Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Stefan Söderfjäll

Sök »
Din sökning gav 15 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • En liten bok om ledarskap

  En liten bok om ledarskap
  av Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176832400

  En liten bok om ledarskap är precis vad den heter. Den ger en kort och översiktlig bild av vad ledarskap är och hur det kan utövas på bättre och sämre sätt. Boken lämpar sig väl som introduktion till den som är nyfiken på området ledarskap och kan m…

 • En liten bok om medarbetarskap

  En liten bok om medarbetarskap
  av Christopher Svensson, Stefan Söderfjäll, Christopher Svensson, Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789189203020

  Medarbetarskapet och kvaliteten på detsamma i olika organisationer är av naturliga anledningar av yttersta vikt för hur väl dessa organisationer lyckas fullgöra sina uppdrag och nå sina mål. Denna bok tar sin utgångspunkt i den forskning som finns p…

 • En liten bok om ledningsgrupper

  En liten bok om ledningsgrupper
  av Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176838495

  En liten bok om ledningsgrupper handlar om de grupper som har ansvar för hela eller delar av organisationer. Den har sin huvudsakliga grund i forskning och sammanfattar på ett kortfattat och praktiskt tillämpbart sätt vad som kännetecknar välfungera…

 • En liten bok om motivation

  En liten bok om motivation
  av Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789180203029

  Motivation är en av de mest studerade företeelserna inom psykologin och avser drivkraften bakom vårt beteende. I denna lilla bok presenteras ett antal teoretiska perspektiv som förklarar och beskriver motivation på lite olika sätt. Syftet är att ge…

 • En liten bok om mål

  En liten bok om mål
  av Stefan Söderfjäll, Christopher Svensson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127819054

  Många upplever att uppsatta mål i arbetet är svåra att begripa, inte följs upp, inte känns relevanta eller meningsfulla, är för många och motsäger varandra eller att de rentav inte existerar överhuvudtaget. Samtidigt visar forskning om mål i arbetsl…

 • Reflektionsbok för medarbetare : ett arbetsmaterial för medarbetarutveckling

  Reflektionsbok för medarbetare : ett arbetsmaterial för medarbetarutveckling

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789180205474

  Denna reflektionsbok är ämnad för medarbetare som önskar utveckla sitt medarbetarskap. Den innehåller olika typer av uppgifter där du får möjlighet att reflektera kring ditt eget och andras medarbetarskap. Strukturen är densamma som författarnas En…

 • To team or not to team

  To team or not to team
  av Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789163907074

  Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team och den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete kan vara ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och tr…

 • Reflektionsbok för ledare : ett arbetsmaterial för ledarutveckling

  Reflektionsbok för ledare : ett arbetsmaterial för ledarutveckling
  av Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176832967

  Denna arbetsbok är ämnad för personer som utövar ledarskapi något sammanhang och önskar utvecklas i detta avseende.Den innehåller reflektionsuppgifter, självskattningsövningar,samtalsmallar, förslag på hemuppgifter etc. och lämpar sigmycket väl att…

 • A little book on management teams

  A little book on management teams
  av Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9789180203074

  A Little Book on Management Teams focuses on the teams that are responsible for all or part of an organisation. It is based on research and aims to summarise in a concise and practically applicable way what characterises well-functioning management…

 • A little book on leadership

  A little book on leadership
  av Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9789176838402

  A Little Book On Leadership sums up rather nicely what this book is all about. It gives a brief but clear summary of what leadership is and how it can be applied in effective (and sometimes not so effective) ways. This book is a great introduction t…

 • A little book on goals

  A little book on goals
  av Christopher Svensson, Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9789189161757

  A lot of us feel goals at work are either difficult to understand, are not followed up or do not feel relevant or meaningful to us. We might also feel that there are just too many of them, they contradict each other or even that we don’t have…

 • "Det är sant - det stod ju i tidningen!": en bok om hur du undviker att bli lurad

  "Det är sant - det stod ju i tidningen!": en bok om hur du undviker att bli lurad
  av Mattias Lundberg, Stefan Söderfjäll

  e-bok - 2020 - Svenska - ISBN: 9788726393255

  I dagens informationssamhälle är källkritik viktigare än någonsin. I denna bok får du tips på hur du kan ifrågasätta och kritiskt granska alla de budskap du utsätts för i vardagen från opinionsbildare, försäljare och andra påverkare. Författarna Mat…

 • A little book on employeeship

  A little book on employeeship

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789180206846

  The quality of employeeship in organisations is hugely significant to how well they succeed in fulfilling their tasks and achieving their goals. This book is based on the latest research into employees and their influence in organisations. It provid…

 • "Det är sant - det stod ju i tidningen!" : en bok om hur du undviker att bli lurad

  "Det är sant - det stod ju i tidningen!" : en bok om hur du undviker att bli lurad
  av Mattias Lundberg, Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176839003

  Vad kan du egentligen lita på och hur ska du veta vad som är sant eller falskt? I den här boken avslöjar författarna vilka knep som opinionsbildare, försäljare och andra påverkare använder för att få dig att tro på och älska deras budskap. I en tid…

 • Reflections of a leader : A Workbook for Leadership Development

  Reflections of a leader : A Workbook for Leadership Development
  av Stefan Söderfjäll

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9789177390626

  This workbook is intended for people who exercise leadership in some way and want to develop their skills as a leader even further. It contains reflection assignments, self-assessment exercises and conversation templates, as well as suggestions for…