Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Cristina Jäderberg

Sök »
Din sökning gav 48 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Rivstart A1+A2 Övningsbok, andra upplagan

  Rivstart A1+A2 Övningsbok, andra upplagan
  av Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789127434219

  Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progr…

 • Rivstart A1+A2 Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan

  Rivstart A1+A2 Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan
  av Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789127434202

  Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progr…

 • Förskoleserien En likvärdig förskola

  Förskoleserien En likvärdig förskola
  av Evelina Weckström, Maria Klasson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789127454118

  Författarna lyfter begreppet undervisning, den professionella pedagogen och en inspirerande lärmiljö som de nycklar som kan låsa upp vägen dit. Boken utgår från många konkreta exempel och genomgående finns frågor för reflektion och diskussion inom a…

 • Rivstart B2+C1 Textbok inkl ljudfiler

  Rivstart B2+C1 Textbok inkl ljudfiler
  av Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127434264

  Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progr…

 • Rivstart B2+C1 Övningsbok

  Rivstart B2+C1 Övningsbok
  av Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127448568

  Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progr…

 • God läsutveckling - kartläggning och övningar, tredje upplagan

  God läsutveckling - kartläggning och övningar, tredje upplagan
  av Katarina Herrlin, Ingvar Lundberg

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789127437517

  I God läsutveckling - kartläggning och övningar, beskrivs läsningens fem dimensioner: * Fonologisk medvetenhet * Ordavkodning * Flyt i läsningen * Läsförståelse * Läsintresse.Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på e…

 • Förskoleserien Boksamtal med bilderböcker

  Förskoleserien Boksamtal med bilderböcker
  av Agneta Edwards

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127443075

  Boksamtal med bilderböcker är en fördjupning och utveckling av avsnittet om boksamtal i författarens tidigare bok, Bilderbokens mångfald och möjligheter, (Natur & Kultur, 2008).Den nya metodboken Boksamtal med bilderböcker ger inspiration och f…

 • Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer

  Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer
  av Gunilla Essén, Leicy Olsborn Björby

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127451414

  Alla som arbetare i förskolan måste enligt Skollagen arbeta med Systematiskt kvalitetsarbete. Men, vad innebär det egentligen? Vilka ingredienser består systematiskt kvalitetsarbete av och hur tar vi vara på det vi redan gör?Vardagen är vår kvalitet…

 • Rivstart B1+B2 Övningsbok, andra upplagan

  Rivstart B1+B2 Övningsbok, andra upplagan
  av Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127434240

  Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progr…

 • Upptäck tekniken i barnlitteraturen

  Upptäck tekniken i barnlitteraturen
  av Cecilia Axell

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127146532

  Tekniken finns i vår vardag och vår historia, den påverkar och hjälper oss dagligen i allra högsta grad. Men är vi alltid medvetna om tekniken? Och är den alltid av godo? Hur påverkar den oss egentligen? Boken ger dig som blivande eller yrkesverksam…

 • Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar

  Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
  av Stina Hedlund, Linnea Malmsten

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789127443914

  Fritidshemmet är en plats för social gemenskap där pedagogerna har en viktig uppgift att främja och utveckla barnens sociala kompetens. Målet är att alla ska bli inkluderade i verksamheten på sina egna villkor och utifrån sina förutsättningar.När ma…

 • Aktivitetskort i förskolan Samspel och empati

  Aktivitetskort i förskolan Samspel och empati
  av Emma Widegren

  Övrigt - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127454538

  Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter du ska kunna rycka ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. Korten levereras i…

 • Förskoleserien Läsförståelse i förskolan

  Förskoleserien Läsförståelse i förskolan
  av Hilkka Mikkonen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127443082

  Läsförståelse i förskolan Språkutvecklande arbetssättBoken Läsförståelse i förskolan erbjuder dig som pedagog konkreta verktyg till hur du ska kunna stimulera barnens språkutveckling. I boken finns stöd för hur du kan arbeta aktivt med högläsning oc…

 • Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter - en idébank

  Fritidshem Språkutvecklande aktiviteter - en idébank
  av Elisabeth Frank, Katarina Herrlin

  Spiral - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127451537

  Aktiviteterna i boken kopplas till de tillfällen eller platser på fritidshemmet där de naturlig passar in som vid samlingen, i läshörnan, i skrivarverkstaden, i rummet för skapande eller vid lek inomhus och utomhus. Till förslagen listas även de för…

 • Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer

  Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer
  av Anna-Lena Lindekvist

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789127429925

  I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig barnen redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det. I fritidshemmets verksamhet bör arbet…

 • Reading Power : Aktivera elevernas tänkande när de läser

  Reading Power : Aktivera elevernas tänkande när de läser
  av Adrienne Gear

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789127456044

  I boken Reading Power får du hjälp med hur du kan lägga upp din undervisning i läsförståelse så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare. Författaren har utarbetat en rad av lektioner som tillsammans skapar en gedigen och konkret undervisning…

 • Fritidshem Utomhus - få det att fungera

  Fritidshem Utomhus - få det att fungera
  av Helena Osswald

  Spiral - 2016 - Svenska - ISBN: 9789127443907

  Fritidshem Utomhus - få det att fungeraForskning talar för att vi människor mår bra när vi är ute. En positiv utevistelse ger friskare barn, färre konflikter, ökad inlärningsförmåga, bättre motorik och mindre stress.Oavsett om man ska iväg på en län…

 • Tillfälliga stockholmare : Människor och möten under 600 år

  Tillfälliga stockholmare : Människor och möten under 600 år
  av Anna Götlind, Marko Lamberg, Heiko Droste, Lotta Fernstål, AnnaSara Hammar, Minja Hjort, Charlotte Hyltén-Cavallius, Bo Larsson, Marianne Larsson, Marie Lennersand, Sven Lilja, Ann Nehlin, Jonas M. Nordin, Pontus Rudberg, Magnus Öhlander

  Danskt band - 2017 - Svenska - ISBN: 9789170312991

  Stockholm har alltid lockat till sig människor som bara stannat tillfälligt i staden. Många har kommit som turister, eller för att arbeta eller studera en begränsad period. Andra, inte minst i senare tid, har kommit till Stockholm som flyktingar, oc…

 • Faktiskt Insekternas värld

  Faktiskt Insekternas värld
  av Wayne Gerdtz

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440395

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • God läsutveckling Studiehandledning, tredje upplagan

  God läsutveckling Studiehandledning, tredje upplagan
  av Eva Fylking

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789127440562

  I God läsutveckling - kartläggning och övningar, beskrivs läsningens fem dimensioner: * Fonologisk medvetenhet * Ordavkodning * Flyt i läsningen * Läsförståelse * Läsintresse.Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på e…

 • Skola på vetenskaplig grund

  Skola på vetenskaplig grund
  av Andreas Ryve, Kirsti Hemmi, Per Kornhall

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789127147492

  Skola på vetenskaplig grund handlar om hur olika nivåer i skolans styrning, tillsammans med lärarprofessionen, kan skapa en bra skola för alla. Författarna Andreas Ryve, Kirsti Hemmi och Per Kornhall använder ett nydanande samarbetsprojekt mellan Vä…

 • Faktiskt Vi gör serier

  Faktiskt Vi gör serier
  av Robin Etherington

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440357

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Förskoleserien Surfplattan som pedagogiskt verktyg

  Förskoleserien Surfplattan som pedagogiskt verktyg
  av Elisabet Wahlström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127439450

  Surfplattan som pedagogiskt verktygUtgångspunkten i boken är att modern teknik stödjer lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att nå strävansmålen. Författaren vill visa att det går att jobba smartare istället för att försöka sp…

 • Läsloket åk 4-6 Station 1 Vänner

  Läsloket åk 4-6 Station 1 Vänner
  av Emma Frey-Skøtt

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789127455535

  Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk för elever i åk 4-6.Fem stationer - fem nivåerLäsloket åk 4-6 består av fem böcker. Mellan böckerna finns en progression där station 1 vänder sig till nybörjare i språket och station 5 till…

 • Läsloket åk 1-3 Station 1a Mika

  Läsloket åk 1-3 Station 1a Mika
  av Berit Jansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127452305

  Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehå…

 • Läsloket åk 1-3 Station 3a Valpen

  Läsloket åk 1-3 Station 3a Valpen
  av Berit Jansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127452343

  Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehå…

 • Faktiskt En resa i rymden

  Faktiskt En resa i rymden
  av Rob Alcraft

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440418

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Läsloket åk 1-3 Station 2a Tea

  Läsloket åk 1-3 Station 2a Tea
  av Berit Jansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127452329

  Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehå…

 • Läsloket åk 1-3 Station 2b Skogen

  Läsloket åk 1-3 Station 2b Skogen
  av Berit Jansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127452336

  Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehå…

 • Robot City : Grundläggande programmering i matematik ÅK 1-3

  Robot City : Grundläggande programmering i matematik ÅK 1-3
  av Monika Helgesson, Ingela Sandberg

  Spiral - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127451469

  Lärarhandledning med tydliga lektionsuppläggVia en ramberättelse, som utspelar sig i Robot City, närmar sig eleverna programmeringen på ett lekfullt och spännande sätt. Eleverna ska befria ett antal tillfångatagna robotar som sitter inlåsta i progra…

 • Läsloket åk 1-3 Station 4b Skolan

  Läsloket åk 1-3 Station 4b Skolan
  av Berit Jansson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789127452374

  Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehå…

 • Läsloket åk 1-3 Station 5b Samhället

  Läsloket åk 1-3 Station 5b Samhället
  av Berit Jansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127452398

  Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehå…

 • Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty

  Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty
  av Berit Jansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127452367

  Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehå…

 • Läsloket åk 1-3 Station 5a Ruben

  Läsloket åk 1-3 Station 5a Ruben
  av Berit Jansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127452381

  Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehå…

 • Läsloket åk 1-3 Station 1b Skolstart

  Läsloket åk 1-3 Station 1b Skolstart
  av Berit Jansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127452312

  Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehå…

 • Stockholm som vara

  Stockholm som vara
  av Moa Beskow, Thomas Borén, Mari Ferring, Mattias Frihammar, Leif Korkkinen, Hans Lind, Johannes Månsson, Klas Ramberg, Fabian Sjö, Åsa Tjusberg, Lennart Tonell, Emil Törnsten

  Flexband - 2016 - Svenska - ISBN: 9789170312922

  Är staden en vara? Det går ju knappast att sälja huvudstaden till högstbjudande. Men städer konkurrerar med varandra och marknadsförs som varor. Så har det alltid varit. Idag har produktionen av varan Stockholm ändrat karaktär. Konkurrensen gäller f…

 • Faktiskt Vi byter årstid

  Faktiskt Vi byter årstid
  av Carmel Reilly

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440388

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Fina favoriter

  Faktiskt Fina favoriter
  av Jill McDougall

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440531

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Jakten på dinosaurierna

  Faktiskt Jakten på dinosaurierna
  av Rob Alcraft

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440333

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Ett liv i luften

  Faktiskt Ett liv i luften
  av Kate Scott

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440364

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Stora öron och långa fingrar

  Faktiskt Stora öron och långa fingrar
  av Anita Ganeri

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440463

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Häftiga hjul, Nivå 2, Fakta bok

  Faktiskt Häftiga hjul, Nivå 2, Fakta bok
  av Peter Millet

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440425

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Näbbar och klor

  Faktiskt Näbbar och klor
  av Mick Manning, Brita Granstrom

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440456

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Din kropp ut och in

  Faktiskt Din kropp ut och in
  av Vicky Shipton

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440470

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Magiska hemligheter

  Faktiskt Magiska hemligheter
  av Kirsty Hamilton

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440326

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Rapar, prickar och pruttar

  Faktiskt Rapar, prickar och pruttar
  av Anita Ganeri

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440340

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Spännande smådjur

  Faktiskt Spännande smådjur
  av Heather Hammonds

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440449

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…

 • Faktiskt Far och flyg

  Faktiskt Far och flyg
  av Janine Scott

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127440487

  Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget…