Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Axess Publishing AB

Sök »
Din sökning gav 104 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Liberalismens idéer

  Liberalismens idéer

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717245

  Vi lever i en tid av triumf och bakslag för liberalismen. I delar av världen har framgångarna varit så stora och uppslutningen så allmän att många nästan glömt bort att ideer man tar för självklara har just en liberal historia. På andra håll går utv…

 • Krisberedskap i kris?

  Krisberedskap i kris?

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717207

  Den svenska krisberedskapen har fortfarande brister trots att vi genom historiska erfarenheter är väl medvetna om vilka katastrofer som kan komma och vilka utmaningar vi står inför. Sverige har en lång tradition av att ha svårt att hantera oväntade…

 • Vänsterns idéer

  Vänsterns idéer

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717160

  Vänstern har hamnat i en utdragen identitetskris. De materiella förhållandena, som var så centrala för Karl Marx, har under ett par decennier tilldragit sig minskat intresse i vänsterkretsar. Samtidigt har idéer om gränslöshet och representation fåt…

 • Kristdemokraternas idéer

  Kristdemokraternas idéer

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717276

  Kristdemokraterna bildades 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling (KDS). Det skedde som en reaktion mot tidens kulturradikalism och ett förslag om kraftigt minskad kristendomsundervisning. Partiet vann inga snabba segrar men visade desto stör…

 • I konservatismernas tid

  I konservatismernas tid

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717191

  Under en lång period har Sverige ganska ensidigt bejakat snabb förändring och glatt sig åt att vara "världens modernaste land". Men nu ställs åter frågor om det inte kan finnas poänger med att lyssna på erfarenheten, utgå från traditionen och bry si…

 • Idéernas USA

  Idéernas USA

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717269

  Idéerna kommer från väster. Så har det i alla fall varit länge. Vad gäller såväl högt som lågt, akademiskt som populärkulturellt, har en stor del av svensk ide- och värderingsdebatt utgått från tankegångar som plockats upp i USA. Ibland har det näst…

 • Miljöpartiets idéer

  Miljöpartiets idéer

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717252

  Miljöpartiet startades som ett alternativ till de etablerade partierna. Inte bara vad gällde åsikterna utan också i synen på hur politik skulle bedrivas. Inledningsvis avstod man från att hålla sig med en traditionell partiledare, så små­ningom uppk…

 • Den svenska framgångssagan?

  Den svenska framgångssagan?

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789170549458

  Om välfärdsstaten Sverige i förändring. Från ett kallt land i Europas utkant förvandlades Sverige till en välfärdsstat, en IT-nation och idag ett mångkulturellt samhälle med nya perspektiv och värderingar.Boken ingår i Engelsbergsseminarierna och ut…

 • Från Strindberg till Cervantes

  Från Strindberg till Cervantes
  av Nathan Shachar

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717078

 • En statstjänstemans betraktelser

  En statstjänstemans betraktelser
  av Lars Peter Fredén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717184

 • Filosofins litterära formvärld och andra studier

  Filosofins litterära formvärld och andra studier
  av Svante Nordin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188717054

 • Fighting Propaganda

  Fighting Propaganda
  av Niklas H. Rossbach

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9789197958844

  How to deal with propaganda and disinformation is not a new challenge. This book shows how Sweden, during the early Cold War, managed to establish an asymmetrical counter measure, the Swedish Preparedness Board for Psychological Defence. The book al…

 • Medielandskapet

  Medielandskapet
  av Kurt Almqvist

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789189672796

  Ledarsidorna spelar idag, trots alla kriser en stor roll i Sverige. De stora medierna dominerar debatten och är alltfort agendasättande, men hur representativa är de egentligen för åsikter, önskningar och föreställningar som det stora flertalet omfa…

 • Kapitalismens betydelse för Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

  Kapitalismens betydelse för Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789189672987

  Med näringsfrihetens införande år 1864, vad som kallats de Gripenstedtska reformerna, öppnades det gamla hårt reglerade Sverige upp för marknadskrafternas spel. Reformerna utgjorde också upptakten till en lång period av ekonomisk välståndsutveckling…

 • Nation, stat, imperium

  Nation, stat, imperium

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188717023

  Vilka frågor inställer sig för den som vill närma sig fenomenet nationell identitet i ett långt historiskt perspektiv? Kanske en fråga om hur territoriell tillhörighet förstods före nationalstaten? Eller om hur gemenskap och samhörighet skapades och…

 • Collecting Enlightenment

  Collecting Enlightenment

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9789197958882

  COUNT CARL GUSTAF TESSIN (1695-1770) the Swedish diplomat and politician, was one of Sweden's greatest art collectors. During his time as ambassador in Paris, from 1739 to 1742, he purchased and commissioned a great amount of art. Today, after more…

 • Äganderätt

  Äganderätt

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789189672697

  Äganderätten har som en av hörnstenarna i demokratin, och som en avgörande del i en fungerande marknadsekonomi, alltid varit en fråga som väckt stora politiska diskussioner. De största politiska striderna i Sverige har härstammat från just äganderät…

 • Kunskap och information

  Kunskap och information

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188717122

  Vid Engelsbergsseminariet år 2000 - som hölls vid Avesta herrgård i Dalarna på temat Visioner av framtiden - sa litteraturkritikern och historikern Harold Bloom att han fruktade "en framtid där allt är känt, men där ingen är vis; inte ens all inform…

 • Förfluten tid och nutid

  Förfluten tid och nutid

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717238

  I Past and Present (1843) söker sig den skotske författaren Thomas Carlyle till medeltiden för att ge perspektiv och kasta ljus på sin samtid och lämna förslag på lämpliga åtgärder för undanröjande av befintliga missförhållanden.Han gjorde sig därme…

 • Järnbrukens historia

  Järnbrukens historia

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188717177

  Brukens historia spelar en avgörande roll i Sveriges historia. I bergslagen växte under 1700-talet brukssamhällen fram på järnhanteringens grund. Samhällen från medeltid till nutid som genomgått många utvecklingsfaser - från lokal produktion till st…

 • Bergslagen

  Bergslagen

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789197958837

  Bergslagen är den svenska tillväxtens vagga. Bergsbruket blev en betydelsefull industri som lockade till sig entreprenörer, uppfinnare och dessutom kultureliten. Bergslagen hade sin storhetstid till slutet av 1800-talet då bruksdöden gick som en löp…

 • Från idyll till idéer

  Från idyll till idéer

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789189672741

  Ibland blir det omodernt med idepolitik. Då säger beslutsfattare och debattörer att man ska vara pragmatisk och praktisk i stället för principiell. Pragmatism och kompromissvilja har också mycket som talar för sig, men det är en illusion att pragmat…

 • Kalla kriget

  Kalla kriget

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789189672451

  Kalla kriget ledde aldrig till en väpnad konflikt i Europa, men dess järngrepp över andra hälften av 1900-talet har präglat oss och påverkar oss än i dag. Det är därför angeläget att öppna vägen för reflektioner och nya tankebanor kring denna vår nä…

 • Female Rulers

  Female Rulers

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9789189672956

  Already in the ancient world most rulers were men. However some women exercised power and sway, directly, or as royal consorts. These essays that stem from a seminar, as part of a series about Royal History, arranged by the Axel and Margaret Ax:son…

 • Från krig till fred till krig

  Från krig till fred till krig

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789189672925

  Efter kalla krigets slut bestämde sig många länders ledare och ledande politiker av alla kulörer att det var onödigt med ett försvar. Det skedde också i Sverige där man följdriktigt rustade ner och till slut hade Sverige kvar det beramade Enveckas-f…

 • Mellan Solidaritet och Coca Cola

  Mellan Solidaritet och Coca Cola
  av Kristian Gerner

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188717061

 • Indien kastar loss - Press under press

  Indien kastar loss - Press under press

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789189672062

  I denna bok återfinns alla texter från temablocken i Axess magasin under 2004 samlade.Medverkande: Subash Agrawal, Yalcin Akdogan, Karl-Olov Arnstberg, Alyson Bailes, Paul Beerman, Mats Bergström, Carl Cassegård, Svante Cornell, Peter Elmlund, Inger…

 • Religion

  Religion

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9789189672734

  Despite Friedrich Nietzsche’s famous obituary notice, God did not die. Today, most of the world’s population continues to claim some form of faith. Politics and international relations cannot be understood without accounting for religion…

 • Sapere Aude

  Sapere Aude

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9789189672871

  The essays in this volume, Sapere Aude: The Future of the Humanities in British Universities, stem from a lectures series delivered at the premises of the British Academy in London, arranged by the Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation for pub…

 • The Swedish Success Story?

  The Swedish Success Story?
  av Kurt Almqvist

  Inbunden - 2001 - Engelska - ISBN: 9789189672048

  In the 20th century a little, cold, dark and poor country on the northern periphery of Europe vaulted to a position at the top of the welfare league. Then the Swedes began to take welfare for granted and what happened then…?The texts stem fro…

 • The Return of Consciousness

  The Return of Consciousness

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9789189672901

  "Consciousness is a scientific problem that is unlike any other. Our own consciousness, as Descartes noted, is the most indubitable feature of our existence. It is the most precious one, as well: consciousness is life itself, and for most people hav…

 • Museerna - klarar staten av sitt uppdrag?

  Museerna - klarar staten av sitt uppdrag?

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789189672994

  Med anledning av regeringens förslag hösten 2016 att slå samman Östasiatiska, Medelhavs- och Etnografiska museerna, vilket kritikerna menar kommer att ödelägga samlingarna, skingra kunskapen om dem, samt stänga ner biblioteken, anordnade Ax:sonJohns…

 • Drömmarna och Gud : essäer om att möta Gud i drömmen

  Drömmarna och Gud : essäer om att möta Gud i drömmen

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789189672017

  Gud kan uppenbara sig i drömmar. Drömmar kan uppfattas som gudasända. Fem essäer behandlar här motivet Gud och drömmar i ett brett historiskt perspektiv. Antika, kristna, gnostiska och hermetiska föreställningar om drömmars religiösa innebörd ges en…

 • Hilma af Klint

  Hilma af Klint

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9789189672710

  This volume of essays contains many of the lectures given in conjunction with the exhibition Hilma af Klint – A Pioneer of Abstraction that took place during 2013 and 2014 at Moderna Museet in Stockholm, Engelsberg Manor in Sweden, Hamburger B…

 • The Future of Religion

  The Future of Religion

  Inbunden - 2001 - Engelska - ISBN: 9789189672116

  Today, religious fundamentalism is rising and liberal society is trying to find ways to defend itself. How can religious convictions be united with the pluralism of modern society and its insistence on respect for dissidents?The texts stem from the…

 • Sverigebilden I

  Sverigebilden I

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789189672635

  För människor med olika politiska övertygelser, i olika delar av den utvecklade världen, har Sverige stått som en ledstjärna för politiskt förnuft och välorganiserade välfärdssystem. Dess utbildnings- och sjukvårdssystem uppfattas som välfungerande.…

 • Geopolitikens återkomst

  Geopolitikens återkomst

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188717092

  "Den främsta av krigets oräkneliga välsignelser är dess förmåga att lära ut geografi", lyder ett gammalt skämt. Trots tekniska framsteg och globalisering bestäms världsordningen alltjämt av orubbliga geografiska gränser. Hav, floder, öknar och berg…

 • Nation, State and Empire

  Nation, State and Empire

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9789188717016

  Addressing the Conservative Party conference in October, 2016, British Prime Minister Theresa May said: "If you believe you're a citizen of the world, you're a citizen of nowhere. You don't understand what the very word citizenship means."But what d…

 • Behovet av ledarskap

  Behovet av ledarskap

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789189672482

  Konsultbolaget McKinsey har visat att i framtiden kommer 600 städer att stå för 60 procent av världens tillväxt. Hur påverkar den utvecklingen våra mindre kommuner och landsbygden och vilket ledarskap krävs för att i framtiden kunna få såväl en leva…

 • Förlusten av Finland 200 år

  Förlusten av Finland 200 år

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789189672260

  200 år har förflutit sedan Sverige förlorade Finland. Medan unionsupplösningen mellan Norge och Sverige knappast väckte alltför starka känslor, åtminstone inte i Sverige, har förlusten av Finland 1809 aktualiserat den känsla av sorg som är en naturl…

 • Empire and the Future World order

  Empire and the Future World order

  Inbunden - 2005 - Engelska - ISBN: 9789189672154

  Empire got itself a bad name during the past century, but recently more and more voices are making themselves heard in the international debate. Looking at empire and world order from both historical and present perspectives gives rise to many quest…

 • War

  War

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9789189672864

  Since 3500 BC, it has been claimed, around 14,500 wars have been fought. Humanity has enjoyed only 300 years of peace on earth.But are we gradually becoming more peaceful? During the 20th century, the absolute number of people killed in wars was gre…

 • Non-profit och välfärden

  Non-profit och välfärden

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789189672543

  De senaste åren har en strid rasat i Sverige om välfärdens framtida organisering. Valfrihetsrevolutionen byggde på missnöje med offentliga monopol som kännetecknades av fyrkantiga ""one-size-fits-all""-lösningar, planekonomiskt tänkande och byråkrat…

 • Den nya borgerligheten

  Den nya borgerligheten

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789189672376

  Antologin Den nya borgerligheten är baserad på det seminarium med samma namn som anordnades på Engelsbergs bruk i maj 2011. Antologin behandlar begreppet borgerlighet och den nya borgerligheten. Boken ingår i seminarieserien Från järnbruk till järnk…

 • Forum Axess 1999?2011

  Forum Axess 1999?2011

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9789197958813

 • Fönster mot framtiden : tankar om ekonomi, vetenskap, konflikter och kultur

  Fönster mot framtiden : tankar om ekonomi, vetenskap, konflikter och kultur

  Inbunden - 2004 - Svenska - ISBN: 9789189672024

  Sedan urminnes tider har människan spekulerat om framtiden. Fönster mot framtiden, innehåller reflekterande utblickar mot framtidens landskap såsom det framträder inom ekonomi, konflikter, vetenskap, arbete, självuppfattningar och samhälle.Boken ing…

 • Den gröna rörelsen

  Den gröna rörelsen

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789189672420

  Antologin Den gröna rörelsen baseras på det seminarium med samma namn som anordnades på Engelsbergs bruk i augusti 2011. Antologin syftar till att behandla de utmaningar den gröna ideologin och den gröna rörelsen står inför. Boken ingår i seminaries…

 • Europa

  Europa

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789189672611

  Vad är Europa och när uppstod föreställningen om Europa? Sökandet efter Europas idé har blivit en historia i sig självt. Den konferens som denna bok bygger på försökte tränga djupare in i Europas historiska skeenden och bringa klarhet i hur européer…

 • On Capitalism

  On Capitalism

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9789189672314

  What does the future of capitalism look like? Will the successfull variety of capitalism from the past few decades that we call globalisation continue or will regional and perhaps even strong national forces gain ground in economic matters? Who will…

 • The Future of the Welfare State

  The Future of the Welfare State

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9789189672888

  The essays in this volume, The Future of the Welfare State, stem from a lectures series delivered at the premises of the British Academy in London, arranged by the Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, a private foundation based in Stockholm,…