Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Rättsfilosofi & allmänna frågor

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • I rättvisans tjänst : berättelser från mitt liv som advokat

  I rättvisans tjänst : berättelser från mitt liv som advokat
  av Johan Eriksson

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789100183103

  ”Jag vill berätta från insidan om de människor jag mött. Om de skyldiga och de oskyldiga. Om hur smal livets väg ibland kan vara. Om skuld och ansvar i en värld där allt inte kan beskrivas som svart eller vitt. Om människorna bakom rubrikerna.…

 • Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder

  Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder
  av Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling Conradson, Hans-Heinrich Vogel, Ulf Bernitz

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209362

  Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunsk…

 • Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

  Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
  av Stefan Zetterström

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177370178

  Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om - juristernas olika roller och uppgifter, - rättskällornas tillkomst och funkt…

 • Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik

  Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik
  av Gunnel Colnerud, Kjell Granström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147111633

  Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon form av yrkesspråk och yrkesetik, men frågan är hur gemensamma och användb…

 • Introduktion till kriminologi Volym II - Straff och prevention

  Introduktion till kriminologi Volym II - Straff och prevention

  Danskt band - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144138534

  Kampen om den politiska makten i Sverige utspelas i dag till stor del på den kriminalpolitiska arenan. Det gör att frågor om åtgärder mot brott ofta blir mycket laddade och drivs med politiska förtecken, på ett sätt som inte alltid ligger i linje me…

 • Kriminalpolitik : brott & straff i Sverige sedan 1965

  Kriminalpolitik : brott & straff i Sverige sedan 1965
  av Henrik Tham

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208808

  I Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965 presenteras kriminalpolitikens förändring i förhållande till brottslighetens utveckling. I ett lite längre perspektiv har brottsökningen planat ut, våldsbrotten inte ökat och ungas brottslighe…

 • Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker

  Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
  av Jerzy Sarnecki, Christoffer Carlsson

  Danskt band - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144131498

  Varför straffar vi narkotika- men inte alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför har brottsli…

 • Övervakning och straff : fängelsets födelse

  Övervakning och straff : fängelsets födelse
  av Michel Foucault

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789179242923

  Denna femte översedda och ombrutna upplaga innehåller för första gången illustrationerna ur den franska originalutgåvan.Varför intar fängelset en så dominerande plats i dagens straffsystem? Den frågan står i centrum för Michel Foucaults Övervakning…

 • Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation

  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation
  av Claes Sandgren

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208839

  Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av betydelse. Exempel på ämnen som behandlas är följande: · Vad är rättsvetenskap?· Vilka vetenskapliga krav ställs på…

 • Juridisk metodlära

  Juridisk metodlära

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144116761

  Vad är det egentligen en jurist gör när hen ska lösa en juridisk fråga? Vilken metod används? Om du skulle fråga en jurist i dag om vad juridisk metod är, skulle du säkert få samma svar som det påstås att Sankt Augustinus gav när han fick frågan om…

 • Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

  Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
  av Per Henning Grauers

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147113057

  En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla överhuvudt…

 • Om rättssociologi

  Om rättssociologi
  av Matthias Baier, Ida Nafstad, Måns Svensson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144116167

  Om rättssociologi introducerar ett innovativt tankesätt som bygger på att rättssociologi utgår från fyra dimensioner:• kodifierad statsrätt• sociala normer• rättslig praxis• social praxisSamtliga kapitel knyter an till och pl…

 • Notarietvistemål

  Notarietvistemål
  av Lars Holmgård

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139020844

  Notarier och beredningsjurister vid tingsrätter arbetar med tvistemål i stor utsträckning. I många fall handlägger de målen självständigt från stämningsansökan till dom. I andra fall gör de inhopp i ordinarie domares mål. Ofta stöter notarien eller…

 • Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600

  Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600
  av Annika Sandén

  Pocket - 2015 - Svenska - ISBN: 9789173538008

  Rekommenderad av Leif G W Persson i Veckans BrottDet är som att se rakt ner i 1600-talet genom små titthålLars Linder, Dagens NyheterHur tänkte och kände egentligen människor förr i tiden? Om man fick lära känna dem, skulle man då förstå dem? Histor…

 • Vad är rätt?

  Vad är rätt?
  av Wiweka Warnling Conradson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208891

  VAD ÄR "RÄTT"? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem: T.ex. om man få slå sina barn (barnaga) eller om det är förbjudet. Frågan kan också ges en rättsteoretisk…

 • Klarspråk i domar

  Klarspråk i domar
  av Britt Björneke, Fredrik Bohlin, Marie Hagsgård, Maria Sundin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144143095

  Klarspråk - att göra en dom begriplig - är framför allt en fråga om demokrati och rättssäkerhet. Men fortfarande anför, uttalar, uppger, påtalar, framställer och yrkar man saker i juridiska texter, i stället för att säga, mena, anse, ange, framföra,…

 • Om rättssociologisk tillämpning

  Om rättssociologisk tillämpning
  av Matthias Baier, Reza Banakar, Peter Bergwall, Cansu Bostan, Karl Dahlstrand, Eva Friis, Håkan Hydén, Martin Joormann, Marie Leth-Espensen, Monika Lindbekk, Staffan Michelson, Nicolas Serrano, Lena Svenaeus, Rustamjon Urinboyev, John Woodlock, Karsten Åström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144132181

  Law is everywhere - Rätten finns överallt. Det uttrycket kan beskriva rättens roll i våra liv. Utöver formella lagar, regleringar och avtal möter vi i vår vardag även informella lagar och sociala normer: i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i…

 • John Rawls' teori om rättvisa

  John Rawls' teori om rättvisa
  av Ola Svensson

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789154405763

  I denna rättsfilosofiska studie uppmärksammar Ola Svensson den amerikanske filosofen John Rawls teori om rättvisa som skälighet. Svensson har i många år undervisat om denna teori på juridiska institutionen i Lund och framställningen bygger på hans f…

 • Målsägandebiträdet i rättsprocessen

  Målsägandebiträdet i rättsprocessen
  av Eva Andersson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139020936

  Ett målsägandebiträde ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Att vara stöd för offer för exempelvis våldsbrott, sexualbrott och brott mot barn är ett viktigt, men krävande åtagande. Denna handbok…

 • An Introduction to Comparative Law

  An Introduction to Comparative Law
  av Konrad Zweigert

  Häftad - 1998 - Engelska - ISBN: 9780198268598

  This third edition of the modern classic Zweigert & Koetz's Introduction to Comparative Law is fully revised and updated, but its familiar structure and easy style remain the same. The book first discusses the nature of Comparative Law, its function…

 • Juristens skrivhandbok

  Juristens skrivhandbok
  av Helena Englund Hjalmarsson, Anki Mattson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172235670

  Boken är både skrivhandledning och uppslagsbok för alla som skriver texter med juridisk anknytning eller juridiskt innehåll. Den ger dig de grundläggande reglerna för disposition och språklig stil i modernt juridiskt skrivande och ger praktiska tips…

 • Handbok för försvarare

  Handbok för försvarare
  av Johan Eriksson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789186325145

  I Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar. En nyutexaminerad jurist har kanske några få rättegångsspel under universitetsstudierna som erfarenhet att l…

 • Handbok för försvarare

  Handbok för försvarare
  av Johan Eriksson

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789186325152

  I Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar. En nyutexaminerad jurist har kanske några få rättegångsspel under universitetsstudierna som erfarenhet att l…

 • Alternativ till rättskipning : förhandling, medling, processförlikning, tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande

  Alternativ till rättskipning : förhandling, medling, processförlikning, tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande
  av Bengt Lindell

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177370970

  Alternativ till rättskipning, som brukar förkortas med akronymen ADR, Alternativ tvistlösning (Alternative Dispute Resolution), innehåller en beskrivning av de i Sverige vanligaste formerna av ADR, förhandling, medling, processförlikning, nämnder av…

 • The Oxford History of the Roman World

  The Oxford History of the Roman World

  Häftad - 2001 - Engelska - ISBN: 9780192802033

  Written by a team of specialist scholars, this work traces the rise of Rome from its origins as a cluster of villages to the foundation of the Empire and its consolidation in the first two centuries CE. It includes chapters on social and political h…

 • Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar

  Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar
  av Geir Lippestad

  Pocket - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177018490

  »En fascinerande inblick i Breviks tänkande och de svåra moraliska avvägandena i arbetet att företräda honom.« | Expressen »En mycket stark bok, med en debatt som vi måste våga ta.« | Kristianstadsbladet Geir Lippestad var Anders Behring Breiviks hu…

 • Regardless of Frontiers: Global Freedom of Expression in a Troubled World

  Regardless of Frontiers: Global Freedom of Expression in a Troubled World

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9780231196987

  The United Nations' Universal Declaration of Human Rights in 1948 proclaimed a vision of freedom of expression exercised regardless of frontiers. Nonetheless, laws and norms regarding the freedom or limits of expression are typically established and…

 • Ein Geschichtlicher Abriss Des Kontinentaleuropaischen Zivilprozesses in Ausgewahlten Kapiteln

  Ein Geschichtlicher Abriss Des Kontinentaleuropaischen Zivilprozesses in Ausgewahlten Kapiteln
  av Knut Wolfgang Norr

  Inbunden - 2015 - Tyska - ISBN: 9783161542589

  English summary: This book deals with fundamental institutions and procedural principles in important civil procedural systems of Europe, such as the Roman-canonical procedure, Prussian legislation during Frederick II's reign, France's Civil Procedu…

 • Darfur and the Crime of Genocide

  Darfur and the Crime of Genocide
  av John Hagan

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780521731355

  In 2004, the State Department gathered more than a thousand interviews from refugees in Chad that verified Colin Powell's UN and congressional testimonies about the Darfur genocide. The survey cost nearly a million dollars to conduct and yet it lang…

 • Darfur and the Crime of Genocide

  Darfur and the Crime of Genocide
  av John Hagan

  Inbunden - 2008 - Engelska - ISBN: 9780521515672

  In 2004, the State Department gathered more than a thousand interviews from refugees in Chad that verified Colin Powell's UN and congressional testimonies about the Darfur genocide. The survey cost nearly a million dollars to conduct and yet it lang…

 • The Day Freedom Died: The Colfax Massacre, the Supreme Court, and the Betrayal of Reconstruction

  The Day Freedom Died: The Colfax Massacre, the Supreme Court, and the Betrayal of Reconstruction
  av Charles Lane

  Övrigt - 2015 - Engelska - ISBN: 9781501286902

  America after the Civil War was a land of shattered promises and entrenched hatreds. In the explosive South, danger took many forms: white extremists loyal to a defeated world terrorized former slaves, while in the halls of government, bitter and by…

 • Crafting the International Order

  Crafting the International Order

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9780198863830

  This volume sheds light on how lawyers have made sense of, engaged in, and shaped international politics over the past three hundred years. Chapters show how politicians and administrators, diplomats and military men, have considered their tasks in…

 • Files

  Files
  av Cornelia Vismann

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780804751513

  Quod non est in actis, non est in mundo. (What is not on file is not in the world.) Once files are reduced to the status of stylized icons on computer screens, the reign of paper files appears to be over. With the epoch of files coming to an end, we…

 • Files

  Files
  av Cornelia Vismann, Geoffrey Winthrop-Young, Cornelia Vismann

  Inbunden - 2008 - Engelska - ISBN: 9780804751506

  Quod non est in actis, non est in mundo. (What is not on file is not in the world.) Once files are reduced to the status of stylized icons on computer screens, the reign of paper files appears to be over. With the epoch of files coming to an end, we…

 • Rätt, rättskällor och rättstillämpning : en lärobok i allmän rättslära

  Rätt, rättskällor och rättstillämpning : en lärobok i allmän rättslära
  av Stig Strömholm, Max Lyles, Filippo Valguarnera

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139208983

  Detta verk av Stig Strömholm är en modern klassiker avsedd för undervisning i allmän rättslära och juridisk metodlära vid de juridiska fakulteterna. Boken är också av intresse för ”färdig…

 • Jussens helter

  Jussens helter
  av Hans Petter Graver, Hans Petter Graver

  Häftad - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788215035765

  Jurister som forsvarer rettssikkerheten under press, er juridiske helter. Lov og rettferd er ikke alltid samme ting. Iblant tar loven feil og juristen har rett. I slike situasjoner koster det ekstra mye å holde fast ved sin overbevisning. Dette er h…

 • Kyrkoordning 2021 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

  Kyrkoordning 2021 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
  av Per Westberg

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789152638538

  2021 års utgåva av Kyrkoordningen innehåller ett inledande pedagogisktavsnitt om kyrkovalet och de indirekta val som ska ske efter valet är genomfört.Här får läsaren bland annat veta vilka val som ska äga rum och hur de skagenomföras. Vem kallar til…

 • Comparative Law in a Changing World

  Comparative Law in a Changing World
  av Peter De Cruz

  Häftad - 2007 - Engelska - ISBN: 9781859419366

  Providing a comprehensive and comparative analysis of the legal approach to key areas of law within different legal systems, this book offers a blueprint for comparative legal study by evaluating the current epistemological debate on comparative law…

 • Comparative Law in a Changing World

  Comparative Law in a Changing World
  av Peter De Cruz

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9781138129498

  Providing a comprehensive and comparative analysis of the legal approach to key areas of law within different legal systems, this book offers a blueprint for comparative legal study by evaluating the current epistemological debate on comparative law…

 • Why Women Are Blamed For Everything

  Why Women Are Blamed For Everything
  av Dr Jessica Taylor

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781472135483

  'The kind of book that has you screaming "Yes! Yes! Yes! Now I get it!" on almost every page' Caitlin Moran 'Dr Taylor sets out a compelling case . . . gives voice and agency to women who have experienced trauma and violence' Morning Star She aske…

 • Why Women Are Blamed For Everything

  Why Women Are Blamed For Everything
  av Dr Jessica Taylor

  Storpocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9781472135469

  'The kind of book that has you screaming "Yes! Yes! Yes! Now I get it!" on almost every page' Caitlin Moran 'Dr Taylor sets out a compelling case . . . gives voice and agency to women who have experienced trauma and violence' Morning Star She aske…

 • The Black Box Society

  The Black Box Society
  av Frank Pasquale

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780674970847

  Every day, corporations are connecting the dots about our personal behavior-silently scrutinizing clues left behind by our work habits and Internet use. The data compiled and portraits created are incredibly detailed, to the point of being invasive.…

 • Romersk privaträtt

  Romersk privaträtt
  av Max Kaser, Rolf Knütel, Sebastian Lohsse

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172236912

  De romerska juristerna har under historiens gång beundrats inte endast för sin logiska stringens utan även för sin förmåga att knyta an till det praktiska rättslivets behov. En analys av de romerska juristernas utlåtanden kan därför ofta lära oss me…

 • Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan

  Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan
  av Ylva Wåhlin

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789152637630

  Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan sammanställer vilka arbetsrättsliga regler som gäller i Svenska kyrkan. Boken beskriver vad som gäller enligt lag, kyrkans omfattande kollektivavtal och kyrkoordning. Här behandlas alla områden en arbetsgivare…

 • Cross-Examination: A Practical Handbook

  Cross-Examination: A Practical Handbook
  av G. Colman

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781533096500

  George Colman, QC (1908-99) was an outstanding cross-examiner who practised as an advocate at the Johannesburg Bar for many years before becoming a Supreme Court Judge. Cecil Margo (later Mr Justice Margo) described him in his frequently quoted auto…

 • Decisive Essays On AI And Law: Advanced Series On Artificial Intelligence (AI) And Law

  Decisive Essays On AI And Law: Advanced Series On Artificial Intelligence (AI) And Law
  av Lance Eliot

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781736303108

  A vital book by industry thought leader and global AI expert, Dr. Lance Eliot, and based on his popular AI Insider series and podcasts, this fascinating book provides pioneering advances for the field of AI and Law. Included are keen insights about…

 • Nämndemannen : uppdrag med förtroende

  Nämndemannen : uppdrag med förtroende
  av Håkan Welin

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789179695408

  Vad är en nämndeman och hur väljs denna person ut? Vilken roll har hen i det svenska rättsväsendet? Det finns många frågor att besvara när det gäller nämndemannen i det svenska rättssystemet. Nämndemannen dömer med samma tyngd som en juristdomare, m…

 • Normal Life

  Normal Life
  av Dean Spade

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9780822360407

  Revised and Expanded Edition Wait-what's wrong with rights? It is usually assumed that trans and gender nonconforming people should follow the civil rights and "equality" strategies of lesbian and gay rights organizations by agitating for legal refo…

 • Normal Life

  Normal Life
  av Dean Spade

  Inbunden - 2015 - Engelska - ISBN: 9780822359890

  Revised and Expanded Edition Wait-what's wrong with rights? It is usually assumed that trans and gender nonconforming people should follow the civil rights and "equality" strategies of lesbian and gay rights organizations by agitating for legal refo…

 • Recasting Islamic Law

  Recasting Islamic Law
  av Rachel M. Scott

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781501753978

  By examining the intersection of Islamic law, state law, religion, and culture in the Egyptian nation-building process, Recasting Islamic Law highlights how the sharia, when attached to constitutional commitments, is reshaped into modern Islamic sta…

 • Critical Legal Positivism

  Critical Legal Positivism
  av Kaarlo Tuori

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138246539

  This profound and scholarly treatise develops a critical version of legal positivism as the basis for modern legal scholarship. Departing from the formalism of Hart and Kelsen and blending the European tradition of Weber, Habermas and Foucault with…

 • Critical Legal Positivism

  Critical Legal Positivism
  av Kaarlo Tuori

  Inbunden - 2002 - Engelska - ISBN: 9780754622727

  This profound and scholarly treatise develops a critical version of legal positivism as the basis for modern legal scholarship. Departing from the formalism of Hart and Kelsen and blending the European tradition of Weber, Habermas and Foucault with…

 • The Laws of Imitation

  The Laws of Imitation
  av Gabriel Tarde

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9781447402541

  This fascinating book contains a detailed treatise on the laws of imitation, being an exposition on the science, history, and philosophy of intimation as an important social phenomenon. This thorough treatment of the subject will greatly appeal to t…

 • Regulating Covert Action

  Regulating Covert Action
  av W. Michael Reisman

  Häftad - 2011 - Engelska - ISBN: 9780300176940

  Covert activity has always been a significant element of international politics. When it has served their interests, governments have secretly disseminated propaganda in other countries, manipulated foreign economies, and abetted coups against their…

 • Dit och tillbaka igen : om individ och struktur i straffrätten

  Dit och tillbaka igen : om individ och struktur i straffrätten
  av Claes Lernestedt

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789176787694

  I boken behandlas något som är både viktigt och tilltagande problematiskt för dagens straffrätt: dess möte med vad som i dag brukar refereras till som "strukturella perspektiv". Här sätts särskilt i fokus klass-, genus- och mångkulturella perspektiv…

 • The Rule of Law

  The Rule of Law
  av Tom Bingham

  Storpocket - 2011 - Engelska - ISBN: 9780141034539

  'A gem of a book ... Inspiring and timely. Everyone should read it' Independent 'The Rule of Law' is a phrase much used but little examined. The idea of the rule of law as the foundation of modern states and civilisations has recently become even m…

 • Dissens : om det rättsliga vetandet

  Dissens : om det rättsliga vetandet
  av Håkan Gustafsson

  Danskt band - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172235540

  Liksom en gam cirklar runt ett kadaver, så kretsar denna bok runt ett antal rättsliga föreställningar och begrepp som genom åren kommit att uppta – och alltmer begränsa – rättsvetenskapens synfält.Här presenteras emellertid ingen metod,…