Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 3459 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Förskolepocket Värt att veta om språkstörning

  Förskolepocket Värt att veta om språkstörning
  av Anna Eva Hallin, Christina Reuterskiöld

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789127458727

  Forskning visar att tidiga insatser och en språkutvecklande och språkligt tillgänglig miljö kan göra skillnad både i förskolan och för att förebygga senare svårigheter. Därför behöver pedagoger inom förskolan och föräldrar veta hur de kan upptäcka s…

 • Språklig förebild i förskolan : kommunikation och ledarskap som påverkar barns lärande

  Språklig förebild i förskolan : kommunikation och ledarskap som påverkar barns lärande
  av Karolina Larsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177411734

  Språklig förebild i förskolanSpråklig förebild i förskolan ger en teoretisk bakgrund för att vidga läsarens förståelse om varför och vad vi behöver tänka på som språkliga förebilder. Hur kan vi skapa en språkmiljö som ger varje barn förutsättningar…

 • Språk i sikte : barns interaktionsutveckling i relation till perception och kognition

  Språk i sikte : barns interaktionsutveckling i relation till perception och kognition
  av Pia Nordgren

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144135038

  Barns språkliga utveckling sker i nära anknytning med omgivningen, och för att detta ska kunna ske måste en rad förmågor hos barnet samverka effektivt. De olika sinnesintrycken ska tas emot, bearbetas och integreras, och barnet registrerar tidigt an…

 • Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  av Jim Cummins

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127818750

  Aldrig tidigare i historien har migrationen varit så omfattande. Denna nya situation påverkar skolan i världens länder på ett genomgripande vis. I en skolkontext som präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald krävs undervisning som hjälper…

 • Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter

  Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144097121

  En relativt stor del av Sveriges befolkning är idag flerspråkig. Detta avspeglas också inom logopedisk verksamhet, liksom inom förskola och skola, där behovet av kunskap om flerspråkiga barn är stort. Denna tredje del i serien Språkutveckling och sp…

 • Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv

  Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147128181

  Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdighetsperspektiv. Förskolan behöver organiseras så att alla barn får till…

 • Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

  Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
  av Ola Henricsson, Michael Lundgren

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144100692

  Elever och lärare kan ha olika språk och skiftande kulturell bakgrund men glädjen i berättandet förenar, och mötet som det muntliga berättandet kan skapa är unikt. Det är inte skenet från den karismatiska berättaren utan snarare närvaron av den berä…

 • Transspråkande i praktik och teori

  Transspråkande i praktik och teori
  av Gudrun Svensson

  Flexband - 2017 - Svenska - ISBN: 9789127818200

  I de flesta klassrum har vi idag en rik språklig mångfald och i den här boken får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på bästa sätt gynna lärandet och identitetsutvecklingen hos våra flerspråkiga elever. Transspråkande innebär ett skifte f…

 • Tal & språkträning i Babblarnas värld

  Tal & språkträning i Babblarnas värld
  av iréne Johansson

  Spiral - 2017 - Svenska - ISBN: 9789187465482

  I Babblarnas värld finns inga bör eller måsten. Här finns lek, fantasi och lagom stora utmaningar. Boken Tal & språkträning i Babblarnas värld fungerar både som handledning och inspiration. Boken innehåller praktiska övningar och en teoridel. Tal &…

 • The Study of Language

  The Study of Language

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108730709

  This bestselling textbook provides an engaging and user-friendly introduction to the study of language. Assuming no prior knowledge of the subject, Yule presents information in bite-sized sections, clearly explaining the major concepts in linguistic…

 • The Study of Language

  The Study of Language
  av George Yule

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108499453

  This bestselling textbook provides an engaging and user-friendly introduction to the study of language. Assuming no prior knowledge of the subject, Yule presents information in bite-sized sections, clearly explaining the major concepts in linguistic…

 • Litteracitet och språklig mångfald

  Litteracitet och språklig mångfald
  av Helle Pia Laursen, Monica Axelsson, Charmian Kenner, Uffe Ladegaard, Ulla Lundqvist, Line Møller Daugaard, Birgit Orluf, Winnie Östergaard

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144103181

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika skriftsystem ingår i familjens vardag, jämför barnen tecknen och reflekterar över likheter och skillnader mellan skriftspråken. Barn som växer upp…

 • Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk

  Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk
  av Anne Kultti

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147106080

  Flerspråkiga barns villkor i förskolan utgår från en syn på språklärande som socialt och kontextuellt och har barns perspektiv i fokus. Boken synliggör och diskuterar bekanta vardagssituationer i förskolan. Genom konkreta exempel får vi följa barnen…

 • How Languages are Learned

  How Languages are Learned
  av Patsy M. Lightbown

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780194541268

  Now in its 4th edition, How Languages are Learned is highly valued for the way it relates language acquisition theory to classroom teaching and learning and draws practical implications from the research for the language classroom. How Languages are…

 • En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle

  En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144113906

  Under flera decennier har den svenska skolan tagit emot elever från olika länder och har försökt ordna mottagandet efter bästa förmåga. I dag finns stor praktisk erfarenhet och forskning inom området. I En god fortsättning – nyanländas fortsat…

 • Transspråkande i svenska utbildningssammanhang

  Transspråkande i svenska utbildningssammanhang

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144119755

  Begreppet transspråkande är användbart för att analysera språkande där en mångfald av språkliga resurser ingår. Transspråkande som pedagogik utmanar traditionella förhållningssätt och arbetssätt till förmån för sådana där elevernas språkliga reperto…

 • Flerspråkighet som resurs

  Flerspråkighet som resurs

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147122073

  I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur flerspråkighet kan användas som resurs för undervisning i förskola, grund…

 • Tredjespråksinlärning

  Tredjespråksinlärning

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144093185

  Vad innebär det att lära sig ytterligare ett främmande språk efter t.ex. engelska som andraspråk? Blir det lättare att lära sig nya språk om man redan kan flera? Hur påverkar de tidigare inlärda språken – modersmålet och andra språk – in…

 • Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet

  Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet
  av Ofelia Garcia, Li Wei, Carla Jonsson

  Danskt band - 2018 - Svenska - ISBN: 9789127818729

  För dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både socialt och kognitivt perspektiv, är det här grundboken. Ofelia Garcia och Li Wei beskriver i boken: hur teorierna bakom flerspråkighet har…

 • Det vet vi om : språkstimulering i förskolan

  Det vet vi om : språkstimulering i förskolan
  av Liv Gjems

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144129341

  Barn träder in i en språkmiljö i samma stund som de föds, och de utvecklar sitt språk i mötet med vuxna som gör dem delaktiga i språkligt samspel. Allt lärande, inte minst språkinlärning, är beroende av goda, trygga relationer mellan vuxna och barn.…

 • How Children Learn Language

  How Children Learn Language
  av William O'Grady

  Häftad - 2005 - Engelska - ISBN: 9780521531924

  Adults tend to take language for granted - until they have to learn a new one. Then they realize how difficult it is to get the pronunciation right, to acquire the meaning of thousands of new words, and to learn how those words are put together to f…

 • The Dynamic Assessment of Language Learning

  The Dynamic Assessment of Language Learning
  av Natalie Hasson

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781911186182

  This is a practical, accessible manual for Speech and Language Therapists, Educational Psychologists and Educators who assess children with language impairments, explaining how and why to implement Dynamic Assessment and gives you a huge range of re…

 • Key Questions in Second Language Acquisition

  Key Questions in Second Language Acquisition
  av Bill VanPatten

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108708173

  This highly accessible introductory textbook carefully explores the main issues that have driven the field of second language acquisition research. Intended for students with little or no background in linguistics or psycholinguistics, it explains i…

 • Key Questions in Second Language Acquisition

  Key Questions in Second Language Acquisition
  av Bill VanPatten

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108486668

  This highly accessible introductory textbook carefully explores the main issues that have driven the field of second language acquisition research. Intended for students with little or no background in linguistics or psycholinguistics, it explains i…

 • Foundations of Bilingual Education and Bilingualism

  Foundations of Bilingual Education and Bilingualism
  av Colin Baker

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781788929882

  The seventh edition of this bestselling textbook has been extensively revised and updated to provide a comprehensive and accessible introduction to bilingualism and bilingual education in an everchanging world. Written in a compact and clear style,…

 • Second Language Learning Theories

  Second Language Learning Theories
  av Rosamond Mitchell

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781138671416

  Written by a team of leading experts working in different SLA specialisms, this fourth edition is a clear and concise introduction to the main theories of second language acquisition (SLA) from multiple perspectives, comprehensively updated to refle…

 • Second Language Learning Theories

  Second Language Learning Theories
  av Rosamond Mitchell

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781138671409

  Written by a team of leading experts working in different SLA specialisms, this fourth edition is a clear and concise introduction to the main theories of second language acquisition (SLA) from multiple perspectives, comprehensively updated to refle…

 • Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever

  Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever
  av Saman Abdoka, Catharina Sundström Larsson, Eva Sundgren

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147126132

  I de flesta svenska klassrum idag finns nyanlända och flerspråkiga elever. Den här boken är en handbok för blivande och verksamma lärare som undervisar dessa elever i matematik. Här finns konkreta råd och exempel på strategier som underlättar lärare…

 • Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

  Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
  av Margareth Sandvik, Marit Spurkland

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144107462

  Barn lär sig språk och utvecklar kunskap i interaktion med andra. Det är därför viktigt att de får växa upp i en bra språkmiljö, både hemma och i förskolan. Men hur skapar man förutsättningar för bästa tänkbara språkmiljö i den flerspråkiga förskola…

 • Introducing Multilingualism

  Introducing Multilingualism
  av Kristine Horner

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138244498

  Introducing Multilingualism is a comprehensive and user-friendly introduction to the dynamic field of multilingualism. Adopting a compelling social and critical approach and covering important social and educational issues, the authors expertly guid…

 • Introducing Multilingualism

  Introducing Multilingualism
  av Kristine Horner

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138244481

  Introducing Multilingualism is a comprehensive and user-friendly introduction to the dynamic field of multilingualism. Adopting a compelling social and critical approach and covering important social and educational issues, the authors expertly guid…

 • Second Language Learning and Language Teaching

  Second Language Learning and Language Teaching
  av Vivian Cook

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780415713801

  Second Language Learning and Language Teaching provides an introduction to the application of second language acquisition research to language teaching. Assuming no previous background in second language acquisition or language teaching methods, thi…

 • Second Language Learning and Language Teaching

  Second Language Learning and Language Teaching
  av Vivian Cook

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9780415713771

  Second Language Learning and Language Teaching provides an introduction to the application of second language acquisition research to language teaching. Assuming no previous background in second language acquisition or language teaching methods, thi…

 • Nyanlända elever i mitt klassrum : språkutveckling med digitala resurser

  Nyanlända elever i mitt klassrum : språkutveckling med digitala resurser
  av Hülya Basaran

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789188099181

  Nyanlända elever i mitt klassrum har en tydlig röd tråd från början till slut – språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser för nyanlända elever. Boken beskriver tydligt och enkelt hur du med språkutveckling i fokus och med utgångspunkt…

 • Vocabulary in Language Teaching

  Vocabulary in Language Teaching
  av Norbert Schmitt

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108701600

  Internationally recognised as one of the leading texts in its field, this volume offers a comprehensive introduction to vocabulary for language teachers who would like to know more about the way vocabulary works. Two leading specialists make researc…

 • Vocabulary in Language Teaching

  Vocabulary in Language Teaching
  av Norbert Schmitt

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108476829

  Internationally recognised as one of the leading texts in its field, this volume offers a comprehensive introduction to vocabulary for language teachers who would like to know more about the way vocabulary works. Two leading specialists make researc…

 • SLA Applied

  SLA Applied
  av Brian John Tomlinson

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781108458535

  This singular new textbook is both an introduction to the major theories of second language acquisition and a practical proposal for their application to language learning courses. It explains and evaluates these theories, and focuses on recent rese…

 • SLA Applied

  SLA Applied
  av Brian John Tomlinson

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9781108471824

  This singular new textbook is both an introduction to the major theories of second language acquisition and a practical proposal for their application to language learning courses. It explains and evaluates these theories, and focuses on recent rese…

 • Multilingualism Online

  Multilingualism Online
  av Carmen Lee

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138900493

  By the co-author of Language Online, this book builds on the earlier work while focusing on multilingualism in the digital world. Drawing on a range of digital media - from email to chatrooms and social media such as Facebook, Instagram, and YouTube…

 • Multilingualism Online

  Multilingualism Online
  av Carmen Lee

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781138900486

  By the co-author of Language Online, this book builds on the earlier work while focusing on multilingualism in the digital world. Drawing on a range of digital media - from email to chatrooms and social media such as Facebook, Instagram, and YouTube…

 • Visualising Multilingual Lives

  Visualising Multilingual Lives

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781788922593

  Shortlisted for the 2020 BAAL Book PrizeThis book brings together empirical studies from around the world to help readers gain a better understanding of multilinguals, ranging from small children to elderly people, and their lives. The chapters focu…

 • Visualising Multilingual Lives

  Visualising Multilingual Lives

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781788922609

  Shortlisted for the 2020 BAAL Book PrizeThis book brings together empirical studies from around the world to help readers gain a better understanding of multilinguals, ranging from small children to elderly people, and their lives. The chapters focu…

 • The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms

  The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780812982404

  By the author of the modern classic The Black Swan, this collection of aphorisms and meditations expresses his major ideas in ways you least expect. The Bed of Procrustes takes its title from Greek mythology: the story of a man who made his visitors…

 • Framgång genom språket : verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever

  Framgång genom språket : verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever
  av Annika Löthagen, Anna Modigh

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173828635

  Reviderad upplaga, anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11. Framgång genom språket är en metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språk…

 • Feedback in Second Language Writing

  Feedback in Second Language Writing

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108439978

  Now in its second edition, this volume provides an up to date, accessible, yet authoritative introduction to feedback on second language writing for upper undergraduate and postgraduate students, teachers and researchers in TESOL, applied linguistic…

 • Feedback in Second Language Writing

  Feedback in Second Language Writing

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108425070

  Now in its second edition, this volume provides an up to date, accessible, yet authoritative introduction to feedback on second language writing for upper undergraduate and postgraduate students, teachers and researchers in TESOL, applied linguistic…

 • Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition

  Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition

  Häftad - 1998 - Engelska - ISBN: 9780521625517

  Traditional language teaching typically results in limited foreign language proficiency. Communicative approaches tend to produce greater fluency, but less accuracy. A potential solution to this dilemma is focus on form. Focus on form respects stude…

 • Second Language Writing

  Second Language Writing
  av Ken Hyland

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108456418

  Authoritative and accessible, this book introduces the theory and practice of teaching writing to students of EFL/ESL learners. While assuming no specialist knowledge, Ken Hyland systematically sets out the key issues of course design, lesson planni…

 • Second Language Writing

  Second Language Writing
  av Ken Hyland

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781108470711

  Authoritative and accessible, this book introduces the theory and practice of teaching writing to students of EFL/ESL learners. While assuming no specialist knowledge, Ken Hyland systematically sets out the key issues of course design, lesson planni…

 • Bilingual Education in the 21st Century

  Bilingual Education in the 21st Century
  av Ofelia Garcia

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9781405119948

  Bilingual Education in the 21st Century examines languages and bilingualism as individual and societal phenomena, presents program types, variables, and policies in bilingual education, and concludes by looking at practices, especially pedagogies an…

 • Bilingual First Language Acquisition

  Bilingual First Language Acquisition
  av Annick De Houwer

  Häftad - 2009 - Engelska - ISBN: 9781847691484

  Increasingly, children grow up hearing two languages from birth. This comprehensive textbook explains how children learn to understand and speak those languages. It brings together both established knowledge and the latest findings about different a…

 • Introducing Second Language Acquisition

  Introducing Second Language Acquisition
  av Muriel Saville-Troike

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781316603925

  Providing a solid foundation in second language acquisition, this book has become the leading introduction to the subject for students of linguistics, psychology and education, and trainee language teachers. Now in its third edition, the textbook of…

 • Introducing Second Language Acquisition

  Introducing Second Language Acquisition
  av Muriel Saville-Troike

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9781107149526

  Providing a solid foundation in second language acquisition, this book has become the leading introduction to the subject for students of linguistics, psychology and education, and trainee language teachers. Now in its third edition, the textbook of…

 • Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language

  Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language
  av Scott K. Liddell

  Häftad - 2003 - Engelska - ISBN: 9780521016506

  In sign languages of the deaf some signs can meaningfully point toward things or can be meaningfully placed in the space ahead of the signer. This obligatory part of fluent grammatical signing has no parallel in vocally produced languages. This book…

 • Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language

  Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language
  av Scott K. Liddell

  Inbunden - 2003 - Engelska - ISBN: 9780521816205

  In sign languages of the deaf some signs can meaningfully point toward things or can be meaningfully placed in the space ahead of the signer. This obligatory part of fluent grammatical signing has no parallel in vocally produced languages. This book…

 • Person Reference in Interaction

  Person Reference in Interaction

  Häftad - 2012 - Engelska - ISBN: 9781107404922

  How do we refer to people in everyday conversation? No matter the language or culture, we must choose from a range of options: full name ('Robert Smith'), reduced name ('Bob'), description ('tall guy'), kin term ('my son') etc. Our choices reflect h…

 • Bilingual Development in Childhood

  Bilingual Development in Childhood
  av Annick De Houwer

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9781108791397

  In the first decade of life, children become bilingual in different language learning environments. Many children start learning two languages from birth (Bilingual First Language Acquisition). In early childhood hitherto monolingual children start…

 • Working with English Grammar

  Working with English Grammar
  av Louise Cummings

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781108402071

  This clear and concise introduction offers students of linguistics and English language a comprehensive overview of English grammar, including word structure, major and minor word classes, phrases, clauses and sentences. Based on twenty years' teach…

 • Working with English Grammar

  Working with English Grammar
  av Louise Cummings

  Inbunden - 2018 - Engelska - ISBN: 9781108415774

  This clear and concise introduction offers students of linguistics and English language a comprehensive overview of English grammar, including word structure, major and minor word classes, phrases, clauses and sentences. Based on twenty years' teach…

 • Cognitive Linguistics

  Cognitive Linguistics
  av Vyvyan Evans

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9781474405225

  This second edition of the bestselling textbook provides up-to-date coverage of all areas of the field. As well as being fully revised and updated throughout to reflect the most recent developments in the field (including coverage of the neural theo…

 • Language as Symbolic Power

  Language as Symbolic Power
  av Claire Kramsch

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108798891

  Language is not simply a tool for communication - symbolic power struggles underlie any speech act, discourse move, or verbal interaction, be it in face-to-face conversations, online tweets or political debates. This book provides a clear and access…

 • Language as Symbolic Power

  Language as Symbolic Power
  av Claire Kramsch

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781108835862

  Language is not simply a tool for communication - symbolic power struggles underlie any speech act, discourse move, or verbal interaction, be it in face-to-face conversations, online tweets or political debates. This book provides a clear and access…

 • Second Language Acquisition

  Second Language Acquisition
  av Susan M. Gass

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781138743427

  Now in a fifth edition, this bestselling introductory textbook remains the cornerstone volume for the study of second language acquisition (SLA). Its chapters have been fully updated, and reorganized where appropriate, to provide a comprehensive yet…

 • The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition

  The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781108733748

  What is language and how can we investigate its acquisition by children or adults? What perspectives exist from which to view acquisition? What internal constraints and external factors shape acquisition? What are the properties of interlanguage sys…

 • The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition

  The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9781107007710

  What is language and how can we investigate its acquisition by children or adults? What perspectives exist from which to view acquisition? What internal constraints and external factors shape acquisition? What are the properties of interlanguage sys…

 • Macrostructures

  Macrostructures
  av Teun A. van Dijk

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9780367112554

  Macrostructures are higher-level semantic or conceptual structures that organize the 'local' microstructures of discourse, interaction, and their cognitive processing. They are distinguished from other global structures of a more schematic nature, w…