Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Alice A Bailey

Sök »
Din sökning gav 78 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Telepati och eterkroppen (2u)

  Telepati och eterkroppen (2u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789186338039

  I denna bok sätts begreppet telepati in i ett vitt kosmologiskt perspektiv. Tillvaron betraktas som en helhet där varje del är förbunden med varje annan del och helheten genom ett informationsbärande medium som beskrivs som universums eterkropp som…

 • En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u)

  En avhandling om vit magi eller lärjungens väg (3u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1994 - Svenska - ISBN: 9789186338152

  Denna bok om vit magi ställer den andligt grundade kreativiteten i centrum, och därmed människans möjligheter att genom sitt skapande arbete verka för det goda. Med utgångspunkt från den uråldriga visdomens utvecklingspsykologiska perspektiv och des…

 • Esoterisk astrologi

  Esoterisk astrologi
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789186338138

  I denna bok inordnas astrologin i den uråldriga visdomens världsbild och människosyn. Kända astrologiska begrepp som planeter och stjärnbilder relateras till de sju strålarna, till människans psykologiska uppbyggnad som monad, själ och personlighet…

 • Esoterisk psykologi. 1 (2u)

  Esoterisk psykologi. 1 (2u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2002 - Svenska - ISBN: 9789186338206

  Med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människan som monad, själ och personlighet ger denna första del av verket Esoterisk psykologi en introduktion till en psykologi baserad på en kosmologisk analys av de sju strålarna. Dessa sju strå…

 • Från intellekt till intuition

  Från intellekt till intuition
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789186338183

  I vår tid är utbudet av olika meditationsformer stort, men samtidigt kan det vara svårt att bedöma de olika metodernas värde. Denna grundläggande bok om meditationens teori och praktik kan vara till stor hjälp därvidlag. Särskilt klargörande är den…

 • Esoterisk psykologi. 2

  Esoterisk psykologi. 2
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1991 - Svenska - ISBN: 9789186338114

  Denna andra del av verket Esoterisk psykologi presenterar en andlig utvecklingspsykologi med unik spännvidd och insiktsfullhet. Den tar sin utgångspunkt i kosmos sju grundläggande energier, de sju strålarna, och skildrar de olika faserna i människan…

 • Jesu invigningar

  Jesu invigningar
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1994 - Svenska - ISBN: 9789186338145

  Denna bok ger en klar bild av Jesu centrala roll i den mänskliga andliga utvecklingshistorien. Detta är mycket angeläget eftersom långa tider av kyrklig standardförkunnelse har skapat en mur av teologiska konstruktioner mellan moderna andliga sökand…

 • Strålarna och invigningarna

  Strålarna och invigningarna
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789186338220

  Den första delen av denna bok ger ett nytt och omvälvande perspektiv på invigningens väg. Begreppet invigning associeras oftast med storslagna ceremonier som bekräftar att den enskilda människans andliga strävan nått en nivå som fått Mästarens uppmä…

 • Mänsklighetens problem

  Mänsklighetens problem
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1992 - Svenska - ISBN: 9789186338121

  Mänskligheten genomlever för närvarande en mycket svår kris som ur esoteriskt perspektiv är förknippad med övergången från Fiskarnas till Vattumannens tidsålder. Krisens yttringar är många, som till exempel miljöförstöring, resursförödelse, kulturel…

 • Utbildning i den nya tidsåldern

  Utbildning i den nya tidsåldern
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1989 - Svenska - ISBN: 9789186338091

  I denna bok skisseras en djärv vision för framtidens utbildningssystem.Författaren menar nämligen att en ny utbildning behöver utvecklas, vars mål och metoder står i samklang med den uråldriga visdomens kosmologi och människosyn. Grunden för denna n…

 • Esoterisk läkekonst (2u)

  Esoterisk läkekonst (2u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1998 - Svenska - ISBN: 9789186338077

  Denna bok innehåller en systematisk genomgång av sjukdomarnas grundläggande orsaker med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människans natur. Detta synsätt sammanfattas i den första av de 10 lagar för helande som författaren ingående be…

 • Kristi återkomst

  Kristi återkomst
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1984 - Svenska - ISBN: 9789186338046

  Kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat återkomma och att Han nu bara avvaktar det rätta tillfället! Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som skall komma. Författaren beskriver nämligen Kristus inte bara so…

 • Glamour : ett världsproblem

  Glamour : ett världsproblem
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2004 - Svenska - ISBN: 9789186338213

  Glamour är den samlande beteckningen på de vanföreställningar och villfarelser som finns på alla de plan där personlighetens liv utspelas.Författaren särskiljer olika aspekter av glamour – maya på eterplanet, sekundär glamour (eller bara glamo…

 • Lärjungaskap i den nya tidsåldern - I

  Lärjungaskap i den nya tidsåldern - I
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186338244

  Lärjungaskap i den nya tidsåldern - I handlar om en grupp på drygt 40 personer och den undervisning som gruppmedlemmarna får av Mästaren D.K./Tibetanen. Den är en av flera grupper ”som arbetar under inspiration och intryck från Mästarna för at…

 • Atomens medvetande

  Atomens medvetande
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1996 - Svenska - ISBN: 9789186338176

  Den moderna människan använder oftast ett materialistiskt och vetenskapligt perspektiv för att försöka förstå världsalltet och sin position i det. Det materialistiska perspektivets begränsningar blir emellertid påtagliga när frågorna om livets uppko…

 • Invigning (2u)

  Invigning (2u)
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789186338053

  Denna bok behandlar människans andliga utvecklingsväg. Vi får följa hennes från de första stegen på prövostigen då hon på olika sätt försöker utveckla sin personlighet. Hon fortsätter så på lärjungaskapets väg där hon stärker sin kontakt med det hög…

 • Treatise on Cosmic Fire

  Treatise on Cosmic Fire
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 1973 - Engelska - ISBN: 9780853301172

  This volume deals with the underlying structure of occult teaching for the present era and with those vast cosmic processes reproduced through all areas of life from universe to atom. The book gives an exposition of Solar Fire, the Fire of Mind, sin…

 • En avhandling om kosmisk eld

  En avhandling om kosmisk eld
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789186338190

  Människan har alltid sökt svaret på livets gåta. Hon vill ha en världsförklaring som också låter henne känna att hon är inordnad i enmeningsfull helhet som inte bara ger en högre mening med det enskildalivet utan även vägledning för hur detta liv sk…

 • Esoteric Healing, Vol 4

  Esoteric Healing, Vol 4
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 1972 - Engelska - ISBN: 9780853301219

  In this book the seven ray techniques of healing are described; the laws and rules of healing are discussed; basic causes of disease are shown; and requirements for healing are given in detail.

 • Letters on Occult Meditation

  Letters on Occult Meditation
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 1972 - Engelska - ISBN: 9780853301110

  This book sets out the basic principles of occult meditation, showing its overall objective to be planetary service.

 • Esoteric Psychology

  Esoteric Psychology
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 1972 - Engelska - ISBN: 9780853301189

  The first two volumes of A Treatise on the Seven Rays go into the psychological make-up of a human being as the life, quality and appearance of an incarnating, evolving spiritual entity. They also relate the circumstance of a human psychology to wor…

 • The Evolution of Form or Group Evolution

  The Evolution of Form or Group Evolution
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 2005 - Engelska - ISBN: 9781425330606

 • Consciousness of the Atom

  Consciousness of the Atom
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 1981 - Engelska - ISBN: 9780853301011

  In these chapters the scientific relation of matter and consciousness is discussed as evolution progressively affects the atomic substance of all forms, subjective and objective. The purpose of the lectures was to present "the testimony of science"…

 • A Treatise on White Magic or the Way Student

  A Treatise on White Magic or the Way Student
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2018 - Ryska - ISBN: 9785519522014

  In the book, a Tibetan teacher Djwhal Khul reveals the secrets of the Ageless Wisdom. The spiritual Hierarchy of the planet gives humanity a guide in the spiritual life in the New Age. White magic - the magic of the soul. The law of attraction and r…

 • A Treatise on White Magic or the Way Student

  A Treatise on White Magic or the Way Student
  av Alice A Bailey

  Inbunden - 2018 - Ryska - ISBN: 9785519568111

 • The Evolution of Substance

  The Evolution of Substance
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 2005 - Engelska - ISBN: 9781425330590

 • Le Règne Animal: Une Vision Spirituelle

  Le Règne Animal: Une Vision Spirituelle
  av Alice A. Bailey, Alice A. Bailey

  Häftad - 2019 - Franska - ISBN: 9782898060243

  Difficile obtenir de nos jours un ouvrage complet sur le r gne animal et sa place dans l' volution spirituelle, voici, en r ponse cet urgent besoin, une pr cieuse compilation inspirante d'extraits des vingt-quatre livres de philosophie sot rique cri…

 • Vihkimykset

  Vihkimykset
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2006 - Finska - ISBN: 9789525572230

  Tämä kirja käsittelee ihmisen henkistä kehitystietä. Kokelaan polulla ihminen pyrkii eri tavoin kehittämään persoonallisuuttaan. Oppilaan polulla hän vahvistaa yhteyttään sieluunsa ja saavuttaa suuremman kyvyn palvella ihmiskuntaa. Vihkimys tekee hä…

 • En självbiografi

  En självbiografi
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1990 - Svenska - ISBN: 9789186338107

  Allt fler känner till och accepterar att vi lever i övergången mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder. I varje sådant tidsåldersskifte brukar den uråldriga visdomen formuleras om för den nya tidsåldern. Så även denna gång. Mästaren D.K. Har pla…

 • Astrología Esotérica

  Astrología Esotérica
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2018 - Spanska - ISBN: 9781987590050

  MIS primeras palabras sobre este tema ser n de ndole entera¬mente preliminar. Tratar de sentar las bases para encarar, en forma algo distinta -y bastante m s esot rica- la ciencia de la astrolog a. Me referir a algunas cosas que probablemente podr n…

 • Seventh Ray

  Seventh Ray
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 1995 - Engelska - ISBN: 9780853301417

  To aid men and women endeavouring to prepare themselves for group service during this transitional era, the Tibetan Master, Djwhal Khul, suggested that a compilation be made of all that he had written with Alice Bailey on the Seventh Ray of Ceremoni…

 • Del Intelecto a la Intuición

  Del Intelecto a la Intuición
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2018 - Spanska - ISBN: 9781987710908

  EL AMPLIO inter s que el tema de la meditaci n ha despertado en la ACTUALIDAD, evidencia una necesidad mundial que exige clara comprensi n. Cuando descubrimos una tendencia popular hacia cualquier direcci n unilateral constante, podemos con certeza…

 • Soul and its Mechanism

  Soul and its Mechanism
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 1930 - Engelska - ISBN: 9780853301158

  The soul works through the mechanism of a threefold personality. This volume presents the method by which the soul and the personality vehicles interact and function together; and also the way the human constitution, as a whole and in its component…

 • Esoteric Psychology. a Treatise on the Seven Rays. Volume II

  Esoteric Psychology. a Treatise on the Seven Rays. Volume II
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2018 - Ryska - ISBN: 9785519526104

  In the second volume of "Esoteric Psychology" dealt exclusively ray qualities controlling the life, consciousness, and the appearance of a human being on the physical plane. Each person obeys the law of evolution, which he passes from the one to the…

 • The Evolution of Man the Thinker

  The Evolution of Man the Thinker
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 2005 - Engelska - ISBN: 9781425330613

 • Cosmic Evolution

  Cosmic Evolution
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 2005 - Engelska - ISBN: 9781425330644

 • The Goal of Evolution

  The Goal of Evolution
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 2005 - Engelska - ISBN: 9781425330637

 • Kansakuntien kohtalo

  Kansakuntien kohtalo
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2010 - Finska - ISBN: 9789525572650

  Kansakunta on kehittyvä henkinen entiteetti, joka on monien energioiden vaikutuksen alainen, jotka virtaavat solaarisista ja kosmisista lähteistä. Ihmisen tavoin kansakunnissa ja maissa vaikuttavat persoonallisuuden säde ja sielun säde. Nämä energia…

 • The Next Three Years, 1934-1936

  The Next Three Years, 1934-1936
  av Alice A. Bailey

  Inbunden - 2011 - Engelska - ISBN: 9781258048921

 • The Next Three Years, 1934-1936

  The Next Three Years, 1934-1936
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9781258150518

 • The Consciousness of the Atom: A series of lectures delivered in New York City, Winter of 1921-22.

  The Consciousness of the Atom: A series of lectures delivered in New York City, Winter of 1921-22.
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781987721454

  The lectures here presented were delivered in New York during the past winter. The purpose of this series was to present to their auditors the testimony of science as to the relation of matter and of consciousness; to enable the hearers to observe t…

 • Seven Rays of Life

  Seven Rays of Life
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 1995 - Engelska - ISBN: 9780853301424

  Tells that teaching on the seven rays can enable all true servers to work with greater skill and effectiveness in their chosen field of activity.

 • Initiation, Human and Solar

  Initiation, Human and Solar
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781613420713

  Inspired by the works of Madame Blavatsky, Alice A. Bailey, was a respected teacher in what she termed "Ageless Wisdom". This metaphysical classic is designed to lift the student to a higher state through the practice of initiation in all of its for…

 • Unfinished Autobiography

  Unfinished Autobiography
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 1951 - Engelska - ISBN: 9780853301240

  Shows the stages in the author's journey from Christian evangelism to mastery of the science of esotericism and her work as an author, lecturer and teacher.

 • The Consciousness of the Atom

  The Consciousness of the Atom
  av Alice a Bailey

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781941489161

 • Kristuksen jälleentuleminen

  Kristuksen jälleentuleminen
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 2008 - Finska - ISBN: 9789525572407

  Teos sisältää mm. opin avataroista, uuden maailmanuskonnon suuntaviivat, kristinuskon esoteerisen tulkinnan sekä näkemyksen Kristuksen uudesta tulemisesta tänä aikana. Monet uskonnot odottavat tänään avataran tai pelastajan saapumista. Kristuksen to…

 • The Destiny of the Nations

  The Destiny of the Nations
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 1987 - Engelska - ISBN: 9780853301028

  *The books of Alice A. Bailey, written in cooperation with a Tibetan teacher between 1919-1949, constitute a continuation of the Ageless Wisdom--a body of esoteric teaching handed down from ancient times in a form which is always suitable to each pe…

 • The Consciousness of the Atom

  The Consciousness of the Atom
  av Alice A Bailey

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9781604594447

 • The Consciousness of the Atom

  The Consciousness of the Atom
  av Alice A Bailey

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781515435709

  The lectures here presented were delivered in New York during the past winter. The purpose of this series was to present to their auditors the testimony of science as to the relation of matter and of consciousness; to enable the hearers to observe t…

 • Nationernas öde

  Nationernas öde
  av Alice A Bailey

  Häftad - 1995 - Svenska - ISBN: 9789186338169

  Denna bok visar hur man med utgångspunkt från den uråldriga visdomens insikter om de sju strålarna och deras inkarnationscykler, och den esoteriska astrologins principer för strålenergiernas förmedling via olika planeter, kan tolka mänsklighetens he…

 • Light of the Soul

  Light of the Soul
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 1927 - Engelska - ISBN: 9780853301127

  The Yoga Sutras are of ancient origin, first reduced to writing by Patanjali, who is considered the founder of the Raja Yoga School. Control of the mind and its illumination by the soul are brought about through the practice of Raja Yoga. This volum…

 • The Evolution of Consciousness

  The Evolution of Consciousness
  av Alice A. Bailey

  Pocket - 2005 - Engelska - ISBN: 9781425330620

 • Reappearance of the Christ

  Reappearance of the Christ
  av Alice A. Bailey

  Häftad - 1948 - Engelska - ISBN: 9780853301141

  Many expect the coming of an Avatar or Saviour. This book presents the second coming of the Christ, as the world Teacher for the age of Aquarius, as an imminent event in the continuity of divine revelation. The Christ belongs to all mankind, and can…