Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Artos Norma Bokförlag

Sök »
Din sökning gav 783 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Öppna dig : en essä om sanning, extas och glädje

  Öppna dig : en essä om sanning, extas och glädje
  av John Sjögren

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771630

  I den här boken tecknas en vision av människan som går i öppenhetens tecken. Det mänskliga livet går ut på att öppna sig för världen. Vi är ämnade att säga ja till verkligheten, omfamna den i ett bejakande av dess mysterier och paradoxer, dess glädj…

 • Kristendomen - En historisk introduktion

  Kristendomen - En historisk introduktion
  av Tarald Rasmussen, Einar Thomassen

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789175803364

  På många vis är detta en unik bok genom sin rikedom på perspektiv. Den utgår från den rörelse som uppstod kring Jesus och kretsen kring honom och visar hur den med tiden kom att utvecklas till den kristna kyrkan med dess annorlunda villkor. I den fö…

 • Och där var många andra kvinnor : en bortglömd frihetsrörelse

  Och där var många andra kvinnor : en bortglömd frihetsrörelse
  av Sofie Hamring

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771418

  Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Den här boken visar att den bilden behöver revideras. Med kristendomen påbörjades en långsam förändring till det bättre för kvinnor inom politik, yrkesliv,…

 • Diakonen i liturgin

  Diakonen i liturgin

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771777

  Diakonens ämbete utgår från altaret och visar på växelrörelsen som finns mellan altaret och det omgivande samhället. Kyrkofädernas skrifter och nyare exegetisk forskning kring diakonatet visar diakonens mångfacetterade tjänande i fornkyrkan och hur…

 • Augustinus bekännelser

  Augustinus bekännelser
  av Augustinus, Aurelius

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789175804859

  Augustinus Bekännelser, som här föreligger i den första oavkortade och tillgängliga svenska översättningen, är genom sin inte bara teologiska och andliga utan också filosofiska och allmänlitterära betydelse, tveklöst ett av de mest beundrande och in…

 • Fadern själv älskar er

  Fadern själv älskar er

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771623

  Karmelitbroder Wilfrid Stinissen (19272013) är en av de senaste decenniernas mest lästa andliga vägledare i vårt land och alltmer också utomlands. Den här boken skrevs i början av millenniet och ges nu ut postumt. Titeln kommer från Jesu avskedstal…

 • Rysk litteratur i tusen år

  Rysk litteratur i tusen år
  av Per-Arne Bodin

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172171190

  Många av de ryska författarna tillhör världslitteraturens främsta, andra mindre kända i väst fick stor betydelse i sitt land. I den här nyskrivna ryska litteraturhistorien får läsaren följa med från Nestorskrönikan till det senaste decenniets ryska…

 • Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria

  Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria
  av Martin Berntson, Bertil Nilsson, Cecilia Wejryd

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175805740

  I denna bok ges en introduktion till denkristna kyrkans tusenåriga historia i Sverige.På ett grundläggande sätt beskrivs kyrkanssamspel med kulturliv, riksstyre och allmänidéutveckling samt hur hon har påverkatmänniskors handlingssätt och trosliv.Bo…

 • Jag tror för att förstå : en essä om att finna och bli funnen

  Jag tror för att förstå : en essä om att finna och bli funnen
  av Pekka Mellergård

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771449

  Det är inte ovanligt, här i världens mest sekulariserade land, att när en medveten kristen samtalar med icke troende vänner blir det uppenbart att en väsentlig del av deras invändningar beror på missuppfattningar och bristande kunskap. Läkaren Pekka…

 • Lek för Guds skull : lekfullhetens kreativitet, dygder och laster

  Lek för Guds skull : lekfullhetens kreativitet, dygder och laster
  av Fredrik Heiding S.J.

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771456

  Vad har fyraårige Melchior, skådespelaren Pia Johansson och tre benediktinsystrar gemensamt? De tycker alla om att leka. I denna bok berättar de om olika sätt att leka både som barn och vuxna. Utöver dessa samtal ges i boken också en teoretisk frams…

 • Ledarskap i Jesu efterföljd

  Ledarskap i Jesu efterföljd
  av Magnus Malm

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177770688

  Det här är inte en bok för att ytterligare höja kompetensnivån så att vi kan pressa oss att bli ännu bättre ledare och leverera ännu mer resultat. Det är en varsam vägledning tillbaka till den källa som alltför ofta har blivit skymd och övertäckt av…

 • Det gyllene Athen : sex texter om grekisk kulturhistoria

  Det gyllene Athen : sex texter om grekisk kulturhistoria
  av Jerker Blomqvist

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172171251

  Otaliga böcker har skrivits om antikens Athen. De allra flesta handlar om stadens klassiska storhetstid på 400- och 300-talen f.Kr. Det gyllene Athen lägger däremot huvudvikten vid stadens andra blomstringstid under århundradena närmast efter Kristu…

 • Det fredliga riket : en introduktion till kristen etik

  Det fredliga riket : en introduktion till kristen etik
  av Stanley Hauerwas

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175806143

  Stanley Hauerwas (f. 1940) är idag en av USA:s mest inflytelserika teologer och etiker. Denna bok är på en gång en lärobok i kristen etik, en introduktion till Hauerwas teologi och ett argument för fredlighetens betydelse för den kristna tron. Krist…

 • Mina bibliska storasystrar : glimtar från Nya testamentet

  Mina bibliska storasystrar : glimtar från Nya testamentet
  av Anna Sophia Bonde

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771432

  Mina bibliska storasystrar glimtar från Nya testamentet är Anna Sophia Bondes fortsatta vandring med Bibelns kvinnor. Här möter hon Jesu mor Maria, den tålmodiga profeten Hanna, systrarna Marta och Maria som var nära vänner till Jesus, affärskvinnan…

 • Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin

  Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin
  av Ulf Jonsson

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789175803951

  "Denna bok vill tala om det som alla funderar över, även om de inte vågar säga det högt. Den utgår från att talet om Gud är meningsfullt, och att det handlar om något som åtminstone till stor del kan kommuniceras människor emellan. Boken pläderar, l…

 • Församlingsarbete i Jesu efterföljd

  Församlingsarbete i Jesu efterföljd
  av Magnus Malm

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771234

  Många kristna ledare upplever en konflikt mellan deras personliga behov av andlig fördjupning och församlingens krav på affärsmässig effektivitet och resultattänkande. Vad som sker i bönekammaren och på arbetsplatsen tycks för många utspela sig på s…

 • Tyngden och nåden

  Tyngden och nåden
  av Simone Weil
  (1 recension)

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789175805146

  Tyngden och nåden är en bok för begrundan och meditation -den är genomträngd av vissheten om en transcendent verklighet, vilken ingenting här på jorden tycks lämna bevis för, men som ändå är verkligare än allt föreställbart, och dess tankar är nedte…

 • Dårskapens lov

  Dårskapens lov
  av Erasmus av Rotterdam

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175805429

  Erasmus av Rotterdam (14661536) är en av den europeiskakulturens främsta personligheter. Genom sin lärdom,sitt kritiska sinne och sin lust att blanda sig i tidensdebatter blev han en föregångare till vår tids västerländskaintellektuella.Dårskapens l…

 • Personen och det heliga : essäer och brev

  Personen och det heliga : essäer och brev
  av Simone Weil

  Häftad - 1992 - Svenska - ISBN: 9789175801025

  Personen och det heliga är en sammanställning av essäer, brev och anteckningar som belyser Simone Weils orginella tankevärld. Essäerna handlar om personligheten, litteratur och moral och om olika aspekter av religionen. Breven är dels långa filosofi…

 • De apostoliska fäderna

  De apostoliska fäderna
  (1 recension)

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789175803104

  De apostoliska fäderna är beteckningen på en rad kristna skrifter från tiden närmast efter apostlarna, ca år 90 till 150. Det är den äldsta kristna litteraturen efter Nya Testamentet. Tillsammans ger skrifterna en god inblick i den efterapostoliska…

 • Kristen gudstjänst : en introduktion

  Kristen gudstjänst : en introduktion
  av Stina Fallberg Sundmark, Stephan Borgehammar, Sven-Erik Brodd, Ninna Edgardh, Anders Ekenberg, Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Britt-Inger Johansson, Mattias Lundberg, Mikael Löwegren, Mikael Sundkvist

  Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177770602

  Den kyrkliga kartan i Sverige ritas ständigt om. Det ökar behovet av en ny bok om kristen gudstjänst. Den här boken tar sin utgångspunkt i dagens Sverige och den mångfald av gudstjänsttraditioner som förekommer. Utifrån vetenskapliga förhållningssät…

 • Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker

  Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
  av Tomas Lindgren

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789175807225

  Religion har varit en komponent i ett stort antal konflikter under de senaste decennierna. Varför är det så? Hur inverkar religion på konflikter? I den här boken menar religionspsykologen Tomas Lindgren att svaret på dessa frågor är relaterade till…

 • Självbiografi eller Historien om mina experiment med sanningen

  Självbiografi eller Historien om mina experiment med sanningen
  av Mahatma Gandhi

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789175805221

  MahatMa gandhi Mahatma Gandhi är den person som under 1900-talet höjer sig över de flesta. Hans liv och verk har bara inte något motstycke. När man läser hans gripande, roliga, starkt tänkvärda självbio- grafi blir man på något sätt återupprättad so…

 • Att slå rot

  Att slå rot
  av Simone Weil

  Häftad - 1992 - Svenska - ISBN: 9789175801032

  Att slå rot är det enda verk som Simone Weil själv skrev och redigerade för tryckning. Här visar hon den europeiska människans öde, och hur hon skall finna en väg till rotfäste i tillvaron. När boken kom ut några år efter kriget skrev Albert Camus:…

 • Mina bibliska storasystrar : glimtar från Gamla testamentet

  Mina bibliska storasystrar : glimtar från Gamla testamentet
  av Anna Sophia Bonde

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177770954

  Om vi blir frustrerade när vi läser Gamla testamentet så ska vi alltid försöka påminna oss detta: det mesta som Gud gör tar fruktansvärt lång tid. När Gud skapar ett folk åt sig så arbetar Han med materialet sådant det är, inte sådant det borde vara…

 • Till man och kvinna skapade Han dem : en introduktion till kroppens teologi

  Till man och kvinna skapade Han dem : en introduktion till kroppens teologi
  av Sofie Hamring

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789175805474

  Påven Johannes Paulus II är mest känd för vad han betyttför kyrkan internationellt och för världspolitiken. Däremotär Kroppens teologi, hans banbrytande verk om den mänskligasexualiteten så gott som helt okänt, trots att det kallats för »ensorts tid…

 • Från Truman till Trump : om religionens roll i Vita huset

  Från Truman till Trump : om religionens roll i Vita huset
  av Kjell O. Lejon

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771425

  Med handen på Bibeln och med orden so help me God svärs de amerikanska presidenterna in. Landets motto är In God We Trust och med trohetseden till nationen deklareras att landet är one nation under God . För oss som lever i ett av världens mest seku…

 • Utopia: Landet ingenstans

  Utopia: Landet ingenstans
  av Thomas Moore

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172170957

  ett nödvändigt inlägg i dagens debatt om ekonomi och sam- hälle av politikernas skyddshelgon Thomas More. Rolig, gripande och språkligt suverän!Thomas Mores Utopia som utkom 1516 har gett oss ordet utopi. Boken är den första moderna framtidsvisionen…

 • Efterföljelsens glädje : Om att hitta sin plats i Guds drama

  Efterföljelsens glädje : Om att hitta sin plats i Guds drama
  av John Sjögren

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177770909

  Följ mig. Jesu på samma gång milda och krävande uppmaning pekar på en av det kristna livets mest centrala aspekter. Att vara kristen är att leva i aktiv efterföljelse, att vara kallad. Det kristna livet kan uppfattas som ett drama, ett skådespel där…

 • Den ortodoxa kyrkan

  Den ortodoxa kyrkan
  av Kallistos Ware

  Häftad - 2003 - Svenska - ISBN: 9789175802640

  Sedan Timothy Wares bok publicerades första gången för trettio år sedan har den i hela världen betraktats som den främsta introduktionen till den ortodoxa kyrkan. Det är en detaljerad presentation, skriven för icke-ortodoxa såväl som ortodoxa kristn…

 • Om kristet motstånd

  Om kristet motstånd
  av Patrik Hagman

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789175805283

  Kristen tro får naturligtvis alltid betydelse för hur man lever. När den får politiska konsekvenser har röster hörts om risken att man glömmer bort kärnan i det kristna budskapet. Men är det inte så att kristendomen är som mest sann mot sitt innerst…

 • Kättarland : en bok om reformationen i Sverige

  Kättarland : en bok om reformationen i Sverige
  av Martin Berntson

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789175808307

  Reformationen i Sverige har beskrivits både som en kulturskymning och som det moderna svenska samhällets födelse. I den här boken får vi följa den dramatiska historiska utvecklingen som skapade folkliga protester och samtidigt på sikt innebar att Sv…

 • Fåglar i svensk poesi

  Fåglar i svensk poesi
  av Sten Hidal

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172171053

  Visste ni att den vanliga kråkan är den fågel som oftast förekommer i svensk poesi? Och att Erik Axel Karlfeldt är den förste svenske diktare som har medett stort antal fågelarter, av vilka kornknarren är en favorit? Och att många dikter handlar om…

 • Doften av rykande vekar : reformationen ur folkets perspektiv

  Doften av rykande vekar : reformationen ur folkets perspektiv
  av Fredrik Heiding, Magnus Nyman, Martin Berntson, Stina Fallberg Sundmark, Ingela Hedström, Ritwa Herjulfsdotter, John W O'Malley, Anders Piltz, Elisabet Regner, Syster M. Patricia, Per Åkerlund

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789175808062

  Reformationen i Sverige var en kulturrevolution som genomfördes gradvis och mot folkflertalets önskan, en kulturrevolution i bemärkelsen att många centrala aspekter i tidigare generationers liv förändrades i grunden. Bokens titel Doften av rykande v…

 • Andliga övningar och tio brev

  Andliga övningar och tio brev
  av Ignatius av Loyola

  Danskt band - 2015 - Svenska - ISBN: 9789175807263

  Ignatius av Loyolas (14911556) bok Andliga övningar hör till den kristna spiritualitetens klassiker. Den har inspirerat många människor genom århundradena att lära känna Jesus Kris­ tus och leva i hans efterföljelse.Ignatius verk kommer här ut i en…

 • Som om Gud inte finns : en bok om sekularisering

  Som om Gud inte finns : en bok om sekularisering
  av Magnus Malm

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789175807416

  Pia hade växt upp i en kristen församling. Hon hade ärvt sin tro och varit aktiv i gudstjänster och olika verksamheter. När hon började gymnasiet kom hon med i ett gäng där ingen var kristen, och hennes tro började flagna. Proces­sen fullbordades nä…

 • Om jag glömmer dig, Jerusalem : möten mellan judendom

  Om jag glömmer dig, Jerusalem : möten mellan judendom
  av Sofie Hamring

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789175804446

  Innanför jerusalems gamla murar strålar världens tre stora monoteistiska religioner samman och trängs på en yta som inte är mycket större än Gamla Stan i Stockholm. Det är staden där konflikter avlöst varandra i årtusenden, men också staden vars sjä…

 • Väntan på Gud

  Väntan på Gud
  av Simone Weil

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789175805153

  Fransyskan Simone Weil, död under andra världskriget vid endast några och trettio års ålder, är en modern helgongestalt, en självutplåningens och den andliga högspänningens hjältinna, som avtecknar sig med gripande kontur mot vår epoks flammande bak…

 • Jesusbönen

  Jesusbönen
  av Per-Olof Sjögren

  Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177770299

 • Det trovärdiga vittnet : en bok om Nya testamentet

  Det trovärdiga vittnet : en bok om Nya testamentet
  av Tord Fornberg

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789175803968

  Inga texter har påverkat mänsklighetens historia mera än de tjugosju böcker som tillsammans utgör Nya testamentet. Gestalter som Petrus, Johannes och Paulus är kända världen över, och än mera den person de alla vittnar om: Jesus. Frågan om vem Jesus…

 • En annan riktning framåt : modernitetskritik i Sverige under det långa 1800

  En annan riktning framåt : modernitetskritik i Sverige under det långa 1800

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172171114

  Ordet modernitet är oftast positivt laddat. Den som ägnar sig åt modernisering uppfattas vilja göra saker bättre. Men moderniseringen har också mött motstånd. Växande städer har betraktats med skepsis och rädsla. Fabriker har drabbats av sabotage. C…

 • Det heliga äktenskapet

  Det heliga äktenskapet
  av Emma Audas

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771340

  Vad är ett äktenskap? Svaret kan te sig så självklart att frågan sällan blir ställd. Men den frågan är idag en av de mest omdebatterade frågorna inom olika kristna kyrkor. Vilken betydelse tillskrivs sexualitet och kärlek för ett äktenskap? Hur uppf…

 • Kyrkohistoria

  Kyrkohistoria
  av Eusebios av Ceasarea

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789175803531

  Denna bok är den äldsta kyrkohistorien och är skriven av Eusebios av Cæsarea. Han var en av fornkyrkans mest lärda män och anses inleda den patristiska teologins guldålder på trehundratalet. Eusebios var mycket produktiv och förenade ett historiskt…

 • Givet

  Givet
  av Tito Colliander

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789175806945

 • Bo Giertz om prästämbetet: uppdragets teologi

  Bo Giertz om prästämbetet: uppdragets teologi
  av Anssi Ollilainen

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177770190

 • Andliga strömmar

  Andliga strömmar
  av Jeanne Marie Bouvier De La Motte Guyon

  Pocket - 1991 - Svenska - ISBN: 9789175800684

  Jeanne Marie de la Mothe Guyon (Madame Guyon) levde i Frankrike på 1600-talet. Hon var en utomordentligt begåvad kristen mystiker och hon framträdde offentligt som en förespråkare för innerlig kristendom - att man skall överlåta sig helt och utan fö…

 • Aldrig förstummas : Arvo Pärt och musikens källor

  Aldrig förstummas : Arvo Pärt och musikens källor
  av Torsten Kälvemark

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172171046

  Arvo pärts musik har blivit älskad av miljon­ tals lyssnare över hela världen. Hans publik möter den i konsertsalar och kyrkor men i allt högre grad också på nätet. Han anses vara en av vår tids mest spelade kompositörer av klassisk musik.När Pärt f…

 • Med doft av salighet

  Med doft av salighet
  av Magnus Friedrich Roos

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789175808468

  Med doft av salighet innehåller 31 betraktelser av Magnus Friedrich Roos i ny översättning av domprosten em. Hakon Långström.Magnus Friedrich Roos var präst och levde i Württemberg i sydvästra Tyskland på 1700-talet. Hans betraktelsebok Christliches…

 • Gud i verkligheten : möte med K E Løgstrup, Emilia Fogelklou och Ignatius av Loyola

  Gud i verkligheten : möte med K E Løgstrup, Emilia Fogelklou och Ignatius av Loyola
  av Eva Cronsioe

  Danskt band - 2016 - Svenska - ISBN: 9789175808130

  Var kan den moderna människan finna bärande skäl för sin tro? I boken Gud i verkligheten inbjuder journalisten och prästen Eva Cronsioe den katolske mystikern och ordensgrundaren Ignatius av Loyola, teologen och kväkaren Emilia Fogelklou och den lut…

 • Den ortodoxa tron

  Den ortodoxa tron
  av Johannes Damaskenos

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789175806846

  Johannes Damaskenos (ca 650750), »den siste grekiske kyrkofadern« föddes i Damaskus i en ansedd syrisk familj och fick en omfattande klassisk och teologisk bildning. Fastän han blev kristen, präst och munk levde han under skydd av kalifen i det områ…