Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Handbok för tandsköterskor : instrument, material och rutiner

  Handbok för tandsköterskor : instrument, material och rutiner
  av Christina Clasén Wibring

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410713

  Handbok för tandsköterskor – instrument, material och rutiner vänder sig till dig som blivande och yrkesverksam tandsköterska. Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutine…

 • Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård

  Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård
  av Karin Sjögren, Claes Virdeborn

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177412212

  Vägen till munhälsa går via ett kommunikativt förhållningssätt där man skapar goda relationer med sina patienter och därigenom hjälper dem att ta eget ansvar för sin hälsa. Med många konkreta exempel får läsaren av den här boken ta del av nyckelfakt…

 • Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner

  Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
  av Mikael Zimmerman, Klas Sjöberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410553

  Denna bok ger såväl bakgrundskunskaper som praktiska kunskaper om mikroorganismer, smittskydd, hygienrutiner och smittreningsprocesser. Här beskrivs också korrekt hantering av medicinska och kirurgiska instrument. Boken avslutas med en Snabbguide, e…

 • Endodonti

  Endodonti
  av Fredrik Frisk, Thomas Kvist

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188099235

  Endodontisk behandling har en betydande potential i att rädda tänder från att extraheras. Genom att välja lämpliga metoder och vara noggrann vid instrumentering och rotfyllning kan tanden behållas över lång tid och vara symtomfri – utan kvarst…

 • Odontologisk radiologi

  Odontologisk radiologi

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188099921

  Odontologisk radiologi Odontologisk radiologi utgör en grundpelare för diagnostik och behandling inom tandvården. Samtidigt innefattar röntgenundersökningen både nytta och risker. Detta ställer höga krav på kunskap om såväl grundläggande röntgenfysi…

 • Karies : sjukdom och hål

  Karies : sjukdom och hål
  av Bengt Olof Hansson, Dan Ericson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411680

  HÅL I TÄNDERNA HAR DE FLESTA EN UPPFATTNING OM VAD DET ÄR, MEN VAD BETYDER KARIES SOM SJUKDOM?När en kariesskada upptäcks hos en patient har kariessjuk-domen, den biokemiska processen, pågått under lång tid. Vad ska man behandla, kariesskadan eller…

 • Parodontit : en introduktion

  Parodontit : en introduktion
  av Anders Gustafsson, Björn Klinge

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411857

  Parodontala infektioner brukar betraktas som världens vanligaste infektioner och drabbar främst den vuxna befolkningen. I boken beskrivs sjukdomarnas uppkomst, utveckling, förekomst, profylax och behandling. Boken Parodontit tar även upp sambandet m…

 • Handbok i akuttandvård

  Handbok i akuttandvård
  av Anna Jinghede, Gunilla Johnson

  Board book - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188099914

  Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. Boken inleds med ett schema med konsultationsorsaker och förslag på diagnoser. Därefter redovisas de akuta tillstånden efter mönstret diagnostik, differentialdi…

 • Handbok för tandläkare : en grundläggande orientering för din kliniska vardag

  Handbok för tandläkare : en grundläggande orientering för din kliniska vardag
  av Arthur Artlock, Mira Florin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151948676

  Handbok för tandläkare. En grundläggande orientering för din kliniska vardag är ett stöd för tandläkaren såväl vid de vanligaste behandlingarna som i mer ovanliga situationer inom allmäntandvården.Boken tar bland annat upp arbetsgångar, information…

 • Din hälsa sitter i munnen : 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv

  Din hälsa sitter i munnen : 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv

  Pocket - 2021 - Svenska - ISBN: 9789198652505

  Munnen och vår hälsa hänger ihop mycket mer än man tidigare trott. En knappt märkbar inflammation kan till exempel skada hjärtat. Här får vi de senaste rönen om munhälsa och dess koppling till olika sjukdomar. Om vi lär oss sköta våra tänder rätt ka…

 • Din hälsa sitter i munnen : 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv

  Din hälsa sitter i munnen : 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv
  av Björn Klinge, Pamela Andersson

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789198534726

  Munnen och vår hälsa hänger ihop mycket mer än man tidigare trott. En knappt märkbar inflammation kan till exempel skada hjärtat. Här får vi de senaste rönen om munhälsa och dess koppling till olika sjukdomar. Om vi lär oss sköta våra tänder rätt ka…

 • Oral protetik : handbok för tandsköterskor

  Oral protetik : handbok för tandsköterskor
  av Carl-Fredrik Arnelund

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177411727

  Oral protetik – handbok för tandsköterskor vänder sig till dig som blivande eller yrkesverksam tandsköterska. På ett vardagsnära sätt går författaren igenom allt från olika slags behandlingar till avtryckstagning, preparation, cementering och…

 • Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik

  Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik
  av Pia Skott, Inger Wårdh, Ulrika Lindmark, Inger Stenberg

  Board book - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177410782

  Gerodonti ger kunskap om både det friska åldrandet och de vanligaste sjukdomarna hos äldre personer samt deras påverkan på den orala hälsan. Vikten av förebyggande vård liksom kopplingen mellan god munhälsa och god livskvalitet betonas. Teori v…

 • Grundläggande ortodonti

  Grundläggande ortodonti
  av Lillemor Dimberg, Lars Bondemark

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177412182

  Grundläggande ortodonti är en lärobok som ger både teoretisk och praktiskt användbar kunskap om olika bettavvikelser och diagnostik. Författarna går igenom behandlingsmetoder, hur olika tandställningar fungerar och sätts på plats samt sidoeffekter s…

 • Tandvårdens etik

  Tandvårdens etik
  av Gert Helgesson, Thomas Kvist

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177412731

  Tandvårdens etik är en lättillgänglig och pedagogisk bok om tandvårdens vardagsetik. Den rymmer många intressanta och viktiga frågor och visar såväl på svårigheter i att hantera olika beslutssituationer som vilka filosofiska verktyg som finns för at…

 • Oral medicin i teori och praktik

  Oral medicin i teori och praktik
  av Ulf Mattsson, Kerstin Bäckman

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188099860

  Många av de slemhinneförändringar man som allmänpraktiker finner på sina patienter kan omhändertas i allmäntandvård, under förutsättning att handläggningen i den diagnostiska processen är korrekt och rationell. Det är också viktigt att veta när en p…

 • Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion

  Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion
  av Nikolaos Christidis, Maria Christidis, Anastasios Grigoriadis, Peggy Näsman, Sofia Louca Jounger

  Board book - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177411352

  Bettfysiologi omfattar utredning, diagnostisering och behandling av patienter som besväras av smärta eller funktionsstörningar i käksystemet och närliggande organsystem. Den här boken fokuserar på smärta och smärtmekanismer, ocklusion och ocklusala…

 • Pedodonti

  Pedodonti
  av Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411956

  Barn- och ungdomstandvård omfattar en lång period från spädbarn till ung vuxen ålder och innefattar det primära bettet, växelbettet och det unga permanenta bettet. Förutsättningarna för att behandla ett barn förändras i takt med barnets utveckling.…

 • Praktisk farmakologi : handbok för tandsköterskor

  Praktisk farmakologi : handbok för tandsköterskor
  av Johan Blomgren

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177411598

  Den här handboken vänder sig till dig som blivande eller yrkesverksam tandsköterska. Hantering av läkemedel ingår i det dagliga arbetet på en tandläkarmottagning och en tandsköterska måste ha basala kunskaper om läkemedels sammansättning, verkningss…

 • MI Motiverande samtal i tandvården

  MI Motiverande samtal i tandvården
  av Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188099839

  Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Metoden är evidensbaserad och används på hela livsstilsområdet samt rekommenderas i Soci…

 • Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer

  Implantat : att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer
  av Christel Larsson, Jan Ekenbäck, Martin Schittek Janda, Nikos Mattheos

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177411543

  Ett mycket stort antal patienter har i dag implantat; numera ersätts allt från enstaka tandförluster till större tand- och vävnadsförluster. Området är komplext och när det uppstår komplikationer i samband med implantat måste många aspekter vägas in…

 • Preparations for Fixed Prosthodontics

  Preparations for Fixed Prosthodontics
  av Percy Milleding

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9788762810716

  Preparations for Fixed Prosthodontics is a textbook for dental students in Scandinavia in which the treatment planning and therapy performance is primarily focused on adhesive fixed prosthodontics. The book is richly illustrated with simplified draw…

 • Estetisk tandvård : grundbok för allmäntandläkaren

  Estetisk tandvård : grundbok för allmäntandläkaren
  av Cecilia Eichenholz Ömo, Hilda Zollitsch

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411048

  Estetisk tandvård är en grundbok som vänder sig till tandläkare och tandläkarstudenter med intresse för estetisk tandvård. Förutom ämnen som den viktiga kommunikationen med patienten tar boken upp bland annat fotografering, färglära och smile design…

 • Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare

  Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare
  av Thérèse Werner

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789174346978

  Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning &ndash…

 • Pediatric Dentistry

  Pediatric Dentistry

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781118913499

  Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, Third Edition provides a uniquely clear, comprehensive, and clinical approach to the dental treatment of children and adolescents. * Offers systematic coverage of all clinical, scientific and social topics r…

 • Textbook of Endodontology

  Textbook of Endodontology

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781119057314

  The third edition of Textbook of Endodontology provides lucid scholarship and clear discussion of endodontic principles and treatment to dental students and dental practitioners searching for current information on endodontic theories and techniques…

 • Oral MicrobiologyImmunology

  Oral MicrobiologyImmunology
  av Ingar Olsen

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9788762810891

  This textbook is based on the curricula for dental students in the Nordic countries, and the authors teach the subject at three universities in Denmark, Norway and Sweden. Although primarily for undergraduates, the book may also appeal to Ph.D. stud…

 • Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling

  Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling
  av Tony Axell

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789188099464

  Infektion, sår eller förstadium till cancer?Förändringar i munslemhinnan omfattar ett stort antal diagnoser som kan uppträda i många olika varianter. Boken Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom – Klinisk diagnostik och behandling inleds med en g…

 • Ortodonti varför, när, hur? : Modern odontologi

  Ortodonti varför, när, hur? : Modern odontologi
  av Bengt Mohlin, Marie Follin, Catharina Hagberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177410188

  Vilken betydelse har en bettavvikelse för oral hälsa, funktion och psykosocialt välbefinnande?Boken Ortodonti beskriver bettets utveckling och i vilken utsträckning vi kan styra den, vad vi vet om samspelet mellan funktion och bettutveckling och hur…

 • Misch's Contemporary Implant Dentistry

  Misch's Contemporary Implant Dentistry
  av Randolph Resnik

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780323391559

  Dental implant surgery is an artform. To help you advance your skills and become a master of implant prosthetics, Misch's Contemporary Implant Dentistry, 4th Edition uses a multidisciplinary approach to cover the industry's most current processes an…

 • Textbook of Removable Prosthodontics

  Textbook of Removable Prosthodontics
  av Professor Margareta, DDS, PhD Molin Thoren, Professor Johan, DDS, PhD Gunne

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9788762809550

  The aim of this book is to present the Scandinavian treatment philosophy of removable prosthodontics. In the Scandinavian approach to removable prothodontics, biology and function have priority over the more technical approach favoured by others. Th…

 • Lindhe's Clinical Periodontology and Implant Dentistry

  Lindhe's Clinical Periodontology and Implant Dentistry

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781119438885

  Discover the latest edition of the cornerstone reference on periodontology and implant dentistry that combines scholarship and science with practical clinical instruction The Seventh Edition of Lindhe's Clinical Periodontology and Implant Dentistry…

 • The Smile Stealers

  The Smile Stealers
  av Richard Barnett

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780500519110

  This achingly jawdropping book follows the evolution of dentistry throughout the world from the Bronze Age to the present day, presenting captivating and grim illustrations of the tools and techniques of dentistry through the ages. Organized chronol…

 • Health Behavior Change in the Dental Practice

  Health Behavior Change in the Dental Practice

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9780813821061

  Health Behavior Change in the Dental Practice presents an overview of health behavior change, focusing on the spirit of motivational interviewing. Targeting the clinical application of the principles, the book applies lessons learned from the field…

 • Darby and Walsh Dental Hygiene

  Darby and Walsh Dental Hygiene
  av Denise M. Bowen

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780323477192

  Back and better than ever, Darby and Walsh's Dental Hygiene: Theory and Practice, 5th Edition offers everything you need to succeed in your coursework, at certification, and in clinical practice. No other dental hygiene text incorporates the clinica…

 • A textbook of fixed prosthodontics : the scandinavian approach

  A textbook of fixed prosthodontics : the scandinavian approach
  av Krister Nilner, Stig Karlsson, Björn L. Dahl

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9789172057968

  Fastsittande protetik i olika former används i allt större utsträckning. Patienternas önskemål om funktionellt och estetiskt tilltalande tänder gör att nya material och metoder ständigt utvecklas och kraven på kunskap hos den behandlande tandläkaren…

 • Dental Caries

  Dental Caries

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781118935828

  First published in 2003, Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management has become the leading resource on cariology. In this highly anticipated new edition, the editors maintain the same focus on high-level coverage of the disease etiology…

 • The Dental Diet

  The Dental Diet
  av Dr Steven Lin

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781781809303

  'This book takes a preventative stance towards dentistry, and investigates everything from breastfeeding to gut bacteria, to uncover how to support a truly healthy mouth.' Psychologies Teeth are often considered the marker of health, attractiveness,…

 • White and Pharoah's Oral Radiology

  White and Pharoah's Oral Radiology
  av Sanjay Mallya

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9780323543835

  Written specifically for dentists, White and Pharoah's Oral Radiology: Principles and Interpretation 8th Edition incorporates over 1,500 high-quality radiographic images and illustrations to demonstrate core concepts and essential principles and tec…

 • Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set

  Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9780470672488

  Now in its sixth edition, Clinical Periodontology and Implant Dentistry is the must-have resource for practitioners specialising in periodontal care and implant dentistry. The chapters have been extensively revised with 40% of the content new to thi…

 • Darby and Walsh Dental Hygiene

  Darby and Walsh Dental Hygiene
  av Denise M. Bowen

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780323676762

  Back and better than ever, Darby and Walsh's Dental Hygiene: Theory and Practice, 5th Edition offers everything you need to succeed in your coursework, at certification, and in clinical practice. No other dental hygiene text incorporates the clinica…

 • Wilkins' Clinical Practice of the Dental Hygienist

  Wilkins' Clinical Practice of the Dental Hygienist
  av Linda Boyd

  Klotband - 2020 - Engelska - ISBN: 9781496396273

  Staying true to Esther Wilkins’ pioneering vision that made her seminal text the “Bible” for dental hygienists, Wilkins’ Clinical Practice of the Dental Hygienist, Thirteenth Edition progresses through crucial topics in denta…

 • Essentials of Dental Caries

  Essentials of Dental Caries
  av Edwina Kidd

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780198738268

  Dental caries (tooth decay) is one of the most highly prevalent diseases around the world affecting a significant proportion of the population. Dental caries may take place on any tooth surface in the oral cavity where dental plaque is allowed to de…

 • Contemporary Fixed Prosthodontics

  Contemporary Fixed Prosthodontics

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9780323080118

  Contemporary Fixed Prosthodontics, 4th Edition is a comprehensive, user-friendly text that offers dental students and practitioners an excellent opportunity to understand the basic principles of fixed prosthodontics. This text provides a strong foun…

 • Essential Dental Public Health

  Essential Dental Public Health
  av Blanaid Daly

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780199679379

  Public health is a key concern of modern dental practitioners as they continue to play a vital role in the health of populations across the world. The second edition of Essential Dental Public Health identifies the links between clinical practice an…

 • Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy

  Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy
  av Margaret J. Fehrenbach

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780323611077

  Get a clear picture of oral biology and the formation and study of dental structures. Illustrated Dental Embryology, Histology, & Anatomy, 5th Edition is the ideal introduction to one of the most foundational areas in the dental professions - unders…

 • Handbook of Nitrous Oxide and Oxygen Sedation

  Handbook of Nitrous Oxide and Oxygen Sedation
  av Morris S. Clark

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780323567428

  The only product of its kind focused specifically on nitrous oxide and oxygen sedation (N2O/O2), Handbook of Nitrous Oxide and Oxygen Sedation, 5th Edition, is ideal in educational and clinical settings. This portable text features a user-friendly o…

 • Basic Guide to Dental Instruments

  Basic Guide to Dental Instruments
  av Carmen Scheller-Sheridan

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9781444335323

  Basic Guide to Dental Instruments provides a working inventory of dental instrumentation in common use in dental surgeries. A clear photograph of each instrument is included, and described according to name, usage, any relevant features and varietie…

 • Dental Materials at a Glance

  Dental Materials at a Glance
  av J. Anthony Von Fraunhofer

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781118459966

  Dental Materials at a Glance, 2nd edition, is the latest title in the highly popular At a Glance series, providing a concise and accessible introduction and revision aid. Following the familiar, easy-to-use at a Glance format, each topic is presente…

 • Cognitive Behavioral Therapy for Dental Phobia and Anxiety

  Cognitive Behavioral Therapy for Dental Phobia and Anxiety

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9781119960720

  The first book to describe evidence-based treatment of dental phobia using brief CBT, based on the pioneering single-session treatment for specific phobias developed by Lars-Goran Ost. * Brings together research, experience and techniques from clini…

 • Cognitive Behavioral Therapy for Dental Phobia and Anxiety

  Cognitive Behavioral Therapy for Dental Phobia and Anxiety

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781119960713

  The first book to describe evidence-based treatment of dental phobia using brief CBT, based on the pioneering single-session treatment for specific phobias developed by Lars-Goran Ost. * Brings together research, experience and techniques from clini…

 • Ten Cate's Oral Histology

  Ten Cate's Oral Histology

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780323485241

  Gain a deeper understanding of oral health with the definitive text in oral histology. Written by Dr. Antonio Nanci, a world-renowned leader in cell biology, the new ninth edition of Ten Cate's Oral Histology covers all the latest research and trend…