Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Verkstadshandboken

  Verkstadshandboken
  av Nils-Olof Eriksson, Bo Karlsson

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147115419

  Verkstadshandboken genomgår inför varje ny tryckning en noggrann revidering och uppdatering. Den nya upplagan innehåller nya aktuella standarder, där utgåva anges, samt annan ny värdefull information.Läs merTill handboken finns:- Övningshäfte som ge…

 • Bygga i stolpverk : historiskt, hantverksmässigt och hållbart

  Bygga i stolpverk : historiskt, hantverksmässigt och hållbart

  Flexband - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189286825

  Stolpverk är en byggnadsteknik med lång historia och finns i olika former över hela världen. Stolpverks konstruktioner kan utformas på många olika sätt. Det går att skapa vackra och rymliga byggnader och andra konstruktioner med enbart trä-i-trä för…

 • Byggkonstruktion : regel- och formelsamling

  Byggkonstruktion : regel- och formelsamling
  av Tord Isaksson, Annika Mårtensson

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144138565

  Boken är framtagen tillsammans med läroboken Byggkonstruktion och avsedd att användas på utbildningar vid de tekniska högskolorna. Innehållet baseras på Eurokod och EKS 11 och kan med fördel även användas av den praktiskt verksamme ingenjören för de…

 • Byggkonstruktion

  Byggkonstruktion
  av Tord Isaksson, Annika Mårtensson, Sven Thelandersson, Eva Frühwald Hansson, Martin Fröderberg, Oskar Larsson Ivanov

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144138558

  Byggkonstruktion är kunskapen om hur man kan förvissa sig om att ett byggnadsverk är tillräckligt säkert och beter sig acceptabelt ur ett brukarperspektiv. De påfrestningar som byggnaden utsätts för ska inte överstiga den kapacitet ett visst materia…

 • Under The Sky We Make

  Under The Sky We Make
  av Kimberly Nicholas

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9780593328170

  It's warming. It's us. We're sure. It's bad. But we can fix it. After speaking to the international public for close to fifteen years about sustainability, climate scientist Dr. Nicholas realized that concerned people were getting the wrong message…

 • Kakelugnen i Sverige

  Kakelugnen i Sverige
  av Carl Frängsmyr, Karl Gradin, Maria Perers, Claes Pettersson, Susanna Scherman, Anders Stjernberg, Linnéa Rollenhagen Tilly, Bo Vahlne, Vicki Wenander, Svante Helmbaek Tirén

  Halvfranskt - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189069169

  Arkitekten och överintendenten Carl Johan Cronstedt presenterade 1767 ett memorial med titeln "Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar til Weds Besparing för Rikets råd". Där beskrevs en revolutionerande konstruktion som skulle komma att förändra…

 • RITTEKNIK Maskinteknik Faktabok

  RITTEKNIK Maskinteknik Faktabok
  av Karl Taavola

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188816207

  Ritteknik Maskinteknik faktabok är en relativt omfattande bok i teknisk ritning (376 sidor). Den är ursprungligen en kraftig utökning av Ritteknik 2000 tredje upplagan. Ritteknik 2000 har nu också kommit med en fjärde upplaga som är något mindre omf…

 • Grundlig matematik : inledande matematik för ingenjörer, naturvetare och andra problemlösare

  Grundlig matematik : inledande matematik för ingenjörer, naturvetare och andra problemlösare
  av Hillevi Gavel

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144120966

  Grundlig matematik riktar sig till den som vill försäkra sig om att ha de förkunskaper som krävs för att klara matematiktunga utbildningar på högskolan, utan att ha läst gymnasieskolans högre matematikkurser. Eftersom matematiken är hierarkiskt uppb…

 • Ritteknik 2000 faktabok

  Ritteknik 2000 faktabok

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789188816184

  Följ de krav som svensk industri ställer genom att använda en bok med nu gällande ritregler. Senast uppdaterad april 2009Ritteknik 2000 faktabok - handbok för konstruktörer och pedagogiskt upplagd bok för undervisning tillsammans med övningsbok och…

 • Tillämpad byggnadsfysik

  Tillämpad byggnadsfysik
  av Bengt-Åke Petersson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144123936

  Boken behandlar tillämpningen av byggnadsfysikens värme, fukt och luft i husbyggnader, dess väggar, tak och grunder. Utgångspunkten är EU:s direktiv om byggnader med mycket hög energiprestanda (nära-nollenergibyggnader). Boken går igenom byggnadsfys…

 • Båtkörkortet : förarintyg & kustskepparintyg

  Båtkörkortet : förarintyg & kustskepparintyg

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789172238312

  Båtkörkortet är skriven för dig som vill avlägga prov för Nämndens för Båtlivsutbildning (NfB) förar- och kustskepparintyg. Boken är tänkt att användas i kurser och vid självstudier och som uppslagsbok ombord.• Sjökortet• Sjökortssymbole…

 • Forskningsmetodik för ingenjörer och andra problemlösare

  Forskningsmetodik för ingenjörer och andra problemlösare
  av Kristina Säfsten, Maria Gustavsson

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144067421

  I den här boken beskrivs hela forskningsprocessen: från problemformulering till presentation och granskning av resultat. Den är avsedd för metodkurser inom tekniska utbildningar, med utgångspunkt i ingenjörsutbildningens vetenskapstradition och inge…

 • Numbers Don't Lie

  Numbers Don't Lie
  av Vaclav Smil

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9780241989692

 • The Design of Everyday Things

  The Design of Everyday Things
  av Donald A. Norman

  Pocket - 2013 - Engelska - ISBN: 9780465050659

  Even the smartest among us can feel inept as we fail to figure out which light switch or oven burner to turn on, or whether to push, pull, or slide a door. The fault, argues this ingenious,even liberating,book, lies not in ourselves, but in product…

 • Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning - övningsbok

  Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning - övningsbok

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144153988

  Huvudboken Byggnadsmaterial – tillverkning, egenskaper och användning behandlar nästan alla typer av byggnadsmaterial. Denna övningsbok har utformats för att underlätta inlärningen och förståelsen av innehållet i huvudboken. I övningsboken fin…

 • Atlas of AI

  Atlas of AI
  av Kate Crawford

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9780300209570

  The hidden costs of artificial intelligence, from natural resources and labor to privacy, equality, and freedom "This study argues that [artificial intelligence] is neither artificial nor particularly intelligent. . . . A fascinating history of the…

 • Ellära : krets- och fältteori

  Ellära : krets- och fältteori
  av Lars Bergström, Lars Nordlund

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147106196

  Denna lärobok i ellära fokuserar på kretsteori men ger även grundläggande fältteoretiska kunskaper. Innehållet är organiserat så att kretsteorin och fältteorin kan läsas oberoende av varandra och i önskad ordningsföljd.Läs merGrundläggande elektrisk…

 • Tjänstedesign - - principer och praktiker

  Tjänstedesign - - principer och praktiker
  av Stefan Holmlid, Katarina Wetter-Edman

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144130958

  Tjänstedesign – principer och praktiker är den första boken på svenska om tjänstedesign. Tankarna som presenteras i boken är baserade på mer än 15 års internationellt ledande forskning och går bortom en gängse syn på tjänstedesign som kunduppl…

 • Grundläggande CAD och produktutveckling : konstruera med Autodesk Inventor Professional 2013-2021

  Grundläggande CAD och produktutveckling : konstruera med Autodesk Inventor Professional 2013-2021
  av Per Blomqvist, Daniel Forsman

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144140247

  Grundläggande CAD och produktutveckling ger en introduktion till CAD-programmet Inventor med fokus på hur användaren ska tänka vid konstruktion med CAD. Bokens CAD-del består av övningar där läsaren bygger modeller med utgångspunkt i legobitar, vilk…

 • Produktutveckling : konstruktion och design

  Produktutveckling : konstruktion och design
  av Karl Ulrich, Steven Eppinger

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789144074214

  Karl Ulrichs och Steven Eppingers Produktutveckling – Konstruktion och design ger läsaren en uppsättning metoder för produktutveckling som förenar perspektiven konstruktion, design, tillverkning och marknadsföring i ett angreppssätt. På så sät…

 • Byggnadsfysik : så fungerar hus

  Byggnadsfysik : så fungerar hus
  av Carl-Eric Hagentoft, Kenneth Sandin

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144114484

  I dag finns fyra viktiga krav på byggnader: de ska erbjuda en hälsosam inomhusmiljö (där det inte luktar illa eller förekommer farliga ämnen i luften) med en god termisk komfort (att det inte drar eller är för varmt eller för kallt), låg energianvän…

 • The Pragmatic Programmer

  The Pragmatic Programmer
  av David Thomas

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780135957059

  “One of the most significant books in my life.” —Obie Fernandez, Author, The Rails Way “Twenty years ago, the first edition of The Pragmatic Programmer completely changed the trajectory of my career. This new edition could do…

 • The Food Lab

  The Food Lab
  av J. Kenji Lopez-Alt

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9780393081084

  J. Kenji López-Alt shows that cooks don’t need a state-of-the-art kitchen to cook perfect meals. In a book centred on much-loved dishes, Kenji explores the science behind searing, baking, blanching and roasting. In hundreds of easy-to-make rec…

 • Mekanik - Statik och dynamik

  Mekanik - Statik och dynamik
  av Per-Åke Jansson, Ragnar Grahn, Mikael Enelund

  Kartonnage - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144116594

  Detta är fjärde upplagan av författarnas sedan lång tid väl etablerade läromedel i mekanik för högskolan. Boken är avsedd att fungera som läromedel för ingenjörsutbildningar på högskolenivå. Innehållet omfattar vad som ingår i de flesta obligatorisk…

 • Inköp och Supply Chain Management - Analys, strategi, planering och praktik

  Inköp och Supply Chain Management - Analys, strategi, planering och praktik
  av Arjan Van Weele, Katarina Arbin

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144128740

  Inköp och supply chain management ger en introduktion till de centrala principerna inom området genom att anlägga ett brett ledningsperspektiv.Denna nya utgåva beskriver den senaste utvecklingen inom inköp och supply chain management och presenterar…

 • Teknisk hållfasthetslära

  Teknisk hållfasthetslära
  av Tore Dahlberg

  Häftad - 2001 - Svenska - ISBN: 9789144019208

  Denna bok är avsedd för grundkurser i hållfasthetslära. Den kan användas både vid ingenjörsubildning på eftergymnasial nivå och vid fortbildning. Boken tar upp grundläggande begrepp inom hållfas…

 • Grundläggande hållfasthetslära

  Grundläggande hållfasthetslära
  av Hans Lundh

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144117232

  Denna bok behandlar avsnitt inom hållfasthetsläran som enaxliga tillstånd (drag-tryck, vridning, viskoelastisk analys, balkböjning och instabilitet), allmänna spännings- och töjningsanalys, flytvillkor, randvärdesproblem, utmattning, brotteori och b…

 • Navigation och sjömanskap - Övningsbok - för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs

  Navigation och sjömanskap - Övningsbok - för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs
  av Jonas Ekblad

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238237

  ÖVNINGSBOKEN innehåller över 300 övningsuppgifter som anknyter till grundboken Navigation och sjömanskap.Uppgifterna sätter in kunskaperna i konkretasituationer och bidrar samtidigt med en och annan extra information.Facit till frågorna finns i slut…

 • Produktionsprocessen Faktabok

  Produktionsprocessen Faktabok
  av Dario Aganovic, Peter Johnsson

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789147018932

  Produktionsprocessen är framtagen till gymnasieskolans kurs med motsvarande namn. Boken inleds med en kort historik och beskriver sedan dagens produktionsprocess för att slutligen blicka in i framtiden.Läs merBoken ger en helhetsbild och är tänkt at…

 • Ritningsläsning från grunden. Faktabok

  Ritningsläsning från grunden. Faktabok
  av Karl Taavola

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789188816252

  Ritningsläsning från grunden är avsedd för grundläggande kurser i ritningsläsning och ritteknik i kurser enligt GY2011 t ex Teknik 1 Kurs TEKTEK01, Tillverkningsunderlag 1 Kurs: TILTIL01 och TILTIL02.Ritningsläsning från grunden är ett helt NYTT lär…

 • Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer

  Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer
  av Jon-Erik Dahlin

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789144092669

  Vardagen för olika ingenjörer kan se väldigt olika ut, men den klassiska bilden av ingenjören är densamma: problemlösaren och möjlighetsskaparen. Ingenjören ser hur man kan förändra det vi gör i dag så att världen kan bli lite bättre. Och det är pre…

 • Programmeringsprinciper i Java

  Programmeringsprinciper i Java
  av Fadil Galjic

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789144094427

  Programmeringsprinciper i Java är en lärobok i grundläggande programmering och objektorienterad programmering. Det finns tre parallella spår genom boken: lättförståeliga konceptbeskrivningar, exempelprogram med sammanfattningar och förklaringar samt…

 • Ritningsläsning från grunden. Övningsbok

  Ritningsläsning från grunden. Övningsbok
  av Karl Taavola

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789188816269

  Ritningsläsning från grunden är avsedd för grundläggande kurser i ritningsläsning och ritteknik i kurser enligt GY2011 t ex Teknik 1 Kurs TEKTEK01, Tillverkningsunderlag 1 Kurs: TILTIL01 och TILTIL02.Ritningsläsning från grunden är ett helt NYTT lär…

 • Ingenjörens guide till Python

  Ingenjörens guide till Python
  av Jonas Lindemann

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144126739

  Bokens utgångspunkt är ingenjörens behov av programmering för att lösa problem. Steg för steg byggs läsarens kunskaper upp i Python-programmering. Mot slutet av boken kommer läsaren att ha grundläggande kunskaper i utveckling av Python-program för l…

 • Indistractable

  Indistractable
  av Nir Eyal

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781526610201

  'A must-read' Mark Manson We are living through a crisis of distraction. Plans get sidetracked, friends are ignored, work never seems to get done. Why does it feel like we're distracting our lives away? In Indistractable, behavioural designer Nir Ey…

 • Produktionsprocessen Arbetsbok

  Produktionsprocessen Arbetsbok
  av Peter Johnsson, Dario Aganovic

  Häftad - 2006 - Svenska - ISBN: 9789147018963

  Produktionsprocessen är framtagen till gymnasieskolans kurs med motsvarande namn. Boken inleds med en kort historik och beskriver sedan dagens produktionsprocess för att slutligen blicka in i framtiden.Läs merBoken ger en helhetsbild och är tänkt at…

 • Bygg ikapp : för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning

  Bygg ikapp : för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning
  av Elisabet Svensson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789179170301

  Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven…

 • Longman Academic Writing Series 5: Essays to Research Papers

  Longman Academic Writing Series 5: Essays to Research Papers
  av Alan Meyers

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780132912747

  The Longman Academic Writing Series helps students master the academic writing skills needed to succeed in their academic careers. The five-level series spans writing topics from composing sentences to writing research papers. Each level covers the…

 • Karlebo Materiallära

  Karlebo Materiallära
  av Leijon (red.)

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147100057

  Materiallära är ett utmärkt verktyg för studerande på tekniska utbildningar och yrkesverksamma ingenjörer inom flera industrigrenar.Läs merI Materiallära finner läsaren utförliga uppgifter om konstruktionsmaterialens tekniska och fysikaliska egenska…

 • Järnet kring Hornsö

  Järnet kring Hornsö

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789151962320

  Järnindustrin i mellersta Kalmar län omfattade från mitten av 1700-talet en handfull verksamheter. Under drygt 100 år omvandlades småländsk sjömalm till exporterbara järnvaror med hjälp av vattenkraft och träkol från de stora skogarna. Den här samma…

 • Life 3.0

  Life 3.0
  av Max Tegmark

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9780141981802

  Al is the future - but what will that future look like? Will superhuman intelligence be our slave, or become our god? Taking us to the heart of the latest thinking about AI, Max Tegmark, the MIT professor whose work has helped mainstream research on…

 • Interaktionsdesign

  Interaktionsdesign
  av Jennifer Preece, Yvonne Rogers, Helen Sharp

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9789144092072

  Interaktionsdesign: bortom människa–dator-interaktion ger ett tvärvetenskapligt, praktiskt och processorienterat synsätt på människa–dator-interaktion. Boken beskriver grundläggande -principer och tekniker för interaktionsdesign och ger…

 • Rumsklimatet : miljön mellan väggarna

  Rumsklimatet : miljön mellan väggarna
  av Sune Häggbom

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144141091

  Boken beskriver utförligt hur rumsklimat skapas med kombinationer av bygg- och installationsteknik. Det är kunskap som erfordras vid planering och förvaltning av sunda och energieffektiva byggnader. Boken kan användas vid utbildning inom universitet…

 • Managing Innovation

  Managing Innovation
  av Joe Tidd

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781119713302

  Now in its seventh edition, Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change enables graduate and undergraduate students to develop the unique skill set and the foundational knowledge required to successfully manage i…

 • Electronics

  Electronics
  av Neil Storey

  Pocket - 2017 - Engelska - ISBN: 9781292114064

  Electronics plays a central role in our everyday lives. It is at the heart of almost all of today's essential technology, from mobile phones to computers and from cars to power stations. As such, all engineers, scientists and technologists need to h…

 • Energiteknik D. 1

  Energiteknik D. 1
  av Henrik Alvarez

  Inbunden - 2006 - Svenska - ISBN: 9789144045092

  Denna bok är en introduktion i ämnet energiteknik, med speciell vikt på systemlösningar. Anläggningarnas komponenter behandlas med tonvikt på funktionssättet. Relativt stort utrymme ägnas åt att beskriva konsekvenserna vid ändring av driftsförhållan…

 • Tillämpad termodynamik

  Tillämpad termodynamik

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144116921

  Termodynamikens lagar och principer hjälper oss att förstå många fenomen i naturen. De styr utförandet av en mängd apparater och maskiner, speciellt inom energitekniken.För att förstå många frågeställningar i vardagslivet såväl som vid ingenjörsmäss…

 • Byggledning : projektering - övningsbok

  Byggledning : projektering - övningsbok
  av Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144122243

  Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och branschpraxis att ta hänsyn till. Hur ska man kunna uppfylla ekonomiska och tidsmässiga mål och samtidigt mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Den…

 • Byggekologi. Utg 3

  Byggekologi. Utg 3
  av Maria Block, Varis Bokalders

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789173336260

  ”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Boken handlar om vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsekto…

 • The New Climate War

  The New Climate War
  av Michael E. Mann

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9781913348687

  One of The Observer’s ‘Thirty books to help us understand the world’ Recycle. Fly less. Eat less meat. These are some of the ways that we’ve been told we can save the planet. But are individuals really to blame for the climat…