Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Patrik Sundström

Sök »
Din sökning gav 87 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Curt Nicolin : ingenjör, direktör, debattör

  Curt Nicolin : ingenjör, direktör, debattör

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198516074

  Curt Nicolin (19212006) var under många år en av Sveriges mest kända och högprofilerade företagsledare. Som vd för företag som STAL, SAS och ASEA och som stridbar SAF-ordförande väckte han starka känslor i alla läger.I år, 2021, skulle Curt Nicolin…

 • Det svenska näringslivets historia 1864-2014

  Det svenska näringslivets historia 1864-2014
  av Mats Larsson, Lena Andersson-Skog, Oscar Broberg, Lars Magnusson, Tom Pettersson, Peter Sandberg

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789175042701

  Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte ba…

 • Religion och naturvetenskap

  Religion och naturvetenskap
  av Philip Clayton

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789175043074

  Religion och naturvetenskap är förmodligen de två starkaste tankeströmningarna i världen i dag. Men de anses ofta stå i olöslig konflikt med varandra. Denna unika bok är en introduktion till de mest brännande frågorna och åsikterna på detta kontrove…

 • Svensk politik

  Svensk politik
  av Olof Petersson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789175043470

 • Mot bättre vetande : en svensk skolhistoria

  Mot bättre vetande : en svensk skolhistoria
  av Hans Albin Larsson

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186203597

  Med fokus på de senaste decenniernas organisatoriska reformer samt pedagogiska och politiska debatt analyseras, mot en historisk bakgrund, skolans utveckling och problem. En lättläst och faktaspäckad bok. Denna titel har tidigare givits ut av SNS fö…

 • Gränges : sedan 1896

  Gränges : sedan 1896

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198516098

  Gränges är företaget som omvandlat sig själv sedan 1896 och vars historia speglar Sveriges moderna utveckling. Gränges grundades som ett gruv- och tågbolag, och hjälpte därmed landet att förvandla malmen till välstånd. I början av 1900-talet var det…

 • Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864-1914

  Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864-1914
  av Lena Andersson-Skog, Lars Magnusson

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789175043340

  Sveriges utveckling till ett modernt land och den ofattbart snabba höjningen av levnadsstandard hade sin grund i en rad genomgripande reformer på skilda områden vid artonhundratalets mitt. Ett avgörande moment var införandet av allmän näringsfrihet…

 • Anna Whitlock : reformpedagog och rösträttsledare

  Anna Whitlock : reformpedagog och rösträttsledare
  av Anders Johnson

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789198516043

  Skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock (1852 1930) verkade när det moderna Sverige tog form. Hon är även förebild för tv-seriens fröken Friman. I sin privatskola införde hon pedagogiska nyheter som spreds till det allmänna skolväsendet. Då…

 • Ornö under 500 år : historien om en ö i Stockholms skärgård

  Ornö under 500 år : historien om en ö i Stockholms skärgård
  av Bengt Dennis

  Halvklotband - 2020 - Svenska - ISBN: 9789175043654

  Ornö under 500 år skildrar Ornös och Stockholms skärgårds utveckling från sent 1400-tal till nutid. Här behandlas 1600-talets jordbruk och fiske, 1700-talets rysshärjningar och pest, 1800-talets övergång till en ny tid och 1900-talets avveckling av…

 • Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik

  Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik
  av Christina Garsten, Bo Rothstein, Stefan Svallfors

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789175042824

  Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till ex…

 • Judendom : folk, fromhet, förkunnelse

  Judendom : folk, fromhet, förkunnelse
  av Christer Hedin

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789175043517

  Judendomen är mer än en religion. Den är också en identitet, en gemenskap, ett folk och en tradition. Judarna har kallats Guds språkrör eller profetfolk med ett budskap till mänskligheten i heliga texter som under en mångtusenårig historia har stude…

 • Bestiarium : en medeltida djurbok

  Bestiarium : en medeltida djurbok
  av Bo Eriksson

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789175043241

  En mycket vacker bok. Vilken sällsam värld de levde i, medeltidsmänniskorna! För dem var drakar, enhörningar och gripar lika verkliga som apor, hundar och elefanter. Bestiarierna, medeltida djurböcker, skiljer sig markant från vår tids djur- och nat…

 • Makt och ansvar

  Makt och ansvar
  av Curt Nicolin

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789178190928

  I Makt och ansvar analyserar företagsledaren och senare SAF-ordföranden Curt Nicolin (1921–2006) industriutvecklingen i Sverige fram till 1973. Han diskuterar allt från arbetsgivaransvar och subventioner till samhällets vurm för stordrift och…

 • Global migration : orsaker och konsekvenser

  Global migration : orsaker och konsekvenser
  av Joakim Ruist

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188637154

  Migrationen har kommit att bli en av samtidens mest omdiskuterade politiska frågor. Men vad vet vi egentligen om migrationens orsaker och konsekvenser? Joakim Ruist, migrationsforskare vid Göteborgs universitet, ger här sin bild av det viktigaste so…

 • Mao i Sverige : den svenska maoismen 1963-1986

  Mao i Sverige : den svenska maoismen 1963-1986
  av Ingrid Wållgren

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789175043265

  Beundran för Maos Kina och inte minst för kulturrevolutionen betydde mycket för vänsteruppsvinget under 1960-talets senare hälft. Den växande konflikten mellan maoismen och sovjetkommunismen kom att i hög grad influera den svenska vänsterns utveckli…

 • Se människan! : en bok om Ersta diakoni

  Se människan! : en bok om Ersta diakoni
  av Elisabeth Christiansson, Motzi Eklöf, Karin Jansson Myhr, Nils Johan Tjärnlund

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789198340969

  Ersta diakoni har en fantastisk historia som sträcker sig över tre sekler. Med den här boken vill vi försöka ge en inblick i den verksamhet som bedrivits genom åren, och de människor som passerat revy, såväl medarbetare som patienter, boende och and…

 • Religioner i konflikt : relationer mellan kristen och muslimsk tro

  Religioner i konflikt : relationer mellan kristen och muslimsk tro
  av Mikael Stenmark

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175042459

  Om vi har en religiös tro hur ska vi då förhålla oss till människor som har en annan religiös tro? Relationen mellan kristna och muslimer har idag en brännhet aktualitet. Finns här en oundviklig konflikt mellan två helt skilda världsbilder eller är…

 • Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

  Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?
  av Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789175043463

  Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger  Det största problemet på den svenska arbetsmarknaden är hur lågutbildade, och då särskilt lågutbildade utrikesfödda, ska komma i sysselsättning. Probl…

 • Folklig botanik

  Folklig botanik
  av Ingvar Svanberg

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789175042244

  I alla tider har föreställningar knutits till vilda och odlade växters undergörande och läkande kraft. Många av dem har spelat en viktig roll vid såväl kyrkliga som världsliga festligheter, vid uppvaktandet av det motsatta könet och som hjälpmedel f…

 • Gustaf Dalén : en biografi

  Gustaf Dalén : en biografi
  av Anders Johnson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198482867

  Ny, reviderad upplaga i mjukband. Gustaf Dalén är en av Sveriges mest omskrivna och beundrade uppfinnare. Småbrukarsonen från Stenstorp i Västergötland är den ende svenske företagsledare som har fått ett Nobelpris. Genom sina automatiska AGA-fyrar n…

 • Sveriges första globala århundrade : en 1700-talshistoria

  Sveriges första globala århundrade : en 1700-talshistoria
  av Leos Müller

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789175043388

  Det var under 1700-talet som en första globalisering verkligen slog genom, med nya exotiska varor, slavhandel och krig om kolonier. Tiden kännetecknades av en stor materiell och mental omvandling. I likhet med 1700-talets människor lever även vi i e…

 • Kontakt genom tolk

  Kontakt genom tolk
  av Cecilia Wadensjö

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789175043302

  Kontakt genom tolk handlar om samtal där deltagarna kommunicerar via tolk. Cecilia Wadensjö beskriver initierat vad som är karaktäristiskt för ett sådant samtal. Med hjälp av autentiska exempel från vården och polisen ger hon en nyanserad bild av hu…

 • Nätverk i näringslivet : ägande och industriell omvandling i det mogna industrisamhället 1920?1990

  Nätverk i näringslivet : ägande och industriell omvandling i det mogna industrisamhället 1920?1990
  av Jan Glete

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789178191314

  Nätverk i näringslivet ger en översikt av hur ägargrupperna såg ut i Sverige under större delen av 1900-talet. Jan Gletes bok är ständigt aktuell eftersom den riktar ljuset på ett antal återkommande drivkrafter till ekonomisk omvandling och näringsl…

 • Den världsvida pentekostalismen

  Den världsvida pentekostalismen
  av Allan H. Anderson, David Westerlund

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175042534

  Pentekostalism är en stor och globalt spridd kristen rörelse som särskilt betonar vikten av karismatiska gåvor som förknippas med den heliga Anden, till exempel helande och profeterande. Den är den form av religion som växer allra snabbast, antalet…

 • Meningslöst lidande

  Meningslöst lidande
  av Francis Jonbäck

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789175043401

  Lidandets problem är fortfarande det största området inom ämnet religionsfilosofi. Boken introducerar och utvärderar ett av de starkaste argumenten mot Guds existens som filosofer reflekterar över idag. Författaren menar att det är viktigt att ta mä…

 • Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954-1975

  Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954-1975
  av Gunnar Åselius

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789175043418

  Vad visste egentligen den svenska regeringen om Vietnamkriget medan det pågick? Hur gick det till när kriget omtolkades från en intern angelägenhet i ett fjärran land till en världsomspännande kamp mot våld, hat och terror, i vilken man föreställde…

 • Nationalekonomins grunder

  Nationalekonomins grunder
  av Björn Elsässer

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789186203771

  Vad är nationalekonomi? Nationalekonomins grunder är en utmärkt introduktion i ämnet. Den underlättar förståelsen av de nationalekonomiska frågeställningarna genom att presentera problemområden som ofta debatteras i medierna.Vilka faktorer bestämmer…

 • Religion i Latinamerika

  Religion i Latinamerika

  Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175042466

  De flesta latinamerikanska länder har under århundraden präglats av katolicism. Men idag är den religiösa situationen i Latinamerika mer mångfasetterad och svåröverskådlig än någonsin tidigare, och många av de omkring 600 miljoner invånarna bekänner…

 • Svenskt näringsliv i omvandling : från 1980 till våra dagar

  Svenskt näringsliv i omvandling : från 1980 till våra dagar
  av Oskar Broberg

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789175043104

  Sedan början av 1980-talet har det svenska näringslivet genomgått stora förändringar. Sveriges ekonomi har vuxit snabbt i förhållande till jämförbara länder, samtidigt som näringslivet har tvingats anpassa sig till en alltmer föränderlig omvärld. Gl…

 • Global ekonomi : en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi

  Global ekonomi : en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi
  av Claes Berg

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186949082

  Global ekonomi baseras på erfarenheter från många länder och från det globala ekonomiska systemet. Den andra upplagan av Global ekonomi är kraftigt omarbetad och uppdaterad. De senaste forskningsrönen i nationalekonomi beskrivs här på ett begripligt…

 • Möten i monsunen : Sverige och Kina genom tiderna

  Möten i monsunen : Sverige och Kina genom tiderna
  av Ingemar Ottosson

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789175043548

  Det har skrivits mycket om Sverige och Kina, inte minst om ostindiehandeln under 1700-talet och en hel del om svenska upptäckare och forskare under Sven Hedins tidevarv. Några böcker handlar om 60-tals maoismen. Men hittills har det inte funnits någ…

 • Domstolen : en nämndemans betraktelser

  Domstolen : en nämndemans betraktelser
  av Pia Gadd

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789175043166

  Domstolen är en offentlig institution, men det största delen av det som görs, är okänt för många. Efter nitton år som nämndeman och långt över tusen rättegångar av de mest skilda slag, från mord till snatteri, har Pia Gadd skrivit en bok som beskriv…

 • Hjärtegott! : riktig mat för barn och vuxna

  Hjärtegott! : riktig mat för barn och vuxna
  av Gunilla Lindell, Ingvar Svanberg

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789175042213

  En kokbok för alla som vill slå vakt om den goda maten, värna om kulturarvet och tänka miljösmart, för att inte tala om alla som tänker på plånboken och inte vill att hela hushållskassan ska gå till matkontot. Författarna önskar att innan- och blodm…

 • Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse?

  Coaching och lekmannaterapi : en modern väckelse?
  av Anne-Christine Hornborg

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789175042473

  Har riter och ritualer spelat ut sin roll i det moderna samhället? Eller har de bara ändrat karaktär genom att sätta individen i centrum istället för traditionen? Att vara deprimerad, stressad, oinspirerad på arbetet eller bara vanlig ses som en bri…

 • Det hotade universitetet

  Det hotade universitetet
  av Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman, Stefan Björklund, Lars Engwall, Hanne Foss Hansen, Sverker Gustavsson, Johan Hirschfeldt, Christer Karlsson, Elin Sundberg, Bo Sundqvist, Keith Thomas, Michael Tåhlin, Sten Widmalm, Sven Widmalm

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789175042992

  Sedan det moderna forskningsuniversitetet såg dagens ljus för två hundra år sen har forskning och vetenskap gjort bevisligen världen bättre. Kunskap, kreativitet, kritik och kollegialitet har utgjort nyckel till denna exempellösa framgång. Akademins…

 • Ny lärarutbildning nu!

  Ny lärarutbildning nu!
  av Inger Enkvist

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789175043692

  Hur skulle den svenska lärarutbildningen kunna reformeras för att minska lärarbristen och höja elevresultaten? Enligt nya beräkningar kommer Sverige att år 2033 lida brist på 45 000 lärare om inget görs åt situationen. Det gäller inte bara att rekry…

 • All världens druvor

  All världens druvor
  av Gunnel Zenk

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789175041865

  I denna bok samlas information om ett stort antal av världens vinsorter. Här finns etymologiska förklaringar och anekdoter, ett kapitel om vinprovarspråket, en introduktion till vinterminologin samt en sammanställning av klassificeringssystem och vi…

 • Afrikanska religioner

  Afrikanska religioner
  av David Westerlund

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789175042350

  I Afrika spelar religion en stor roll, och dess betydelse har på senare tid ökat snarare än minskat. Även om de flesta afrikaner i dag är kristna eller muslimer, är de som regel starkt påverkade av det inhemska religiösa arvet. Det finns en enorm må…

 • Systrarna Beauvoir : Syskonkärlek och rivalitet

  Systrarna Beauvoir : Syskonkärlek och rivalitet
  av Claudine Monteil

  Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173539210

  Den ena var blond, den andra mörk, en var konstnär, den andra författare, en var foglig, den andra rebell. Hélène och Simone de Beauvoir stod trots sina olikheter varandra nära. Deras relation präglades av förtrolighet men också av rivalitet, svarts…

 • Helig hälsa : helandemetoder i det mångreligiösa Sverige

  Helig hälsa : helandemetoder i det mångreligiösa Sverige
  av Jessica Moberg, Göran Ståhle, Johan Wedel, Aryo Makko, Olov Dahlin, Liselotte Frisk, Per Drougge, Fernando Sardella, Anne-Christine Hornborg

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789175042671

  Hur ser relationerna ut mellan nyreligiöst helande, asiatiska traditioner, sekulär gymnastik och psykologi? Vilken roll spelar folkliga botandetraditioner och hur förhåller de sig till etablerad vård? Vilka helandemeto-der finns i dagens Sverige?Den…

 • Prillan och bollen : mitt liv med snuset och sporten

  Prillan och bollen : mitt liv med snuset och sporten
  av Paul Übelacker

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789175042411

  En underhållande och informativ bok om varför vi blir snusare och om de utmaningar vi står inför när vi ska göra våra val i livet. Hur påverkas vi av kultur, värderingar och grupper, i synnerhet under uppväxten och tonåren? I författarens fall spela…

 • Fåglar i staden

  Fåglar i staden
  av Roger Gyllin, Ingvar Svanberg

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789175043173

  Staden är full av djur av olika slag. Det kan verka överraskande, men tätortsmiljö och mänsklig aktivitet kan faktiskt gynna biologisk mångfald. Allra tydligast är detta i städernas fågelliv. Detta är en bok om fåglarnas moderna stadshistoria och mä…

 • Otyg : fallet Algots Nord

  Otyg : fallet Algots Nord
  av Lena Andersson-Skog

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789175043647

  1972 tillkännagav regeringen stolt att staten skulle göra en stor satsning och ge industristöd till det anrika konfektionsföretaget Algot Johansson AB (Algots) för att etablera textilindustri på tre orter i Västerbotten genom ett dotterbolag kallat…

 • Stat och marknad i historiskt perspektiv : Från 1850 till i dag

  Stat och marknad i historiskt perspektiv : Från 1850 till i dag
  av Lena Andersson-Skogh, Jan Ottosson

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789175043357

  I dag ser vi stora förändringar i det svenska samhället i form av avregleringar - eller snarare omregleringar. Samtidigt har debatten om avregleringarna i den svenska ekonomin polariserats alltmer. Å ena sidan framställs avregleringsvågen som något…

 • Löntagarfonder : så nära men ändå inte

  Löntagarfonder : så nära men ändå inte
  av Lars Tobisson

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789175043005

  Löntagarfondsstriden spände över 20 år - från Metalls motion 1971 till avvecklingsbeslutet 1991. Även om ingen idag reser krav på införande av löntagarfonder, är det uppenbart att händelseutvecklingen i en så avgörande fråga förtjänar att belysas. D…

 • Glädjeparadoxen :Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

  Glädjeparadoxen :Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse
  av Gabriel Heller-Sahlgren, Nima Sanandaji

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789175043487

  I slutet av 1900-talet och början av 2000-talet började svenska elever tappa mark i internationella undersökningar. En hätsk debatt uppstod om vad som egentligen var orsaken, och hypoteser har florerat friskt till höger och vänster. Men inga bärande…

 • Falskt eller äkta? : detektivarbete på konstmuseet

  Falskt eller äkta? : detektivarbete på konstmuseet
  av Görel Cavalli-Björkman

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188439086

  Är den nyupptäckta målningen en Caravaggio? Och museets berömda Rembrandt? Är det bara en kopia eller till och med en förfalskning. Frågor som dessa får stor uppmärksamhet i medierna, i synnerhet när det rör sig om gamla mästare. Som museiman, konst…

 • Indianska religioner : från vandringar till imperiebyggande

  Indianska religioner : från vandringar till imperiebyggande
  av Daniel Andersson

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789175042800

  Boken är en bred historisk beskrivning och analys av de mellanamerikanska förkoloniala högkulturerna, deras religiösa världar, rituella och mytiska tanketraditioner samt inbördes relationer.När Mellanamerikas invånare började övergå från nomadism ti…

 • A&E Design : The Book

  A&E Design : The Book
  av Kerstin Wickman

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9789198426649

  Join Kerstin Wickman, writer and professor of Design & Crafts History, as she explores the national and international success of the A&E DESIGN studio, from its start in the 1960s until its 50-year jubilee today. The story aboutTom Ahlström…

 • Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser

  Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789186949389

  Valdagen är demokratins högtidsstund, men utan en intensiv valrörelse och kamp om opinionen skulle valdagen förlora demokratisk betydelse. Demokratin förutsätter val, och val förutsätter valrörelser för att vara demokratiskt meningsfulla. Kärnan i d…