Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 659 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Skadeståndsrätt

  Skadeståndsrätt
  av Jan Hellner, Marcus Radetzki

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208341

  Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättensområde som tidigare utkommit i nio upplagor. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringaroch nytillkommen rättspraxis.…

 • Skadeståndslagen : En kommentar

  Skadeståndslagen : En kommentar

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139024620

  Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur.F&ou…

 • Skadeståndsrätten : en introduktion

  Skadeståndsrätten : en introduktion
  av Jan Hellner, Marcus Radetzki

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789139205401

  En pedagogisk översikt över den utomobligatoriska skadeståndsrätten, dvs. reglerna om skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Genom hänvisningar till rättsfall ges exempel på hur lagen tillämpas. Ger också en översikt av de försäkringar som för nå…

 • Ersättning vid personskada 2021

  Ersättning vid personskada 2021

  Flexband - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144143866

  Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat…

 • Finsk skadeståndsrätt

  Finsk skadeståndsrätt
  av Pauli Såhlberg, Juha Karhu

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789521422386

  Finsk skadeståndsrätt är en omfattande och systematisk framställning av ersättning för skador i utomobligatoriska förhållanden i Finland. Den gemensamma nordiska grunden för skadeståndsrätten gör att verket är relevant i samtliga nordiska länder.

 • Gränsproblem i skadeståndsrätten

  Gränsproblem i skadeståndsrätten
  av Håkan Andersson

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789176788554

  ”Gränsproblem” är den andra boken i trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer”. Den behandlar på ett mångfacetterat sätt de olika frågeställningar som traditionellt ses som problem avseende kausalitet, adekvans etc. Ka…

 • Ersättningsproblem i skadeståndsrätten

  Ersättningsproblem i skadeståndsrätten
  av Håkan Andersson

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789176789322

  Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse a…

 • Ansvarsproblem i skadeståndsrätten Provläs

  Ansvarsproblem i skadeståndsrätten
  av Håkan Andersson

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789176788363

  Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse a…

 • Kränkningsersättning : skadestånd för kränkning genom brott Provläs

  Kränkningsersättning : skadestånd för kränkning genom brott
  av Sandra Friberg

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789176787700

  Kränkning har de senaste åren blivit ett allt vanligare ord för att gestalta diverse negativa upplevelser som en människa kan drabbas av. I denna bok ? den första svenska monografin om kränkningsersättning ? söker författaren klargöra kränkningsbegr…

 • Principles of Tort Law

  Principles of Tort Law
  av Rachael Mulheron

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108727648

  Presenting the law of tort as a body of principles, this authoritative textbook gives an incisive understanding of the subject. Each tort is carefully structured and examined within a consistent analytical framework that guides students through its…

 • Law Express: Tort Law

  Law Express: Tort Law
  av Emily Finch

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781292295497

  Revise with the help of the UK's bestselling law revision series. Designed for students, this book will help you: Understand how to review essential cases, statutes, and legal terms Learn how to assess and approach the subject by using expert advice…

 • Bolagsledningens skadeståndsansvar

  Bolagsledningens skadeståndsansvar
  av Rolf Dotevall

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139020059

  Frågor som rör personligt ansvar för personer verksamma i ledningen för aktiebolag har tilldragit sig ett allt större intresse under de senaste åren. Denna bok behandlar styrelseledamots och verkställande direktörsansvar för skada som de genom oakts…

 • Skadeståndslagen : en kommentar

  Skadeståndslagen : en kommentar
  av Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139116387

  Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 §…

 • Tort Law

  Tort Law
  av Sarah Green

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781352011418

  Written by leading academics, this exciting new student-focused textbook offers readers a comprehensive understanding of Tort Law and enables them to become confident critical thinkers. Accessible and thought-provoking, Tort Law combines clear expla…

 • Construction Law, Costs and Contemporary Developments: Drawing the Threads Together

  Construction Law, Costs and Contemporary Developments: Drawing the Threads Together

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781509943975

  Lord Justice Jackson's retirement in March 2018 concluded a career of almost 20 years on the bench. His judicial career has seen a remarkable transformation of construction law, construction law litigation and the litigation landscape more generally…

 • Adekvansläran : vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law

  Adekvansläran : vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law
  av Mårten Schultz

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789172233966

  För tio år sedan tog Jan Kleineman, professor vid Juridiska fakulteten i Stockholm, initiativ till Stockholm Centre for Commercial Law – ”Centret”. Centret skulle bli en mötesplats för akademiker och praktiskt verksamma jurister ve…

 • Hyresgästs skadeståndsansvar

  Hyresgästs skadeståndsansvar
  av Hans-Åke Wängberg, Jori Munukka, Haymanot Baheru

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172234925

  Stockholm Centre for Commercial Law, Hyresrättsliga diskussionsklubben och Fastighetsägarna Stockholm anordnade den 17 oktober 2011 ett seminarium om Högsta domstolens avgörande NJA 2011 s. 454, det s.k. Diskmaskinsmålet. I domen befanns en hyresgäs…

 • Rådgivningsansvar : särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning

  Rådgivningsansvar : särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning
  av Fredric Korling

  Inbunden - 2010 - Svenska - ISBN: 9789172233744

  Boken behandlar ansvaret för rådgivning, särskilt finansiell rådgivning.Investeringarna i finansiella instrument har de senaste 20 åren ökat dramatiskt, inte minst beroende på att de institutionella investerarna på finansmarknaden nu fått sällskap a…

 • Rättsfallssamling i avtals-, kontrakts- och skadeståndsrätt

  Rättsfallssamling i avtals-, kontrakts- och skadeståndsrätt

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139018940

  Rättsfallssamling i avtalsrätt kan används vid undervisning i avtalsrätt eller som fördjupning för praktiker. Samlingen ger exempel på hur avtalsrätten tillämpas i praktiken.

 • Tort Liability of Public Authorities in European Laws

  Tort Liability of Public Authorities in European Laws

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198867555

  This series argues that there is a common administrative core to European legal systems that can be better understood in comparative terms. This volume examines government liability in tort, using case studies to explore different government respons…

 • Tort Law Directions

  Tort Law Directions
  av Carol Brennan

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198853923

  The Directions series has been written with students in mind. The ideal guide as they approach the subject for the first time, this book will help them: - Gain a complete understanding of the topic: just the right amount of detail conveyed clearly-…

 • Arbetsskada : samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar

  Arbetsskada : samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar
  av Mia Carlsson

  Inbunden - 2008 - Svenska - ISBN: 9789172233331

  I denna monografi presenterar författaren en systematisk och konkretiserande utvärdering av centrala skadeståndsrättsliga spörsmål av intresse för både teoretiker och praktiker såsom: - personskadebegreppet - faktisk och rättslig kausalitetsbedömnin…

 • Unjust Enrichment

  Unjust Enrichment
  av Peter Birks

  Häftad - 2005 - Engelska - ISBN: 9780199276981

  This new edition of Unjust Enrichment by the editor of the Clarendon Law Series, is a fully updated, clear and concise account of the law of unjust enrichment. It attempts to move away from the use of obscure terminology inherited from the past. Thi…

 • Skadeståndsrätt

  Skadeståndsrätt

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023685

  Detta är den elfte upplagan av standardverket på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt d…

 • Judge and Jury

  Judge and Jury
  av Eric Helland

  Häftad - 2006 - Engelska - ISBN: 9780945999997

  Is the U.S. tort system in crisis? CBS television's 60 Minutes has said the tort system metes out ""jackpot justice,"" and Newsweek has called America a ""Lawsuit Hell."" Other observers of the legal system, however, argue that the tort crisis is a…

 • Torts and Personal Injury Law for the Paralegal

  Torts and Personal Injury Law for the Paralegal
  av Richard Jeffries

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9780132919845

  Written by a trial lawyer who has had 37 years of practical experience in torts and personal injury law and moving beyond traditional torts textbooks, Tort and Personal Injury Law for the Paralegal covers the topics that help win and lose cases. In…

 • Winfield and Jolowicz on Tort

  Winfield and Jolowicz on Tort
  av James Goudkamp, Professor Donal Nolan

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9780414066212

 • Hepple and Matthews' Tort Law

  Hepple and Matthews' Tort Law
  av David Howarth

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781849465557

  New to Hart Publishing, this is the seventh edition of the classic casebook on tort, the first of its kind in the UK, and for many years now a bestselling and very popular text for students. This new edition retains all the features that have made i…

 • Injured In An Accident?: Ten of America's leading personal injury attorneys share their wisdom.

  Injured In An Accident?: Ten of America's leading personal injury attorneys share their wisdom.
  av Richard E. Spalding, Douglas R. Zanes Esq, Howard D. Mishkind Esq

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780692298619

 • Rights, Wrongs, and Injustices

  Rights, Wrongs, and Injustices
  av Stephen A. Smith

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9780199229772

  Rights, Wrongs, and Injustices is the first comprehensive account of the scope, foundations, and structure of remedial law in common law jurisdictions. The rules governing the kinds of complaints that common law courts will accept are generally well…

 • A Practical Guide to Cosmetic Surgery Claims

  A Practical Guide to Cosmetic Surgery Claims
  av Victoria Handley

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781911035275

 • The Theory and Principles of Tort Law

  The Theory and Principles of Tort Law
  av Thomas Atkins Street

  Häftad - 1999 - Engelska - ISBN: 9781893122178

 • Crash Course: An In-Depth Guide to Automobile Injury Cases in Virginia

  Crash Course: An In-Depth Guide to Automobile Injury Cases in Virginia

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781633854048

 • A Practical Guide to Holiday Sickness Claims, 2nd Edition

  A Practical Guide to Holiday Sickness Claims, 2nd Edition
  av Andrew Mckie

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781911035534

 • Compulsory Liability Insurance from a European Perspective

  Compulsory Liability Insurance from a European Perspective

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9783110484694

  Statutory obligations to take out liability insurance are, in practice, the most important means to ensure compensability of damage arising from dangerous activities. However, in contrast to the significant practical impact, academic research on the…

 • Product Liability Case Digest: 2021 Edition

  Product Liability Case Digest: 2021 Edition
  av Scott Baldwin, Hare Jr. Francis H., Francis E. McGovern

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781543818918

  Product Liability Case Digest Here's a unique first-stop research tool that describes all the latest product liability cases by type of case, so you can quickly find key cases and typical issues involving similar products. Completely updated for thi…

 • Die Produzentenhaftung Im Internationalen Rechtsvergleich: Eine Rechtsvergleichende Untersuchung Ihrer Strukturen in Den Landern Deutschland, England,

  Die Produzentenhaftung Im Internationalen Rechtsvergleich: Eine Rechtsvergleichende Untersuchung Ihrer Strukturen in Den Landern Deutschland, England,
  av Susanne Wesch

  Häftad - 1994 - Tyska - ISBN: 9783161462764

 • Risk and Negligence in Wills, Estates, and Trusts

  Risk and Negligence in Wills, Estates, and Trusts
  av Martyn Frost

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780199672929

  Risk and Negligence in Wills, Estates, and Trusts provides essential guidance for all will draftsmen. It offers in-depth analysis of negligence and wills, together with commentary on safe practice and the avoidance of risk. Together the areas covere…

 • Happily Ever After

  Happily Ever After
  av Jack Zipes

  Inbunden - 1997 - Engelska - ISBN: 9780415918503

  First Published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

 • Happily Ever After

  Happily Ever After
  av Jack Zipes

  Häftad - 1997 - Engelska - ISBN: 9780415918510

  First Published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

 • Philosophy and the Law of Torts

  Philosophy and the Law of Torts

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9780521041751

  When accidents occur and people suffer injuries, who ought to bear the loss? Tort law offers a complex set of rules to answer this question, but up to now philosophers have offered little by way of analysis of these rules. In eight essays commission…

 • Philosophy and the Law of Torts

  Philosophy and the Law of Torts

  Inbunden - 2001 - Engelska - ISBN: 9780521622820

  When accidents occur and people suffer injuries, who ought to bear the loss? Tort law offers a complex set of rules to answer this question, but up to now philosophers have offered little by way of analysis of these rules. In eight essays commission…

 • Personality Rights in European Tort Law

  Personality Rights in European Tort Law

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9780521194914

  This volume provides a comprehensive analysis of civil liability for invasion of personality interests in Europe. It is the final product of the collaboration of twenty-seven scholars and includes case studies of fourteen European jurisdictions, as…

 • Florida Statutes Torts 2019 Edition

  Florida Statutes Torts 2019 Edition
  av Florida Legislature

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781099915932

 • Tort Law

  Tort Law
  av Keith N. Hylton

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781107563421

  Tort Law: A Modern Perspective is an advanced yet accessible introduction to tort law for lawyers, law students, and others. Reflecting the way tort law is taught today, it explains the cases and legal doctrines commonly found in casebooks using mod…

 • Tort Law

  Tort Law
  av Keith N. Hylton

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781107125322

  Tort Law: A Modern Perspective is an advanced yet accessible introduction to tort law for lawyers, law students, and others. Reflecting the way tort law is taught today, it explains the cases and legal doctrines commonly found in casebooks using mod…

 • Frontiers of Liability: Volume 1

  Frontiers of Liability: Volume 1

  Häftad - 1994 - Engelska - ISBN: 9780198259022

  The 'Frontiers of Liability' is the title of a series of high-level seminars held in All Souls College, Oxford during 1993 and 1994. Drawing together top academics, practitioners and judges, these seminars have sought to identify current trends in E…

 • Cases and Materials on Torts

  Cases and Materials on Torts
  av David Robertson, William, Jr. Powers, David Anderson

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781634608671

 • The Law of Torts

  The Law of Torts
  av Francis M. Burdick

  Häftad - 2000 - Engelska - ISBN: 9781587980008

 • An Analysis of the Economic Torts

  An Analysis of the Economic Torts
  av Hazel Carty

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9780199546749

  The economic torts for too long have been under-theorized and under-explored by academics and the judiciary alike. In recent years claimants have exploited the resulting chaos by attempting to use the economic torts in ever more exotic ways. This se…

 • EigenArchitecture

  EigenArchitecture
  av Ludger Hovestadt

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9783990436264

  This book shifts the frame of reference for today's network- and structure oriented discussions from the applied computational tools of the 20th century back to the abstractness of 19th century mathematics. It re-reads George Boole, Richard Dedekind…

 • The Philosophical Foundations of Tort Law

  The Philosophical Foundations of Tort Law

  Häftad - 1997 - Engelska - ISBN: 9780198265795

  This exceptional collection of twenty-two essays on the philosophical fundamentals of tort law assembles many of the world's leading commentators on this particularly fascinating conjunction of law and philosophy. The contributions range broadly, fr…

 • The Philosophical Foundations of Tort Law

  The Philosophical Foundations of Tort Law

  Inbunden - 1996 - Engelska - ISBN: 9780198258476

  This exceptional collection of twenty-two essays on the philosophical fundamentals of tort law assembles many of the world's leading commentators on this particularly fascinating conjunction of law and philosophy. The contributions range broadly, fr…

 • The Right of Redress

  The Right of Redress
  av Andrew S. Gold

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198814405

  The law enables private parties to undo the wrongs committed against them, allowing victims to seek redress. A distinctive kind of justice governs our legal rights of redress, different from the leading corrective justice approaches. Through analysi…