Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Allmänt

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Etikboken : etik för vårdande yrken (bok + digital produkt)

  Etikboken : etik för vårdande yrken (bok + digital produkt)
  av Lars Sandman, Sofia Kjellström

  Flexband - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120539

  Detta är en heltäckande etikbok för dig som arbetar med vårdande, från grundläggande kunskaper till fördjupning och reflektion. Du kommer att få ta del av:Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp.Hur en etisk analys utförs.Konkreta fall…

 • Nursing Research

  Nursing Research
  av Denise Polit

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9781975154141

  Whether used to help students learn how to perform research or how to critically appraise research reports for use in practice, this authoritative, approachable textbook shows how nursing research is applicable across today's changing healthcare fie…

 • Boosta ditt immunförsvar : med god antiinflammatorisk mat

  Boosta ditt immunförsvar : med god antiinflammatorisk mat

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189261518

  Visst går det att stärka och bygga upp sitt immunförsvar genom hälsosam kost! I Boosta ditt immunförsvar får du ta del av nya rön och forskning kring näringsrika livsmedel med fokus på just immunförsvaret. Här får du också ta del av 60 goda och enkl…

 • VIPS-boken - Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet

  VIPS-boken - Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet
  av Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg, Ingrid Thorell-Ekstrand

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144137452

  Gemensamma begrepp och termer är nödvändiga för att kunna hitta information i journalen, för en säker vård och som underlag för utveckling av vårdens kvalitet.VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIP…

 • Handbok för tandsköterskor : instrument, material och rutiner

  Handbok för tandsköterskor : instrument, material och rutiner
  av Christina Clasén Wibring

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410713

  Handbok för tandsköterskor – instrument, material och rutiner vänder sig till dig som blivande och yrkesverksam tandsköterska. Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutine…

 • Personcentrering inom hälso- och sjukvård - Från filosofi till praktik

  Personcentrering inom hälso- och sjukvård - Från filosofi till praktik

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147129676

  Begreppet personcentrering har på kort tid vuxit sig allt starkare inom hälso- och sjukvården och boken Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från filosofi till praktik beskriver detta begynnande paradigmskifte. Begreppet grundas på att…

 • Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

  Vårdhygien : vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
  av Göran Hedin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147134076

  Vårdhygien är samlingsnamnet för alla de rutiner och åtgärder som görs för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Enligt forskning borde 30 procent eller fler av de vårdrelaterade infektionerna kunna förebyggas. Vårdhygien hamnar i fokus när…

 • Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144059068

  Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras denna fråga genom att diskutera olika sociala normer i vårdsammanhang. Begränsande normer kan påverka vårdandet på såväl mellanmänsklig som p…

 • Näringslära för högskolan

  Näringslära för högskolan

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789147131075

  Näringslära för högskolan har i sjunde upplagan uppdaterats med ny evidensbaserad kunskap och kompletterats med flera nyskrivna delar. De sju avsnitten återspeglar ämnesområdets tvärvetenskapliga natur.Läs mer- Kostrelaterade sjukdomar beskriver van…

 • Näring och hälsa

  Näring och hälsa
  av Ulla Johansson, Anna Stubbendorff, Anna Blücher, Irene Mattisson, Emily Sonestedt, Ulla Svensson

  Flexband - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144125947

  Hur ser vårt näringsbehov ut genom vår livscykel? Finns det någon kost som är överlägsen alla andra? Varför tros rödbetor vara nyttigt? I vilka livsmedel finns vitamin D? Var hittar veganer omega-3-fettsyror? I boken finns svaren på dessa och många…

 • Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner

  Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
  av Mikael Zimmerman, Klas Sjöberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410553

  Denna bok ger såväl bakgrundskunskaper som praktiska kunskaper om mikroorganismer, smittskydd, hygienrutiner och smittreningsprocesser. Här beskrivs också korrekt hantering av medicinska och kirurgiska instrument. Boken avslutas med en Snabbguide, e…

 • Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv

  Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  av Henny Olsson, Stefan Sörensen

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789147140312

  Denna fjärde upplaga av Forskningsprocessen beskriver den vetenskapliga metodens kvalitativa och kvantitativa perspektiv parallellt.Läs merSyftet är att ge en systematisk och enkel vägledning vid planering och genomförande av examensarbeten, liksom…

 • Fuskarna: Om Macchiarini och andras svek mot vetenskapen

  Fuskarna: Om Macchiarini och andras svek mot vetenskapen
  av Kjell Asplund

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189139992

  “Efter att vi gjort ett stort antal intervjuer, läst in oss på patientjournalerna och plöjt igenom den vetenskapliga litteraturen, var vi mogna att möta huvudpersonen själv. I maj 2016 träffade vi Paolo Macchiarini i ett sammanträdesrum en tra…

 • Styrning av hälso- och sjukvård

  Styrning av hälso- och sjukvård
  av Johan Berlin, Gustaf Kastberg Weichselberger

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789147131495

  Hälso- och sjukvården står i dag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur den ska styras och organiseras blir därför en angelägen fråga. Den här boken, som nu kommer i sin andra upplaga, beskriver några av de styrmodeller…

 • Alla tvättar händerna

  Alla tvättar händerna
  av Emma Frans

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789179650889

  Att vara svenska folkets berättare i den här krisen, det är vad jag vill vara. Det kanske är hybris, men om jag kan ta en roll så är det den. Vad hände egentligen? Och fortsätter att hända? Vem har rätt och hur vet vi? Från de första rapporterna o…

 • Patientundervisning : ett samspel för lärande

  Patientundervisning : ett samspel för lärande

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120515

  Krav på egenvård och ett massivt informationsflöde gör att vårdpersonalens roll alltmer handlar om att stödja patienters lärande. Att veta och förstå är grundläggande mänskliga behov som naturligt uppstår i vardagliga rutiner och aktiviteter. Bokens…

 • Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik

  Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik
  av Inger Skolin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144122144

  Näringslära för sjuksköterskor svarar mot en efterfrågan om en lärobok i ämnet som är väl anpassad till sjuksköterskeutbildningen. Boken består av två huvuddelar. Den första delen, Grundläggande näringslära, är teoretisk och redogör för olika näring…

 • Organisation och ledning i sjukvård : en reflekterande ansats

  Organisation och ledning i sjukvård : en reflekterande ansats
  av Mats Alvesson, Stella Cizinsky

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120195

  Styrning och ledning i sjukvården har diskuterats mycket under de senaste åren. Stora offentliga organisationer kräver kunskap och insikter inom flera områden och man behöver förstå hur människor fungerar individuellt och i grupp. Därför är organisa…

 • Happy food : om hur mat och lycka hänger ihop

  Happy food : om hur mat och lycka hänger ihop
  av Niklas Ekstedt, Henrik Ennart

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188545107

  Epidemin av psykisk ohälsa är en folksjukdom som hänger tätt samman med västerländsk matlagning. I Happy Food ser vi hur det mentala välmåendet går att påverka hemma i köket. I denna bok guidas läsaren pedagogiskt och underhållande genom den allra s…

 • Medicin 1 och 2

  Medicin 1 och 2
  av Elsie Setterberg

  Inbunden - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147103546

  Medicin 1 och 2 är en heltäckande bok för båda kurserna i medicin. Medicin 1 och 2 upplaga 1, sjätte reviderade tryckningen, ger grundläggande kunskaper inom området. Målet är att läsaren ska utveckla en helhetssyn om människan och få förståelse för…

 • Kliniska färdigheter : mötet mellan patient och läkare

  Kliniska färdigheter : mötet mellan patient och läkare

  Flexband - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144135885

  Boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare oavsett inriktning måste behärska. Tonvikten ligger på patientsamtalet, anamnestagande och den fysikaliska undersökningen (status). Kliniska färdigheter innehåller även kapitel so…

 • Att möta familjer inom vård och omsorg

  Att möta familjer inom vård och omsorg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144115870

  Familjen är ofta det naturliga sammanhang vi människor vänder oss till vid ohälsa och sjukdom. Därför påverkas också familjen som enhet av att en familjemedlem insjuknar eller drabbas av ohälsa. Att hjälpa hela familjen att se styrkor och resurser f…

 • ST-boken : från BT till färdig specialist

  ST-boken : från BT till färdig specialist

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144126852

  Denna lärobok, som nu kommer i sin andra upplaga, är den första som sätter bas- och specialiseringstjänstgöringen för läkare i fokus (BT och ST). Tongivande och utbildningsaktiva medförfattare från hela landet bidrar till ST-bokens mångfald. Boken i…

 • Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

  Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144116181

  Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska patienttillfreds­ställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken innehåller forsknings­baserad kunskap om olika betydelsefulla aspekter för kvalitets­arbete och patientsäkerhet. Förutom en teoretisk genomg…

 • Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik : för studenter inom hälso- och sjukvård

  Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik : för studenter inom hälso- och sjukvård
  av Jimmie Kristensson

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789127131200

  Att skriva uppsats inom vårdvetenskap är en alldeles särskild och utmanande uppgift. Med Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik får du chans att fördjupa dig i ett ämne som du brinner lite extra för. Som student förväntas du självstän…

 • Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

  Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147113545

  Den orättvisa hälsan ger en översikt av det tvärvetenskapliga forskningsfältet inom ojämlikhet i hälsa: hur den uppstår, hur den kan mätas och förklaras, hur den varierar över livscykeln och vad vi kan göra för att minska den. Läsaren får ett samhäl…

 • Burn

  Burn
  av Herman Pontzer

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9780241388426

  'Ground-breaking, fascinating, important . . . we were astounded' Deliciously Ella, Delicious Ways to Feel BetterA myth-busting tour of the body's hidden foundations from a pioneering evolutionary biologistOver the past twenty years, evolutionary bi…

 • Burn

  Burn

  Pocket - 2022 - Engelska - ISBN: 9780141990170

 • Allmänmedicin

  Allmänmedicin
  av Steinar Hunskår

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144084466

  Allmänmedicin är den svenska versionen av tredje utgåvan av den norska läro­boken Allmennmedisin, avsedd för läkarnas grundutbildning. Alla kapitel har bearbetats och uppdaterats och några helt nya kapitel har tillkommit sedan förra utgåvan. Betonin…

 • Praktisk epidemiologi : för medicin, vård och folkhälsa

  Praktisk epidemiologi : för medicin, vård och folkhälsa
  av Jonas Björk

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147128389

  Praktisk epidemiologi för medicin, vård och folkhälsa ger dig nödvändiga redskap för att kunna läsa, förstå och kritiskt granska epidemiologiska forskningsresultat. Den är också skriven för dig som planerar att genomföra ett eget projekt eller bedri…

 • How to Change Your Mind

  How to Change Your Mind
  av Michael Pollan

  Pocket - 2019 - Engelska - ISBN: 9780141985138

  Diving deep into an extraordinary world - from shamans and magic mushroom hunts to the pioneering labs mapping our brains - and putting himself forward as a guinea-pig, Michael Pollan has written a remarkable history of psychedelics and a compelling…

 • Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition

  Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147105205

  Näringslära för högskolan - från grundläggande till avancerad nutrition är ett svenskt standardverk inom utbildningar på högskolenivå, sedan 30 år tillbaka.Läs merBoken (upplaga 6) presenterar bland annat:- Näringsämnen, digestion, metabolism och be…

 • The Truth About COVID-19

  The Truth About COVID-19
  av Doctor Joseph Mercola

  Övrigt - 2021 - Engelska - ISBN: 9781645020882

  Multiple New York Times best-selling author Dr. Joseph Mercola and Ronnie Cummins, founder and director of the Organic Consumers Association, team up to expose the truth—and end the madness—about COVID-19. Since early 2020, the world has…

 • Läkarinnor : Sveriges först utbildade kvinnliga läkare

  Läkarinnor : Sveriges först utbildade kvinnliga läkare

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189063747

   Sveriges först utbildade kvinnliga läkare Läkarinnor är berättelsen om de första kvinnorna som utbildade sig till läkare i Sverige, Karolina Widerström och de femton som följde närmast efter. De var pionjärer som bröt ny mark efter det att kvi…

 • Att lära och utvecklas i sin profession

  Att lära och utvecklas i sin profession

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144092454

  Grundutbildningen utgör inträdesbiljetten till ett yrke. Kontinuerligt lärande under hela yrkeslivet är avgörande för att möta framtida förändringar och krav i hälso- och sjukvården. Att lära och utvecklas i sin profession innehåller praktiska verkt…

 • Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd

  Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112715

  Kan du förstå hur jag har det? Det är en fråga som många personer ställer när de drabbas av ohälsa. Kan man förstå det? Och hur vet man att man förstår en annan människa? Denna bok handlar om vikten av att lyssna till och förstå patienter, och hur d…

 • Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med eLabb)

  Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med eLabb)

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147108121

  Medicinboken, som sedan 20 år tillbaka är ett svenskt standardverk inom högskoleutbildningar, kom 2013 ut i sin femte upplaga. Revideringen är gjord i samarbete med lärare som är verksamma inom medellånga vårdutbildningar och sjuksköterskeprogrammet…

 • Global folkhälsa : om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa

  Global folkhälsa : om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa
  av Andreas Vilhelmsson, Per-Anders Tengland

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144076942

  Aldrig i mänsklighetens historia har jordens befolkning haft det så bra som de har det nu. Världens rikedomar är större än de någonsin tidigare varit, och i takt med det ökade välståndet blir världens invånare överlag allt friskare och allt äldre. S…

 • How Not to Die

  How Not to Die
  av Michael Greger, Gene Stone

  Pocket - 2017 - Engelska - ISBN: 9781509852505

  'This book may help those who are susceptible to illnesses that can be prevented with proper nutrition' – His Holiness the Dalai Lama The international bestseller, Dr Michael Greger's How Not To Die gives effective, scientifically-proven nutri…

 • Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

  Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144132853

  Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande befolkning och livsstilsrelaterad ohälsa är exempel på samhällsutmaningar som ställer nya krav på såväl vårdens organisation som på medarbetarna. För…

 • Sensitive is the New Strong

  Sensitive is the New Strong
  av Anita Moorjani

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9781529356069

  The bestselling author of Dying to Be Me returns with an inspirational guide for sensitive people looking to fully harness their gifts of intuition and empathy in today's harsh world. Anita Moorjani astounded fans across the globe with her bestselli…

 • Salutogenes : om hälsans ursprung

  Salutogenes : om hälsans ursprung
  av Monica Eriksson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147111336

  Denna bok ger ett vetenskapligt perspektiv på salutogenes – det goda livets ursprung. Forskningsfältet salutogenes beskrivs här med utgångspunkt i människors strävan efter det goda livet, mitt i arbete med att ta hand om barn och familj och at…

 • Etik i psykiatrisk vård

  Etik i psykiatrisk vård
  av Reidar Pedersen, Per Nortvedt, Trond F. Aarre, Dagfinn Bjørgen, Reidun Førde, Elisabeth Gjerberg, Marit Helene Hem, Bjørn Hofmann, Tonje Lossius Husum, Kim Larsen, Lillian Lillemoen, Morten Magelssen, Bert Molewijk, Reidun Norvoll, Olav Nyttingnes, Aslak Syse, Bente Weimand

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144126708

  Etik i psykiatrisk vård integrerar relevanta etiska teorier och principer med aktuell empirisk forskning och med lagar som är relevanta för psykiatrisk vård. Författarna beskriver olika modeller för systematisk etisk reflektion och ger exempel på hu…

 • Vad är hälsopromotion?

  Vad är hälsopromotion?
  av Peter Korp

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144093710

  Hälsopromotion är ett begrepp som kommit att bli allt mer populärt. Men vad står detta begrepp för? Det talas allt oftare om skillnaden mellan ett friskperspektiv och ett riskperspektiv. Men vad betyder de olika perspektiven och hur ser skillnaden d…

 • The Meal Prep King Plan

  The Meal Prep King Plan
  av Meal Prep King

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780241453124

  A SUNDAY TIMES BESTSELLING COOKBOOK Lose weight for good with great-tasting, easy-to-cook recipes from The Meal Prep King Plan Together, John and Charlotte have lost an incredible 15-stone, and they are here to show you how to lose weight and feel…

 • Epidemiology

  Epidemiology
  av Kenneth J. Rothman

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780199754557

  Across the last forty years, epidemiology has developed into a vibrant scientific discipline that brings together the social and biological sciences, incorporating everything from statistics to the philosophy of science in its aim to study and track…

 • This is Going to Hurt

  This is Going to Hurt
  av Adam Kay

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9781509858637

  The often hilarious, at times horrifying and occasionally heartbreaking diaries of a former junior doctor, and the story of why he decided to hang up his stethoscope.

 • This is Going to Hurt

  This is Going to Hurt
  av Adam Kay

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9781509899470

  The multi-million copy bestseller Book of the Year at The National Book Awards ‘Painfully funny. The pain and the funniness somehow add up to something entirely good, entirely noble and entirely loveable.' - Stephen Fry Welcome to the life of…

 • This is Going to Hurt

  This is Going to Hurt
  av Adam Kay

  CD-bok - 2018 - Engelska - ISBN: 9781529005011

  THE MILLION COPY BESTSELLER BOOK OF THE YEAR AT THE NATIONAL BOOK AWARDS ‘Painfully funny. The pain and the funniness somehow add up to something entirely good, entirely noble and entirely loveable.' - Stephen Fry Welcome to the life of a ju…

 • This is Going to Hurt

  This is Going to Hurt
  av Adam Kay

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781509858613

  The multi-million copy bestseller Book of the Year at The National Book Awards ‘Painfully funny. The pain and the funniness somehow add up to something entirely good, entirely noble and entirely loveable.' - Stephen Fry Welcome to the life of…

 • Patientsäkerhet : teori och praktik

  Patientsäkerhet : teori och praktik

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789147106448

  Patientsäkerhet berör alla som arbetar med hälso- och sjukvård oavsett var och på vilken nivå man arbetar. Den här antologin breddar och fördjupar perspektivet på patientsäkerhetsfrågorna. Patientsäkerhet – teori och praktik tar utgångspunkt i…

 • Litteratur och läkekonst : nio seminarier i medicinsk humaniora

  Litteratur och läkekonst : nio seminarier i medicinsk humaniora

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789170613340

  Syftet med skönlitteratur på läkarutbildningen är inte i första hand bildning utan utbildning. Det handlar om att använda litteraturen till det den är bäst på -- att tillgängliggöra mänsklig erfarenhet och belysa människans villkor. I Litteratur och…

 • Histology: A Text and Atlas

  Histology: A Text and Atlas
  av Dr. Wojciech Pawlina

  Pocket - 2019 - Engelska - ISBN: 9781975115364

  Combining a reader-friendly textbook and a rich, full-color atlas, this bestselling resource equips medical, dental, health professions, and undergraduate biology and cell biology students with a comprehensive grasp of the clinical and functional co…

 • Sjukhussjukan : en bok om krisen i sjukvården och orsakerna bakom krisen

  Sjukhussjukan : en bok om krisen i sjukvården och orsakerna bakom krisen

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789189286795

  Sjukvården är den fråga som flest väljare i Sverige tycker är allra viktigast. På flera ställen i Sverige anordnas demonstrationer mot krisen i sjukvården. Men vad är egentligen orsaken bakom sjukvårdens kris? Vilka politiska beslut, eller brist på…