Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter

  Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter
  av Fanny Davidsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144140605

  Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till delaktighet och inflytande samt att skyddas från övergrepp eller diskriminering. Att arbeta med mänskliga rättigheter i förskolan ska vara lekfullt o…

 • Grundläggande rättigheter och juridisk metod : RF 2 kap, Europakonventionen och EU:s stadga och deras tillämpning

  Grundläggande rättigheter och juridisk metod : RF 2 kap, Europakonventionen och EU:s stadga och deras tillämpning
  av Karin Åhman

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208907

  Ämnet grundläggande rättigheter har i Sverige under de senaste tjugo åren blivit både mer praktiskt och teoretiskt relevant. Juriststudenter kommer tidigt i kontakt med rättighetsjuridik, forskningen har ökat betydligt och det ses i dag som ett eget…

 • Yttrandefrihetsgrundlagarna : yttrandefrihetens gränser efter 2019 års grundlagsreform

  Yttrandefrihetsgrundlagarna : yttrandefrihetens gränser efter 2019 års grundlagsreform
  av Hans-Gunnar Axberger

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209324

  Yttrandefriheten har en unik ställning i den svenska konstitutionen. Två grundlagar, TF och YGL, ger ett detaljerat skydd inte bara för tryck och radio/tv-sändningar utan också för internetbaserade medier. Bägge lagarna har gjorts om 2019. Yttrandef…

 • En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet

  En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet
  av Wiweka Warnling Conradsson, Hedvig Bernitz

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237858

  I denna bok behandlas den del av yttrandefriheten som berörs av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). TF ger grundläggande skydd åt yttranden i ”tryckt skrift”. Vid dess tillkomst år 1949 v…

 • Everybody

  Everybody
  av Olivia Laing

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781509857111

  'Simply one of our most exciting writers’ - Observer 'A free-wheeling and joyful exploration of the works and lives of a range of artists and thinkers who brought libidinal and creative energy together with spectacular results' - Jack Halberst…

 • Digital Religion, Social Media and Culture

  Digital Religion, Social Media and Culture

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781433114748

  This anthology - the first of its kind in eight years - collects some of the best and most current research and reflection on the complex interactions between religion and computer-mediated communication (CMC). The contributions cohere around the ce…

 • Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige

  Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144116891

  Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige tar ett helhetsgrepp om det ansvar som det allmänna i dess olika delar har för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Ledande forskare och specialister inom fältet förklarar och disku…

 • Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022015

  Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 svensk lag. Det har medfört ett ökat behov att förstå hur konventionen kan användas i praktiken, vilka utmaningar som finns men också vilka möjligheter den kan ge…

 • Konstitutionell rätt

  Konstitutionell rätt
  av Johan Lindholm, Markus Naarttijärvi, Mattias Derlén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209201

  I turbulenta tider, då grundläggande rättigheter och begränsningar för maktutövning utmanas, ökar betydelsen av de gränser som den konstitutionella rätten ställer upp för utövandet av offe…

 • Barnkonventionen om föräldraskap : ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete

  Barnkonventionen om föräldraskap : ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete
  av Susann Swärd

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789198227963

  Texten i barnkonventionen är relativt kortfattad och säger väldigt lite om vad rättigheterna innebär rent konkret i det dagliga arbetet. För att skapa en fördjupad förståelse inkluderar detta material därför de tolkningar som FN:s Barnrättskommitté…

 • Anställdas integritetsskydd : och dataskyddsförordningen

  Anställdas integritetsskydd : och dataskyddsförordningen
  av Erik Grahn, Susanna Kjällström

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139019213

  I Sverige finns ingen samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Den som söker svaret på om en integritetskänslig åtgärd är lagenlig måste ta hänsyn till flera olika internationella och nationella rättskällor. Anst…

 • Ingen frihet uten ytringsfrihet

  Ingen frihet uten ytringsfrihet

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282822053

  Begrenser vi ytringsfriheten for noen, begrenser vi den for alle. Derfor må vi forsvare retten til å ytre seg, selv når vi forakter ytringen. Det betyr ikke at vi ikke kan reagere. Vi setter - på godt og vondt - grenser for det akseptable gjennom so…

 • Ingen frihet uten ytringsfrihet

  Ingen frihet uten ytringsfrihet

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788282822053

  Begrenser vi ytringsfriheten for noen, begrenser vi den for alle. Derfor må vi forsvare retten til å ytre seg, selv når vi forakter ytringen. Det betyr ikke at vi ikke kan reagere. Vi setter - på godt og vondt - grenser for det akseptable gjennom so…

 • Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa : ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen

  Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa : ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen
  av Susann Swärd

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789198227970

  Ett lättillgängligt fördjupningsmaterial som går igenom barnets rätt till bästa uppneåliga hälsa utifrån barnkonventionen, patientlagen, kriterier för barnanpassad vård samt NOBAB-standard för barnets rättigheter inom vården. Tillsammans skapar de e…

 • Religionsfrihet : om rättsliga skiftningar och nyanser

  Religionsfrihet : om rättsliga skiftningar och nyanser
  av Victoria Enkvist, Hedvig Lokrantz-Bernitz, Kavot Zillén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177371243

  Religionsfriheten är en omdebatterad rättighet runt om i världen. I Sverige har frågor om religionsfrihetensbetydelse och gränser aktualiserats under senare år ur såväl ett politiskt som ett rättsligt perspektiv. I den här boken diskuteras religions…

 • Mänskliga rättigheter i teori och praktik : från idé till förvaltning

  Mänskliga rättigheter i teori och praktik : från idé till förvaltning
  av Moa Kindström Dahlin, Victoria Enkvist, Christina Johnsson, Tove Lidman, Helen Lindberg, Elena Namli, Pia Persson, Tobias Rahm, Johanna Romare, Brittmari Seppä, Marie Westerberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144138893

  Att arbeta med mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning väcker många frågor. Vad innebär det egentligen att mänskliga rättigheter är just rättigheter, och vilka plikter för de med sig? Vilka strategier kan anammas i arbetet mot rasismens normal…

 • Yttrandefrihet och whistleblowing : om gränserna för anställdas kritikrätt

  Yttrandefrihet och whistleblowing : om gränserna för anställdas kritikrätt
  av Susanne Fransson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177736882

  Behövs en reglering med särskilt skydd för whistleblowers? Vad skulle den leda till? Susanne Fransson menar att en reglering i första hand skulle bli en kodifiering av gällande praxis. Synen på lojalitetsplikten skulle dock förändras om det blir en…

 • Tvångsvård av barn och unga : rättigheter, utmaningar och gränszoner

  Tvångsvård av barn och unga : rättigheter, utmaningar och gränszoner

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115137

  Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och d…

 • Harris, O'Boyle, and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights

  Harris, O'Boyle, and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights
  av David Harris

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780198785163

  Now in its fourth edition, Harris, O'Boyle, and Warbrick's Law of the European Convention on Human Rights, remains an indispensable resource for undergraduates, postgraduates, and practitioners alike. The new edition builds on the strengths of previ…

 • The Black Box Society

  The Black Box Society
  av Frank Pasquale

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780674970847

  Every day, corporations are connecting the dots about our personal behavior—silently scrutinizing clues left behind by our work habits and Internet use. The data compiled and portraits created are incredibly detailed, to the point of being inv…

 • Human Rights Law

  Human Rights Law

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780199652075

  Human Rights Law provides trainee and practising solicitors with a comprehensive overview of human rights law and the sources of human rights protection in Ireland. The book lays out the foundations of human rights law and considers the protections…

 • En lag för barn : kulturvetenskapliga perspektiv på barnrättskonventionen

  En lag för barn : kulturvetenskapliga perspektiv på barnrättskonventionen
  av Johan Alfredsson, Hannah Bartonek Åhman, Catarina Bengtsson, Natalie Davet, Sandra Hillén, Barbro Johansson, Olle Sjögren, Karolina Westling, Ylva Ågren

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144137483

  Hur kan ett barn definieras? Hur kan barn göras delaktiga i allt från stadsplanering till kulturella uttryck? Hur kan barns rättsmedvetande och engagemang stärkas och hur ser skärningspunkten ut mellan föräldrars rätt till yttrandefrihet och barns r…

 • Ruth Bader Ginsburg

  Ruth Bader Ginsburg
  av Jane Sherron De Hart

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781913348496

  The definitive account of an icon who shaped gender equality for all women. In this comprehensive, revelatory biography — fifteen years of interviews and research in the making — historian Jane Sherron De Hart explores the central experi…

 • Jacobs, White, and Ovey: The European Convention on Human Rights

  Jacobs, White, and Ovey: The European Convention on Human Rights
  av Bernadette Rainey

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198847137

  The eighth edition of Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human Rights is a clear and concise companion to this increasingly important and extensive area of the law. The authors examine each of the Convention rights in turn, explore t…

 • Powers and Prospects

  Powers and Prospects
  av Noam Chomsky

  Pocket - 2016 - Engelska - ISBN: 9780745335643

  From East Timor to the Middle East, from the nature of democracy to our place in the natural world, from intellectual politics to the politics of language, Powers and Prospects is a vital compilation of Chomsky's writings on a broad array of subject…

 • Liars

  Liars
  av Cass R. Sunstein

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9780197545119

  A powerful analysis of why lies and falsehoods spread so rapidly now, and how we can reform our laws and policies regarding speech to alleviate the problem. Lying has been with us from time immemorial. Yet today is different-and in many respects wor…

 • Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan

  Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan
  av Susann Swärd

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117285

  Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grunds&…

 • Kindly Inquisitors

  Kindly Inquisitors
  av Jonathan Rauch

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780226145938

  A liberal society stands on the proposition that we should all take seriously the idea that we might be wrong. This means we must place no one, including ourselves, beyond the reach of criticism; it means that we must allow people to err, even where…

 • Identity Capitalists

  Identity Capitalists
  av Nancy Leong

  Halvklotband - 2021 - Engelska - ISBN: 9781503610132

  Nancy Leong reveals how powerful people and institutions use diversity to their own advantage and how the rest of us can respond—and do better. Why do people accused of racism defend themselves by pointing to their black friends? Why do men ac…

 • Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten

  Barnkonventionen i praktisk tillämpning : handbok för socialtjänsten
  av Susann Swärd

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117155

  Barnkonventionen i praktisk tillämpning förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter relaterade till socialtjänstens verksamhet. Handboken bidrar till en ökad förståelse för hur bar…

 • Taking a Case to the European Court of Human Rights

  Taking a Case to the European Court of Human Rights
  av Philip Leach

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198755418

  This book provides comprehensive coverage of the law and procedure of the European Court of Human Rights. It incorporates a step-by-step approach to the litigation process, covering areas such as lodging the initial application, seeking priority tre…

 • Taking a Case to the European Court of Human Rights

  Taking a Case to the European Court of Human Rights
  av Philip Leach

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198755425

  This book provides comprehensive coverage of the law and procedure of the European Court of Human Rights. It incorporates a step-by-step approach to the litigation process, covering areas such as lodging the initial application, seeking priority tre…

 • The Most Dangerous Book Ever Published

  The Most Dangerous Book Ever Published
  av Soren Roest Korsgaard

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9788793987210

 • The Schoolhouse Gate: Public Education, the Supreme Court, and the Battle for the American Mind

  The Schoolhouse Gate: Public Education, the Supreme Court, and the Battle for the American Mind
  av Justin Driver

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780525566960

  A Washington Post Notable Book of the Year A New York Times Book Review Editors' Choice An award-winning constitutional law scholar at the University of Chicago (who clerked for Judge Merrick B. Garland, Justice Stephen Breyer, and Justice Sandra Da…

 • Race, Wrongs, and Remedies

  Race, Wrongs, and Remedies
  av Amy L. Wax

  Inbunden - 2009 - Engelska - ISBN: 9780742562868

  Black Americans continue to lag behind on many measures of social and economic well-being. Conventional wisdom holds that these inequalities can only be eliminated by eradicating racism and providing well-funded social programs. In Race, Wrongs, and…

 • You Have the Right to Remain Innocent

  You Have the Right to Remain Innocent
  av James Duane

  Pocket - 2016 - Engelska - ISBN: 9781503933392

  An urgent, compact manifesto that will teach you how to protect your rights, your freedom, and your future when talking to police.Law professor James J. Duane became a viral sensation thanks to a 2008 lecture outlining the reasons why you should nev…

 • Solitary Confinement

  Solitary Confinement

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780190947927

  The use of solitary confinement in prisons became common with the rise of the modern penitentiary during the first half of the nineteenth century and his since remained a feature of many prison systems all over the world. Solitary confinement is use…

 • The Evolution of Humanitarian Protection in European Law and Practice

  The Evolution of Humanitarian Protection in European Law and Practice
  av Liv Feijen

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781108483483

  The last couple of years have witnessed an unprecedented battle within Europe between values and pragmatism, and between states' interests and individuals' rights. This book examines humanitarian considerations and immigration control from two persp…

 • Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.

  Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.
  av Eva von Schéele, Ingemar Strandberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139116073

  Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit? Ensamkommande barns rätt ger klargörande och samlad information om v…

 • Should Trees Have Standing?

  Should Trees Have Standing?
  av Christopher D. Stone

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9780199736072

  Originally published in 1972, Should Trees Have Standing? was a rallying point for the then burgeoning environmental movement, launching a worldwide debate on the basic nature of legal rights that reached the U.S. Supreme Court. Now, in the 35th ann…

 • Campaigning for Children

  Campaigning for Children
  av Jo Becker

  Pocket - 2017 - Engelska - ISBN: 9781503603035

  Advocates within the growing field of children's rights have designed dynamic campaigns to protect and promote children's rights. This expanding body of international law and jurisprudence, however, lacks a core text that provides an up-to-date look…

 • Campaigning for Children

  Campaigning for Children
  av Jo Becker

  Halvklotband - 2017 - Engelska - ISBN: 9781503601901

  Advocates within the growing field of children's rights have designed dynamic campaigns to protect and promote children's rights. This expanding body of international law and jurisprudence, however, lacks a core text that provides an up-to-date look…

 • Locking Up Our Own

  Locking Up Our Own
  av James Forman, Jr.

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9780349143682

  Winner of the 2018 Pulitzer Prize for General Non-Fiction Longlisted for the National Book AwardOne of the New York Times Book Review's 10 Best Books of 2017Former public defender James Forman, Jr. is a leading critic of mass incarceration and its…

 • Religion, Rights and Secular Society

  Religion, Rights and Secular Society

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9781849803670

  This topical collection of chapters examines secular society and the legal protection of religion and belief across Europe, both in general and more nation-specific terms.The expectations of many that religion in modern Europe would be swept away by…

 • Privacy and the Past

  Privacy and the Past
  av Susan C. Lawrence

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9780813574363

  When the new HIPAA privacy rules regarding the release of health information took effect, medical historians suddenly faced a raft of new ethical and legal challenges - even in cases where their subjects had died years, or even a century, earlier. I…

 • The Oxford Handbook of Freedom of Speech

  The Oxford Handbook of Freedom of Speech

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9780198827580

  Freedom of speech is central to the liberal democratic tradition. It touches on every aspect of our social and political system and receives explicit and implicit protection in every modern democratic constitution. It is frequently referred to in pu…

 • Making Migration Law

  Making Migration Law
  av Eve Lester

  Pocket - 2019 - Engelska - ISBN: 9781316625767

  The emergence of international human rights law and the end of the White Australia immigration policy were events of great historical moment. Yet, they were not harbingers of a new dawn in migration law. This book argues that this is because migrati…

 • Making Migration Law

  Making Migration Law
  av Eve Lester

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781107173279

  The emergence of international human rights law and the end of the White Australia immigration policy were events of great historical moment. Yet, they were not harbingers of a new dawn in migration law. This book argues that this is because migrati…

 • Medierätt : en handbok

  Medierätt : en handbok
  av Dag Wetterberg, Dag Wetterberg

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789139017783

  Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa speciellafrågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrättenvilka knyter an till medierätten.Boken kan anv…

 • Gender and Human Rights

  Gender and Human Rights
  av Ekaterina Yahyaoui Krivenko

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781800372849

  This unique book analyses the impact of international human rights on the concept of gender, demonstrating that gender emerged in the medical study of sexuality and has a complex and broad meaning beyond the sex and gender binaries often assumed by…

 • Barnkonventionen och svensk rätt. SOU 2020:63 : Betänkande från Barnkonventionsutredningen (A 2018:3)

  Barnkonventionen och svensk rätt. SOU 2020:63 : Betänkande från Barnkonventionsutredningen (A 2018:3)

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789138251072

  Syftet med kartläggningen är att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser.

 • Medierna : den nya gränslösheten (RJ:s årsbox 2019. Det nya Sverige)

  Medierna : den nya gränslösheten (RJ:s årsbox 2019. Det nya Sverige)
  av Eva-Maria Svensson

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789170612923

  Yttrandefriheten är hotad. Det är ingen nyhet. Men för det mesta är det auktoritära staters styrning av medier som avses. Mindre känt är hur yttrandefriheten påverkas av kommersiella intressen. Den svenska yttrandefrihetslagstiftningen har tradition…

 • Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women

  Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women
  av Lorena Sosa

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9781316623527

  While gender has become a cornerstone of the current human rights framework on violence against women (VAW), a new theoretical concept has been gaining ground and becoming increasingly visible: intersectionality. In response, this book clarifies thr…

 • Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women

  Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women
  av Lorena Sosa

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781107172241

  While gender has become a cornerstone of the current human rights framework on violence against women (VAW), a new theoretical concept has been gaining ground and becoming increasingly visible: intersectionality. In response, this book clarifies thr…

 • Policing the Womb

  Policing the Womb
  av Michele Goodwin

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781107030176

  Policing the Womb brings to life the chilling ways in which women have become the targets of secretive state surveillance of their pregnancies. Michele Goodwin expands the reproductive health and rights debate beyond abortion to include how legislat…