Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 1847 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Fastighetsnomenklatur : fastighetsekonomi och fastighetsrätt

  Fastighetsnomenklatur : fastighetsekonomi och fastighetsrätt

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144151632

  I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett mycket brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är åtta nyskrivna kapitel om arrende, tomträtt, markåtkomst och ersättning, fastighetsvärdering, finansieri…

 • Fastighetsindelning och markanvändning

  Fastighetsindelning och markanvändning
  av Barbro Julstad

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023128

  Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över olika sådana regler. Tyng…

 • Hyresjuridik för socionomer 4 uppl.

  Hyresjuridik för socionomer 4 uppl.

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789151106694

  Ett stabilt och tryggt boende är många gånger en förutsättning för att arbete, familjeliv och andra delar av livet ska fungera. Därför är boendefrågor centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter till exempel personer som hotas av vräkning e…

 • Fastighetsköp

  Fastighetsköp

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789154405800

  I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfattan…

 • Fastighetsvärdering och marknadsanalys

  Fastighetsvärdering och marknadsanalys
  av Fredrik Brunes

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144092898

  Hur värderar man ett hyreshus, ett kontorshus eller en villa?Att fastigheter blir rätt värderade är avgörande för en fungerande fastighetsmarknad, där fastigheter fyller flera funktioner: som boende, investering och säkerhet för lån. Fastighetsvärde…

 • Speciell fastighetsrätt : miljöbalken

  Speciell fastighetsrätt : miljöbalken
  av Bertil Bengtsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177370239

  Denna lärobok behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätte…

 • Intresseavvägningar inom fastighetsrätten : En diskussion om lagstiftning o

  Intresseavvägningar inom fastighetsrätten : En diskussion om lagstiftning o

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139025092

  Antologin handlar om intresseavvägningar inom fastighetsrätten. Utifrån sina expertområden diskuterar de fyra författarna lagstiftning och rättstillämpning.Eidar Lindgren ställer frågan vem ska best&au…

 • Allmän fastighetsrätt fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor

  Allmän fastighetsrätt fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
  av Anders Victorin, Richard Hager

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370642

  I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också, som en översikt för hela fastighetsrätten, v…

 • Fastighetsmäklaren : en vägledning

  Fastighetsmäklaren : en vägledning
  av Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139116257

  Samhällsutvecklingen inom olika områden inverkar på de förutsättningar, möjligheter och förpliktelser som en fastighetsmäklare måste beakta i sin yrkesutövning.Fastighetsmäklaren – en v…

 • Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

  Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
  av Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208563

  I denna bok lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten,men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas.Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdi…

 • Samfälligheter : handbok för samfällighetsföreningar

  Samfälligheter : handbok för samfällighetsföreningar
  av Tommy Österberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139116462

  Samfälligheter ger på ett lättöverskådligt sätt information och vägledning vid förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar, gemensamma trappuppgångar, sopanordningar och andra samfä…

 • Bo i bostadsrätt

  Bo i bostadsrätt
  av Ingrid Uggla, Blanka Kruljac Rolén

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115502

  Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till…

 • Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur

  Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur
  av Eije Sjödin, Peter Ekbäck, Thomas Kalbro, Leif Norell

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139207610

  För att samhället ska utvecklas är det nödvändigt att skapa förutsättningar för ny bebyggelse och infrastruktur. Med markåtkomst avses de möjligheter som finns att för dessa ändamål tvångsvis ta mark eller rättigheter i anspråk, samt att lägga restr…

 • Fastighetsvärdering : om värdeteori och värderingsmetoder

  Fastighetsvärdering : om värdeteori och värderingsmetoder
  av Ingemar Bengtsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144088839

  Två viktiga frågor för flera yrkesgrupper, men också för politiska beslutsfattare och privatpersoner, står i fokus i denna bok:• Vad bestämmer en fastighets värde?• Hur kan en fastighets värde bedömas?I boken förklaras ingående hur fasti…

 • Fastighetsförmedling

  Fastighetsförmedling
  av Ola Jingryd

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144142142

  I denna sjätte, reviderade upplaga har boken Fastighetsförmedling fått en ännu tydligare rättsvetenskaplig karaktär. Bland nyheterna märks ett helt kapitel som behandlar formerna för avtals ingående samt för köparen, säljaren och fastighetsmäklaren…

 • Fastighetspanträttens huvuddrag

  Fastighetspanträttens huvuddrag
  av Jonny Flodin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172237988

  Detta är en lärobok som behandlar fastighetspant. Boken är i första hand skriven för att användas i kurser allmän fastighetsrätt.Boken behandlar jordabalkens bestämmelser om inteckning och inteckningsåtgärder. Den tar också upp bestämmelserna om pan…

 • Fastighetsmäklaren & juridiken

  Fastighetsmäklaren & juridiken

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789188084392

  "Fastighetsmäklaren & juridiken" är en grundläggande lärobok i fastighetsförmedling. Utgångspunkten framställningen är förmedlingsprocessen, utifrån vilken fördjupande avsnitt finns för fastighet tomträtt, bostadsrätt, hyres- och arrenderätt, fullma…

 • Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt

  Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt
  av Anders Victorin, Jonny Flodin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177370734

  I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande ä…

 • Fastighetsförmedling - övningsbok

  Fastighetsförmedling - övningsbok
  av Ola Jingryd, Anders Kjellström

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144127705

  Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt, vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Ola Jingryd och Anders Kjellström har under många år skapat och…

 • Fastighetstransaktioner i praktiken

  Fastighetstransaktioner i praktiken
  av Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139116028

  Denna handbok behandlar formerna för fastighetstransaktioner: Fastighetsöverlåtelse Fastighetsöverlåtelse genom bolagsförvärv Fastighetsreglering KlyvningFastighetstransaktioner i praktiken ger en samlad presentation av samtliga transaktionsformer o…

 • Allmänna fastighetsrätten : en introduktion

  Allmänna fastighetsrätten : en introduktion
  av Richard Hager

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208556

  ALLMÄNNA FASTIGHETSRÄTTEN - En introduktion" ger en introducerande framställning av den allmänna fastighetsrätten och spänner således över ett brett spektrum av frågor.I boken behandlas vad som utgör fast egendom, regler om köp, gåva och byte av fas…

 • Hyra, arrende och bostadsrätt

  Hyra, arrende och bostadsrätt
  av Erika P. Björkdahl

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177371182

  I denna bok behandlas regler rörande arrende, bostadsrätt, hyra, tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär, vilket m…

 • Fastighetsmäklarlagen : en kommentar

  Fastighetsmäklarlagen : en kommentar
  av Magnus Melin

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115373

  I den fjärde upplagan av kommentaren berörs ett antal nya avgöranden från Högsta Domstolen, bland annat ett som rör centrala frågor om rätten till provision och ett som behandlar lagens tillämpningsområde vid inkråmsförmedlingar. Vidare finns nya rä…

 • Bostadsrätt - en handbok för styrelsen Provläs

  Bostadsrätt - en handbok för styrelsen
  av Martina Slorach

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789152329160

  Att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening ställer stora krav. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen - men vad innebär det egentligen? Bostadsrätt - en handbok för styrelsen är en praktisk och pedagogisk bok. Här kan du läs…

 • Författningssamling i fastighetsrätt : 2021

  Författningssamling i fastighetsrätt : 2021

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023487

  Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder den 1 januari 2021. Boken är främst framtagen för kurser på universitet och högskola. De rättsfa…

 • Bostadshyresavtal i praktiken

  Bostadshyresavtal i praktiken
  av Nils Larsson, Stieg Synnergren, Christina Wahlström

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139116035

  Bostadshyresavtal är avtal som avser upplåtelser av hus eller delar av hus som helt eller till en inte oväsentlig del ska användas som bostäder. Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning som lättillgängligt beskriver olika situati…

 • Kommersiell hyresrätt

  Kommersiell hyresrätt
  av Anders Victorin, Assur Badur, Jonny Flodin, Richard Hager

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115472

  Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en…

 • Bostadsrättslagen : en kommentar

  Bostadsrättslagen : en kommentar
  av Bob Nilsson Hjorth, Ingrid Uggla

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116172

  I denna sjätte upplaga beaktas ändringar och nya rättsfall fram till den 1 april 2019. Författarna kommenterar bostadsrättslagen, ombildningslagen och omregistreringslagen. I boken finns också författningstexter till bostadsrättsförordningen, förord…

 • Hyreslagen : en kommentar

  Hyreslagen : en kommentar
  av Rune Thomsson, Leif Holmqvist

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116189

  Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen. Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arr…

 • Dark Side of Valuation, The

  Dark Side of Valuation, The
  av Aswath Damodaran

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780134854106

  The Definitive Guide to Valuing Hard-to-Value Companies: Fully Revised for Today’s Financial Markets Valuing money-making companies that have long histories and established business models is straightforward. It is when you encounter difficult…

 • Servitut i teori och praktik

  Servitut i teori och praktik
  av Barbro Julstad, Tomas Vesterlin

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789139113744

  I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt ochde särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunktenligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt ifastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men äv…

 • Rethinking the Economics of Land and Housing

  Rethinking the Economics of Land and Housing
  av Josh Ryan-Collins

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781786991188

  Why are house prices in many advanced economies rising faster than incomes? Why isn’t land and location taught or seen as important in modern economics? What is the relationship between the financial system and land?In this accessible but prov…

 • Rethinking the Economics of Land and Housing

  Rethinking the Economics of Land and Housing
  av Josh Ryan-Collins

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781786991195

  Why are house prices in many advanced economies rising faster than incomes? Why isn’t land and location taught or seen as important in modern economics? What is the relationship between the financial system and land?In this accessible but prov…

 • Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken

  Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
  av Nils Larsson, Stieg Synnergren

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139116059

  Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittnin…

 • Upplåtelser för ledningar i praktiken

  Upplåtelser för ledningar i praktiken
  av Nils Larsson, Stieg Synnergren

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116066

  I denna handbok behandlas de olika former av tvångs- och avtalsupplåtelser som gäller för rätt till utrymme för ledningar och master. Ledningsrättslagen presenteras liksom de olika avtalslösningar som står till buds avtalsservitut, allmän nyttjander…

 • Loopholes of Real Estate

  Loopholes of Real Estate
  av Garrett Sutton

  Pocket - 2013 - Engelska - ISBN: 9781937832223

  The Loopholes of Real Estate reveals the tax and legal strategies used by the rich for generations to acquire and benefit from real estate investments. Clearly written, The Loopholes of Real Estate shows you how to open tax loopholes for your benefi…

 • Fastigheten och skatten

  Fastigheten och skatten

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188735195

  Bland nyheterna kan nämnas ett nytt, EU-harmoniserat fastighetsbegrepp i momshänseende och nytt primäravdrag för ny-, till, och ombyggnadskostnader för hyresfastigheter.

 • Hyra av bostad och lokal

  Hyra av bostad och lokal
  av Erika P. Björkdahl

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176789766

  I Hyra av bostad och lokal behandlas avtalstyperna bostadshyra och lokalhyra. Boken ger en sammanhängande framställning över det hyresrättsliga området. Framställningen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i jordabalkens tolfte kapitel (hyreslagen). Bo…

 • Mine!

  Mine!
  av Michael Heller, James Salzman

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781786497796

 • The Color of Law

  The Color of Law
  av Richard Rothstein

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781631492853

  In this groundbreaking history of the modern American metropolis, Richard Rothstein, a leading authority on housing policy, explodes the myth that America’s cities came to be racially divided through de facto segregation—that is, through…

 • Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning : Hyresnämndens praxis

  Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning : Hyresnämndens praxis
  av Charlotte Andersson, Emil Andersson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139114062

  När får en hyresgäst hyra ut sin lokal eller bostad i andra hand? Vad är praxis när det gäller svarta pengar vid lägenhetsbyten? När kan en bostadsrättsförening vägra samtycke till en andrahandsuthyrning? Denna tredje upplaga av Lägenhetsbyten och a…

 • Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. SOU 2020:73 (Del 1 och Del 2) : Betänkande från Skogsutredningen 2019 (M 2019:02)

  Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. SOU 2020:73 (Del 1 och Del 2) : Betänkande från Skogsutredningen 2019 (M 2019:02)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138251218

  Skogsutredningen 2019 skulle undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt…

 • Hyressättning Prisets reglering vid bostadshyra

  Hyressättning Prisets reglering vid bostadshyra
  av Haymanot Baheru

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238077

  Den svenska bostadshyresmarknaden har varit underkastad omfattande prisreglering sedan år 1942. I denna doktorsavhandling i civilrätt kartläggs den rättsutveckling som successivt och effektivt omreglerat en krislagstiftning med offentligrättslig prä…

 • Land Law

  Land Law
  av Ben McFarlane

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9780198868521

  Land Law: Text, Cases, and Materials has been designed to provide students with everything they need to approach their land law course with confidence. Experts in the area, the authors combine clear and insightful commentary with carefully chosen ex…

 • How Civic Action Works

  How Civic Action Works
  av Paul Lichterman

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9780691177519

  The ways that social advocates organize to fight unaffordable housing and homelessness in Los Angeles, illuminated by a new conceptual framework for studying collective action How Civic Action Works renews the tradition of inquiry into collective, s…

 • How Civic Action Works

  How Civic Action Works
  av Paul Lichterman

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780691212333

  The ways that social advocates organize to fight unaffordable housing and homelessness in Los Angeles, illuminated by a new conceptual framework for studying collective action How Civic Action Works renews the tradition of inquiry into collective, s…

 • Rättsfallssamling i fastighetsrätt : 2021/2022

  Rättsfallssamling i fastighetsrätt : 2021/2022

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023494

  Rättsfallssamling i fastighetsrätt används vid undervisningen i fasighetsrätt. Samlingen ger exempel på hur fastighetsrätten tillämpas i praktiken.

 • Fel i bostadsrätt : ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt

  Fel i bostadsrätt : ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt
  av Fredrik Aldmo

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139116127

  Problem vid försäljning av bostadsrätter är vanliga. Denna bok ger vägledning vid de rättsliga tvister som kan uppkomma när någon köper eller säljer en bostadsrätt. Här redogörs för de vanligaste avtalsvillkoren och kontraktsbrotten i samband med bo…

 • Äganderätt

  Äganderätt

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789189672697

  Äganderätten har som en av hörnstenarna i demokratin, och som en avgörande del i en fungerande marknadsekonomi, alltid varit en fråga som väckt stora politiska diskussioner. De största politiska striderna i Sverige har härstammat från just äganderät…

 • Hyreslagarna : Jordabalken 12 kap., lagen om uthyrning av egen bostad, hyresförhandlingslagen m.fl. författningar samt kommentarer

  Hyreslagarna : Jordabalken 12 kap., lagen om uthyrning av egen bostad, hyresförhandlingslagen m.fl. författningar samt kommentarer
  av Ulf Skorup, Tomas Underskog

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022985

  I Hyreslagarna kommenteras hyreslagen m.fl. lagar paragrafvis och i denna 12:e upplaga har lagändringar t.o.m. april 2020 beaktats. Refererade domar och andra rättsfall t.o.m. april 2020 redovisas och det gäller bl.a. även inte p…

 • Rättsfallssamling i fastighetsrätt : 2020 / 2021

  Rättsfallssamling i fastighetsrätt : 2020 / 2021

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209461

  Rättsfallssamling i fastighetsrätt innehåller en sammanställning av illustrativa rättsfall på fastighetsrättens område. Boken är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen…

 • Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning : en kommentar

  Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning : en kommentar
  av Bengt Billquist, Lars Olsson, Rune Thomsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139018735

  Kommentaren behandlar hyresförhandlingslagens kollektiva förhandlingssystem och kommenterar lagen paragraf för paragraf. Hyreslagen kompletteras av hyresförhandlingslagens bestämmelser om kollektiva förhandlingar och överenskommelser. Hyresförhandli…