  Boka er på nordsamisk. Dá lea mannesiido teaksta mii gullá girjái: Prinsa Alit lea ozzon ártegis dávdda. Son lea buot alihin: -calmmit, vuovttat, njuovcca, ja go vel su varra ge lea alit. Dasto vel lea nu ahte son ii gierdda makkárge ivnni, earret .…

 • Folket under nordlyset = People under the northern lights = Álbmot guovssahasa vuolde

  Folket under nordlyset = People under the northern lights = Álbmot guovssahasa vuolde
  av Per Ivar Somby, Per Ivar Somby

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282633789

  I 1882 og 1883 oppholdt den danske nordlysforskeren Sophus Tromholt seg i Sápmi, mest i Kautokeino. Når han ikke fotograferte nordlys fant han andre spennende motiver, nemlig menneskene i Kautokeino. Bildene er såpass spesielle at de i dag er del av…

 • Nu dat lei

  Nu dat lei
  av Maren Uthaug

  Inbunden - 2016 - Nordsamiska - ISBN: 9788282631877

  Forfatteren har skrevet en fortellingen der handlingen skjer både i Sápmi og i Danmark. Ristins far Knut tar henne med som ung jente til Danmark. Der vokser hun opp med far. Barndomsminner, især mormors formaninger og samiske fortellinger har farget…

 • Deanuleagi sámefáhcat = Samevotter fra Tanadalen

  Deanuleagi sámefáhcat = Samevotter fra Tanadalen
  av Kirsti-Synnøve Suongir, Kirsti-Synnøve Suongir

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282633796

  Med denne boken ønsker forfatteren å hedre alle de damene i Tanadalen som villig har delt sine vottemønstre med henne, og bidratt med å samle dem. Slik kan de bevares og bli tatt i bruk av nye strikkeglade generasjoner. Dáinna girjjiin háliida cálli…

 • Náhkehasat

  Náhkehasat
  av Matti Aikio

  Inbunden - 2008 - Nordsamiska - ISBN: 9788292044094

  Romanen skildrer miljøet i Karasjok ved forrige århundreskifte. Hovedpersonen i romanen er en rik reineier og vi følger hovedpersonen i samhandling og konflikter med sine egne, med de fastboende samene, og med den norske øvrigheten.

 • Kátjá

  Kátjá
  av Elle Márjá Vars

  12-15 år Inbunden - 2020 - Nordsamiska - ISBN: 9788282633512

  Kátjá nuoraidromána lea odda áiggi sámi girjjálasvuoda klassihkkár. Romána oaccui erenoamás stuorra berostumi go ilmmai cakcat 1986:s. Eai lean vel sámi girjecállit arvan cálligoahtit oddasat áiggis. Elle Márjá Vars sattai Kátjáin njunus cállin. Odd…

 • Aigine Lavra; giesie Bassegohppesne

  Aigine Lavra; giesie Bassegohppesne
  av Torkel Rasmussen

  Inbunden - 2009 - Sydsamiska - ISBN: 9788292044674

  Áhtos-Ánde er noaidi, sjaman. Han har skapt seg om til en ravn og ber Áigin Lávra være med han. De flyr over snødekte fjell og følger en dyp dal til kysten. Her kan du bli med Áigin Lávra på en overnaturlig reise til spesielle hendelser på et gammel…

 • Áigin Lávra

  Áigin Lávra
  av Torkel Rasmussen

  Inbunden - 2009 - Nordsamiska - ISBN: 9788292044650

  Áhtos-Ánde er noaidi, sjaman. Han har skapt seg om til en ravn og ber Áigin Lávra være med han. De flyr over snødekte fjell og følger en dyp dal til kysten. Her kan du bli med Áigin Lávra på en overnaturlig reise til spesielle hendelser på et gammel…

 • Samene i rettssystemet

  Samene i rettssystemet
  av Wenke Brenna, Wenke Brenna

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788292044261

  Boken tar for seg samhandlingen mellom samer og det norske rettssystemet. Den inneholder intervjuer med samiske brukere, og belyser spørsmål som: Opplever samiske brukere at de blir forstått i møtet med rettsystemet? Hvordan fungerer tolkingen i ret…

 • Biret duoddaris = Bierit duoddarin = Bræjhta vaeresne

  Biret duoddaris = Bierit duoddarin = Bræjhta vaeresne
  av Irene Länsman

  Inbunden - 2019 - Multi - flera språk - ISBN: 9788282633161

  Boken är på nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska.

 • Málo?

  Málo?
  av Marc De Bel

  6-9 år Inbunden - 2021 - Nordsamiska - ISBN: 9788282634311

  Go Málos riegádii dán máilbmái, de ledje buohkat su bearrasis nu ilus. Loavddes ja hájumielat bártnás dattetge dáistala sajáiduvvat ja áhtanussat. Sus ii lean hoahppu stuorrut. Son miellaseabbo stulai ádjá gilvvagárddis ovttas iezas vidain várjalead…

 • Saemien tjaelijh

  Saemien tjaelijh
  av Harald Gaski, Lena Kappfjell

  Häftad - 2008 - Sydsamiska - ISBN: 9788292044476

  Heftet inneholder forfatterportretter over samiske forfattere.

 • Elsa Laula Renberg;historien om samefolkets stora Minerva

  Elsa Laula Renberg;historien om samefolkets stora Minerva
  av Siri Broch Johansen

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9788282631730

  Nå er den her, den første samla biografien om Elsa Laula Renberg. Samepolitisk ikon som blir minnet over hele Sápmi-Sameland. Endelig kan vi bli kjent med mennesket Elsa om vietsitt liv til arbeidet for sitt folk.

 • Skåajjen tjeakoesvoete

  Skåajjen tjeakoesvoete

  Inbunden - 2018 - Sydsamiska - ISBN: 9788282633123

  Åadtjoeh daelie govledh jïh vuejnedh gosse tjidtjie jïh aehtjie, onnevïelle jïh manne jeatja sæjjan juhtiejimh. Manne naa bïllijim gosse edtjimh juhtedh. Onnevïelle lij annje dan onne, idtji raaktan guarkah. Sjïdti nemhtie guktie tjidtjie gon aehtji…

 • Sámeceardda heaggasuotna

  Sámeceardda heaggasuotna
  av Aage Solbakk

  Inbunden - 2020 - Nordsamiska - ISBN: 9788282634243

  Cálli lea dahkan oahpaheaddji ja sámegiela berosteaddji Anders Larsen muittuhusa girjji namman. Sagai Muittalægje aviissas 01.07.1905 son cállá: «Mii diehtit ahte giella lea olmmos-ceardda heaggasuotna. Go dat nohká ja vajáldahttojuvvo, de nohká mai…

 • Sarvvamiehttse

  Sarvvamiehttse

  Inbunden - 2017 - Lulesamiska - ISBN: 9788282632430

  Her skal du få være med meg og lillebror til Elgskogen. Mamma og pappa, lille-bror, og jeg flyttet til et nytt sted. Jeg var ganske redd da vi skulle flytte. Lille-bror var liten, og forsto ennå ikke alt. Og det ble slik mamma og pappa sa. Det ble a…

 • Mun sáhtán ?addat vaikke manin

  Mun sáhtán ?addat vaikke manin

  6-9 år Inbunden - 2020 - Nordsamiska - ISBN: 9788282633147

  Maid don hálidat saddat? Doavttir? Pilohta?

 • Sarvvameahcci

  Sarvvameahcci
  av Samuel Gælok

  Inbunden - 2018 - Nordsamiska - ISBN: 9788282633116

  Dál galggat beassat mu ja mu unnavieljaza mielde sarvvameahccái. Áhcci, eadni, unnavieljas ja mun leat fárren muhtun odda báikái. Ledjen oalle balus go fárriimet. Muhto unnavieljas gal lei vuos nu unni ahte ii ádden buot. Gárttai nu mo áhcci ja eadn…

 • ?elges deatnu = Den funklende floden : herligheten i nord : transportåre gjennom tidene

  ?elges deatnu = Den funklende floden : herligheten i nord : transportåre gjennom tidene
  av Aage Solbakk, Aage Solbakk

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282633994

  En bok til feiringen av den nye brua ved Tana bru. Tana kommunes ordfører skriver i sin hilsen i boka «En bru for mennesker og muligheter». Dessuten at vi lenge har gledet oss til at den nye brua åpnes. Boka skal da også komme ut til åpningen av bru…

 • Guhti I válldám guovsagisáv

  Guhti I válldám guovsagisáv
  av Cecilie Lanes

  Inbunden - 2016 - Lulesamiska - ISBN: 9788282631945

  Forlagets omtale: I denne boka tar Julie og Troll Olav dere med på en vinterreise fra Tromsø til Nordkapp med Hurtigruten. Samegutten Jovnna er veiviser, og ferden går videre med reinsdyrslede inn på vidda i jakten på det forsvunne nordlyset. Boka e…

 • Eallinmokta = Livsmot

  Eallinmokta = Livsmot
  av Lars Johnsen, Lars Johnsen

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282633482

  Livsmot er en bok for hverdagsmennesker i alle aldre. Boken er kalt Livsmot fordi visjonen er at den skal løfte leseren og være til oppmuntring, inspirasjon og ettertanke. Boken består av 52 betraktninger utfra dagligdagse temaer. Bibelsitatene er h…

 • Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dolos osku

  Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dolos osku
  av Roald E. Kristiansen

  Häftad - Nordsamiska - ISBN: 9788292044155

  Boka tar for seg urfolksreligioner i nordområdene og gammel samisk tro.

 • Gie goeksegem vaalteme?

  Gie goeksegem vaalteme?
  av Cecilie Lanes

  6-9 år Inbunden - 2016 - Sydsamiska - ISBN: 9788282631952

  Forlagets omtale: I denne boka tar Julie og Troll Olav dere med på en vinterreise fra Tromsø til Nordkapp med Hurtigruten. Samegutten Jovnna er veiviser, og ferden går videre med reinsdyrslede inn på vidda i jakten på det forsvunne nordlyset. Boka e…

 • Jahki sámis

  Jahki sámis
  av Marit Mikkelsdatter Eira Murud

  Inbunden - 2016 - Nordsamiska - ISBN: 9788282632164

  Boka som avslører samenes hemmeligheter! Her er boken som forteller om hvordan samene har utnyttet naturressursene i sine områder. Boken er basert på erfaringskunnskap fra det nordligste Sápmi. Her er merkedager og tegn knyttet til myter, mye om nat…

 • Soldråper

  Soldråper
  av Ellen Hofsø, Ellen Hofsø

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282633963

  En frittstående fortsettelse av romanen Elvesang. Bøkene forteller historien om to ukuelige kvinneskikkelser i hvert sitt land på Nordkalotten på midten av 1800-tallet. Mora Ulrika i Pajala som måtte sende fra seg sin datter og sønn til norskekysten…

 • Nïestesjidh = Niesteboazu : tradisjonell slakting på Helgeland

  Nïestesjidh = Niesteboazu : tradisjonell slakting på Helgeland
  av Gun Margret Utsi, Gun Margret Utsi

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282631969

  Tradisjonell reinslakt på Helgeland Her er den nye utgaven av boken som kom ut i 2010, da på sørsamisk og norsk. I den nye utgaven er nordsamisk kommet til. Her kan vi lære hvordan vi slakter og parterer reinskrotten samtidig som vi lærer de tallrik…

 • Elvesang

  Elvesang
  av Ellen Hofsø, Ellen Hofsø

  Inbunden - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282632195

  «Når isjøkelen under Stuorracohkka løsner og ruller ned ura og vannet spruter over fjellskrentene, da vil du høre et drønn. Det er sommertegnet i Runguvuopmi. Da må du kaste blikket oppover, og du vil se at det du trodde var grå mose, blir levende.…

 • Året i Sápmi

  Året i Sápmi
  av Marit Mikkelsdatter Eira Murud, Marit Mikkelsdatter Eira Murud

  Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282631709

  Her er boken som forteller om hvordan samene har utnyttet naturressursene i sine områder. Boken er basert på erfaringskunnskap fra det nordligste Sápmi. Her er merkedager og tegn knyttet til myter, mye om naturens og dyrenes tilstand etter årstidene…

 • Brev til kommisjonen

  Brev til kommisjonen
  av Siri Broch Johansen, Siri Broch Johansen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282633543

  Siri Broch Johansen skriver et personlig brev til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Ikke bare på vegne av seg selv og sin egen fortelling, men også fortelling til mange samer, og på vegne av samene.

 • Silbbamánno

  Silbbamánno
  av Sissel Horndal

  9-12 år Inbunden - 2016 - Lulesamiska - ISBN: 9788282631617

  Sølvmånen er en billedbok fra den samiske eventyrverdenen for ungdom og større barn. En ung jente blir overfalt av Stallo mens hun gjeter rein i fjellet. Stallo røver med seg både jenta og reinflokken og fører henne til gammen sin. Her får hun valge…

 • Byggeskikk i Sápmi

  Byggeskikk i Sápmi
  av Randi Sjølie, Randi Sjølie

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282632119

  Boka gir en oversikt over viktige sider ved den byggeskikken som finnes i Sápmi. Utover en historisk introduksjon omtales mange lokaliteter fra nord til sør i Sápmi. De omtalte husene finnes først og fremst på norsk side, mens enkelte på svensk og f…

 • Ikth lij saametje

  Ikth lij saametje
  av Maren Uthaug

  Häftad - 2017 - Sydsamiska - ISBN: 9788282631990

  Det var en gang en same. En nesten sann fortelling om samenes historie. Historien om samene er en fargerik fortelling. Tidligere har fremmede skrevet om samene. Nå skriver samene selv Samelands og samenes historie. Denne boken er et bidrag i denne k…

 • Silbamánnu

  Silbamánnu
  av Sissel Horndal

  9-12 år Inbunden - 2016 - Nordsamiska - ISBN: 9788282631822

  Sølvmånen er en billedbok fra den samiske eventyrverdenen for ungdom og større barn. En ung jente blir overfalt av Stallo mens hun gjeter rein i fjellet. Stallo røver med seg både jenta og reinflokken og fører henne til gammen sin. Her får hun valge…

 • Davvisámi báikenamat

  Davvisámi báikenamat
  av Samuli Aikio

  Inbunden - 2017 - Nordsamiska - ISBN: 9788282632201

  Boka forteller om stedsnavn fra det nordlige Sápmi, (Nordkalotten). Bokas forfatter beskriver stedsnavnet kort og samtidig forklares navnets betydning og opprinnelse. Boka er blitt en betydelig og spesiell informasjonskilde. Boka er på nordsamisk.

 • Bahás guovza (nordsamiska)

  Bahás guovza (nordsamiska)
  av Rakel-Iren Østnes-Lillehaug Pedersen

  3-6 år Inbunden - 2018 - Samiska - ISBN: 9788282632904

  Den sinte bjørnen handler om Lillebror på 4 år. Han bor sammen med mamma, pappa, søster og bror. De er en helt vanlig familie der alle elsker hverandre. Allikevel har Lillebror det vanskelig hjemme fordi han opplever at pappa av og til endrer seg, o…

 • Gárzi

  Gárzi
  av Sara Vuolab

  Inbunden - 2019 - Nordsamiska - ISBN: 9788282633390

  Gárzi: Trangt Interessent tekst, som utfordrer leserens nysgjerrighet. Lengselen etter noe antydes i diktene. Også kjærlighet og mellom menneskelig forhold finns i tekstene. Tap, utelatelse, starte eller reise er temaer som utforskers fra ulike pers…

 • Tiden er et skip som ikke kaster anker

  Tiden er et skip som ikke kaster anker

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282632379

  Samiske ordtak, i norsk oversettelese med forklaringer. Boka bygger på den samiske originalen, Jodi lea buoret go oru fra 2003. Den samiske tittelen, som for øvrig er første ordtak i begge samlingene, betyr at det er bedre å være på reise enn å hold…

 • Tiden er et skip som ikke kaster anker

  Tiden er et skip som ikke kaster anker

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282632379

  Samiske ordtak, i norsk oversettelese med forklaringer. Boka bygger på den samiske originalen, Jodi lea buoret go oru fra 2003. Den samiske tittelen, som for øvrig er første ordtak i begge samlingene, betyr at det er bedre å være på reise enn å hold…

 • Myths, tales and poetry

  Myths, tales and poetry

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9788282633819

  This anthology presents Sámi oral and written texts from the last four hundred years - Sámi narratives and poetry relating creation of the world, the inhabitation of Sápmi, and vivid accounts of how the Sámi have fought against colonization and assi…

 • Silpeaske

  Silpeaske
  av Sissel Horndal

  9-12 år Inbunden - 2016 - Sydsamiska - ISBN: 9788282631624

  Sølvmånen er en billedbok fra den samiske eventyrverdenen for ungdom og større barn. En ung jente blir overfalt av Stallo mens hun gjeter rein i fjellet. Stallo røver med seg både jenta og reinflokken og fører henne til gammen sin. Her får hun valge…

 • Samiske nasjonale strategar

  Samiske nasjonale strategar
  av Ketil Zachariassen

  Inbunden - 2013 - Norska (nynorsk) - ISBN: 9788282631174

  Samiske nasjonale strategarer den første samla framstillinga av den samepolitiske kampen for samisk språk og kultur på første halvdel av 1900-talet. Til grunn ligg omfattande ny forsking om den samiske opposisjonens deltaking i det samiske og norske…

 • Beaiveálgu = Dagen gryr

  Beaiveálgu = Dagen gryr
  av Anders Larsen, Anders Larsen

  Inbunden - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282631402

  Andres Larsen kortroman Bæivv-Alggo fra 1912 gir et godt bilde av sjøsamenes liv og tanker på begynnelsen av 1900-tallet. Boka er blitt en klassiker. Nå endelig også på norsk. Boka er også på samisk.

 • Mun lean uoigi

  Mun lean uoigi
  av Siri Broch Johansen

  9-12 år CD-bok - 2014 - Nordsamiska - ISBN: 9788282631587

  Lydbok på nordsamisk Jeg har lært om kvinner i dag. Jeg har lært at hvis det er noe som er galt , så går det ikke over av seg sjøl. Og hvis du tror at det er best å ikke å snakke om det, tar du sannsynligvis feil.

 • Mun lean uoigi

  Mun lean uoigi
  av Siri Broch Johansen

  Inbunden - 2014 - Nordsamiska - ISBN: 9788282631600

  Jeg har lært om kvinner i dag. Jeg har lært at hvis det er noe som er galt , så går det ikke over av seg sjøl. Og hvis du tror at det er best å ikke å snakke om det, tar du sannsynligvis feil. Boka er på samisk og norsk, og er er Siri Broch Johansen…

 • Rumáj

  Rumáj
  av Trond-Viggo Torgersen, Vivian Zahl Olsen

  6-9 år Inbunden - 2016 - Lulesamiska - ISBN: 9788282631693

  Trond-Viggo Torgersen. Vivian Zahl Olsen barnebok "Kroppen" fra 1983, oversatt til Lulesamisk

 • Mepusa

  Mepusa
  av Eivor Meisler

  6-9 år Inbunden - 2020 - Nordsamiska - ISBN: 9788282633987

  Terrorista Adolf vuoittáhalai Kamikazeveaga sáhpániidda. Dál lea son karantenas, guolggai haga ja buot skurtnajagan. Nuoskkes spiinnit ridjet, skihkahuddet ja dollet guohca buoskkunfeasttaid. Dát lea váivin daid fiinna buhtes yogasávzzaide, geat sad…

 • Guobbarat, sámmálat, jeahkálat

  Guobbarat, sámmálat, jeahkálat
  av Heikkiarmas Lukkari

  Häftad - 2012 - Nordsamiska - ISBN: 9788292044926

  Boka presenterer forskjellige typer sopp, lav og mose.