Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Daniel Stattin

Sök »
Din sökning gav 14 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Börsrätt

  Börsrätt

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144141787

  Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen bet…

 • Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt

  Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
  av Karin Eklund, Daniel Stattin

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177371076

  Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna oc…

 • Aktiebolagets funktion

  Aktiebolagets funktion

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177371540

  Aktiebolag och andra associationer är en förutsättning för västerlandets ekonomiska utveckling. I aktiebolagsform kan resurser och kapital samlas.Aktiebolagen bidrar till välståndet genom den verksamhet som de utför. Trots aktiebolagets obestridliga…

 • Takeover : om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt

  Takeover : om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt
  av Daniel Stattin

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023050

  Den svenska aktiemarknaden är en aktiv transaktionsmarknad och en stor del av juridiken på aktiemarknaden rör transaktioner, så kallade takeover-erbjudanden. I den här boken behandlas rättsreglerna om takeover-erbjuda…

 • Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt

  Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177370147

  På de associations- och kapitalmarknadsrättsliga områdena finns numera en stor mängd specialförfattningar som inte återfinns i de traditionella lagböckerna. Det finns också en stor mängd andra normer, till exempel börsernas regelverk och takeover-re…

 • Kommunal aktiebolagsrätt

  Kommunal aktiebolagsrätt
  av Daniel Stattin

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789139012306

  Det finns ungefär 2000 kommun- och landstingsägda aktiebolag. Här går författaren systematiskt igenom de bolags- och kommunalrättsliga reglerna för ett kommunalt bolag, förutsättningarna för bildning, bolagsorganen, frågor om affärsrelationer och av…

 • Introduktion till aktieägaravtal

  Introduktion till aktieägaravtal
  av Daniel Stattin, Carl Svernlöv

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789139205814

  Aktieägaravtal är vanligt förekommande i aktiebolag med få ägare. I dessa avtal söker aktieägarna obligationsrättsligt reglera frågor som har att göra med bl.a. ägande och ägarförändringar, styrning och aktieägarnas syfte med aktiebolaget. På grund…

 • Aktieägares rättigheter

  Aktieägares rättigheter
  av Göran Nyström, Erik Sjöman, Agata Waclawik-Wejman, Daniel Stattin

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789176787304

  Centret anordnade den 19 maj 2008 ett heldagsseminarium om aktieägares rättigheter. Syftet var att i en krets av framstående rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer rörande aktieägares rättigheter – såväl de…

 • Marknadsinformation och marknadsmissbruk

  Marknadsinformation och marknadsmissbruk

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139022961

  Korrekt information i rätt tid är ett nödvändigt villkor för att aktiemarknaden ska fungera. Om aktiemarknadens aktörer får tillförlitlig information i tid har de förutsättningar att prissätta…

 • Aktieägaravtal : ett symposium

  Aktieägaravtal : ett symposium

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177370307

  Antologin består av bidrag från ett symposium om aktieägaravtal som anordnades av forskargruppen i associations- och kapitalmarknadsrätt vid Uppsalauniversitet under hösten 2015. Till symposiebidragen har fogats några ytterligare uppsatser som bredd…

 • Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt

  Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
  av Karin Eklund, Daniel Stattin

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176789773

  Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna oc…

 • Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)

  Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)
  av Daniel Stattin, Sandra Broneus

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789176102947

  Offentliga uppköpserbjudanden, takeovers, riktade till aktieägarna i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller Nordic Growth Market regleras i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA). I denna…

 • Bolagsstämma

  Bolagsstämma
  av Svante Johansson, Daniel Stattin, Urban Båvestam, Erik Nerep

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172235649

  Ett bolags aktieägare utövar sitt inflytande på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. I bolag med spridd ägarkrets fungerar bolagsstämman dessutom ofta som aktieägarnas viktigaste källa till information om bolaget. Aktiebolagsl…

 • Aktiebolagslagens minoritetsskydd

  Aktiebolagslagens minoritetsskydd
  av Claes Beyer, Urban Båvestam, Erik Sjöman, Daniel Stattin, Jan Andersson, Lars Pehrson

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789176786956

  En ständigt återkommande fråga för bolagsstyrelser, rådgivare och aktieägare är hur och på vilket sätt aktieägares i vissa fall olika uppfattningar om vad som är bäst för bolaget skall och kan hanteras. Minoritetsskyddet är ett väletablerat institut…