Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Sysser Bengtsson; Tove Krebs Lange

Sök »
Din sökning gav 25 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Udviklingspsykologiske teorier

  Udviklingspsykologiske teorier
  av Ann Joy Jonassen, Birte Wedel-Brandt, Espen Jerlang, John Aasted Halse, Sonja Egeberg, Suzanne Ringsted

  Inbunden - 2008 - Danska - ISBN: 9788741251547

  "Bogen lever til fulde op til sit formål, at give et bredt dækkende billede af tidens væsentligste psykologiske teorier om den menneskelige udvikling med relevans for pædagogik og terapi." – Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker Udviklingspsy…

 • Æstetik og læring

  Æstetik og læring
  av Bennyé D. Austring, Merete Sørensen

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788741250007

  I den pædagogiske debat støder man i dag stadig oftere på udtryk som den æstetiske dimension, æstetiske læreprocesser og æstetisk praksis. Det æstetiske et noget diffust begreb, der spænder over alt, hvad der er sanseligt, harmonisk, smukt, kunstner…

 • Socialrådgiveren på arbejde

  Socialrådgiveren på arbejde
  av Bo Jacobsen, Anders Fisker, Matilde Høybye-Mortensen, Flemming Troels Jensen, Sofie Nørgaard-Nielsen

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788741251707

  Bogens ambition er at præsentere et billede af socialrådgiverens arbejdsliv, som er genkendeligt, men også overraskende og interessant for faggruppen. Det sociale arbejdes balancegang mellem modsatrettede hensyn og roller beskrives. Forfatterne form…

 • Narrative samtaler

  Narrative samtaler
  av Alice Morgan
  (1 recension)

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788741201757

  Mennesket er et tolkende væsen, og vi kommer alle dagligt ud for hændelser, som vi forsøger at gøre meningsfulde. Et narrativ er som en tråd, der væver hændelser sammen og danner en historie. Sådanne historier er i høj grad med til at forme vores li…

 • Social arv og social ulighed

  Social arv og social ulighed
  av Morten Klöcker Grønbæk, Sofie Henze-Pedersen, Anne-Dorthe Hestbæk, Anders Hjorth-Trolle, Ulla Højmark Jensen, Bente Jensen, Asta Breinholt Lund, Niels Ploug

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788741265391

  Social arv og social ulighed er baseret på de senere årtiers forskning i sammenhængen mellem social baggrund og social ulighed. Forfatterne ser på, hvordan personer med forskellig social baggrund klarer sig i forhold til bl.a. uddannelse og sundhed,…

 • Rend og hop med Oliver

  Rend og hop med Oliver
  av Tove Krebs Lange

  3-6 år Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788763846097

  "Rend og hop med Oliver" er en gennemillustreret oplæsningsbog for de 4-6 årige om egernet Oliver og hans familie.Men "Rend og hop med Oliver" er også et bevægelseskoncept udviklet af KFUMs Idrætsforbund, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Nordea-fonde…

 • Sanseintegration hos børn

  Sanseintegration hos børn
  av A. Jean Ayres

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788741250441

  Sanseintegration hos børn beskriver og forklarer sammenhængen mellem forstyrrelser i sansebearbejdning og lærings- og trivselsvanskeligheder hos børn med sanseintegrative dysfunktioner. Bogen oversætter hovedideerne i sanseintegrationsteorien og de…

 • Gruppemetode inden for social- og sundhedsområdet

  Gruppemetode inden for social- og sundhedsområdet

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788741202280

  Brugen af forskellige gruppemetoder breder sig fortsat i de europæiske social- og sundhedssektorer, ikke mindst i Norden. Denne bog beskriver de principper og målsætninger, som dette arbejde bygger på, og har som grundtese, at gruppelederens forståe…

 • Gruppe og samspil

  Gruppe og samspil
  av Peik Gjøsund og Roar Huseby

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788741254074

  Gruppe og samspil er en indføringsbog i gruppepsykologi og foreligger her i en 3. revideret udgave. Et centralt mål for studiet af gruppepsykologi er at give den studerende den grundlæggende viden, der skal til for at opnå kompetence i at lede og ar…

 • Kvalitative analyser

  Kvalitative analyser
  av Merete Watt Boolsen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788741259833

  Samspillet mellem mennesket og de enkelte dele af samfundet er komplekst, og hvis man arbejder i dette felt, er det nødvendigt at kunne identificere årsager og sammenhænge. Hvorfor trives nogle børn i børnehaven bedre end andre? Hvordan er sammenhæn…

 • Teori i praksis

  Teori i praksis
  av Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog

  Häftad - 2004 - Danska - ISBN: 9788741201665

  Inden for bl.a. det pædagogiske område diskuteres samspillet mellem teori og praksis løbende, men netop i denne synes diskussionen at være yderst aktuel. De pædagogiske uddannelser indeholder praktisk såvel som teoretisk pædagogik. Alligevel oplever…

 • Inklusionens pædagogik

  Inklusionens pædagogik
  av Bent Madsen, Carsten Pedersen, Ida Kornerup, Marianne Bech Larsen

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788741252759

  Efter dagtilbudsloven af 2007 er kommunerne forpligtet på et inklusionsperspektiv i forhold til daginstitutionsområdet. Denne bog ønsker at bidrage til udviklingen af en grundlæggende viden om, hvordan man skaber inkluderende udviklingsmiljøer for a…

 • Forskel og fællesskab

  Forskel og fællesskab
  av Helle Bundgaard, Eva Gulløv

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788741251493

  En daginstitution er ramme om relationer mellem mange mennesker. Hver dag mødes børn, forældre, medhjælpere, pædagoger, ledere og evt. køkken- og rengøringspersonale for at sørge for, at børnene bliver passet og stimuleret i overensstemmelse med der…

 • Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde

  Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde
  av Ruth Mach-Zagal, Anette Faye Jacobsen, Kirsten Nøhr, Marianne Skytte, Henk Goovaerts, Sarah Banks, Frank Philippart, Victor van den Bersselaar, Nils-Erik Nyboe

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788741250069

  Etiske dilemmaer i pædagogisk arbejde er blevet til på baggrund af teoretisk og praktisk arbejde med etiske problemer og dilemmaer i det pædagogiske felt. Bidragyderne har alle beskæftiget sig med etik både i forsknings- og undervisningssammenhæng o…

 • Narrativ terapi

  Narrativ terapi

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788741250366

  Denne bog giver svar på mange af de spørgsmål, som arbejdet med narrativ terapi kan give anledning til. Det er bogens udgangspunkt, at arbejdet med at omsætte de narrative begreber til praksis er en fortsat rejse, der bliver ved med at udfolde sig p…

 • Plant et værksted

  Plant et værksted
  av Jesper Froda, Suzanne Ringsted

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788741250588

  Plant et værksted gennemgår en række teorier og tanker, som kan udvikle værkstedspraksis og udvide forståelsen for det æstetisk-praktisk-kreative område for børn, unge og voksne i dag- og døgninstitution samt skole. Denne nye udgave er gennemrevider…

 • Sociologiske tænkere

  Sociologiske tænkere
  av Espen Jerlang

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788741252773

  Sociologiske tænkere er en samling af en række af efterkrigstidens vigtigste sociologiske tekster. Bogen rummer bidrag af: Zygmunt Bauman Peter L. Berger & Thomas Luckmann Pierre Bourdieu Michel Foucault Anthony Giddens Axel Honneth Niklas Luhmann H…

 • Flow og fordybelse

  Flow og fordybelse
  av Frans Ørsted Andersen

  Häftad - 2006 - Danska - ISBN: 9788741202112

  I de senere år har en ny bevægelse inden for psykologien kaldet ”positiv psykologi” sat fokus på menneskets positive, kreative og kommunikative egenskaber og potentialer, fx evnen til fordybelse, optimisme, innovation og evnen til at opn…

 • Mød konflikten

  Mød konflikten
  av Nethe Plenge

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788741251363

  "God og nyttig håndsrækning til konfliktmægling på arbejdspladsen [...] jeg vil anbefale denne bog til alle, der i deres dagligdag omgås mennesker." Heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen Konflikter på jobbet er opslidende. Både for dem, der er d…

 • Borgerinddragelse og retssikkerhed

  Borgerinddragelse og retssikkerhed
  av Ingelise Bech Hansen, Helle Nørrelykke, Hanne Sjelborg, Peter Bundesen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788741261782

  Borgernes krav på retssikkerhed og ret til inddragelse i sagsbehandlingen er centrale principper i socialt arbejde i dag. Derfor er det essentielt for socialarbejderen at vide, hvordan lovgivningen regulerer forholdet mellem borgeren og det offentli…

 • Musik som udtryksform

  Musik som udtryksform
  av Elsebeth Kirk

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788741252162

  Musik er først og fremmest en unik udtryksform, fordi dens særlige 'sprog' ikke kan italesættes. Musik er derfor en uerstattelig gave til menneskeheden, og denne gave er nok værd at bevare og værne om - også i fremtidens pædagogiske felter og uddann…

 • Forstået og forstyrret

  Forstået og forstyrret
  av Jørgen Riber

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788741202129

  ”Hold din kæft!” ”Det rager ikke dig!” ”Fuck dig, din bøsserøv!” Reaktioner som disse er ikke ualmindelige, hvis man som professionel, forstående voksen – fx lærer, pædagog eller behandler – forsøger a…

 • Socialpædagogik

  Socialpædagogik
  av Bent Madsen

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788741203621

  Hvordan håndterer det sociale system mennesker, der ikke passer ind i systemet? Hvilke kompetencer kræves, hvis man skal være en del af et fællesskab? Hvad betyder det at stå udenfor, og hvordan skaber vi plads til forskellighed? Hvad er social inte…

 • Den professionelle pædagog

  Den professionelle pædagog
  av Anette Hegelund Dalsgaard, Lotte Mejl

  Häftad - 2009 - Danska - ISBN: 9788741252681

  Den primære opgave for pædagoger i daginstitutioner er naturligvis den pædagogiske indsats i forhold til børnene. Men side om side hermed tager den professionelle pædagog sig af en lang række andre ting, der sammen med den pædagogiske kerneydelse ud…

 • Barnets musikalske vej

  Barnets musikalske vej
  av Henny Hammershøj

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788741202273

  - Hvordan udtrykker børn sig musikalsk? - Hvordan bruger de musikken, der omgiver dem? - Hvordan tolker man børns musikalske udtryk? - Hvad er spontansang? - Hvorfor er improvisation så vigtig? - Hvordan udvikles barnets musikalske sans? - Hvordan f…