Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 2411 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Hemtjänstmaffian : miljonsvindeln som förändrade äldreomsorgen

  Hemtjänstmaffian : miljonsvindeln som förändrade äldreomsorgen

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789173890946

  Slavliknande arbetsvillkor. Hemtjänst som inte utförs. Kommuner som luras på miljonbelopp. Valfriheten i hemtjänsten skulle öka kvaliteten och gynna småföretagande. Men samtidigt släpptes fuskare och kriminella in i hjärtat av den svenska välfärden.…

 • Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre

  Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre
  av Jan Florin, Tyra E. O. Graaf, Arne Sjöberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147106646

  I Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre beskrivs arbetssätt med teamet som nav där dokumentation av vård- och omsorgsplaner har en naturlig plats. Författarna vill även underlätta den vård och omsorg som befinner sig i gråzonen mel…

 • Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta

  Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta
  av Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, Iben Ljungmann

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127141452

  Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre personer i särskilda boenden har större behov än tidigare. Många av dem har…

 • Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv

  Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144136844

  Vad har den internationella migrationen inneburit för äldrevården och omsorgen?Den här boken presenterar forskning om vad den ökande etniska mångfalden innebär för olika välfärdssektorer samt hur äldre invandrare framställs i socialpolitiska, såväl…

 • Existentiella frågor hos äldre : en introduktion

  Existentiella frågor hos äldre : en introduktion
  av Peter Strang

  Inbunden - 2021 - Svenska - ISBN: 9789187345210

  Existentiella frågor hos äldre vänder sig till vårdnära personal som arbetar inom kommunens vård- ochomsorgsboenden, hemtjänsten eller inom sjukvården, i verksamheter där man ofta träffar på äldre personer.Läsaren får en beskrivning av hur…

 • Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap

  Äldreomsorg och åldrande : från anhörigskap till krisberedskap

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144122076

  Att världens befolkning är i åldrande är känt sedan länge. Att denna ökning av äldre kommer att få konsekvenser för vård och omsorg anses vara självklart. Denna bok har som utgångspunkt att konkretisera några av de teman som ryms inom detta fält. Lä…

 • Handbook of Theories of Aging

  Handbook of Theories of Aging

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780826129420

  This state-of-the-art handbook will keep researchers and practitioners in gerontology abreast of the newest theories and models of ageing. With virtually all new contributors and content, this edition contains 35 chapters by the most highly respecte…

 • Äldre- och funktionshindersomsorg

  Äldre- och funktionshindersomsorg
  av Maria Bennich, Lars Zanderin, Ulrika Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112517

  Äldre- och funktionshindersomsorg beskriver fyra olika områden inom äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledarskap och organisation. De olika delarna är integrerade men författarna presenterar de fyra områdena för sig för at…

 • Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen

  Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen
  av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172059160

  MI har många användningsområden inom äldreomsorgen, inte minst i det praktiska vardagsarbetet. MI engagerar den äldre i lösningen av svårigheterna i sitt eget liv genom att locka fram motivation och resurser. Bokens exempel är hämtade från verkliga…

 • Undersköterskan : äldreomsorgens nyckelspelare

  Undersköterskan : äldreomsorgens nyckelspelare
  av Monica Berglund

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177410379

  Äldreomsorgen står och faller med undersköterskans profession. Men samtidigt som fler äldre ställer nya krav på omsorgen, är det ett bristyrke. För att klara utmaningarna krävs att äldreomsorgen kan attrahera, rekrytera och behålla denna nyckelspela…

 • Kvalitet i äldreomsorgen - Berättelser om omsorgskonst

  Kvalitet i äldreomsorgen - Berättelser om omsorgskonst
  av Pär Alexandersson, Gunhild Wallin

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144141992

  Vågar man bli gammal? Medias granskning av äldreomsorgen är ofta alarmerande. Vi hade tur! är samtidigt en vanlig reaktion efter konkreta och personliga erfarenheter av en äldreomsorg som ofta är bättre än sitt rykte. Hur ska den goda praktiken kunn…

 • Featherhood

  Featherhood
  av Charlie Gilmour

  Pocket - 2021 - Engelska - ISBN: 9781474609487

  'The best piece of nature writing since H is for Hawk, and the most powerful work of biography I have read in years' Neil Gaiman'I can't recommend it too highly' Helen Macdonald 'One of those rare, enchanted books' Isabella Tree 'I was entranced' Ca…

 • Featherhood

  Featherhood
  av Charlie Gilmour

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781474609470

  'One of the best books I have ever read. Incredibly moving' Elton John 'I cant recommend it too highly' Helen Macdonald 'Ranks among the best modern coming-of-age memoirs' Sunday Times 'Where Helen Macdonald's H Is For Hawk meets Gerald Durrell's…

 • Person-Centred Dementia Care, Second Edition

  Person-Centred Dementia Care, Second Edition
  av Dawn Brooker

  Pocket - 2015 - Engelska - ISBN: 9781849056663

  What is person-centred dementia care, and how can it be used to improve care for people from diagnosis to end of life? How can we improve services in people's own homes, in care homes, in supported housing and in hospitals? This substantially update…

 • Biståndshandläggning inom äldreomsorgen : villkor och dilemman

  Biståndshandläggning inom äldreomsorgen : villkor och dilemman
  av Anna Dunér

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144127354

  Biståndshandläggare inom äldreomsorgen är kommunalt anställda tjänstemän med uppgift att ta emot, utreda, bedöma och besluta kring ansökningar om hjälp från äldreomsorgen. I sin yrkesutövning möter de äldre personer, ansikte mot ansikte, och fattar…

 • Ageing, health and care

  Ageing, health and care
  av Christina R. Victor

  Häftad - 2010 - Engelska - ISBN: 9781847420879

  The ageing of the population has enormous implications for the provision of, and access to, health care. Christina Victor's important textbook provides comprehensive overview of the experiences of older people, chapters on physical health, mental he…

 • Ageing, health and care

  Ageing, health and care
  av Christina R. Victor

  Inbunden - 2010 - Engelska - ISBN: 9781847420886

  The ageing of the population has enormous implications for the provision of, and access to, health care. Christina Victor's important textbook provides comprehensive overview of the experiences of older people, chapters on physical health, mental he…

 • Kulturkrockar i äldreomsorgen

  Kulturkrockar i äldreomsorgen
  av Minna Forsell, Monika Forsman

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411369

  Kulturkrockar i äldreomsorgenBoken Kulturkrockar i äldreomsorgen ger ökad kunskap om värderingar, fördomar, kompetens- och språkfrågor. Den bygger på exempel hämtade från chefer, personal, äldre, anhöriga och läkare, omskrivna till fiktiva frågestäl…

 • Överlevnadsguide för enhetschefer - Edit, en hjälte i ett kommunalt kaos?

  Överlevnadsguide för enhetschefer - Edit, en hjälte i ett kommunalt kaos?
  av Karin Skarin

  Inbunden - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172512290

  Enhetschefen Edit har en central roll på Vackerberga äldreboende, men hennes förutsättningar att göra ett kvalitetssäkert jobb och ordna en hållbar arbetsmiljö för sig och sina medarbetare är långt ifrån de bästa. Hon vill naturligtvis klara allt, h…

 • Värdegrund i äldreomsorg

  Värdegrund i äldreomsorg
  av Öie Umb Carlsson, Barbro Wadensten

  Board book - 2014 - Svenska - ISBN: 9789187345067

  Med den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen har personal i äldreomsorgen ett tydligt uppdrag att stödja varje person att leva som han eller hon vill. För att värdegrunden inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att all personal är insatta…

 • The 36-Hour Day

  The 36-Hour Day
  av Nancy L. Mace

  Pocket - 2017 - Engelska - ISBN: 9781421422237

  Through five editions, The 36-Hour Day has been an essential resource for families who love and care for people with Alzheimer disease. Whether a person has Alzheimer disease or another form of dementia, he or she will face a host of problems. The 3…

 • The 36-Hour Day

  The 36-Hour Day
  av Nancy L. Mace

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781421422220

  Through five editions, The 36-Hour Day has been an essential resource for families who love and care for people with Alzheimer disease. Whether a person has Alzheimer disease or another form of dementia, he or she will face a host of problems. The 3…

 • Äldreomsorgens ständiga förändringar : organisation, arbetsmiljö, ledarskap

  Äldreomsorgens ständiga förändringar : organisation, arbetsmiljö, ledarskap

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789188637635

  Äldreomsorgen har under de senaste trettio åren genomgått stora förändringar. Ädelreformen, 1990-talskrisen och introduktionen av marknadsorienterad styrning i offentlig sektor är tre tätt sammanflätade faktorer som haft betydelse för äldreomsorgens…

 • Äldrevård och äldreomsorg

  Äldrevård och äldreomsorg
  av Wallis Jansson, Jansson Wallis, Ann-Marie Hedman

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9780273759126

  Äldrevård och äldreomsorg är viktiga kunskapsområden inom sjuksköterskeprogrammet. Att vårda äldre personer ger en unik möjlighet till personlig utveckling och mognad. Den nära kontakten med människor som levt ett långt liv och har ett rikt kapital…

 • Älskade äldreomsorg : ett arbetsmaterial

  Älskade äldreomsorg : ett arbetsmaterial
  av Jan Blomström

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187191213

  "Älskade äldreomsorg - ett arbetsmaterial" är ett studiematerial till boken "Älskade Äldreomsorg - en inspirationsbok för ett värdigt åldrande". Materialet är speciellt framtaget för grupparbeten och studiecirklar ute på lokala a…

 • Som får ditt hjärta att sjunga : en bok om det vackra, det sköna, det sanna och det roliga på en demensavdelning nära dig

  Som får ditt hjärta att sjunga : en bok om det vackra, det sköna, det sanna och det roliga på en demensavdelning nära dig
  av Jannika Häggström

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789163773914

  Vad? En djupt personlig, varm och hoppingivande vardagsskildring från en alldeles vanlig demensavdelning. En samling tankar och erfarenheter av att skapa fungerande möten och kärleksfulla relationer till personer med demenssjukdom. För vem? För alla…

 • Leadership for Person-Centred Dementia Care

  Leadership for Person-Centred Dementia Care
  av Buz Loveday

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781849052290

  Person-centred dementia care relies on leadership that supports the ongoing process of learning about and valuing individuals, their feelings, strengths and needs, and using this knowledge to enhance wellbeing and create a positive care environment.…

 • Social Work with Older People

  Social Work with Older People
  av Mo G. Ray

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9780230300477

  Revised to emphasise the current policy drive towards personalisation and service user participation in care management, the new edition of Social Work with Older People remains an insightful introductory text. Deliberately taking a critical approac…

 • Älskade äldreomsorg : en inspirationsbok för ett värdigt åldrande

  Älskade äldreomsorg : en inspirationsbok för ett värdigt åldrande
  av Jan Blomström

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789187191183

  I SAMHÄLLET BLIR de äldre allt piggare och vi ser stora förändringar i deras livssituation. Något som även ställer krav på en äldreomsorg i förändring för att ställa om till nya behov av stöd i kropp och tanke. Älskade äldreomsorg ger er läsare hand…

 • The Person in Dementia

  The Person in Dementia
  av Athena McLean

  Pocket - 2006 - Engelska - ISBN: 9781551116068

  Winner of the Society for Medical Anthropology's 2009 New Millennium Award Imagine yourself in advanced age, forced to depend on others for all your basic needs. What would you want to retain of your personal life? This question is at the heart of a…

 • Good Morning I Love You

  Good Morning I Love You
  av Vicki Veasey

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9781647462666

 • Namaste Care for People Living with Advanced Dementia

  Namaste Care for People Living with Advanced Dementia
  av Nicola Kendall

  Pocket - 2019 - Engelska - ISBN: 9781785928345

  Namaste Care is a therapeutic approach to caring for those living with advanced dementia, focused on improving their quality of life through a simple, soothing and rewarding process. This step-by-step guide is for anyone looking to translate the pri…

 • När kriget är allt du minns : dtt lindra PTSD hos äldre

  När kriget är allt du minns : dtt lindra PTSD hos äldre
  av Frida Johansson Metso

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177410577

  När en person som överlevt krig och flykt åldras riskerar traumatiska minnen att komma upp till ytan. Posttraumatisk stress, PTSD, tvingar överlevaren att återuppleva sitt livs värsta händelser om och om igen. Likheterna mellan PTSD och demens i kom…

 • Understanding Autistic Behaviors

  Understanding Autistic Behaviors
  av Theresa Regan

  Pocket - 2018 - Engelska - ISBN: 9781946824141

  Individuals with Autism Spectrum Disorder usually receive a diagnosis when certain behaviors negatively impact their health, independence, and quality of life. These behaviors are evident across the lifespan: a two-year-old melts down if his red car…

 • Understanding Autistic Behaviors

  Understanding Autistic Behaviors
  av Theresa Regan

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781946824158

  Individuals with Autism Spectrum Disorder usually receive a diagnosis when certain behaviors negatively impact their health, independence, and quality of life. These behaviors are evident across the lifespan: a two-year-old melts down if his red car…

 • Transforming the Quality of Life for People with Dementia through Contact with the Natural World

  Transforming the Quality of Life for People with Dementia through Contact with the Natural World

  Pocket - 2011 - Engelska - ISBN: 9781849052672

  This important book simply but persuasively demonstrates why we should provide the opportunities for people with dementia to experience the great outdoors. It also gives a voice to people with dementia who have felt the benefit of getting closer to…

 • Katt på äldreboende

  Katt på äldreboende
  av Susanne Gaje

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789188523488

  Kan katter hjälpa sjuka eller sköra människor? Det försökte Susanne Gaje ta reda på genom att göra intervjuer på äldreboende som hade katt. Slutintrycket är att katter på äldreboende ger ett mervärde för såväl boende som personal. Förord av Barbro W…

 • Design for Nature in Dementia Care

  Design for Nature in Dementia Care
  av Garuth Chalfont

  Pocket - 2007 - Engelska - ISBN: 9781843105718

  Maintaining a connection to nature is increasingly recognised as an important component of caring for a person with dementia. Design for Nature in Dementia Care provides comprehensive examples of ways to connect to nature through indoor and outdoor…

 • I'm Still Here: Lost and Found in the Alzheimer's Forest

  I'm Still Here: Lost and Found in the Alzheimer's Forest
  av Ruth Dennis

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781948749145

  This is a book of stories, and a book of love. It is also a life-changing source of information that can revolutionize our relationship--both as individuals and a society--with one of the most vulnerable populations in our midst. In her decades as a…

 • Labours of Love

  Labours of Love
  av Madeleine Bunting

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781783783816

  SHORTLISTED FOR THE ORWELL PRIZE FOR POLITICAL WRITING Long before the pandemic, care work has been underpaid and its values disregarded. In this remarkable and compassionate book, Madeleine Bunting speaks to those on the front line of the care cris…

 • Labours of Love

  Labours of Love
  av Madeleine Bunting

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781783783793

  LONGLISTED FOR THE BAILLIE GIFFORD PRIZE FOR NON-FICTION We're facing a crisis in care likely to affect every one of us over the course of our lives. Care-work is underpaid; its values disregarded. Britain's society lauds economic growth, productivi…

 • Judiska Hemmet

  Judiska Hemmet
  av Carolyn Östberg

  Inbunden - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187097430

  Inom den judiska traditionen har det alltid varit viktigt att ta hand om och vårda gamla och sjuka. Den här traditionen finns också formulerad bland de 613 mitzwot – heliga plikter, eller med ett modernare språkbruk, handlingar, som utgör jude…

 • Our Homes, Our Lives

  Our Homes, Our Lives

  Pocket - 2002 - Engelska - ISBN: 9781901097856

 • Help Me Help My Parents

  Help Me Help My Parents
  av Wanda Hankins

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9781503204355

 • The Nursing Home Guide: A Doctor Reveals What You Need to Know about Long-Term Care

  The Nursing Home Guide: A Doctor Reveals What You Need to Know about Long-Term Care
  av Joshua D. Schor

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780425223789

  The lowdown on long-term care?from a geriatric specialist with over twenty years in the field. Placing loved ones in nursing homes or other long-term care facilities is a stressful decision?and for good reason. In previous decades, some homes were…

 • Caring for Ma

  Caring for Ma
  av Rl Lane

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781523949236

 • Unsere kleine Stadt

  Unsere kleine Stadt
  av Atelier Rauen

  Övrigt - 2014 - Tyska - ISBN: 9783866303645

 • Trink doch einen mit

  Trink doch einen mit
  av Svenja Huth

  Övrigt - 2019 - Tyska - ISBN: 9783748600558

 • Is It Alzheimer's?

  Is It Alzheimer's?
  av Peter V. Rabins

  Pocket - 2020 - Engelska - ISBN: 9781421436401

  A medical expert answers your common questions about memory loss, causes of dementia, diagnosis, prevention, treatment, and more.Perhaps someone in your family has been diagnosed with Alzheimer disease—or maybe you worry about developing memor…

 • Is It Alzheimer's?

  Is It Alzheimer's?
  av Peter V. Rabins

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781421436395

  A medical expert answers your common questions about memory loss, causes of dementia, diagnosis, prevention, treatment, and more.Perhaps someone in your family has been diagnosed with Alzheimer disease—or maybe you worry about developing memor…

 • I'll Be Seeing You: A Memoir

  I'll Be Seeing You: A Memoir
  av Elizabeth Berg

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9780593295151

  The beloved New York Times bestselling author tells the poignant love story of caring for her parents in their final years in this beautifully written memoir. "I'll Be Seeing You moved me and broadened my understanding of the human condition."--Wall…

 • The Dependent Elderly

  The Dependent Elderly

  Pocket - 2008 - Engelska - ISBN: 9780521061254

  A distinguished team of contributors from the fields of medicine, philosophy and law address some of the issues which arise over the provision of care for dependent elderly patients. Some of the chapters are concerned with the challenge of achieving…

 • The Dependent Elderly

  The Dependent Elderly

  Inbunden - 1992 - Engelska - ISBN: 9780521415316

  A distinguished team of contributors from the fields of medicine, philosophy, and law address some of the pressing issues which arise over the provision of care for dependent elderly patients. Some of the chapters are concerned with the challenge of…

 • The Decision Tree of Aging

  The Decision Tree of Aging
  av Randall Kinnison, Mark Duhrkoop, Kim Christensen

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780999849804

 • Kostenrechnung und Vergütungsverhandlungen

  Kostenrechnung und Vergütungsverhandlungen
  av Andreas Heiber

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783748603061

 • Les Bougies sur le gâteau

  Les Bougies sur le gâteau
  av Catherine Chatelain, Catherine Chatelain

  Häftad - 2020 - Franska - ISBN: 9782343062099

 • Happiness Is Growing Old at Home

  Happiness Is Growing Old at Home
  av Maria Tadd

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9780982308103