Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat

Sök »
Din sökning gav 925 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • EU's Udbudsdirektiver

  EU's Udbudsdirektiver
  av Steinicke M

  Inbunden - 2008 - Danska - ISBN: 9788757411362

 • Forvaltningsrettens grundprincipper

  Forvaltningsrettens grundprincipper
  av Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757425956

  Forvaltningsrettens grundprincipper er en praktisk anvendelig håndbog tilbrug for hele børn- og unge-området. Håndbogen introducerer og vejleder iet letforståeligt sprog i sagsbehandlings regler, som har betydning for f.eks.skoler, daginstitutioner,…

 • EU-retten i Danmark

  EU-retten i Danmark
  av Birgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig Sørensen (Red.)

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788757438871

  EU-retten i Danmark indeholder en systematisk analyse af, hvordan den generelle EU-ret gennemføres og anvendes i Danmark.  I bogens del I behandles rammerne for det danske medlemskab, dvs. grundlovens §20 og de fire særlige forbehold. I del II…

 • Modregning med uklare krav

  Modregning med uklare krav
  av Madsen L

  Inbunden - 2009 - Danska - ISBN: 9788757419887

 • Gadevold

  Gadevold
  av Marie Bruvik Heinskou & Lasse Suonperä Liebst

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436068

  Hvordan opstår og udvikler gadevold sig? Gadevold – En sociologisk kortlægning af vold i byen besvarer dette ved at zoome ind på, hvad der konkret sker i de situationer, der munder ud i gadevold. Der knytter sig ofte mange forestillinger til,…

 • Betalingsloven

  Betalingsloven
  av Susanne Karstoft

  Inbunden - 2020 - Danska - ISBN: 9788757438468

  Betalingsformidlingsområdet er i rivende udvikling. Anvendelsen af forskellige former for elektroniske betalingsløsninger, f.eks. betalingskort og betalingsapps, er støt stigende, både i den fysiske handel og i forbindelse med nethandel. Hertil komm…

 • Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

  Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden
  av Vilhelm Persson

  Inbunden - 2005 - Svenska - ISBN: 9789154403523

 • Kursgevinstloven

  Kursgevinstloven
  av Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen, Henrik Peytz

  Inbunden - 2014 - Danska - ISBN: 9788757426199

  Lovkommentaren gennemgår og fortolker loven om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2013. Denne udgave er en videreførelse af d…

 • At arbejde i Forvaltningen

  At arbejde i Forvaltningen
  av Møller J

  Övrigt - 2005 - Danska - ISBN: 9788789319117

 • Politiret

  Politiret
  av Ib Henricson

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757436341

  Politiets virksomhed er ofte udsat for debat, idet alle naturligt nok har en mening om den. Denne bog indeholder derfor ikke blot den strikte jura, men også sociologens, kriminologens, lægens, pressens, politikerens, politimandens, borgerens, ja sel…

 • Juris Prudence & Associates Intern Case Kit

  Juris Prudence & Associates Intern Case Kit
  av Jn Childress

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781946456014

 • Patientskadeerstatning

  Patientskadeerstatning
  av Bøje Pommer

  Inbunden - 2011 - Danska - ISBN: 9788757425437

  rmålet med denne bog er at beskrive regler og praksis vedrørende adgang til erstatning for patientskader. Målgruppen er jurister, der beskæftiger sig med patientskadesager. Forfatterens baggrund for at skrive den er, at han i en årrække har arbejdet…

 • Skadelidtes medvirken

  Skadelidtes medvirken
  av Anne Sofie Steenstrup

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757438550

  Bogen undersøger, hvornår der er udvist en sådan grad af medvirken, at skadelidte mister retten til fuld erstatning. Set fra skadevolders synspunkt er det omvendt afgørende, hvornår skadevolder bærer erstatningsansvar, og hvornår skadelidtes medvirk…

 • Introduktion til Immaterialret

  Introduktion til Immaterialret
  av Morten Rosenmeier

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788757432664

  ”Introduktion til Immaterialret” giver overblik over det basale indenfor immaterialretten. Læseren vil med denne nye udgave få en grundlæggende forståelse for- og vil derfor bedre kunne overskue immaterialret. IndholdsoversigtKapitel 1.…

 • Kinas sikkerhedspolitik

  Kinas sikkerhedspolitik
  av Bertel Heurlin (red.)

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757430790

  Vi ser et mere og mere selvsikkert Kina som i over 30 år har haft verdens største vækst, som nu står for verdens største produktion, den største eksport og det største energiforbrug. Kina har i antal verdens største militær og det næststørste militæ…

 • Collective Agreements A Crossroad Between Public Law and Private Law

  Collective Agreements A Crossroad Between Public Law and Private Law
  av Reinhold Fahlbeck

  Häftad - 1987 - Engelska - ISBN: 9789154419319

 • International projektledelse

  International projektledelse
  av Kristian Sørensen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757439793

  Veludført international projektledelse er i dag en vigtig forudsætning for danske virksomheders succes på både nye og eksisterende globale markeder. Virksomhederne skal konstant være i stand til at udvikle deres produkter i takt med d…

 • Dansk arbejdsret

  Dansk arbejdsret
  av Ruth Nielsen

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757436242

  Denne bog er en videreførelse af Lærebog i Arbejdsret af samme forfatter. Dansk Arbejdsret, foreligger nu i en 3. reviderede udgave. Fremstillingen giver en systematisk gennemgang af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især E…

 • Erhvervsretlige love 2020

  Erhvervsretlige love 2020
  av af Børge Dahl

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757449167

  Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i erhvervsret som supplement til lærebogen »Erhvervsjura« (15. udgave 2020). Det understøtter forståelsen ved læsning af bogen at have lovsamlingen ved hånden, så bogens tekst løbende suppleres…

 • Den nye leder

  Den nye leder
  av Anne-Marie Thalund & Lis Vibeke Kristensen

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757436181

  Som ny leder mødes man fra første dag på jobbet af krav og forventninger. Hverdagen er fuld af udfordringer, og såvel den internt som den eksternt rekrutterede leder kan have brug for en håndsrækning. Denne bog er sådan en håndsrækning. Den er prakt…

 • Fogedret

  Fogedret
  av Jesper Münther

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788757437065

  Dansk procesret er i de seneste årtier blevet påvirket af de internationale konventioner og aftaler på området. Dette har også haft betydning for dansk fogedret, der er blevet udfordret i forhold til arbejdsmetoder og tankesæt.  Fogedret er en…

 • Fachkundeprüfung Waffenhandel Praxiswissen zum Waffenrecht für Prüfung und Betrieb - Lehrbuch zur Vorbereitung auf den rechtlichen Teil der IHK-Fachkundeprüfung

  Fachkundeprüfung Waffenhandel Praxiswissen zum Waffenrecht für Prüfung und Betrieb - Lehrbuch zur Vorbereitung auf den rechtlichen Teil der IHK-Fachkundeprüfung
  av André Busche

  Häftad - 2020 - Tyska - ISBN: 9783963940309

 • Arbejdsskadesikringsloven, Tillæg til

  Arbejdsskadesikringsloven, Tillæg til
  av Hansen P

  Inbunden - 2004 - Danska - ISBN: 9788757411096

  "Tillægget" er en præsentation af og kommentar til den nye lov med fremhævelse af forskellene til den tidligere gældende lov, som beskrevet og kommenteret i Arbejdsskadesikringsloven med kommentarer fra 2003.I tillægget præsenteres den politiske aft…

 • Rådgiverhåndbogen

  Rådgiverhåndbogen
  av Birgitte Nortvig

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757435559

  Rådgivning er en kompleks proces, der kræver indsigt i de irrationelle elementer, som ofte opstår under en rådgivning. For at bidrage til en værdiskabende rådgivning har rådgiveren brug for en rådgiverfaglighed, der inkluderer metoder og værktøjer,…

 • EU-direktiverne om ophavsret

  EU-direktiverne om ophavsret
  av Peter Schønning

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443073

  Denne bog gennemgår systematisk EU-direktiverne på ophavsretsområdet; til de enkelte bestemmelser i direktiverne knyttes referencer til den danske implementering, resumé af domme fra EU-Domstolen, der vedrører bestemmelsen, og henvisning til relevan…

 • Udstationeringsloven

  Udstationeringsloven
  av Christian Andersen-Mølgaard, Martin Gräs Lind, Helle Ekmann Jensen, Stig Hansen Nørgaard

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788757432336

   Udstationeringsloven er i de senere år blevet tilføjet nye regler af særegen og selvstændig national dansk karakter, herunder regler som indeholder rettigheder og pligter for andre kategorier af personer og virksomheder end tidligere. I d…

 • Strategisk investering og finansiering

  Strategisk investering og finansiering
  av Ove Hedegaard & Michael Hedegaard

  Pocket - 2016 - Danska - ISBN: 9788757436952

  Strategisk Investering og Finansiering foreligger nu i 4. udgave med flere eksempler og cases og med Excel fuldt integreret i beregninger og eksempler. Målet med Strategisk Investering og Finansiering er at komme grundigt omkring modeller…

 • Grundlæggende momsretlige pricipper

  Grundlæggende momsretlige pricipper
  av Jette Thygesen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788757441505

  Moms påvirker stort set alle i samfundet. Dels bidrager moms med indtægter til staten. Dels investerer virksomheder en masse tid og ressourcer i administrationen af momsreglerne. Moms er også en indirekte skat som er EU-harmoniseret. Den store indfl…

 • SPSS

  SPSS
  av Nielsen T

  Häftad - 2008 - Danska - ISBN: 9788757417470

 • Strategisk handlekraft i 3D

  Strategisk handlekraft i 3D
  av Lotte Bøjer og Tune Hein

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757433654

  De fleste strategier bliver aldrig ført ud i livet. Det er et problem- og et stort potentiale. Organisationen og ledelsessystemet er vigtige midler til at eksekvere din strategi, men efter al sandsynlighed er de optimeret til at eksekvere den forrig…

 • Falkeblik

  Falkeblik
  av Martin Lundkvist

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757434620

  Dette er en anden udgave af bogen Falkeblik, som er den første bog om strategi, der går helt tæt på de offentlige lederes strategiske praksis. Den er baseret på 5 års research af den strategiske performance hos over 200 ledere i mere end 1…

 • Socialret

  Socialret
  av Trine Schultz, John Klausen og Nina von Hielmcrone

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436280

  Socialret - Forsørgelse og beskæftigelse giver en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Socialret vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgi…

 • Lov om opfindelser ved offentlige

  Lov om opfindelser ved offentlige
  av Schovsbo J

  Inbunden - 2001 - Danska - ISBN: 9788757407082

 • Partsadvokatens rolle

  Partsadvokatens rolle
  av Pia Deleuran red.

  Inbunden - 2011 - Danska - ISBN: 9788757424966

  Trods den store indsats for at udbrede kendskabet til mediation i Danmark som en fast mulighed for konfliktløsning, har der været en vis tilbageholdenhed med at anvende mediation; navnlig inden for erhvervsområdet. En del af forklaringen kan være, a…

 • Opgaveskrivning

  Opgaveskrivning
  av Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757438956

  Denne bog handler om at skrive opgaver i forbindelse med en uddannelse. Hovedformålet er at skabe en overskuelig vejledning til brug for bådeden førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en opgave, og for den m…

 • Den Danske Arbejdsret I-III

  Den Danske Arbejdsret I-III
  av Hasselbalch O

  Inbunden - 2009 - Danska - ISBN: 9788757420951

 • Fra udenforskab til fællesskab

  Fra udenforskab til fællesskab
  av Knud Aarup

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757439823

  Danmark er i dag ikke længere et velfærdssamfund, som formår at holde hånden under samfundets svageste og give dem mulighed for at tage ansvar for deres eget liv. Danmark er i løbet af de sidste 30 år blevet et velfærdssamfund for dem, som kan i for…

 • Bortvisning

  Bortvisning
  av Kia Dollerschell

  Inbunden - 2011 - Danska - ISBN: 9788757424058

  Der kan være mange grunde til, at en medarbejder bliver bortvist fra sin arbejdsplads. Der er mange forhold der kan spille ind, og det er derfor en fordel at være i besiddelse af et samlet værk, der tilbyder det store overblik. Denne bog er kommet t…

 • Den nye persondataret

  Den nye persondataret
  av Peter Blume

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788757438833

  Persondataforordningen, 2016/679, ændrer dansk persondataret på mangfoldige måder. Den medfører nye krav til de dataansvarlige myndigheder og virksomheder, samt til databehandlerne. Forordningen skaber nye muligheder for borgerne. Den store betydnin…

 • Nationalregnskabet

  Nationalregnskabet
  av Morten Andreas Hjulsager

  Häftad - 2020 - Danska - ISBN: 9788757448924

  Nationalregnskabet er en koncentreret gennemgang af det danske nationalregnskab. Hovedformålet er at beskrive, hvad et nationalregnskaber, dvs. forklare nationalregnskabets opbygning og bagvedliggende principper, definere og fortolke nationalregnska…

 • Fast Forward Strategi

  Fast Forward Strategi
  av Anders Drejer og Jakob Blok Grabow

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788757426670

  I denne bog giver forfatterne, et par af landets fremmeste forskere og rådgivere inden for strategi og innovativ forretningsudvikling, deres unikke bud på en ny måde at tænke strategi på. Forandringens vinde blæser vedvarende ind over os i form af e…

 • Forligsmandsloven

  Forligsmandsloven
  av Peer Schaumburg-Müller og Birger Stein Christensen

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443554

  Forligsmandsloven – lov om mægling i arbejdsstridigheder med kommentarerer en traditionel lovkommentar til en vigtig lov på både det private og offentlige arbejdsmarked. Som det fremgår af titlen, hedder loven formelt lov om mægling i arbejdss…

 • Fremtidsfuldmagt

  Fremtidsfuldmagt

  Häftad - 2021 - Danska - ISBN: 9788757451870

  Bogen har til formål at overskueliggøre Lovens § 10, der omhandler fremtidsfuldmagt i personlige forhold, da den findes vanskelig at håndtere.  Bogen afsluttes med en »tilstandsrapport«, der indeholder bud på en række forhold, der bør tages i b…

 • Finansielle Derivater

  Finansielle Derivater
  av Jørgen Just Andresen

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788757433258

  Finansielle Derivater behandler de derivater, der oftest anvendes på det danske marked, samt de udenlandske kontrakter, der fra en dansk synsvinkel er mest interessante. Bogen giver et unikt indblik i, hvordan man kan anvende derivaterne til spekula…

 • Offentlig ledelse og strategisk kommunikation

  Offentlig ledelse og strategisk kommunikation
  av Heidi Houlberg Salomonsen (red.)

  Häftad - 2013 - Danska - ISBN: 9788757424997

  Denne bog har fokus på offentlige ledere og strategisk kommunikation. Strategisk kommunikation er blevet et ledelsesværktøj som synes mere og mere væsentligt, også for offentlige ledere. Bogen beskriver en række af centrale ledelsesudfordringer, som…

 • Nærheden ved domstolene

  Nærheden ved domstolene
  av Søren Stig Andersen

  Häftad - 2012 - Danska - ISBN: 9788757428438

   Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem mennesker. Hvad betyder det for, at der sker en retfærdig retsanvendelse, og hvad betyder det for rettens legitimitet?Mellemmenneskelig…

 • Professionsdannelse på tværs

  Professionsdannelse på tværs
  av Hans Henrik Hjermitslev, Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen & Bo Morthorst Rasmussen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788757436983

  Folkeskolereformen fra 2014 har stillet øgede krav til det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger og til skoleledelsens evne til at organisere samarbejdet og etablere en åben skole i samspil med det omgivende samfund…

 • Børs- og kapitalmarkedsret

  Børs- og kapitalmarkedsret
  av Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788757439083

  Børs- og kapitalmarkedsret er en helt opdateret og gennemarbejdet ny 6. udgave af forfatternes klassiske værk om børs- og kapitalmarkedsretten. Siden seneste udgave er der gennemført en lang række omfattende ændringer af selskabs-, børs- og kapitalm…

 • Totalentreprise

  Totalentreprise
  av Erik Hørlyck

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788757443110

  Det nye regelgrundlag for totalentreprise, ABT 18, er trådt i kraft, og det har medført denne 5. udgave af Totalentreprisemed kommentarer, der gennemgår de nye totalentreprisevilkår. Al retspraksis og retslitteratur, der er fremkommet siden forrige…

 • Strafbar passivitet

  Strafbar passivitet
  av Nicolaj Sivan Holst

  Inbunden - 2015 - Danska - ISBN: 9788757434323

  Den typiske forbrydelse vil være, hvor personer foretager en strafbar handling. En person slår en anden, tager en andens ting uden at få lov osv. Personen straffes for det, han gør. I nogle tilfælde vil man dog kunne straffes for ikke…