Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 2240 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Associationsrätten : en introduktion

  Associationsrätten : en introduktion
  av Svante Johansson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139209607

  Denna bok ger en översikt över den allmänna svenska associationsrätten, dvs. de regler som gäller för bolag och föreningar avseende associationernas interna förhållanden och relationen till utomstå…

 • Aktiebolagets grundproblem

  Aktiebolagets grundproblem
  av Clas Bergström, Per Samuelsson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139209171

  Boken är uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (”grundproblem”). Framställningen fördjupas med hjälp av ekonomisk analys. Genom att kombinera ekonomi med rättsvetenskap…

 • Rodhes aktiebolagsrätt

  Rodhes aktiebolagsrätt
  av Knut Rodhe, Rolf Skog

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022596

  Aktiebolagslagen ska tillämpas av närmare 700 000 aktiebolag. Lagen ändras fortlöpande. Bland senare, större reformer märks sänkningen av kravet på aktiekapitalets minsta storlek och avskaffandet av revisions…

 • Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt

  Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
  av Karin Eklund, Daniel Stattin

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177371076

  Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna oc…

 • Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok

  Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok
  av Torsten Sandström

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139207573

  I denna bok presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesektorn finns omkring 100 000…

 • Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd

  Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd
  av Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139116165

  Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser…

 • Kapitalskyddet i aktiebolag

  Kapitalskyddet i aktiebolag
  av Jan Andersson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172237957

  I den nya upplagan av Kapitalskyddet i aktiebolag behandlar författaren frågor om kravet på minsta aktiekapital liksom kapitalskyddets utformning, värdeöverföringsbegreppet, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet, ogilti…

 • Rätt Bolagsrätt 2021

  Rätt Bolagsrätt 2021
  av Robert Sevenius

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789152360354

  Rätt Bolagsrätt innehåller fler än 600 sökord inom området och förklarar bolagsrättens begrepp och struktur på ett begripligt sätt. Bolagsrättens grunder behandlas, liksom detaljerade förfaranden när det gäller att starta, styra, finansiera och avve…

 • Kommunala aktiebolag - en handbok

  Kommunala aktiebolag - en handbok
  av Patrik Kastberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237544

  En omfattande monografi om kommunala aktiebolag som är uppdaterad per den 1 januari 2019.Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast my…

 • Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide

  Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide
  av Roland Adrell, Robert Moldén

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020332

  De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en…

 • Börsvolymen 2020/2021

  Börsvolymen 2020/2021

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789188735362

  Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU

 • The Anatomy of Corporate Law

  The Anatomy of Corporate Law
  av Reinier Kraakman, Henry Hansmann, Gerard Hertig

  Häftad - 2004 - Engelska - ISBN: 9780199260645

  This is a concise analytical overview of the field of corporate law. The authors start from the premise that corporate (or company) law across jurisdictions addresses the same three basic agency problems: the opportunism of managers vis-a-vis shareh…

 • The Anatomy of Corporate Law

  The Anatomy of Corporate Law
  av Reinier Kraakman

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198724315

  This is the long-awaited third edition of this highly regarded comparative overview of corporate law. This edition has been comprehensively revised and updated to reflect the profound changes in corporate law and governance practices that have taken…

 • The Anatomy of Corporate Law

  The Anatomy of Corporate Law
  av Reinier Kraakman

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198739630

  This is the long-awaited third edition of this highly regarded comparative overview of corporate law. This edition has been comprehensively revised and updated to reflect the profound changes in corporate law and governance practices that have taken…

 • Stiftelsehandboken

  Stiftelsehandboken
  av Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Peter Aamisepp

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139115359

  Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Detfinns ungefär 19 300 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångaruppgående till ett värde av drygt 359 miljarder kronor. Detta görstiftelser till en positiv och viktig kraft…

 • Samarbete i bolag : om personbolag

  Samarbete i bolag : om personbolag
  av Rolf Dotevall

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139207047

  Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag och enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt förvaltningen av verksamheten.Vidare uppmärksammas bo…

 • European Company Law

  European Company Law
  av Nicola de Luca

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9781108825658

  Taking a text, cases and materials approach, de Luca's successful textbook remains the only offering for students of European company law, and has been thoroughly updated in this new edition. Chapters have been expanded to cover the latest legislati…

 • European Company Law

  European Company Law
  av Nicola de Luca

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781108843522

  Taking a text, cases and materials approach, de Luca's successful textbook remains the only offering for students of European company law, and has been thoroughly updated in this new edition. Chapters have been expanded to cover the latest legislati…

 • Aktiebolagsrätt för revisorer

  Aktiebolagsrätt för revisorer
  av Carl Svernlöv, Peter Åkersten

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139018599

  Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i…

 • Aktieägaravtal i praktiken

  Aktieägaravtal i praktiken
  av Christina Ramberg

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789139205975

  Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande olika typer av inlösen- och värder…

 • Associationsrätten : en introduktion

  Associationsrätten : en introduktion
  av Svante Johansson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208440

  Denna bok ger en översikt över den allmänna svenska associationsrätten, dvs. de regler som gäller för bolag och föreningar avseende associationernas interna förhållanden och relationen till utomstående tredje man. Framställningen ansluter i viss mån…

 • Corporate Finance Law

  Corporate Finance Law
  av Professor Louise Gullifer

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781509929177

  The third edition of this acclaimed book continues to provide a discussion of key theoretical and policy issues in corporate finance law. It has been fully updated to reflect developments in the law and the markets. One of the book’s distincti…

 • The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron

  The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron
  av Bethany McLean, Peter Elkind

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781591846604

  The tenth-anniversary edition of the definitive account of the Enron scandal, updated with a new chapter The Enron scandal brought down one of the most admired companies of the 1990s. Countless books and articles were written about it, but only The…

 • European Company Law

  European Company Law
  av Nicola De Luca

  Pocket - 2017 - Engelska - ISBN: 9781316635377

  Taking a text, cases and materials approach, this is the first and only student textbook on European company law, providing an insight into the subject and shedding light on its future development. Textboxes for explanatory commentary, cases and mat…

 • European Company Law

  European Company Law
  av Nicola De Luca

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781107184183

  Taking a text, cases and materials approach, this is the first and only student textbook on European company law, providing an insight into the subject and shedding light on its future development. Textboxes for explanatory commentary, cases and mat…

 • Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen

  Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen
  av Leif Malmborg

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172235588

  I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även tillämpliga regler i angränsande lagstiftning som blir tillämpl…

 • Selskapsrett

  Selskapsrett

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205529694

  Læreboken Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå selskapsrettens kjerneelementer. Den fokuserer på selskapsretten som et spennende, dynamisk fag, og vektlegger rettskildelære, rettssystematikk og overføringsverdien mellom selska…

 • Selskapsrett

  Selskapsrett

  Inbunden - 2021 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788205529694

  Læreboken Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå selskapsrettens kjerneelementer. Den fokuserer på selskapsretten som et spennende, dynamisk fag, og vektlegger rettskildelære, rettssystematikk og overføringsverdien mellom selska…

 • Modern Chinese Real Estate Law

  Modern Chinese Real Estate Law
  av Gregory M. Stein

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138267954

  With massive growth taking place in the real estate industry, how can China develop a free market and private ownership of land while still officially subscribing to Communist ideology? This study uses fieldwork interviews to establish how the Chine…

 • Modern Chinese Real Estate Law

  Modern Chinese Real Estate Law
  av Gregory M. Stein

  Inbunden - 2012 - Engelska - ISBN: 9780754678687

  With massive growth taking place in the real estate industry, how can China develop a free market and private ownership of land while still officially subscribing to Communist ideology? This study uses fieldwork interviews to establish how the Chine…

 • The Shareholder Rights Directive II

  The Shareholder Rights Directive II

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781839101229

  This Commentary is the first comprehensive work to analyse the revised EU Shareholder Rights Directive (SRD II). SRD II sets a new agenda for engaged shareholders and sustainable companies in the EU, sparking a wider debate on the adoption of duties…

 • Särskild granskning enligt aktiebolagslagen

  Särskild granskning enligt aktiebolagslagen
  av Stefan Lindskog

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789139015758

  En aktieägarminoritet kan få till stånd en särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper för en viss tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Granskningen ska utföras av en särskild granskare och bestämmelserna om dett…

 • Takeover : om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt

  Takeover : om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt
  av Daniel Stattin

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023050

  Den svenska aktiemarknaden är en aktiv transaktionsmarknad och en stor del av juridiken på aktiemarknaden rör transaktioner, så kallade takeover-erbjudanden. I den här boken behandlas rättsreglerna om takeover-erbjuda…

 • Introduktion till aktieägaravtal

  Introduktion till aktieägaravtal
  av Daniel Stattin, Carl Svernlöv

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789139205814

  Aktieägaravtal är vanligt förekommande i aktiebolag med få ägare. I dessa avtal söker aktieägarna obligationsrättsligt reglera frågor som har att göra med bl.a. ägande och ägarförändringar, styrning och aktieägarnas syfte med aktiebolaget. På grund…

 • Unlocking Company Law

  Unlocking Company Law
  av Susan Mclaughlin

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781138308558

  Unlocking Company Law is the ideal resource for learning and revising Company Law. This 4th edition has been extensively updated, and this, along with its many pedagogical features, makes it the ideal companion for students studying Company Law. Eac…

 • Unlocking Company Law

  Unlocking Company Law
  av Susan Mclaughlin

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781138609631

  Unlocking Company Law is the ideal resource for learning and revising Company Law. This 4th edition has been extensively updated, and this, along with its many pedagogical features, makes it the ideal companion for students studying Company Law. Eac…

 • Hard Rules: Dirty Money 1

  Hard Rules: Dirty Money 1
  av Lisa Renee Jones

  Pocket - 2016 - Engelska - ISBN: 9781472238047

  Wall Street meets Sons of Anarchy in Hard Rules, the smouldering, scorching first novel in the explosively sexy Dirty Money series from New York Times bestseller Lisa Renee Jones, author of the Inside Out series, which Kirkus Reviews calls: 'Angst-y…

 • Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt

  Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
  av Karin Eklund, Daniel Stattin

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176789773

  Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna oc…

 • Mergers and Acquisitions

  Mergers and Acquisitions
  av Edwin L. Miller

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781119265412

  The legal, financial, and business primer to the M&A process Mergers and Acquisitions offers accessible step-by-step guidance through the M&A process to provide the legal and financial background required to navigate these deals successfully. From t…

 • Mayson, French & Ryan on Company Law

  Mayson, French & Ryan on Company Law

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9780198870029

  Mayson, French & Ryan on Company Law is the ideal companion for students looking for a comprehensive and straightforward account of company law. With hallmark clarity, this new edition continues the tradition of providing accurate technical detail,…

 • Mayson, French & Ryan on Company Law

  Mayson, French & Ryan on Company Law
  av Derek French

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198797234

  Mayson, French & Ryan on Company Law is the ideal companion for both students studying this topic and practitioners working in the field. The only textbook on company law to be updated annually, the 34th edition continues to deliver dependable and f…

 • Mayson, French & Ryan on Company Law

  Mayson, French & Ryan on Company Law
  av Derek French, Stephen W., Ph.D. Mayson, Christopher L. Ryan

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780198778301

  Mayson, French & Ryan on Company Law is the ideal companion for both students studying this topic and practitioners working in the field. Still the only textbook on company law to be updated annually, the 33rd edition continues to deliver dependable…

 • Mayson, French & Ryan on Company Law

  Mayson, French & Ryan on Company Law
  av Derek French

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198841517

  Mayson, French & Ryan on Company Law is the ideal companion for students looking for an up-to-date, comprehensive, and straightforward account of company law. The content has been recently streamlined with modern company law courses in mind and incl…

 • Mayson, French & Ryan on Company Law

  Mayson, French & Ryan on Company Law
  av Derek French

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780198815105

  Mayson, French & Ryan on Company Law is the ideal companion for students looking for an up-to-date, straightforward, and accessible account of company law. This edition has undergone a major revision including streamlining of content throughout, the…

 • Mayson, French & Ryan on Company Law

  Mayson, French & Ryan on Company Law
  av Derek French, Stephen W., Ph.D. Mayson, Christopher L. Ryan

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780199652587

  Combining technical detail with a clear and easy-to-follow writing style, this new edition of Mayson, French & Ryan on Company Law continues to provide an excellent grounding in all aspects of company law, making it the go-to text for students and p…

 • Controlling Mergers and Market Power

  Controlling Mergers and Market Power
  av John Kwoka

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781950769582

  John Kwoka's Controlling Mergers and Market Power: A Program for Reviving Antitrust in America is an important and timely contribution from a prominent antitrust economist and policy advisor. It has been many decades since questions about antitrust…

 • Controlling Mergers and Market Power

  Controlling Mergers and Market Power
  av John Kwoka

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9781950769575

  John Kwoka's Controlling Mergers and Market Power: A Program for Reviving Antitrust in America is an important and timely contribution from a prominent antitrust economist and policy advisor. It has been many decades since questions about antitrust…

 • Reconceptualising Corporate Compliance

  Reconceptualising Corporate Compliance
  av Anna Donovan

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781509918744

  This book offers a comprehensive examination of the issues surrounding corporate compliance. Should corporations comply with the spirit or the letter of the law? What role does compliance play in a capitalist market economy? Why is it that otherwise…

 • Corporate Reorganization Law and Forces of Change

  Corporate Reorganization Law and Forces of Change
  av Sarah Paterson

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198860365

  Corporate Reorganization Law and Forces of Change argues that significant shifts in logics, practices, and identities in the finance and non-financial corporate fields can change the nature of the problem which corporate reorganization law is requir…

 • The Law and Governance of Decentralised Business Models

  The Law and Governance of Decentralised Business Models

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9780367345877

  This book draws together themes in business model developments in relation to decentralised business models (DBMs), sometimes referred to as the ‘sharing’ economy, to systematically analyse the challenges to corporate and organisational…

 • Blackstone's Statutes on Company Law 2020-2021

  Blackstone's Statutes on Company Law 2020-2021

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780198861003

  Unsurpassed in authority, reliability and accuracy; the 2020-2021 edition has been fully revised and updated to incorporate all relevant legislation for company law courses. Blackstone's Statutes on Company Law is an abridged collection of legislati…

 • International Commercial Contracts

  International Commercial Contracts
  av Giuditta Cordero-Moss

  Pocket - 2014 - Engelska - ISBN: 9781107684713

  Any practising lawyer and student working with international commercial contracts faces standardised contracts and international arbitration as mechanisms for dispute settlement. Transnational rules may be applicable, but national law is still impor…

 • International Commercial Contracts

  International Commercial Contracts
  av Giuditta Cordero-Moss

  Inbunden - 2014 - Engelska - ISBN: 9781107029187

  Any practising lawyer and student working with international commercial contracts faces standardised contracts and international arbitration as mechanisms for dispute settlement. Transnational rules may be applicable, but national law is still impor…

 • Onnistunut sukupolvenvaihdos

  Onnistunut sukupolvenvaihdos
  av Raimo Immonen, Juha Lindgren

  Inbunden - 2017 - Finska - ISBN: 9789521430831

  Yrityksen sukupolvenvaihdos on yksilöllinen järjestely. Vetovastuun siirtäminen ja liiketoiminnan jatkuvuus edellyttää muun muassa verotuksen, rahoituksen ja yhtiölainsäädännön samanaikaista hallitsemista. Teoksessa selvitetään kattavasti sukupolven…

 • Services and Free Movement in EU Law

  Services and Free Movement in EU Law

  Inbunden - 2003 - Engelska - ISBN: 9780198299387

  This book provides a critical analysis of the present state of EU services law. It also provides a contribution to the development of the right to provide services, which is increasingly important. The legal and regulatory foundations of the Europea…

 • The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability

  The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108473293

  The emerging field of corporate law, corporate governance and sustainability is one of the most dynamic and significant areas of law and policy in light of the convergence of environmental, social and economic crises that we face as a global society…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 11-16

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 11-16
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106846

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 11-16. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 25-32

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 25-32
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106884

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 25-32. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete…

 • Business and Human Rights

  Business and Human Rights
  av Dorothee Baumann-Pauly

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138833562

  In a global economy, multinational companies often operate in jurisdictions where governments are either unable or unwilling to uphold even the basic human rights of their citizens. The expectation that companies respect human rights in their own op…

 • The Fundamental Rights of Companies

  The Fundamental Rights of Companies
  av Professor Peter J Oliver

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781841136899

  This volume fills a major gap in the literature on fundamental rights: the existing European works are confined almost exclusively to EU competition law, and there is a dearth of secondary sources on the fundamental rights of companies under EU law…

 • Handelsbolag och enkla bolag : En lärobok

  Handelsbolag och enkla bolag : En lärobok

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023838

  I denna bok presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesek…

 • Börsvolymen 2018/2019

  Börsvolymen 2018/2019

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789188735102

  Nyheter i urvalBörser och MTFer har nu nya takeoverregler att följaStörre ändringar i olika regelverk för börser till följd av de omfattande förändringar av lagen om värdepappersmarknaden som skedde vid införandet av MiFID II och MiFIR

 • Osuuskunta ja osuuskuntalaki

  Osuuskunta ja osuuskuntalaki
  av Seppo Pöyhönen

  Inbunden - 2013 - Finska - ISBN: 9789521420344

  Kirja on perusteos osuuskunnan hallinnoinnista ja osuuskuntalaista. Se antaa toimielinten jäsenille, johdossa toimiville ja muille osuuskuntien hallinnointiin osallistuville yleiskuvan peruskysymyksistä. Kirjassa selostetaan käytännön toiminnan kann…

 • Die Entstehungsgeschichte Des Konzernrechts Im Aktiengesetz Von 1965

  Die Entstehungsgeschichte Des Konzernrechts Im Aktiengesetz Von 1965
  av Heinz U. Dettling

  Inbunden - 1997 - Tyska - ISBN: 9783161466304