Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Artos Norma Bokförlag

Sök »
Din sökning gav 638 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Filosofi och pandemi

  Filosofi och pandemi

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789172171299

  Covid-19 aktualiserar filosofiska frågor. Vem ska få den sista respiratorn? Vilken strategi bör vi anamma? Är våra moraliska och politiska övertygelser smakfrågor eller föremål för diskussion? Finns det en objektiv verklighet eller har corona-förnek…

 • Och där var många andra kvinnor : en bortglömd frihetsrörelse

  Och där var många andra kvinnor : en bortglömd frihetsrörelse
  av Sofie Hamring

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771418

  Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Den här boken visar att den bilden behöver revideras. Med kristendomen påbörjades en långsam förändring till det bättre för kvinnor inom politik, yrkesliv,…

 • Kristendomen - En historisk introduktion

  Kristendomen - En historisk introduktion
  av Tarald Rasmussen, Einar Thomassen

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789175803364

  På många vis är detta en unik bok genom sin rikedom på perspektiv. Den utgår från den rörelse som uppstod kring Jesus och kretsen kring honom och visar hur den med tiden kom att utvecklas till den kristna kyrkan med dess annorlunda villkor. I den fö…

 • Det gyllene Athen : sex texter om grekisk kulturhistoria

  Det gyllene Athen : sex texter om grekisk kulturhistoria
  av Jerker Blomqvist

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172171251

  Otaliga böcker har skrivits om antikens Athen. De allra flesta handlar om stadens klassiska storhetstid på 400- och 300-talen f.Kr. Det gyllene Athen lägger däremot huvudvikten vid stadens andra blomstringstid under århundradena närmast efter Kristu…

 • Kristen gudstjänst : en introduktion

  Kristen gudstjänst : en introduktion
  av Stina Fallberg Sundmark, Stephan Borgehammar, Sven-Erik Brodd, Ninna Edgardh, Anders Ekenberg, Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Britt-Inger Johansson, Mattias Lundberg, Mikael Löwegren, Mikael Sundkvist

  Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177770602

  Den kyrkliga kartan i Sverige ritas ständigt om. Det ökar behovet av en ny bok om kristen gudstjänst. Den här boken tar sin utgångspunkt i dagens Sverige och den mångfald av gudstjänsttraditioner som förekommer. Utifrån vetenskapliga förhållningssät…

 • Tyngden och nåden

  Tyngden och nåden
  av Simone Weil
  (1 recension)

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789175805146

  Tyngden och nåden är en bok för begrundan och meditation -den är genomträngd av vissheten om en transcendent verklighet, vilken ingenting här på jorden tycks lämna bevis för, men som ändå är verkligare än allt föreställbart, och dess tankar är nedte…

 • Att slå rot

  Att slå rot
  av Simone Weil

  Häftad - 1992 - Svenska - ISBN: 9789175801032

  Att slå rot är det enda verk som Simone Weil själv skrev och redigerade för tryckning. Här visar hon den europeiska människans öde, och hur hon skall finna en väg till rotfäste i tillvaron. När boken kom ut några år efter kriget skrev Albert Camus:…

 • Augustinus bekännelser

  Augustinus bekännelser
  av Augustinus, Aurelius

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789175804859

  Augustinus Bekännelser, som här föreligger i den första oavkortade och tillgängliga svenska översättningen, är genom sin inte bara teologiska och andliga utan också filosofiska och allmänlitterära betydelse, tveklöst ett av de mest beundrande och in…

 • Diakonen i liturgin

  Diakonen i liturgin

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771777

  Diakonens ämbete utgår från altaret och visar på växelrörelsen som finns mellan altaret och det omgivande samhället. Kyrkofädernas skrifter och nyare exegetisk forskning kring diakonatet visar diakonens mångfacetterade tjänande i fornkyrkan och hur…

 • Paradoxernas Gud : verk i urval

  Paradoxernas Gud : verk i urval
  av Dionysios Areopagitas

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177770053

  Dionysios Areopagitas verk har fått stor betydelse i både öst och väst. Detta gäller såväl teologiskt, filosofiskt som kulturellt. Texterna brukar hänföras till början av 500-talet och är sprungna ur den syriska traditionen. I dag räknas de som klas…

 • Källor : den kristna spiritualitetens ursprung

  Källor : den kristna spiritualitetens ursprung
  av Olivier Clément

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789175802589

  Detta är en betydande bok, ja, kanske den viktigaste vi givit ut. Den kände ortodoxe teologen Olivier Clément har här sammanställt och kommenterat ett stort antal texter från efterapostolisk tid till omkring år 600, alltså den tid vi brukar kalla ky…

 • Teresa av Avila : vänskapens mystiker

  Teresa av Avila : vänskapens mystiker
  av Grethe Livbjerg

  Danskt band - 2015 - Svenska - ISBN: 9789175807379

  »Den som har Gud, kan ingenting sakna.« Orden stod nedtecknade på en liten lapp som man fann i Teresa av Avilas (15151582) tidegärd efter hennes död. De sammanfattar en livshållning som formade en av kyrkans mest inflytelserika andliga lärare i Euro…

 • Kan barmhärtigheten institutionaliseras?

  Kan barmhärtigheten institutionaliseras?
  av Elisabeth Christiansson, Per Eckerdal, Mats J. Hansson, Stig Linde, Linnea Lundgren

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177771098

  Omsorg och kärlek, empati och omtanke är grundläggande inslag i mänskliga relationer. Vi känner igen dem som autentiska uttryck i en personlig relation. Men vilka möjligheter har barmhärtighet och medmänsklighet att komma till uttryck i institutione…

 • Kirurgens hjärta : en existentiell biografi över Knut Harald Giertz

  Kirurgens hjärta : en existentiell biografi över Knut Harald Giertz

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771661

  Knut Harald Giertz (1876-1950) var för ett sekel sedan en av Sveriges mest framstående kirurger. Han blev docent i Uppsala 1909, Sveriges yngste lasarettsläkare 1911 i Umeå och var från 1921 överläkare i Stockholm, först vid Mörby lasarett och däref…

 • Ökenfäderna

  Ökenfäderna
  av Palladios

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789175805108

  Palladios (ca 363-431) ögonvittnesskildring av de sällsamma asketer och berömda andliga personligheter som kallas Ökenfäderna är en märkvärdig läsning. Den anses vara synnerligen viktig både som en text i kyrkans liv och som källa för studiet av den…

 • Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria

  Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria
  av Martin Berntson, Bertil Nilsson, Cecilia Wejryd

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175805740

  I denna bok ges en introduktion till denkristna kyrkans tusenåriga historia i Sverige.På ett grundläggande sätt beskrivs kyrkanssamspel med kulturliv, riksstyre och allmänidéutveckling samt hur hon har påverkatmänniskors handlingssätt och trosliv.Bo…

 • Molnet : icke-vetandets moln i vilket själen möter Gud

  Molnet : icke-vetandets moln i vilket själen möter Gud

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175806099

  Hur når man förbindelse med Gud? För förnuftet är han otillgänglig. Det lönar sig endast att söka honom genom kärleken, som har sin hemvist i viljan. Gud lägger själv ned i vår vilja begäret att förenas med honom. För intet gör han detta, utan någon…

 • Det heliga äktenskapet

  Det heliga äktenskapet
  av Emma Audas

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771340

  Vad är ett äktenskap? Svaret kan te sig så självklart att frågan sällan blir ställd. Men den frågan är idag en av de mest omdebatterade frågorna inom olika kristna kyrkor. Vilken betydelse tillskrivs sexualitet och kärlek för ett äktenskap? Hur uppf…

 • Rysk litteratur i tusen år

  Rysk litteratur i tusen år
  av Per-Arne Bodin

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172171190

  Många av de ryska författarna tillhör världslitteraturens främsta, andra mindre kända i väst fick stor betydelse i sitt land. I den här nyskrivna ryska litteraturhistorien får läsaren följa med från Nestorskrönikan till det senaste decenniets ryska…

 • Öppna dig : en essä om sanning, extas och glädje

  Öppna dig : en essä om sanning, extas och glädje
  av John Sjögren

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771630

  I den här boken tecknas en vision av människan som går i öppenhetens tecken. Det mänskliga livet går ut på att öppna sig för världen. Vi är ämnade att säga ja till verkligheten, omfamna den i ett bejakande av dess mysterier och paradoxer, dess glädj…

 • Självbiografi eller Historien om mina experiment med sanningen

  Självbiografi eller Historien om mina experiment med sanningen
  av Mahatma Gandhi

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789175805221

  MahatMa gandhi Mahatma Gandhi är den person som under 1900-talet höjer sig över de flesta. Hans liv och verk har bara inte något motstycke. När man läser hans gripande, roliga, starkt tänkvärda självbio- grafi blir man på något sätt återupprättad so…

 • Enchiridion : liten handbok om tro, hopp och kärlek

  Enchiridion : liten handbok om tro, hopp och kärlek
  av Aurelius Augustinus

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771302

  Augustinus (354 430) är den västerländska kyrkans mest betydande teolog och kyrkolärare. I sin Enchiridion, eller Handbok, om tro, hopp och kärlek visar han prov på den intellektuella klarhet han är allmänt känd för. Enchiridion är en koncentrerad s…

 • Mina bibliska storasystrar : glimtar från Nya testamentet

  Mina bibliska storasystrar : glimtar från Nya testamentet
  av Anna Sophia Bonde

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771432

  Mina bibliska storasystrar glimtar från Nya testamentet är Anna Sophia Bondes fortsatta vandring med Bibelns kvinnor. Här möter hon Jesu mor Maria, den tålmodiga profeten Hanna, systrarna Marta och Maria som var nära vänner till Jesus, affärskvinnan…

 • Det fredliga riket : en introduktion till kristen etik

  Det fredliga riket : en introduktion till kristen etik
  av Stanley Hauerwas

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175806143

  Stanley Hauerwas (f. 1940) är idag en av USA:s mest inflytelserika teologer och etiker. Denna bok är på en gång en lärobok i kristen etik, en introduktion till Hauerwas teologi och ett argument för fredlighetens betydelse för den kristna tron. Krist…

 • Kretsen kring Rosenius : släkten, vännerna och breven

  Kretsen kring Rosenius : släkten, vännerna och breven

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771760

  Antologin Kretsen kring Rosenius presenterar några av de personer och nätverk som Carl Olof Rosenius stod i kontakt med. Familjekretsen framstår i breven som mycket viktig för Rosenius, och släktbanden förstärktes av den gemensamma tron i nyläseriet…

 • Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin

  Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin
  av Ulf Jonsson

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789175803951

  "Denna bok vill tala om det som alla funderar över, även om de inte vågar säga det högt. Den utgår från att talet om Gud är meningsfullt, och att det handlar om något som åtminstone till stor del kan kommuniceras människor emellan. Boken pläderar, l…

 • De apostoliska fäderna

  De apostoliska fäderna
  (1 recension)

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789175803104

  De apostoliska fäderna är beteckningen på en rad kristna skrifter från tiden närmast efter apostlarna, ca år 90 till 150. Det är den äldsta kristna litteraturen efter Nya Testamentet. Tillsammans ger skrifterna en god inblick i den efterapostoliska…

 • Öster om Ararat : en bok om skönhetens och lidandets Armenien

  Öster om Ararat : en bok om skönhetens och lidandets Armenien
  av Serafim Seppälä

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177770091

  Det här är den första heltäckande boken på svenska om Armeniens dramatiska historia och dess egenartade kultur. Som första land i världen blev Armenien kristet år 301. Den armeniska spiritualiteten är naturnära och den armeniska litteraturen har en…

 • Väntan på Gud

  Väntan på Gud
  av Simone Weil

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789175805153

  Fransyskan Simone Weil, död under andra världskriget vid endast några och trettio års ålder, är en modern helgongestalt, en självutplåningens och den andliga högspänningens hjältinna, som avtecknar sig med gripande kontur mot vår epoks flammande bak…

 • Österns kyrka : den assyriska kyrkans historia och fromhet

  Österns kyrka : den assyriska kyrkans historia och fromhet

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771906

  Österns kyrka eller Östassyriska kyrkan räknar sina anor från Petrus, apostel och ledare för den första kristna församlingen i Antiokia. Från Antiokia spreds kristendomen genom syrien till länderna öster om det romerska riket. Där formade och förkun…

 • Katedralen som sprängdes : den ryska kyrkans martyrium 1918-1938

  Katedralen som sprängdes : den ryska kyrkans martyrium 1918-1938
  av Torsten Kälvemark

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177770756

  Den 5 december 1931 sprängdes Kristus Frälsarens katedral i Moskva. Det var stadens största kyrka men den stod i vägen för det gigantiska Sovjeternas palats som Stalin ville bygga. Sprängningen kan ses som en symbol för den politik som den bolsjevik…

 • Lek för Guds skull : lekfullhetens kreativitet, dygder och laster

  Lek för Guds skull : lekfullhetens kreativitet, dygder och laster
  av Fredrik Heiding S.J.

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771456

  Vad har fyraårige Melchior, skådespelaren Pia Johansson och tre benediktinsystrar gemensamt? De tycker alla om att leka. I denna bok berättar de om olika sätt att leka både som barn och vuxna. Utöver dessa samtal ges i boken också en teoretisk frams…

 • Vägar till befrielse : från Ignatius till de tolv stegen

  Vägar till befrielse : från Ignatius till de tolv stegen

  Danskt band - 2015 - Svenska - ISBN: 9789175807584

 • Fadern själv älskar er

  Fadern själv älskar er

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771623

  Karmelitbroder Wilfrid Stinissen (19272013) är en av de senaste decenniernas mest lästa andliga vägledare i vårt land och alltmer också utomlands. Den här boken skrevs i början av millenniet och ges nu ut postumt. Titeln kommer från Jesu avskedstal…

 • Brännpunkter : ur en munks dagböcker 1939-1968

  Brännpunkter : ur en munks dagböcker 1939-1968
  av Thomas Merton

  Danskt band - 2015 - Svenska - ISBN: 9789175807775

  Han var en paradoxernas man: prästen, poeten och fredsaktivisten Thomas Merton. En rebell under lydnadslöften. En kontemplativ ensling med exhibitionistiska drag som när han dog var något så motsägelsefullt som världens mest kända trappistmunk. Kans…

 • Förnuft och religion : filosofiska undersökningar

  Förnuft och religion : filosofiska undersökningar

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771685

  Människor har under alla tider funderat över livet, kärleken, lidandet, Gud, varifrån vi kommer och vad som kommer att hända när vi dör. Religionsfilosofins syfte är både att förstå och kritiskt och konstruktivt granska människors föreställningar om…

 • Dagbok från Rom : Andra vatikankonciliet - en kamp om förnyelse

  Dagbok från Rom : Andra vatikankonciliet - en kamp om förnyelse
  av Gunnel Vallquist

  Häftad - 1999 - Svenska - ISBN: 9789175801667

  Ingen händelse under 1900-talet har varit av större betydelse för den katolska kyrkan än Andra Vatikankonciliet 1962-65. De reformer och den förnyelse som där gestaltades förändrade kyrkans liv på ett genomgripande sätt. Men den stundtals hårda kamp…

 • Den underbara vägen

  Den underbara vägen

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789175803098

  Detta är en bok som handlar om den underbara vägen, vägen som man vandrar med Gud. Den innehåller andliga råd och vittnesbörd av kvinnor och män från olika delar av den stora osynliga Kyrkan, med det gemensamma att de varit hängivna Gud och att de v…

 • Helige Gregorios av Palamas och ortodox andlighet

  Helige Gregorios av Palamas och ortodox andlighet

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771913

  För första gången presenteras här på svenska en av ortodoxa kyrkans viktigaste helgon och läromästare, helige Gregorios Palamas (1296 1359). Helige Gregorios Palamas är ett helgon och en kyrkofader som levde i Bysans på 1300-talet. Han gav, på ett m…

 • Andliga övningar och tio brev

  Andliga övningar och tio brev
  av Ignatius av Loyola

  Danskt band - 2015 - Svenska - ISBN: 9789175807263

  Ignatius av Loyolas (14911556) bok Andliga övningar hör till den kristna spiritualitetens klassiker. Den har inspirerat många människor genom århundradena att lära känna Jesus Kris­ tus och leva i hans efterföljelse.Ignatius verk kommer här ut i en…

 • Jag tror för att förstå : en essä om att finna och bli funnen

  Jag tror för att förstå : en essä om att finna och bli funnen
  av Pekka Mellergård

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771449

  Det är inte ovanligt, här i världens mest sekulariserade land, att när en medveten kristen samtalar med icke troende vänner blir det uppenbart att en väsentlig del av deras invändningar beror på missuppfattningar och bristande kunskap. Läkaren Pekka…

 • Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet

  Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771876

  Det religiösa landskapet i Sverige förändras snabbt. De traditionella kyrkorna går tillbaka och tappar inflytande. Men det finns en riktning som går mot strömmen och som ökar från år till år den pentekostala. Den har hittills fått relativt lite uppm…

 • Församlingsarbete i Jesu efterföljd

  Församlingsarbete i Jesu efterföljd
  av Magnus Malm

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771234

  Många kristna ledare upplever en konflikt mellan deras personliga behov av andlig fördjupning och församlingens krav på affärsmässig effektivitet och resultattänkande. Vad som sker i bönekammaren och på arbetsplatsen tycks för många utspela sig på s…

 • Svenska kyrkan som minoritetskyrka : rapport 1 från projektet "Folkkyrka i minoritet"

  Svenska kyrkan som minoritetskyrka : rapport 1 från projektet "Folkkyrka i minoritet"

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177771326

  Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation att kyrkan inte omfattar alla. Vi går från att vara en folkomspännande kyrka till att bli en av många minoriteter. Det fungerar det också, men inte på samma sätt som tidigare. Vad behöver vi för att se h…

 • Mina bibliska storasystrar : glimtar från Gamla testamentet

  Mina bibliska storasystrar : glimtar från Gamla testamentet
  av Anna Sophia Bonde

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177770954

  Om vi blir frustrerade när vi läser Gamla testamentet så ska vi alltid försöka påminna oss detta: det mesta som Gud gör tar fruktansvärt lång tid. När Gud skapar ett folk åt sig så arbetar Han med materialet sådant det är, inte sådant det borde vara…

 • Det andliga bröllopet : lärdomar av en medeltida mystiker

  Det andliga bröllopet : lärdomar av en medeltida mystiker
  av Antoon Geels

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177771548

  Jan van Ruusbroec (1293 1381) var den mest betydelsefulla bland de berömda medeltida flamländska mystikerna. Av hans många verk anses Det andliga bröllopet vara hans främsta. För att nå så många som möjligt skrev han på folkspråket, för människor i…

 • Personen och det heliga : essäer och brev

  Personen och det heliga : essäer och brev
  av Simone Weil

  Häftad - 1992 - Svenska - ISBN: 9789175801025

  Personen och det heliga är en sammanställning av essäer, brev och anteckningar som belyser Simone Weils orginella tankevärld. Essäerna handlar om personligheten, litteratur och moral och om olika aspekter av religionen. Breven är dels långa filosofi…

 • Kättarland : en bok om reformationen i Sverige

  Kättarland : en bok om reformationen i Sverige
  av Martin Berntson

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789175808307

  Reformationen i Sverige har beskrivits både som en kulturskymning och som det moderna svenska samhällets födelse. I den här boken får vi följa den dramatiska historiska utvecklingen som skapade folkliga protester och samtidigt på sikt innebar att Sv…

 • Dårskapens lov

  Dårskapens lov
  av Erasmus av Rotterdam

  Danskt band - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175805429

  Erasmus av Rotterdam (14661536) är en av den europeiskakulturens främsta personligheter. Genom sin lärdom,sitt kritiska sinne och sin lust att blanda sig i tidensdebatter blev han en föregångare till vår tids västerländskaintellektuella.Dårskapens l…

 • Ökenfädernas tänkespråk : Apophtegmata patrum : den alfabetiska samlingen i urval

  Ökenfädernas tänkespråk : Apophtegmata patrum : den alfabetiska samlingen i urval

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177770916