Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Pål Repstad

Sök »
Din sökning gav 14 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete

  Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete
  av Pål Repstad

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144108643

  Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete är en klassiker som har använts flitigt vid vård- och sociologiutbildningar i Norden i snart tjugo år. Den tredje utgåvan är uppdaterad både när det gäller förändringar i välfärdssektorn och…

 • Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap
  av Pål Repstad

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789144048253

  Kvalitativa forskningsmetoder är centrala i samhällsvetenskapen. I denna praktiskt inriktade bok om kvalita-tiv metod tar författaren upp frågor kring observation, fältarbete, intervjuer och textanalys. När är kvalitativa metoder lämpliga, och hur å…

 • Moderne sosiologer om samfunn og religion

  Moderne sosiologer om samfunn og religion
  av Inger Furseth, Pål Steinar Repstad, Inger Furseth, Pål Steinar Repstad

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215012926

  Hva kan vår tids fremste sosiologer fortelle oss om samfunnet vi lever i? Hva har de sagt om religion? Hvordan kan deres begreper og perspektiver brukes til å fortolke samfunn og religion i konkret forskning? Moderne sosiologer er opptatt av forhold…

 • Religiøse trender i Norge

  Religiøse trender i Norge
  av Pål Repstad, Pål Repstad

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215046259

  Religiøst liv i Norge har endret seg mye i løpet av noen få tiår. I Religiøse trender i Norge definerer forfatteren hovedtrekkene i denne utviklingen. Med nyere sosiologisk forskning i bagasjen undersøker forfatteren følgende: Hva preger religiøst l…

 • Religionssociologi

  Religionssociologi
  av Inger Furseth, Pål Repstad

  Häftad - 2007 - Danska - ISBN: 9788741250212

  "Den første af sin art på et nordisk sprog. Det har været en mangel, og undertegnede mener, manglen er afhjulpet med bravour." Marie-Louise Ebert Lauritsen, Religion Kan man være både religiøs og moderne? Hvad er fundamentalisme? Hvilken rolle spill…

 • Mellom nærhet og distanse

  Mellom nærhet og distanse
  av Pål Repstad, Pål Repstad

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215011233

  Boka er en lettfattelig innføring i kvalitative metoder. Den er først og fremst en praktisk bruksbok med gode råd om observasjon og feltarbeid, dybdeintervjuer og tekstanalyser, men forfatteren reflekterer også over de mer vitenskapsteoretiske aspek…

 • Norsk bruksteologi i endring

  Norsk bruksteologi i endring

  Häftad - 2010 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788251926553

  Denne boka handler om andre former for kristen teologi enn den som utformes og brukes av kirkeledere og ved akademiske institusjoner. Forfatterne av boka har analysert teologi slik den utfolder seg i kristne rådgivningsbøker for ungdom, på sommerlei…

 • Norsk bruksteologi i endring

  Norsk bruksteologi i endring

  Häftad - 2010 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788251926553

  Denne boka handler om andre former for kristen teologi enn den som utformes og brukes av kirkeledere og ved akademiske institusjoner. Forfatterne av boka har analysert teologi slik den utfolder seg i kristne rådgivningsbøker for ungdom, på sommerlei…

 • Dugnadsånd og forsvarsverker

  Dugnadsånd og forsvarsverker

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215005324

  Pppdatert lærebok innen tverretatlig samarbeid for alle som er intereressert i offentlig organisasjon og ledelse, spesielt innen helse- og sosialfagene. Hvordan oppnår vi reelt samarbeid på tvers av etats- og virksomhetsgrenser? Hvorfor er samarbeid…

 • Dugnadsånd og forsvarsverker

  Dugnadsånd og forsvarsverker

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215005324

  Pppdatert lærebok innen tverretatlig samarbeid for alle som er intereressert i offentlig organisasjon og ledelse, spesielt innen helse- og sosialfagene. Hvordan oppnår vi reelt samarbeid på tvers av etats- og virksomhetsgrenser? Hvorfor er samarbeid…

 • Hellige hus

  Hellige hus

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788276349849

  Religion er mer enn tro og tenkning. Religion er også noe som gjøres og sanses. Den utspiller seg ikke i den tomme luft, men er forankret i konkrete steder og materielle former. Hellige hus handler om hvordan arkitektur, bygninger, steder og utsmykk…

 • Hellige hus

  Hellige hus

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788276349849

  Religion er mer enn tro og tenkning. Religion er også noe som gjøres og sanses. Den utspiller seg ikke i den tomme luft, men er forankret i konkrete steder og materielle former. Hellige hus handler om hvordan arkitektur, bygninger, steder og utsmykk…

 • Religioner og livssyn i skolehverdagen

  Religioner og livssyn i skolehverdagen
  av Helje Kringlebotn Sødal, Hans Hodne, Pål Repstad, Inger Margrethe Tallaksen, Helje Kringlebotn Sødal, Hans Hodne, Pål Repstad, Inger Margrethe Tallaksen

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202673291

  Religioner og livssyn i skolehverdagen dekker alle kunnskapsmålene som handler om skolens verdigrunnlag, religioner og livssyn i modulen religion, livssyn og etikk i faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningen. Boka er oppdat…

 • Innføring i religionssosiologi

  Innføring i religionssosiologi
  av Inger Furseth, Pål Repstad, Inger Furseth, Pål Repstad

  Häftad - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215004174

  Hva er religiøs fundamentalisme? Hvilken rolle spiller religionen i etniske og nasjonale konflikter? Er all religion kvinneundertrykkende? Har vår tids opptatthet av helse og sunnhet noe religiøst ved seg?

 • Fra forsakelse til feelgood

  Fra forsakelse til feelgood

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788276349856

  Er estetiske uttrykk blitt viktigere enn før i norsk religiøst liv, og går dette på bekostning av interesse for teologi og lærespørsmål? Fra forsakelse til feelgood presenterer studier fra Den norske kirke og flere frikirker, og dessuten fra miljøer…

 • Fra forsakelse til feelgood

  Fra forsakelse til feelgood

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788276349856

  Er estetiske uttrykk blitt viktigere enn før i norsk religiøst liv, og går dette på bekostning av interesse for teologi og lærespørsmål? Fra forsakelse til feelgood presenterer studier fra Den norske kirke og flere frikirker, og dessuten fra miljøer…

 • Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere

  Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere
  av Pål Repstad, Pål Repstad

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215023502

  Boka presenterer sosiologiske grunnbegreper og ulike sosiologiske retninger på en lettfattelig, men samtidig faglig presis måte. Forfatteren knytter det allmenne stoffet opp mot temaer og situasjoner som helse- og sosialarbeidere møter og må forhold…

 • Hva er sosiologi

  Hva er sosiologi
  av Pål Repstad, Pål Repstad

  Häftad - 2007 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215010878

  Hvilke spørsmål prøver sosiologer å finne svar på - og hvorfor? Hvordan arbeider de? Sosiologi handler om hvordan folk forholder seg til hverandre. Sosiologer er interessert i hvordan menneskene skaper samfunnet, og hvordan samfunnsordningene former…