Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Ingvill Christina Goveia

Sök »
Din sökning gav 30 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Håndbok i dyreassisterte intervensjoner

  Håndbok i dyreassisterte intervensjoner

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025347

  På de snart 20 årene som har gått siden den første utgaven av denne boken ble utgitt i USA, har fagfeltet endret seg betydelig. Den fjerde utgaven fremhever utviklingen innenfor fagfeltet, med 11 nye kapitler og over 40 prosent nytt stoff. Nå foreli…

 • Håndbok i dyreassisterte intervensjoner

  Håndbok i dyreassisterte intervensjoner

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788245025347

  På de snart 20 årene som har gått siden den første utgaven av denne boken ble utgitt i USA, har fagfeltet endret seg betydelig. Den fjerde utgaven fremhever utviklingen innenfor fagfeltet, med 11 nye kapitler og over 40 prosent nytt stoff. Nå foreli…

 • Utenfor; elever med atferdsutfordringer

  Utenfor; elever med atferdsutfordringer
  av Ross W. Greene, Ross W. Greene

  Häftad - 2011 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202367879

  Regelmessige besøk på rektors kontor. Anmerkninger. Gjensitting. Utvisning. Dette er metoder som skolene ofte bruker for å håndtere elever som ikke følger skolens regler, som har vansker med å komme overens med andre elever, som ikke ser ut til å ha…

 • Barns liv og lek med medier

  Barns liv og lek med medier
  av Stine Liv Johansen, Stine Liv Johansen

  Häftad - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202488215

  Barns liv og lek med medier handler om hvorfor vi som voksne må forholde oss engasjert og nyansert til barns bruk av medier. Hvilke rolle spiller mediene for barns lek og læring? Hvordan kan man som pedagog forholde seg åpent og konstruktivt til bar…

 • Den første matematikken

  Den første matematikken
  av Camilla Björklund, Camilla Björklund

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202434205

  Boka har tydelig forankring i tema matematisk tenkning, tidlig og forebyggende innsats mot matematikkvansker. Boka er lettlest og praksisfortellingene er knyttet til nyere forskning. Boka er aktuell som pensumlitteratur i barnehagelærerutdanningen o…

 • Læring; en introduksjon til perspektiver og metaforer

  Læring; en introduksjon til perspektiver og metaforer
  av Roger Säljö, Roger Säljö

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202510176

  Mennesket er en fleksibel skapning som kan lære en rekke fysiske og intellektuelle ferdigheter. En del av det vi kan, snapper vi opp i hverdagen i samvær med familien og vennekretsen og under ulike fritidsaktiviteter. Andre ting tar vi til oss via u…

 • Samtaler og samspill med barn

  Samtaler og samspill med barn
  av Margareta Öhman, Margareta Öhman

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788273911797

  Det snakkes mye i barnehagen og skolen. Det snakkes hele tiden, barn i mellom og barn og voksne i mellom. Men lytter man like mye? Og samtaler man egentlig? I Samtaler og samspill med barn - mer enn bare snakk løfter Margareta Öhman frem samtalens g…

 • Broen til fagspråket

  Broen til fagspråket
  av Helene Thise, Katja Vilien, Helene Thise, Katja Vilien

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202687311

  Broen til fagspråket har konkrete ideer og verktøy til faglærere som ønsker å gi elevene en språkutviklende undervisning. Boken bygger på en helhetlig tilnærming til utvikling av språk i skolens fag, med særlig blikk for elever med et annet morsmål…

 • Vern om barns psykiske helse og velvære

  Vern om barns psykiske helse og velvære

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788273912138

  I denne boken beskriver Margareta Öhman hvordan barnehagen kan være en helsefremmende arena som tilbyr alle barn like rettigheter og muligheter til å utvikle de nødvendige strategiene for å kunne møte og balansere utfordringer i livet. Alle barn har…

 • Vern om barns psykiske helse og velvære

  Vern om barns psykiske helse og velvære

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788273912138

  I denne boken beskriver Margareta Öhman hvordan barnehagen kan være en helsefremmende arena som tilbyr alle barn like rettigheter og muligheter til å utvikle de nødvendige strategiene for å kunne møte og balansere utfordringer i livet. Alle barn har…

 • Synlig læring

  Synlig læring
  av John A.C. Hattie, John A.C. Hattie

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202415174

  John Hatties banebrytende bok, Synlig læring, er en sammenfatning av resultatene fra mer en 15 års forskning med flere millioner elever involvert, og representerer den største samlingen av evidensbasert forskning som er gjort noensinne på hva som fa…

 • Blant baller og klosser

  Blant baller og klosser
  av Camilla Björklund, Camilla Björklund

  Häftad - 2012 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202390440

  Å skape mening i lek og samspill med andre er det aller beste utgangspunkt for å danne grunnlaget for livslang læring, noe som er en utfordring, men også en fantastisk mulighet for førskolelærerne. Nye undersøkelser og sammenlikninger av skoleutvikl…

 • Profesjonalitet gjennom samarbeid

  Profesjonalitet gjennom samarbeid
  av Andy Hargreaves, Michael T. O'Connor, Andy Hargreaves, Michael T. O'Connor

  Häftad - 2019 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202617691

  Hargreaves og O'Connor har skrevet en bok som forklarer, utdyper og lærer oss hvordan vi kan endre undervisning og læring i skolen. I boken gir forfatterne fem eksempler på hvordan mennesker samarbeider i ulike kontekster og kulturer over hele verde…

 • Koherens i skoleutviklingen

  Koherens i skoleutviklingen
  av Michael Fullan, Joanne Quinn, Michael Fullan, Joanne Quinn

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788244623438

  Denne boken setter elevenes læring i sentrum. Den hjelper skoleledere på alle nivåer til å velge strategiske endringsdrivere for å lære i samarbeid og for å levere resultater i fellesskap. Den omfattende modellen som beskrives, veileder lærere og vi…

 • Motiverende undervisning

  Motiverende undervisning

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202692384

  Barn skal ha lyst til å lære og ønsket om å bli klokere må komme innenfra. Deres vitebegjær bør ikke bare være motivert av gode karakterer, ros og høy status. Lærerens evne til å formidle mål og mening er avgjørende for undervisningen. Lærerne bør s…

 • Motiverende undervisning

  Motiverende undervisning

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202692384

  Barn skal ha lyst til å lære og ønsket om å bli klokere må komme innenfra. Deres vitebegjær bør ikke bare være motivert av gode karakterer, ros og høy status. Lærerens evne til å formidle mål og mening er avgjørende for undervisningen. Lærerne bør s…

 • Eventyrverksted

  Eventyrverksted
  av Anette Wilhjelm Jahn, Anette Wilhjelm Jahn

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788273912022

  En inspirasjonsbok som skaper fortellerglede og engasjement i ditt pedagogiske arbeid. Her lærer du hvordan du kan legge bildeboken vekk og fortelle så levende at barna kan se, lukte, høre, smake og erfare alt hovedpersonen opplever. Du får ideer ti…

 • Rett blikket mot Finland

  Rett blikket mot Finland
  av Pasi Sahlberg, Pasi Sahlberg

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202580346

  Hvordan skape de beste forutsetninger for læring? En skole og et utdanningssystem som har elevens behov i sentrum, har betydelig større mulighet for å lykkes. I finsk skole legges det vekt på å undervise i kunnskap og ferdigheter som vil gjøre eleve…

 • Tilknytning i barnehagen

  Tilknytning i barnehagen
  av Malin Broberg, Birthe Hagström, Anders Broberg, Malin Broberg, Birthe Hagström, Anders Broberg

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202435356

  For små barn er trygge relasjoner en forutsetning for læring. Barn som har utviklet en trygg tilknytning til minst én voksen i barnehagen, stoler på at de får trøst og støtte når behovet oppstår. Dermed kan de slappe av og engasjere seg i lek og utf…

 • Relasjonskompetanse

  Relasjonskompetanse

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202692391

  Som ledere av klassefellesskap har lærere stor definisjonsmakt. De må bruke denne makten på en god måte og utøve relasjonskompetanse i praksis. Det er lærerens ansvar å skape god og trygg stemning i klasserommet, og alle elevene må føle at læreren e…

 • Relasjonskompetanse

  Relasjonskompetanse

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202692391

  Som ledere av klassefellesskap har lærere stor definisjonsmakt. De må bruke denne makten på en god måte og utøve relasjonskompetanse i praksis. Det er lærerens ansvar å skape god og trygg stemning i klasserommet, og alle elevene må føle at læreren e…

 • Å lede med hodet og hjertet

  Å lede med hodet og hjertet
  av Avis Glaze, Avis Glaze

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202580353

  Denne boken er gjennomsyret av Avis Glaze sitt syn på lederskap og mennesker: Vi må lede ikke bare med hodet, men også med hjertet. Glaze oppfordrer skolene til å investere i mennesker og til å kvalitetsutvikle egen organisasjon. Dette er nødvendig…

 • Slik blir du dinosaurjeger

  Slik blir du dinosaurjeger
  av Scott Forbes, Scott Forbes

  9-12 år Inbunden - 2015 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788283460018

  Hvis du vil bli en dinosaurjeger må du reise gjennom både tid og rom! Denne boken viser vei til fjerne verdenshjørner og lærer deg hvor, og hvordan, du kan finne spor etter dinosaurer - enten det er bein og tenner, egg eller fotspor. Du får også bli…

 • Rektors stemme

  Rektors stemme
  av Russell J. Quaglia, Russell J. Quaglia

  Häftad - 2017 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202556709

  Rektors stemme fokuserer på hvordan du som leder kan skape deg et utgangspunkt for å kunne utnytte og forsterke møtene du har med de ulike gruppene i skolen, foresatte og samfunnet. Russel Quaglia legger vekt på at det å lytte for å lære, og derette…

 • Barnet i sentrum

  Barnet i sentrum
  av Stig Broström, Ole Henrik Hansen, Anders Skriver Jensen, Lone Svinth, Stig Broström, Ole Henrik Hansen, Anders Skriver Jensen, Lone Svinth

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788273911988

  Boken har blitt til på bakgrunn av prosjektet Barnet i Sentrum, hvis formål var å peke på hvordan barnehagelærere fremover kan yte den best mulige omsorgen for disse barna. Sentralt for arbeidet var disse temaene: Samspill og læring Emosjonell relat…

 • Prosjektarbeid i barnehagen

  Prosjektarbeid i barnehagen
  av Alice Kjær, Alice Kjær

  Häftad - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202510619

  Boka handler om de mulighetene prosjektarbeidet kan tilføre det pedagogiske arbeidet. Prosjektarbeid i barnehagen beskriver hvordan barn kan gå på oppdagelsesreise i et tema gjennom undersøkelser, skapende arbeid, samtaler og eksperimenter. I barneh…

 • Synlig læring

  Synlig læring
  av John Hattie, Gregory Yates, John Hattie, Gregory Yates

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202443078

  Synlig læring - Hvordan vi lærer forklarer de viktigste prinsippene og strategiene for læring og beskriver hvorfor det noen ganger kan være så vanskelig, mens det andre ganger likevel kan være så enkelt. Denne boken henvender seg til lærere og eleve…

 • Rett fra jorda

  Rett fra jorda
  av Bella Linde, Lena Granefelt, Bella Linde, Lena Granefelt

  Inbunden - 2016 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788293359012

  Drømmer du om å bli selvforsynt? Vil du dyrke dine egne grønnsaker? Du trenger ikke legge om hele livsstilen din for å lykkes - med en villatomt, en hageplett eller en balkong kan du komme langt! Rett fra jorda - håndbok i selvforsyning gir deg alle…

 • Den viktige kjærligheten

  Den viktige kjærligheten
  av Sue Gerhardt, Sue Gerhardt

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202634919

  Den viktige kjærligheten beskriver hvorfor kjærlige relasjoner er så viktig for hjernens utvikling de første leveårene, og hvordan dette tidlige samspillet kan ha varige konsekvenser for senere emosjonell og fysisk helse. Boken inneholder vitenskape…

 • Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom

  Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom
  av Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger, Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger

  Häftad - 2018 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215030531

  Dette er boken for deg som er opptatt av kunnskapsbasert praksis for barn med posttraumatisk stress. Dette er både en fagbok om traumatisering hos barn og unge og en behandlingsmanual for traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Den er oppdat…

 • Respekt for barns og unges nei

  Respekt for barns og unges nei
  av Erik Sigsgaard, Erik Sigsgaard

  Häftad - 2014 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202450656

  De voksne kan ikke si ja til alt barna vil, men de kan anerkjenne barns og unges rett til egen vilje og rett til å si nei. Og det gjør stadig flere. Samtidig hører vi fra fagfolk, myndigheter og media: Still krav, sett grenser, vær konsekvent! Boken…

 • Innenfor og utenfor

  Innenfor og utenfor
  av Margareta Öhman, Margareta Öhman

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788273912060

  Det å kunne se og møte ulike former for krenkende handlinger er en plikt alle pedagoger har. Alle pedagoger kunne trenge et sosialt førstehjelpsskrin. Men hva burde et slikt førstehjelpsskrin inneholde? Med andre ord: Hva slags sosial veiledning tre…

 • Lek i stedet for krangel

  Lek i stedet for krangel
  av Lisa Mannberg, Lisa Mannberg

  Häftad - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788273911964

  «Stående foran to hylende unger som ligger på gulvet i gangen, prøver jeg fortvilet å komme på den mest slagkraftige trusselen eller den mest sukkersøte bestikkelsen. For uten trusler eller bestikkelser - hva kan jeg ellers finne på? Hva slags alter…

 • Synlig læring for lærere

  Synlig læring for lærere
  av John Hattie, John Hattie

  Häftad - 2013 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788202415181

  John Hatties banebrytende bok, Synlig læring, er en sammenfatning av resultatene fra mer en 15 års forskning med flere millioner elever involvert, og representerer den største samlingen av evidensbasert forskning som er gjort noensinne på hva som fa…