Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Tommy Iseskog

Sök »
Din sökning gav 19 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Personaljuridik 2020

  Personaljuridik 2020
  av Tommy Iseskog

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117483

  Detta är den trettiotredje upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan ar…

 • Uppsägning av personliga skäl

  Uppsägning av personliga skäl
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139023029

  Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgif…

 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139117032

  I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstaga…

 • Arbetsmiljöansvar

  Arbetsmiljöansvar
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117049

  Arbetsmiljöansvar handlar om de olika ansvarsregler som gäller i arbetsmiljösammanhang.Arbetsmiljöansvar redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur reglerna fungerar i praktiken. Boken är ett…

 • Arbetsrättslig avtalsrätt

  Arbetsrättslig avtalsrätt
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023043

  ARBETSRÄTTSLIG AVTALSRÄTT behandlar alla avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden.Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en ar…

 • Omplacering

  Omplacering
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2005 - Svenska - ISBN: 9789139107712

  Omplacering används som uttryck för olika förändringar av och inom ramen för en anställning. Arbetsgivaren har - som ett utflöde av sin rätt att leda och fördela arbetet - en viss möjlighet att omplacera arbetstagaren. I vissa andra fall har arbetsg…

 • Uppsägning vid arbetsbrist

  Uppsägning vid arbetsbrist
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789139110897

  Arbetsbrist står som arbetsrättsligt begrepp för de konsekvenser som följer av att en verksamhet förändras med åtföljande uppsägningar. Grunden för arbetsbrist är alltid verksamhetsrelaterad och kan således vara brist på arbete, brist på medel eller…

 • Att kunna vara chef

  Att kunna vara chef
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115953

  Chefskapet i arbetslivet är ett ledarskap. Självklart har detta ledarskap många viktiga likheter med annat ledarskap i t.ex. politiska eller idrottsliga sammanhang. Ledarskap i arbetslivet har dock sin utgångspunkt i relationen mellan arbetsgivare o…

 • Personaljuridik 2021

  Personaljuridik 2021

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139025023

  Detta är den trettiofjärde upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mell…

 • Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv

  Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789139114338

  Den svenska arbetstidslagen tillfördes den 1 juli 2005 EU-regler om arbetstider. Dessa regler har sin grund i EU:s arbetstidsdirektiv och rör främst veckoarbetstid, dygnsvila och nattarbete. Därmed innehåller arbetstidslagen (sedan tidigare gällande…

 • En känsla bortom rädsla

  En känsla bortom rädsla
  av Tommy Iseskog

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9788726204230

  Carl-Magnus vardag vänds upp och ner när han en dag drabbas av en hjärtattack. Efter det förändras allt. Han blir ständigt rädd för döden, och vill inte skiljas från sin hustru, ens för några minuter, utan att ha klarat upp alla gräl mellan dem. Car…

 • En känsla bortom rädsla Provlyssna!

  En känsla bortom rädsla
  av Tommy Iseskog

  Nedladdningsbar MP3 - 2019 - Svenska - ISBN: 9788726290202

  Carl-Magnus vardag vänds upp och ner när han en dag drabbas av en hjärtattack. Efter det förändras allt. Han blir ständigt rädd för döden, och vill inte skiljas från sin hustru, ens för några minuter, utan att ha klarat upp alla gräl mellan dem. Car…

 • Skolans administration och ledning

  Skolans administration och ledning
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144125879

  Att leda en skolverksamhet kräver kunskap om ett stort antal rättsregler som påverkar relationerna på den arbetsplats som skolan utgör. I Skolans administration och ledning presenterar författaren de spelregler som direkt eller indirekt inverkar på…

 • Carl

  Carl
  av Tommy Iseskog

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9788726204223

  Den unga ryttaren lämnar Uppsalas välkända silhuett bakom sig. Han känner med handen ytterligare en gång om sadelväskan är ordentligt fastspänd, och att all hans utrustning är med. Han är en ovan ryttare, men som tur är så verkar hästen Starke inte…

 • Segra eller dö

  Segra eller dö
  av Tommy Iseskog

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9788726204261

  "Hans känsla av vemod hade sannolikt samma grund som känslan av stolthet. Den framgångsrika karriären i kungens tjänst hade nu inte bara krönts utan också nått sitt krön. Framgångsrikare än så här kunde inte greven bli." Under karolinertiden går Sve…

 • Valuta för pengarna

  Valuta för pengarna
  av Tommy Iseskog

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9788726204278

  "Polisen i Uppsala verkade måttligt intresserad av Carl-Magnus Kollmans oro för makarna Sjöö. Jourhavande befäl meddelade att, man inte kunde inleda en undersökning på "så lösa antaganden och ospecificerad oro". Carl-Magnus hade också varit tvungen…

 • Ibland enkelt, ibland helt obegripligt

  Ibland enkelt, ibland helt obegripligt
  av Tommy Iseskog

  e-bok - 2019 - Svenska - ISBN: 9788726204247

  "Vi har förlorat förtroendet för den djäveln!" Kleman spände ögonen i Carl-Magnus Kollman och markerade med en småfånig plutning med munnen att detta var "sista ordet" i samtalet." När kommunchefen Svante Hermansson håller på att bli uppsagd från si…

 • Tidsbegränsade anställningar

  Tidsbegränsade anställningar
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139020202

  Tidsbegränsade anställningar är vanligt förekommande i det svenska arbetslivet. Lagstiftningen utgår från att en anställning löper tills vidare och att tidsbegränsade anställningar är undantag från denna huvudregel. I boken Tidsbegränsade anställnin…

 • Arbetsrättslig avtalsrätt

  Arbetsrättslig avtalsrätt
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789139112617

  Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden och relationen mel…

 • Att medbestämmandeförhandla

  Att medbestämmandeförhandla
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789139111320

  Att medbestämmandeförhandla är i grunden någonting annat än att löne- och avtalsförhandla. Förhandlingstaktiska överväganden hör i princip inte hemma i en medbestämmandeförhandling. "Ge och ta", som är honnörsbegrepp i en avtalsförhandling, ingår in…