Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Askunge Thorsén Förlag AB

Sök »
Din sökning gav 183 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Skriv siffror

  Skriv siffror
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187701429

  BAS är en ny serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg och formatet är A4.I serien ingår ett häfte med sifferträning där eleverna får spåra och träna på att skriva våra tio olika siffror. I denna bok f…

 • Att vara olika - är roligt

  Att vara olika - är roligt
  av Gudrún Lárusdóttir Blöndal

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187701634

  Att vara olika ? är roligt består av fem delar med olika teman. Dessa är Mångfald, Allas lika värde, Inflytande, Tillgänglighet och Delaktighet. Barnen får lyssna till olika berättelser och därefter diskutera, reflektera och arbeta med olika uppgift…

 • Ser du? A Träna visuell perception

  Ser du? A Träna visuell perception
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187701382

  BAS är en ny serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg och formatet är A4.Ser du? är två böcker där eleverna får arbeta med uppgifter som testar den visuella perceptionen och det finns också övningar s…

 • Digitalitet i förskolan

  Digitalitet i förskolan
  av Nea Elyoussoufi

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177670483

  Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag ? i meningsfulla sammanhang?I dag föds barn in i en digital värld som är präglad av olika sorters digital teknik och ett ständigt informationsflöde. Det ställe…

 • Fakta om vampyrer

  Fakta om vampyrer
  av Malin Wedsberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177670759

  Box - Läsförståelse är en serie häften med lättlästa texter och läsförståelsefrågor. Här finns olika texttyper, både fakta och fantasi, vardagsberättelser och sagor.Häftena är på 16 sidor och finns på tre nivåer.

 • Fakta om hästar

  Fakta om hästar
  av Malin Wedsberg, Malin Wedsberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177670377

  BOX ? Läsförståelse är en serie häften som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout. De är tunna (16 sidor + omslag)…

 • Månaderna

  Månaderna
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789186611996

  I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden. I bilden finns också en analog klocka som visar hel timme.

 • Tal och talsystem

  Tal och talsystem
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186611040

  Tränar förståelse för vårt talsystem och hjälper eleven att utveckla sitt tänkande. Eleverna lär sig även att upptäcka matematik överallt i vardagen. Eleverna får också en inblick i det historiska perspektivet.Häftet är i fyrfärg.

 • Framsteg / Addition och subtraktion 1-20

  Framsteg / Addition och subtraktion 1-20
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186611064

  I detta häfte finns övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: Läsa, skriva och använda tal Räkna med matematiska likheter Räkna i huvudet Dela upp tal

 • Framsteg / Börja med begrepp

  Framsteg / Börja med begrepp
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186611002

  Använd häftet för att lära in nya begrepp, som exempelvis lägesbegrepp, jämförelser och begrepp som har med rums-uppfattningen att göra. Häftet kan också användas för att repetera och för att ge stöd när eleverna ska läsa texter eller lösa uppgifter…

 • Framsteg / Talen 11-18 (tiotalsövergång)

  Framsteg / Talen 11-18 (tiotalsövergång)
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789186611804

  Framsteg i matematiken är en serie som fokuserar på de grundläggande räknefärdigheterna.Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Varje häfte tar upp ett område. Nivån i de tio häftena sträcker sig…

 • Träna årets dagar, veckor och månader

  Träna årets dagar, veckor och månader
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186611309

  Eleverna får lära sig att skriva datum, fakta om veckodagar, månader, kvartal och årstider.Häftet är i fyrfärg.

 • Framsteg / Mönster och sekvenser

  Framsteg / Mönster och sekvenser
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186611026

  I Mönster och sekvenser presenteras många kreativa och stimulerande uppgifter som övar eleverna i att kopiera, fortsätta, samt konstruera enkla geometriska mönster, både genom att rita, måla och räkna. Eleverna får också arbeta med talmönster. Häfte…

 • Framsteg / De fyra räknesätten/Likhetstecknet

  Framsteg / De fyra räknesätten/Likhetstecknet
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187701337

  Framsteg i matematiken är en serie som fokuserar på de grundläggande räknefärdigheterna.Med hjälp av arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster,…

 • Framsteg / Tal och antal

  Framsteg / Tal och antal
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186611033

  I Framsteg med matematiken ska eleverna successivt bygga upp en god taluppfattning. I Tal och antal sker en gradvis uppbyggnad av kunskaperna genom konkret och strukturerat arbete. Häftet tar upp talområdet upp till 20 och är i fyrfärg.

 • Framsteg / Addition och subtraktion 1-10

  Framsteg / Addition och subtraktion 1-10
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186611057

  I detta häfte finns övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: Läsa, skriva och använda tal Räkna med matematiska likheter Räkna i huvudet Dela upp tal

 • Framsteg / Mönster och geometri

  Framsteg / Mönster och geometri
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186611019

  I de nya nationella proven i matematik för åk 3 kommer det att läggas stor vikt på att utvärdera elevernas kunskaper i geometri, samt deras förmåga att upptäcka och att skapa mönster. De ska även kunna se olika mönsters estetiska värden. Här får ele…

 • Box - Volym

  Box - Volym
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177670131

  Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå.Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig ti…

 • Box - Tid

  Box - Tid
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177670155

  Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå.Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig ti…

 • Framsteg / Lärarhandledning

  Framsteg / Lärarhandledning
  av Mirvi Unge Thorsén

  Spiral - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186611156

  Framsteg i matematiken i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan d…

 • Box - Vikt

  Box - Vikt
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177670124

  BOX /Träna matematik ? enheterTräna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå.Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när b…

 • De sju portarna

  De sju portarna
  av Victoria W. Gustafsson, Anette S. Panboon

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187701658

  Bim och Mir gör något förbjudet hos en professor och hamnar i en annan värld. För att ta sig tillbaka hem igen måste de passera sju portar och lösa kluriga matteproblem.

 • Box - Längd

  Box - Längd
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177670117

  BOX /Träna matematik ? enheterTräna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå.Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när b…

 • Box - Area

  Box - Area
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177670148

  Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå.Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig ti…

 • Ser du? B Träna visuell perception

  Ser du? B Träna visuell perception
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187701399

  BAS är en ny serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg och formatet är A4.Ser du? är två böcker där eleverna får arbeta med uppgifter som testar den visuella perceptionen och det finns också övningar s…

 • Skriv bokstäver

  Skriv bokstäver
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187701689

  BAS är en ny serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg och formatet är A4.I Skriv bokstäver får eleverna lära sig känna igen och skriva våra 29 bokstäver. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning.

 • Fakta om svenska däggdjur

  Fakta om svenska däggdjur
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177670780

  Box - Läsförståelse är en serie häften med lättlästa texter och läsförståelsefrågor. Här finns olika texttyper, både fakta och fantasi, vardagsberättelser och sagor. Häftena är på 16 sidor och finns på tre nivåer.

 • Mixat i matte och svenska B

  Mixat i matte och svenska B
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177670452

  Mixat i matte och svenska är ett kopieringsmaterial som innehåller 29 arbetsblad med uppgifter och övningar i matematik och svenska. Arbetsbladen kan användas som extra träning, hemuppgift eller för att utmana snabba elever. Mixat i matte och svensk…

 • Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen

  Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen
  av Doris Lindberg, Cecilia Christiansen

  Spiral - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177670735

  av filmerna i den här boken.Du kan lära dig grunderna i Blockmodellen enligt Singapore-metoden och samtidigt får du 38 färdiga lektionsupplägg. Filmerna är indelade i fem olika områden: naturliga tal, bråk, förhållande, procent och ekvationer.

 • Box / Fakta om kattdjur

  Box / Fakta om kattdjur
  av Malin Wedsberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177670414

  Box - läsförståelse är en serie häften med lättlästa texter och läsförståelsefrågor. Här finns olika texttyper, både fakta och fantasi, vardagsberättelser och sagor.Häftena är på 16 sidor och finns på tre nivåer.

 • Mixat i matte och svenska A

  Mixat i matte och svenska A
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177670445

  Mixat i matte och svenska är ett kopieringsmaterial som innehåller 29 arbetsblad med uppgifter och övningar i matematik och svenska. Arbetsbladen kan användas som extra träning, hemuppgift eller för att utmana snabba elever. Mixat i matte och svensk…

 • Etapp 1 - Blandade övningar i svenska

  Etapp 1 - Blandade övningar i svenska
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187701696

  Blandade övningar i svenskaEtapp består av fyra arbetsböcker. De tre första innehåller blandade övningar där eleven får lära sig ordkunskap, rättstavning, läsförståelse, grammatik m.m. Etapp är ett fristående material som kan användas oberoende vilk…

 • Etapp 2 - Blandade övningar i svenska

  Etapp 2 - Blandade övningar i svenska
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187701702

  Blandade övningar i svenskaEtapp består av fyra arbetsböcker. De tre första innehåller blandade övningar där eleven får lära sig ordkunskap, rättstavning, läsförståelse, grammatik m.m. Etapp är ett fristående material som kan användas oberoende vilk…

 • Roligt och klurigt - Huvudräkning

  Roligt och klurigt - Huvudräkning
  av Lars Åhlund

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187701221

  Rolig och Klurig Huvudräkning är ett nytt kopieringsmaterrial för de elever som behöver extra träning i logiskt tänkande och vill pröva på lite annorlunda tankelekar. På olika kluriga sätt lockas här eleverna att bland annat använda de fyra räknesät…

 • Alex dagbok

  Alex dagbok
  av Malin Wedsberg, Malin Wedsberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177670360

  BOX ? Läsförståelse är en serie häften på tre nivåer som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout. De är tunna (16 s…

 • Fakta om rymden

  Fakta om rymden
  av Malin Wedsberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177670742

  Box - Läsförståelse är en serie häften med lättlästa texter och läsförståelsefrågor. Här finns olika texttyper, både fakta och fantasi, vardagsberättelser och sagor.Häftena är på 16 sidor och finns på tre nivåer.

 • Jag är en varulv

  Jag är en varulv
  av Malin Wedsberg, Malin Wedsberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177670384

  BOX ? Läsförståelse är en serie häften som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout. De är tunna (16 sidor + omslag)…

 • Etapp 3 - Blandade övningar i svenska

  Etapp 3 - Blandade övningar i svenska
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187701719

  Blandade övningar i svenskaEtapp består av fyra arbetsböcker. De tre första innehåller blandade övningar där eleven får lära sig ordkunskap, rättstavning, läsförståelse, grammatik m.m. Etapp är ett fristående material som kan användas oberoende vilk…

 • Skejtare, eller?

  Skejtare, eller?
  av Malin Wedsberg, Malin Wedsberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177670391

  BOX ? Läsförståelse är en serie häften som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout. De är tunna (16 sidor + omslag)…

 • Etapp 4 Lila - Träna ordklasser och satsdelar

  Etapp 4 Lila - Träna ordklasser och satsdelar
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187701726

  Blandade övningar i svenskaEtapp består av fyra arbetsböcker. De tre första innehåller blandade övningar där eleven får lära sig ordkunskap, rättstavning, läsförståelse, grammatik m.m. Etapp är ett fristående material som kan användas oberoende vilk…

 • Fakta om Olympiska spelen

  Fakta om Olympiska spelen
  av Malin Wedsberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177670766

  Box - Läsförståelse är en serie häften med lättlästa texter och läsförståelsefrågor. Här finns olika texttyper, både fakta och fantasi, vardagsberättelser och sagor.Häftena är på 16 sidor och finns på tre nivåer.

 • Framsteg / Problemlösning

  Framsteg / Problemlösning
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187701320

  Framsteg i matematiken är en serie som fokuserar på de grundläggande räknefärdigheterna.Med hjälp av arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster,…

 • Box - Stor bokstav och punkt

  Box - Stor bokstav och punkt
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177670063

  BOX ? Träna svenska är en ny serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena ha…

 • Tibor

  Tibor
  av Anette S Panboon Victoria W Gustafsson, Victoria Gustafsson, Anette Panboon

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177670308

  Lyckas med läsförståelse är en ny serie häften som består av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse.I Tibor arbetar eleverna bland annat med meningsbyggnad, att läsa mellan raderna och dra slutsatser.De övriga monsterböckerna är Krax…

 • Box / Bråk och procent

  Box / Bråk och procent
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187701436

  Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå.Många elever i skolan högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig till lägre årskurser.…

 • Box / Multiplikation A

  Box / Multiplikation A
  av Mirvi Unge Thorsén, Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187701290

  Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå.Givetvis passar häftena också som extra träning för elever i årskurs 1?3 också.

 • QR-Röd Singaporemetoden Blockmodellen

  QR-Röd Singaporemetoden Blockmodellen
  av Doris Lindberg, Cecilia Christiansen

  Spiral - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177670803

  Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem. Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns, vad som saknas och vad som söks.

 • Box / Tabeller och diagram

  Box / Tabeller och diagram
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789187701283

  Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå. Givetvis passar häftena också som extra träning för elever i årskurs 1?3 också.

 • Box - Skiljetecken

  Box - Skiljetecken
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177670070

  BOX ? Träna svenska är en ny serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena ha…

 • Box - J-ljudet

  Box - J-ljudet
  av Mirvi Unge Thorsén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187701887

  BOX ? Träna svenska är en ny serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena ha…