Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 927 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Lov om anvendelse af tvang

  Lov om anvendelse af tvang
  av Helle Bødker Madsen

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443950

  Tvang i somatikken indeholder lovforslaget vedrørende anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven). Forud for fremsættelsen af lovforslaget foregik ikke et udvalgsarbejde, således som det kendes fra psykiat…

 • Våbenjura

  Våbenjura

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757445343

  Våbenjura er en samlet fremstilling af det betydelige regelsæt, der danner grundlag for den danske våbenlovgivning med særlig fokus på våbenloven, våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret. Bogen kombinerer de retlige rammer med våbentekniske beskrive…

 • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar

  Pengeinstitutternes rådgivningsansvar
  av Thue Hagenau

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788757417364

  Bogen indeholder en beskrivelse af betingelserne efter dansk ret for, at et dansk pengeinstitut pådrager sig et erstatningsansvar for manglende eller mangelfuld rådgivning af pengeinstituttets kunder i forbindelse med disses køb o…

 • Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten

  Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten
  av Lars Bo Langsted og Vagn Greve

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757418132

  Bedrageri, Insiderhandel, mandatsvig, databedrageri og anden økonomisk kriminalitet har stor betydning for erhvervslivet og for samfundet. Hvad er kriminaliseret? Hvor bliver strafansvaret af, hvis et selskab fusionerer? Har man pligt til at udtale…

 • Paradigmer i praksis

  Paradigmer i praksis
  av Per Darmer, Birgit Jordansen & Jens Astrup Madsen (Red.)

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757444773

  At undersøge organisatorisk og ledelsesmæssig praksis indebærer altid en række valg: fx valg af problemformulering, undersøgelsesdesign, datagenereringsteknikker og analyseform. For at sikre kvalitet i undersøgelsen er det væsentligt at sikre konsis…

 • Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring

  Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring
  av Nicolaj Ejler

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757439991

  I denne tankevækkende bog dissekerer Nicolaj Ejler styringen af de offentlige kerneopgaver: hvad den er, hvor den kommer fra, og hvorfor vi har den. Han argumenterer for, at den offentlige sektor er overstyret. Vi kan ikke styre…

 • Bewachungsgewerbe. Übungsbuch für Sachkundeprüfung und Unterrichtungsverfahren

  Bewachungsgewerbe. Übungsbuch für Sachkundeprüfung und Unterrichtungsverfahren
  av André Busche, Raymond Kröger

  Häftad - 2019 - Tyska - ISBN: 9783940723147

 • Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

  Mindreåriges retsstilling i relation til behandling
  av Caroline Adolphsen

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757430684

  Det følger af sundhedsloven, at unge over 15 år selv kan modtage information om deres helbredstilstand og give samtykke til behandling. Men hvordan fungerer denne ret ved siden af forældremyndighedsindehaverens pligt til at drage omsorg?Dette og en…

 • Fritz W. Scharpf

  Fritz W. Scharpf
  av Mads Dagnis Jensen og Dorte Sindbjerg Martinsen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757439809

  Denne bog handler om den tyske samfundsforsker Fritz Wilhelm Scharpf, som kan betegnes som en intellektuelt vidtspændende forsker, der selvstændigt har påvirket mange forskningsområder indenfor politologien. Læser man værker, der beskæftiger sig med…

 • Forsikringsaftaleloven

  Forsikringsaftaleloven
  av Lyngsø P

  Häftad - 1992 - Danska - ISBN: 9788757423839

 • Excellens i advokatbranchen

  Excellens i advokatbranchen
  av Erik Bagger og Christina Hjortshøj

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757425840

  Baseret på dybdegående interviews med mange af advokatbranchens toneangivende partnere give bogen et detaljeret indblik i, hvad der skal til for at lykkes i branchen. Gennem illustrative cases og konkrete værktøjer får advokaten vejledning til at ar…

 • Ordensbekendtgørelsen

  Ordensbekendtgørelsen
  av Ib Henricson

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757445664

  I forbindelse med politireformen skete der en revision af politilovgivningen med henblik på at luge de bestemmelser ud, der ikke hørte til politiets naturlige opgaveportefølje, eller ikke blev anvendt i praksis. Dette arbejde udmøntede sig i ordensb…

 • Ejendomsavancebeskatningsloven

  Ejendomsavancebeskatningsloven
  av Peytz H

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788757426229

  Denne traditionelt opbyggede lovkommentar til ejendomsavancebeskatningsloven kan understøtte arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret. Der er af hen…

 • Robert A. Dahl

  Robert A. Dahl
  av Palle Svensson

  Häftad - 2011 - Danska - ISBN: 9788757424034

  Robert A. Dahl betragtes som demokratiteoretiker, og som vore tids største, omend han aldrig selv har sigtet at ende som dette. Robert a. Dahl opfatter derimod sin akademiske produktion som problemorienteret. Han har således taget fat på en lang ræk…

 • Økonomisk metodologi bind 1:

  Økonomisk metodologi bind 1:
  av Knudsen C

  Häftad - 1994 - Danska - ISBN: 9788757461923

  I første bind gives en grundig indføring til de meget forskelligartede økonomiske metodologier, som siden 1920'erne har præget opfattelsen af, hvad økonomisk forskning er og evt. burde være.

 • Waffenbesitzkarte und Waffenschein - Der Weg zur waffenrechtlichen Erlaubnis mit Checklisten und Formulierungshilfen

  Waffenbesitzkarte und Waffenschein - Der Weg zur waffenrechtlichen Erlaubnis mit Checklisten und Formulierungshilfen
  av André Busche

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783940723284

 • Lagrådet och den offentliga rätten 1999-2001

  Lagrådet och den offentliga rätten 1999-2001
  av Rune Lavin

  Inbunden - 2001 - Svenska - ISBN: 9789155442484

 • Dansk Privatret HA og HD

  Dansk Privatret HA og HD
  av Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Camilla Hørby Jensen, Annette Kronborg & Kristina Siig

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446845

  Dette er en studieudgave af »Dansk Privatret«, som nu foreligger i en revideret og ajourført 21. udgave. Denne udgave til studiebrug er tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. Den omfatter…

 • Udbudsretlige erstatningsspørgsmål

  Udbudsretlige erstatningsspørgsmål
  av Høg T

  Häftad - 2005 - Danska - ISBN: 9788757414394

 • Forskellig ledelse

  Forskellig ledelse
  av Kim Gørtz og Mette Mejlhede (red.)

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757433678

  "Forskellig ledelse" introducerer forskelligheder i moderne ledelse og skildrer, hvordan man som leder kan gøre sig gældende i sammenhænge med høj grad af differens, tværgående fagligheder og metoder samt i forbindelse med udvikling af nye og a…

 • Max Sørensen 100 år

  Max Sørensen 100 år
  av Jens Hartig Danielsen red.

  Inbunden - 2013 - Multi - flera språk - ISBN: 9788757427431

  Festskriftet er en hyldest til Max Sørensen, der fik stor betydning i sin samtid, både videnskabeligt og praktisk, som universitetsprofessor, som rådgiver for den danske stat og som væsentlig bidragsyder til arbejdet i internationale organisationer,…

 • Kongeloven

  Kongeloven
  av Ditlev Tamm, Jesper Dühring Jørgensen

  Inbunden - 2012 - Danska - ISBN: 9788757422979

  Kongeloven er den eneste europæiske forfatning for enevælden, der kendes. Kongeloven bevarede sin fulde gyldighed fra 1665 indtil vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849.Thomæsons håndskrift gengives, fordi det i 1720 blev ét af de sidste hån…

 • Familieret

  Familieret
  av Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757444162

  Siden 3.-udgaven er der bl.a. som følge af den nye lov om Familieretshusetindført nye regler i ægteskabsloven, og 4.-udgaven er opdateret i overensstemmelsehermed.De øvrige kapitler er ligeledes blevet ajourført og justeret siden 3.-udgaven. Bogens…

 • De kommunale skattelove 2. udg.

  De kommunale skattelove 2. udg.
  av Hansen I

  Inbunden - 2009 - Danska - ISBN: 9788757414141

  Kommunalreformen og andre væsentlige ændringer af de kommunale skattelove har skabt behov for en ny kommentar til de tre kommunale skattelove: Lov om kommunal indkomstskat Lov om kommunal ejendomsskat Lov om lån til betaling af ejendomsskatter I bo…

 • Festskrift til Irene Nørgaard

  Festskrift til Irene Nørgaard
  av Caroline Adolphsen, Helle Isager, Eva Naur Jensen & Anne-Dorte Bruun Nielsen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436877

  Da professor Irene Nørgaard i sommeren 2017 takker af efter at have været ansat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, siden august 1983, fandt kolleger det som en must, at dette måtte markeres med et festskrift. Der findes få ansatte på universi…

 • Flamingoeffekten

  Flamingoeffekten
  av Flemming Balvig og Lars Holmberg

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757421842

  Misforståelser er udbredte. Ikke desto mindre spiller de en stor rolle for, hvordan vi vælger at handle, og hvad vi tror andre mennesker forventer af os. Som flamingoer handler vi ud fra det indtryk, vi har af, hvad normen er. ”Flamingoeffekte…

 • Ledetråde

  Ledetråde
  av Helle Hedegaard Hein

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757442472

  Meningsskabende værdiledelse er mere end bare værdibaseret ledelse på nye flasker. Enhver arbejdsplads med respekt for sig selv har et officielt værdisæt, men alt for ofte ender værdierne med at være tomme ord på kaffekopper og i lederens skåltaler.…

 • Lovene og livet 6. udg.

  Lovene og livet 6. udg.
  av Jørgen Dalberg-Larsen og Bettina Lehmann Kristiansen

  Inbunden - 2014 - Danska - ISBN: 9788757427370

  Denne retssociologiske grundbog, handler først og fremmest om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund. I gennemgangen af retssociologien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs.…

 • Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret,

  Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret,
  av Dethlefsen C

  Inbunden - 2002 - Danska - ISBN: 9788757402384

 • Politisk kommunikation i humanistisk perspektiv

  Politisk kommunikation i humanistisk perspektiv
  av Niels Møller Nielsen (red.) & Karsten Pedersen (red.)

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443899

  I denne antologi introducerer ni kommunikationsforskere læseren til politisk kommunikation ud fra et humanistisk perspektiv. Bogen tager afsæt i en diskussion af det komplekse kommunikationsteoretiske felt i en offentlighedsteoretisk ramme. Forfatte…

 • Almindelig kontraktret

  Almindelig kontraktret
  av af Hans Viggo Godsk Pedersen & Anders Ørgaard

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757443844

  Almindelig kontraktret foreligger her i en revideret 6. udgave. Den foreliggende udgave er en videreførelse af Bernhard Gomard Almindelig kontraktsret. Bogen anvendes i undervisningen i kontraktret/aftaleret på de juridiske studier ved Syddansk Univ…

 • Økonomisk Ulighed

  Økonomisk Ulighed

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436976

  Er det et problem, at uligheden stiger, når den generelle velstand øges i Danmark? Spørgsmålet om økonomisk ulighed i Danmark spiller en central rolle for den økonomiske politik. Ofte hører vi diskussioner om, at uligheden er steget, om hvorvid…

 • Grønlandsk kriminalret

  Grønlandsk kriminalret
  av Matias Rølje Bruun

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757448283

  Kriminalretten er den del af det grønlandske retssystem, der regulerer forbrydelser og samfundets sanktionering heraf. Den mest centrale regulering er indeholdt i den grønlandske kriminallov af 1. januar 2010 med senere ændringer. Loven er bygget op…

 • David Ricardo

  David Ricardo
  av Estrup H

  Häftad - 2002 - Danska - ISBN: 9788757408119

  David Ricardo var en af det 19. århundredes betydeligste økonomer, hvis bidrag til den økonomiske videnskab fortsat er til diskussion. Han opstillede en sammenhængende økonomisk model baseret på idéen om økonomisk rationalitet, der igennem mere end…

 • Offentlig kommunikation i teori og praksis

  Offentlig kommunikation i teori og praksis
  av Karsten Pedersen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788762903951

  Offentlig kommunikation i teori og praksis er en lærebog til kommunikations-studerende og en brugsbog til medarbejdere i det offentlige. Bogen er ander-ledes end andre bøger om offentlig kommunikation fordi den ikke er en koge-bog der fortæller hvor…

 • Magt, krig og centralisering

  Magt, krig og centralisering
  av Henrik Stevnsborg

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757436297

  Magt, Krig og centralisering - Dansk Politi 1945 - 2007” …Under en fodboldkamp i Parken den 28. april 2005 mellem FC København og Malmö FF kom FCK foran 2-1 i 2. halvleg. De svenske tilskuere på Tribune D blev aggressive, og der opstod…

 • Juridisk gennemslagskraft

  Juridisk gennemslagskraft
  av Jonas Gabrielsen og Inger Høedt-Rasmussen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757425123

  Juridisk gennemslagskraft er en bog om kunsten at blive en overbevisende jurist. Det er hverken en juridisk lærebog eller en traditionel retorisk håndbog, men en bog der søger at kombinere fag, tankeformer og traditioner. Hvordan bruge man sin jurid…

 • Magtanvendelse over for voksne

  Magtanvendelse over for voksne
  av Eva Naur

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757432732

   Hjælp og pleje i den sociale sektor er efter dansk ret som udgangspunkt et tilbud til den enkelte. Men når hjælpen og plejen tilbydes til demente, stærkt udviklingshæmmede eller hjerneskadede borgere, opstår der ofte situationer, hvor den pågæ…

 • Bedre forhandling

  Bedre forhandling
  av Nicolai Robinson

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757442229

  Vi forhandler hele tiden. Nogle forhandlinger er vi opmærksomme på. Dem har vi forberedt og sat i bås som forhandlinger. Det gælder, når vi skal købe hus eller forhandle løn, når vi skal have en kontrakt på plads på vores arbejde eller en bedre rent…

 • Databeskyttelse i arbejdsretten

  Databeskyttelse i arbejdsretten
  av Line Budtz Pedersen og Peer Schaumburg-Müller

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757441499

  Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis indeholder en samlet fremstilling af databeskyttelsesretten med fokus på arbejdsretten. Bogen indeholder både en analyse af de nye databeskyttelsesretlige regler og en lang række prak…

 • Forvaltningsretten i hovedtræk

  Forvaltningsretten i hovedtræk
  av Dimitri Weil

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757450163

  Bogen beskriver på en kort og lettilgængelig måde de forvaltningsretlige problemstillinger. Dens formål er at give et overblik overforvaltningsretten på en overskuelig og pædagogisk måde.  Bogen er skrevet til jurastuderende, der både kan bruge…

 • Tænketanke

  Tænketanke
  av Jesper Dahl Kelstrup

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757436587

  Tænketanke har efter årtusindskiftet etableret sig som aktører i dansk politik. På grundlag af ekspertise, påstået uafhængighed og synlighed konkurrerer tænketanke om finansiering og om indflydelse på politiske beslutninger. Deres fremvækst rejser s…

 • Aktuel udbudsret II

  Aktuel udbudsret II
  av Karsten Hagel-Sørensen red.

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788757434880

  Ved årsskiftet 2015/16 trådte en ny udbudslov i kraft, der med sine knap 200 paragraffer fremover danner rammen for offentlige indkøb. Udbudsreglerne, der i dag udgør en helt central ramme for udvekslingen af ydelser mellem det private og det offent…

 • Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering

  Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering
  av Nana Wesley Hansen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757434057

  Det formelle omkring medindflydelse og medbestemmelse i den kommunale og regionale sektor er reguleret via det såkaldte MED-system. Her inddrages medarbejderne i ledelsens beslutningsproces. Forfatteren viser, hvordan denne særlige form for samarbej…

 • Løsningens labyrint

  Løsningens labyrint
  av Carsten Juul og Thomas Samsø Bloch

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757438918

  Forveksler du mediation med meditation? Tror du, at mediationer en blød og hippieagtig måde at løse konflikter på? Noget medindisk musik, stearinlys og hjemmebagte småkager. Så tro hurtigt om igen.  Mediation er en kontant og effektiv metode, s…

 • Aktiv arbejdsmarkedspolitik

  Aktiv arbejdsmarkedspolitik
  av Mads Peter Klindt (red.), Stine Rasmussen (red.), Henning Jørgensen (red.)

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757446487

  Aktiv arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik har gennem snart tre årtier været højt profileret i Danmark. Gennembruddet kom med Poul Nyrup Rasmussen-regeringens store reform i 1994. Og umiddelbart var den aktive arbejdsmarkedspolitik en succes, bå…

 • Civil Procedure in Denmark

  Civil Procedure in Denmark
  av Erik Werlauff

  Övrigt - 2010 - Engelska - ISBN: 9788757421835

  The book allows not only for traditional dispute settlement, but also includes special proceedings in such areas of legal practice as property rights, family and estate affairs, real estate, bankruptcy, and the testing of administrative decisions. T…

 • Lov om lønmodtageres retsstilling

  Lov om lønmodtageres retsstilling
  av Andersen L

  Inbunden - 2009 - Danska - ISBN: 9788757418996

 • Sagsbehandling i øjenhøjde

  Sagsbehandling i øjenhøjde
  av Bente Hagelund

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757438529

  Jura er ikke kedeligt! Forvaltningsret og god sagsbehandling er ikke bare interessant for offentligt ansatte og deres chefer, men så sandelig også for de borgere og virksomheder, som befinder sig på den anden side af skranken.Må en offentlig myndigh…

 • Lærebog i ansættelsesret og personalejura

  Lærebog i ansættelsesret og personalejura
  av Ole Hasselbalch

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757445800

  Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer en indgang til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten,det er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige,arbe…